สพป.นครราชสีมา เขต 6 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ขามเตี้ยพิทยาคม id school : 10660
 2.ชุมชนคงวิทยา id school : 10579
 3.ชุมชนบ้านช่อระกา id school : 10604
 4.ชุมชนบ้านวัด id school : 10562
 5.ชุมชนบ้านหนองบัวลาย id school : 10694
 6.ชุมชนบ้านเหลื่อม id school : 10606
 7.ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ id school : 10705
 8.บ้านกระถิน id school : 10563
 9.บ้านกระพี้ id school : 10656
 10.บ้านกอก id school : 10674
 11.บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ id school : 10683
 12.บ้านกู่ id school : 10623
 13.บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) id school : 10542
 14.บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) id school : 10695
 15.บ้านขามหนองแวง id school : 10627
 16.บ้านขามเวียน id school : 10605
 17.บ้านคอนเมือง id school : 10564
 18.บ้านคึมมะอุ id school : 10704
 19.บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี id school : 10657
 20.บ้านดงบัง id school : 10661
 21.บ้านดอนกลาง id school : 10593
 22.บ้านดอนคนทา id school : 10620
 23.บ้านดอนฆ่าเสือ id school : 10640
 24.บ้านดอนตะหนิน id school : 10597
 25.บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา id school : 10575
 26.บ้านดอนทะแยง id school : 10576
 27.บ้านดอนหันโนนเพ็ด id school : 10629
 28.บ้านดอนเปล้า id school : 10608
 29.บ้านดอนแร้ง id school : 10614
 30.บ้านดอนใหญ่ id school : 10554
 31.บ้านดอนไผ่ id school : 10687
 32.บ้านด่านช้าง id school : 10662
 33.บ้านตลุกพลวง id school : 10598
 34.บ้านตลุกสาหร่าย id school : 10570
 35.บ้านตลุกหินปูน id school : 10581
 36.บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) id school : 10565
 37.บ้านตะคร้อโนนทอง id school : 10630
 38.บ้านตะหนอด id school : 10544
 39.บ้านตะโก id school : 10577
 40.บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) id school : 10559
 41.บ้านตะโกโคก id school : 10558
 42.บ้านตากิ่ม id school : 10584
 43.บ้านตาจั่น id school : 10560
 44.บ้านทองหลาง id school : 10568
 45.บ้านทองหลางน้อย id school : 10625
 46.บ้านทัพมะขาม id school : 10578
 47.บ้านน้อยหนองหนาด id school : 10547
 48.บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา id school : 10609
 49.บ้านนาดอนบก id school : 10648
 50.บ้านนาแค id school : 10672
 51.บ้านบุเสมาทอง id school : 10649
 52.บ้านประคำ id school : 10573
 53.บ้านปรางค์ id school : 10574
 54.บ้านปอบิด id school : 10548
 55.บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี id school : 10641
 56.บ้านป่าหวาย id school : 10697
 57.บ้านฝาผนัง id school : 10700
 58.บ้านมะค่า id school : 10543
 59.บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี id school : 10681
 60.บ้านวังโพธิ์ id school : 10611
 61.บ้านศรีนิมิต id school : 10555
 62.บ้านศาลาหนองขอน id school : 10679
 63.บ้านสระครก id school : 10658
 64.บ้านสระสี่เหลี่ยม id school : 10599
 65.บ้านสีสุก id school : 10685
 66.บ้านสี่เหลี่ยม id school : 10553
 67.บ้านหญ้าคา id school : 10717
 68.บ้านหญ้าคาดอนเค็ง id school : 10650
 69.บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต id school : 10622
 70.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 10654
 71.บ้านหนองขามน้อย id school : 10680
 72.บ้านหนองขามนาดี id school : 10666
 73.บ้านหนองคอม id school : 10690
 74.บ้านหนองจาน id school : 10702
 75.บ้านหนองตาด id school : 10721
 76.บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี id school : 10632
 77.บ้านหนองบง id school : 10583
 78.บ้านหนองบง id school : 10667
 79.บ้านหนองบัว id school : 10589
 80.บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) id school : 10682
 81.บ้านหนองบัวกระจาย id school : 10569
 82.บ้านหนองบัวทุ่ง id school : 10561
 83.บ้านหนองบัวสามัคคี id school : 10566
 84.บ้านหนองปรือคึมม่วง id school : 10643
 85.บ้านหนองปรือโป่ง id school : 10601
 86.บ้านหนองผือ id school : 10703
 87.บ้านหนองพรานปาน id school : 10567
 88.บ้านหนองพลวง id school : 10655
