สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.คลองแปดประชาสรรค์ id school : 18403
 2.ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล id school : 18371
 3.ชุมชนบ้านชุมพล id school : 18513
 4.ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง id school : 18517
 5.ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) id school : 18449
 6.ชุมชนบ้านหัวหวาย id school : 18429
 7.ชุมชนบ้านเขาใบไม้ id school : 18392
 8.ชุมชนวัดห้วยร่วม id school : 18372
 9.ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) id school : 18469
 10.ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) id school : 18343
 11.น้ำสาดกลาง id school : 18344
 12.น้ำสาดเหนือ id school : 18347
 13.บ้านกกกว้าว id school : 18404
 14.บ้านกระทุ่มทอง id school : 18497
 15.บ้านคลองกำลัง id school : 18367
 16.บ้านคลองตักน้ำ id school : 18473
 17.บ้านคลองบอน id school : 18447
 18.บ้านคลองลาน id school : 18365
 19.บ้านช่องคีรี id school : 18480
 20.บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) id school : 18393
 21.บ้านชะลอมแหน id school : 18463
 22.บ้านซับสมบูรณ์ id school : 18499
 23.บ้านดงจันทำ id school : 18456
 24.บ้านดงมัน id school : 18377
 25.บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) id school : 18526
 26.บ้านตะกุดภิบาล id school : 18504
 27.บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) id school : 18477
 28.บ้านตะคร้อลาด id school : 18511
 29.บ้านตะเคียนทอง id school : 18490
 30.บ้านตะเฆ่ค่าย id school : 18454
 31.บ้านตุ๊กแก id school : 18437
 32.บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา id school : 18357
 33.บ้านท่าเรือ id school : 18360
 34.บ้านทำนบ id school : 18442
 35.บ้านทุ่งทอง id school : 18334
 36.บ้านนาขอม id school : 18481
 37.บ้านบ่อไทยสามัคคี id school : 18486
 38.บ้านปากง่าม id school : 18451
 39.บ้านปากดง id school : 18339
 40.บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคาระห์540) ยุบแล้ว DELETE id school : 18390
 41.บ้านพนมรอก id school : 18443
 42.บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ id school : 18507
 43.บ้านพุนกยูง id school : 18515
 44.บ้านพุม่วง id school : 18529
 45.บ้านพุมะค่า id school : 18527
 46.บ้านร่องหอย id school : 18503
 47.บ้านรังงาม id school : 18341
 48.บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ id school : 18520
 49.บ้านราษฎร์เจริญ id school : 18408
 50.บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) id school : 18466
 51.บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) id school : 18427
 52.บ้านลำพยนต์ id school : 18518
 53.บ้านล้ำเจริญ id school : 18528
 54.บ้านวังกระโดนน้อย id school : 18478
 55.บ้านวังกระโดนใหญ่ id school : 18479
 56.บ้านวังข่อย id school : 18496
 57.บ้านวังคาง id school : 18400
 58.บ้านวังทองประชานุกูล id school : 18487
 59.บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) id school : 18502
 60.บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) id school : 18354
 61.บ้านวังมะเดื่อ id school : 18362
 62.บ้านวังแรง id school : 18436
 63.บ้านวังโพรง id school : 18375
 64.บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) id school : 18355
 65.บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) id school : 18455
 66.บ้านสระเกตุโมรี id school : 18532
 67.บ้านสระแก้ว id school : 18394
 68.บ้านสายน้ำทิพย์ id school : 18431
 69.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 18379
 70.บ้านหนองกระโดน id school : 18441
 71.บ้านหนองกะเปา id school : 18337
 72.บ้านหนองขาม id school : 18386
 73.บ้านหนองจิก id school : 18345
 74.บ้านหนองดู่ id school : 18340
 75.บ้านหนองตาราม id school : 18412
 76.บ้านหนองบัวตากลาน id school : 18426
 77.บ้านหนองบัวทอง id school : 18425
 78.บ้านหนองปล้องโพช id school : 18460
 79.บ้านหนองปืนแตก ยุบแล้ว DELETE id school : 18414
 80.บ้านหนองพังพวย id school : 18433
 81.บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) id school : 18521
 82.บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) id school : 18430
 83.บ้านหนองสองห้อง id school : 18468
 84.บ้านหนองสะเอ้ง id school : 18462
 85.บ้านหนองสะแกยาว id school : 18498
 86.บ้านหนองสีซอ id school : 18422
 87.บ้านหนองสุขสันต์ id school : 18530
 88.บ้านหนองหลวง id school : 18467
 89.บ้านหนองเต็งรัง id school : 18418
 90.บ้านหนองเนิน id school : 18472
 91.บ้านหนองแอก id school : 18421
 92.บ้านหนองโบสถ์ id school : 18361
 93.บ้านหนองไผ่ id school : 18444
 94.บ้านหนองไผ่ id school : 18366
 95.บ้านหนองไม้แดง id school : 18413
 96.บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี id school : 18534
 97.บ้านห้วยตะโก id school : 18476
 98.บ้านห้วยถั่วใต้ id school : 18369
 99.บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา id school : 18495
