สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย id school : 3189
 2.ชุมชนบ้านหลุมรัง id school : 3152
 3.บ้านกรับใหญ่ id school : 3187
 4.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด id school : 3169
 5.บ้านช่องด่าน id school : 3127
 6.บ้านชุมนุมพระ id school : 3188
 7.บ้านตรอกสะเดา id school : 3185
 8.บ้านตลุงเหนือ id school : 3175
 9.บ้านท่าว้า ยุบแล้ว DELETE id school : 3137
 10.บ้านทุ่งกระบ่ำ id school : 3158
 11.บ้านทุ่งโป่ง id school : 3205
 12.บ้านน้ำคลุ้ง id school : 3198
 13.บ้านน้ำลาด id school : 3157
 14.บ้านน้ำโจน id school : 3174
 15.บ้านบะลังกา id school : 3183
 16.บ้านบึงหัวแหวน id school : 3134
 17.บ้านพยอมงาม id school : 3212
 18.บ้านพรหมณี id school : 3180
 19.บ้านพุบอน id school : 3164
 20.บ้านพุพรหม id school : 3142
 21.บ้านพุรวก ยุบแล้ว DELETE id school : 30841
 22.บ้านยางสูง id school : 3155
 23.บ้านรางขาม id school : 3147
 24.บ้านรางพยอม id school : 3167
 25.บ้านลําอีซู id school : 3150
 26.บ้านวังด้ง id school : 3141
 27.บ้านวังใหญ่ id school : 3128
 28.บ้านสระเตยพัฒนา id school : 3194
 29.บ้านสามยอด id school : 3131
 30.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 3144
 31.บ้านหนองกร่าง id school : 3217
 32.บ้านหนองกะหนาก id school : 3184
 33.บ้านหนองกุ่ม id school : 3145
 34.บ้านหนองขอน id school : 3204
 35.บ้านหนองขอนเทพพนม id school : 3213
 36.บ้านหนองงูเห่า id school : 3191
 37.บ้านหนองจั่น id school : 3171
 38.บ้านหนองตาก้าย id school : 3178
 39.บ้านหนองตาเดช id school : 3211
 40.บ้านหนองนกแก้ว id school : 3168
 41.บ้านหนองประดู่ id school : 3173
 42.บ้านหนองปรือ id school : 3177
 43.บ้านหนองปลาไหล id school : 3215
 44.บ้านหนองปลิง id school : 3179
 45.บ้านหนองผักแว่น id school : 3199
 46.บ้านหนองผือ id school : 3166
 47.บ้านหนองม่วง id school : 3196
 48.บ้านหนองมะสัง id school : 3186
 49.บ้านหนองย่างช้าง id school : 3136
 50.บ้านหนองรี id school : 3148
 51.บ้านหนองสาหร่าย id school : 3210
 52.บ้านหนองสําโรง id school : 3151
 53.บ้านหนองหมู id school : 3153
 54.บ้านหนองหว้า id school : 3126
 55.บ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) id school : 3139
 56.บ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) id school : 3161
 57.บ้านหนองเข้ id school : 3129
 58.บ้านหนองเค็ด id school : 3170
 59.บ้านหนองเตียน id school : 3132
 60.บ้านหนองแกประชาสรรค์ id school : 3216
 61.บ้านหนองแกใน id school : 3149
 62.บ้านหนองแสลบ id school : 3163
 63.บ้านหนองโพธิ์ id school : 3133
 64.บ้านหนองโสน id school : 3197
 65.บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) id school : 3182
 66.บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) id school : 3207
 67.บ้านหนองไก่ต่อ id school : 3195
 68.บ้านหนองไก่เหลือง id school : 3172
 69.บ้านหนองไผ่ล้อม id school : 3192
 70.บ้านหลังเขา id school : 3138
 71.บ้านห้วยหวาย id school : 3214
 72.บ้านเขานางสางหัว id school : 3165
 73.บ้านเขามุสิ id school : 3209
 74.บ้านเขาหินตั้ง id school : 3200
 75.บ้านเขาแดง id school : 3130
 76.บ้านเขาแหลม id school : 3202
 77.บ้านเสาหงส์ id school : 3140
 78.บ้านโป่งไหม id school : 3176
 79.บ้านไร่เจริญ id school : 3156
 80.ประชาพัฒนา id school : 3181
 81.ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) id school : 3201
 82.ราษฎร์บํารุงธรรม id school : 3160
 83.วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) id school : 3143
 84.วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) id school : 3146
 85.วัดหนองไม้เอื้อย id school : 3208
 86.วัดใหม่ภูมิเจริญ id school : 3193
 87.หมู่บ้านป่าไม้ id school : 3159
 88.อนุบาลบ่อพลอย id school : 3135
 89.อนุบาลวัดเลาขวัญ id school : 3162
 90.อนุบาลหนองปรือ id school : 3203
 91.เขาวงพระจันทร์ id school : 3190
 92.เสรี-สมใจ id school : 3206
 93.ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) id school : 3154

Powered By www.thaieducation.net