 89.บ้านหนองม่วง id school : 10594
 90.บ้านหนองม่วงช่างพิม id school : 10602
 91.บ้านหนองสะเดา id school : 10669
 92.บ้านหนองสะแก id school : 10585
 93.บ้านหนองหญ้าขาว id school : 10586
 94.บ้านหนองหว้า id school : 10550
 95.บ้านหนองหว้าเอน id school : 10616
 96.บ้านหนองเต่า id school : 10678
 97.บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) id school : 10639
 98.บ้านหนองแขม id school : 10556
 99.บ้านหนองแจ้งน้อย id school : 10647
 100.บ้านหนองแจ้งใหญ่ id school : 10652
 101.บ้านหนองแสง id school : 10698
 102.บ้านหนองโคบาล id school : 10677
 103.บ้านหนองโจด id school : 10600
 104.บ้านหมัน id school : 10595
 105.บ้านหลุบกุง id school : 10691
 106.บ้านห้วยทราย id school : 10590
 107.บ้านห้วยม่วง id school : 10692
 108.บ้านห้วยยาง id school : 10659
 109.บ้านห้วยโจด id school : 10644
 110.บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) id school : 10635
 111.บ้านหัวนาคำ id school : 10722
 112.บ้านหัวหนองฯ id school : 10684
 113.บ้านหินลาดหนองโดน id school : 10671
 114.บ้านหินแห่ id school : 10718
 115.บ้านอ้อยช้าง id school : 10615
 116.บ้านอุทัยทอง id school : 10665
 117.บ้านเก่าค้อ id school : 10591
 118.บ้านเพ็ดน้อย id school : 10701
 119.บ้านเมืองคง id school : 10549
 120.บ้านเสมา id school : 10646
 121.บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) id school : 10707
 122.บ้านแก้งสนามนาง id school : 10675
 123.บ้านแดงน้อย id school : 10699
 124.บ้านแฝก id school : 10713
 125.บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี id school : 10596
 126.บ้านโคกตะพาบ id school : 10557
 127.บ้านโคกน้อย id school : 10624
 128.บ้านโคกสว่าง id school : 10618
 129.บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) id school : 10628
 130.บ้านโคกสะอาดสามัคคี id school : 10634
 131.บ้านโคกสี id school : 10619
 132.บ้านโคกเพ็ด id school : 10580
 133.บ้านโคกเพ็ด id school : 10612
 134.บ้านโคกเสี่ยว id school : 10546
 135.บ้านโจด id school : 10592
 136.บ้านโต้นสามัคคีวิทยา id school : 10607
 137.บ้านโนนกระพี้วิทยา id school : 10638
 138.บ้านโนนดู่ id school : 10689
 139.บ้านโนนทองหลาง id school : 10610
 140.บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) id school : 10631
 141.บ้านโนนมะเฟือง id school : 10653
 142.บ้านโนนระเวียง id school : 10676
 143.บ้านโนนรัง id school : 10668
 144.บ้านโนนสัง id school : 10711
 145.บ้านโนนสำราญ id school : 10670
 146.บ้านโนนสูง id school : 10688
 147.บ้านโนนเต็ง id school : 10571
 148.บ้านโนนเพ็ด id school : 10603
 149.บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) id school : 10710
 150.บ้านโสกงูเหลือม id school : 10621
 151.บ้านโสกน้ำขุ่น id school : 10673
 152.บ้านโสกสนวน id school : 10686
 153.บ้านไทรโยง id school : 10552
 154.ปริยัติไพศาล id school : 10545
 155.วนาประชารัฐบำรุง id school : 10587
 156.วังโพน id school : 10696
 157.วัดกู่สามัคคี id school : 10551
 158.วัดบ้านกระเบื้อง id school : 10626
 159.วัดบ้านงิ้ว id school : 10613
 160.วัดบ้านดอนชุมช้าง id school : 10633
 161.วัดบ้านดอนเต็ง id school : 10719
 162.วัดบ้านดอนโก่ย id school : 10716
 163.วัดบ้านมะค่า id school : 10709
 164.วัดบ้านศาลาดิน id school : 10693
 165.วัดบ้านสามเมือง id school : 10714
 166.วัดบ้านสีดา id school : 10715
 167.วัดบ้านหนองกก id school : 10572
 168.วัดบ้านหนองตะไก้ id school : 10642
 169.วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง id school : 10663
 170.วัดบ้านหนองหัวช้าง id school : 10645
 171.วัดบ้านหนองแวง id school : 10637
 172.วัดบ้านหนองไข่ผำ id school : 10651
 173.วัดบ้านเก่างิ้ว id school : 10664
 174.วัดบ้านเมืองสูง id school : 10720
 175.วัดบ้านโนนกอก id school : 10712
 176.วัดบ้านโนนประดู่ id school : 10706
 177.วัดบ้านไร่ id school : 10636
 178.วันครู 2502 id school : 10582
 179.ห้วยไหวัฒนา id school : 10588
 180.เบญจราษฎร์ศึกษา id school : 10708
 181.ไทยรัฐวิทยา18 id school : 10617

Powered By www.thaieducation.net