 100.บ้านห้วยน้ำลาด id school : 18492
 101.บ้านห้วยหอม id school : 18423
 102.บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) id school : 18470
 103.บ้านหัวเขาตาคลี id school : 18397
 104.บ้านอุดมธัญญา id school : 18525
 105.บ้านเขาขวาง id school : 18405
 106.บ้านเขาค้างคาว id school : 18471
 107.บ้านเขาช้างฟุบ (เสนาขันธ์อนุสรณ์) ยุบแล้ว DELETE id school : 18483
 108.บ้านเขาดิน id school : 18501
 109.บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) id school : 18465
 110.บ้านเขาธรรมบท id school : 18491
 111.บ้านเขาน้อย id school : 18440
 112.บ้านเขานางต่วม id school : 18349
 113.บ้านเขาปูน id school : 18411
 114.บ้านเขามะเกลือ id school : 18364
 115.บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) id school : 18435
 116.บ้านเขาหินกลิ้ง id school : 18505
 117.บ้านเขาใหญ่ id school : 18484
 118.บ้านเทพสถาพร id school : 18370
 119.บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) id school : 18523
 120.บ้านเนินบ่อทอง id school : 18482
 121.บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) id school : 18464
 122.บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) id school : 18531
 123.บ้านโคกกระดี่ id school : 18395
 124.บ้านโคกกร่าง id school : 18410
 125.บ้านโคกมะขวิด id school : 18510
 126.บ้านโคกสว่าง id school : 18383
 127.บ้านโคกสะอาด id school : 18351
 128.บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา id school : 18352
 129.บ้านโคกสามัคคี id school : 18494
 130.บ้านโคกเจริญ id school : 18424
 131.บ้านโค้งสวอง id school : 18489
 132.บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) id school : 18387
 133.บ้านโพธิ์ประสาท id school : 18488
 134.บ้านโพนทอง id school : 18385
 135.บ้านใหม่วารีเย็น id school : 18493
 136.บ้านใหม่สามัคคี id school : 18522
 137.บ้านไตรคีรี id school : 18516
 138.บ้านไทรงาม id school : 18335
 139.บ้านไร่ประชาสรรค์ id school : 18485
 140.บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ id school : 18533
 141.ประชาอุปถัมภ์ id school : 18336
 142.ม่วงน้อยประชาสามัคคี id school : 18415
 143.รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) id school : 18432
 144.วังวิทยา id school : 18445
 145.วัดคร่อเรียงราย ยุบแล้ว DELETE id school : 18446
 146.วัดจันเสน id school : 18376
 147.วัดช่องแกระ id school : 18452
 148.วัดช่องแค id school : 18401
 149.วัดดอนคา id school : 18434
 150.วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) id school : 18388
 151.วัดถ้ำผาสุขใจ id school : 18384
 152.วัดท่าตะโก id school : 18439
 153.วัดท่าสุ่ม id school : 18453
 154.วัดทุ่งทะเลทราย id school : 18409
 155.วัดบ่อนิมิต id school : 18382
 156.วัดบ้านใหม่ id school : 18508
 157.วัดประชาสรรค์ id school : 18519
 158.วัดป่าเรไร id school : 18346
 159.วัดพนมเศษ id school : 18448
 160.วัดลาดทิพยรส id school : 18406
 161.วัดวังมหากร id school : 18450
 162.วัดวังแรต id school : 18363
 163.วัดวาปีรัตนาราม id school : 18417
 164.วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) id school : 18391
 165.วัดสายลำโพงกลาง id school : 18458
 166.วัดสายลำโพงเหนือ id school : 18457
 167.วัดสายลำโพงใต้ id school : 18459
 168.วัดสำโรงชัย id school : 18509
 169.วัดหนองคูน้อย id school : 18407
 170.วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) id school : 18389
 171.วัดหนองตะโก id school : 18378
 172.วัดหนองปลาไหล id school : 18342
 173.วัดหนองสีนวล id school : 18399
 174.วัดหนองหญ้ารังกา id school : 18402
 175.วัดหนองหม้อ id school : 18420
 176.วัดหนองเบน id school : 18461
 177.วัดหนองเสือ id school : 18474
 178.วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) id school : 18416
 179.วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) id school : 18506
 180.วัดห้วยดุก id school : 18419
 181.วัดห้วยธารทหาร id school : 18356
 182.วัดห้วยลำไย id school : 18524
 183.วัดเขาดุม id school : 18428
 184.วัดเขาฝา id school : 18381
 185.วัดเขาวง id school : 18380
 186.วัดเขาเจดีย์ id school : 18396
 187.วัดเทพสุทธาวาส id school : 18359
 188.วัดเวฬุวัน id school : 18353
 189.วัดโพธิ์ศรี id school : 18500
 190.วันครู(2504) id school : 18368
 191.วิฑูรย์ประชารักษ์ id school : 18512
 192.สระงาม id school : 18374
 193.สหชาติเศรษฐกิจวิทยา id school : 18338
 194.ห้วยวารีใต้ id school : 18348
 195.อนุบาลตากฟ้า id school : 18514
 196.อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) id school : 18398
 197.อนุบาลท่าตะโก id school : 18438
 198.อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) id school : 18358
 199.อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) id school : 18475
 200.อุดมพัฒนา id school : 18350
 201.เกาะแก้วสามัคคี id school : 18373

Powered By www.thaieducation.net