สพป.นครราชสีมา เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ขามสงเคราะห์ id school : 9279
 2.จักราชราษฎร์สามัคคี id school : 9258
 3.ชลประทานนาตลิ่งชัน id school : 9313
 4.ชลประทานบ้านกอโจด id school : 9308
 5.ชาติวิทยา id school : 9281
 6.ชุมชนดอนไพล id school : 9312
 7.ชุมชนบ้านทับสวาย id school : 9349
 8.ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา id school : 9289
 9.ชุมชนพลับพลา id school : 9329
 10.ชุมชนวัดรวง id school : 9419
 11.ชุมชนสว่างวิทยา id school : 9280
 12.ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) id school : 9273
 13.บ้านกระทุ่มแท่น id school : 9358
 14.บ้านกรูด id school : 9408
 15.บ้านกอกวิทยา id school : 9330
 16.บ้านกันผม id school : 9415
 17.บ้านกุดจอกน้อย id school : 9334
 18.บ้านกุดจอกใหญ่ id school : 9335
 19.บ้านกุดโบสถ์ id school : 9318
 20.บ้านกู่โกสีย์วิทยา id school : 9362
 21.บ้านขามน้อย ยุบแล้ว DELETE id school : 30946
 22.บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) id school : 9306
 23.บ้านคลองกลาง id school : 9331
 24.บ้านคลองสารเพชร id school : 9404
 25.บ้านจอมศรี id school : 9340
 26.บ้านช่องโค id school : 9269
 27.บ้านซับตะคร้อ id school : 9382
 28.บ้านซ่าเลือด id school : 9336
 29.บ้านดงพลอง id school : 9253
 30.บ้านดอน id school : 9297
 31.บ้านดอนพราหมณ์ id school : 9319
 32.บ้านดอนเกตุ id school : 9323
 33.บ้านดะแลง id school : 9324
 34.บ้านด่านพัฒนา id school : 9417
 35.บ้านด่านเกวียน id school : 9303
 36.บ้านตะกุดเครือปลอก id school : 9259
 37.บ้านตะคร้อ id school : 9379
 38.บ้านตะแกรง id school : 9359
 39.บ้านตะโก id school : 9347
 40.บ้านตูม id school : 9304
 41.บ้านตูมราษฎร์บูรณะ id school : 9264
 42.บ้านถนนหัก id school : 9386
 43.บ้านทรัพย์เจริญ id school : 9254
 44.บ้านทองหลาง id school : 9265
 45.บ้านท่าตะเคียน id school : 9332
 46.บ้านท่าตะแบก id school : 9389
 47.บ้านท่าลาดขาว id school : 9315
 48.บ้านท่าลี่ id school : 9353
 49.บ้านท่าอ่าง id school : 9317
 50.บ้านท่าเยี่ยมวิทยา id school : 9310
 51.บ้านทุ่งหัวขวาน id school : 9390
 52.บ้านนาตะคุ id school : 9346
 53.บ้านนาตาวงษ์ id school : 9420
 54.บ้านบิง id school : 9300
 55.บ้านบึงทับปรางค์ id school : 9301
 56.บ้านบึงพระ id school : 9314
 57.บ้านบึงไทย id school : 9316
 58.บ้านบุกระโทก id school : 9403
 59.บ้านบุวังหว้า id school : 9277
 60.บ้านปรางค์ id school : 9327
 61.บ้านปอพราน id school : 9325
 62.บ้านพระ id school : 9391
 63.บ้านพระนารายณ์ id school : 9255
 64.บ้านพระพุทธ id school : 9416
 65.บ้านพิชิตคเชนทร์ id school : 9302
 66.บ้านยอกขาม id school : 9393
 67.บ้านละกอ id school : 9270
 68.บ้านละลม id school : 9333
 69.บ้านลุงเขว้า id school : 9387
 70.บ้านสระซาง id school : 9383
 71.บ้านสระมะค่า id school : 9380
 72.บ้านสระมะค่า id school : 9400
 73.บ้านสระแก้ว id school : 9354
 74.บ้านสวนปอ id school : 9293
 75.บ้านสวนหอม id school : 9373
 76.บ้านสว่างวิทยา id school : 9395
 77.บ้านสารภี id school : 9392
 78.บ้านหนองกก id school : 9307
 79.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 9402
 80.บ้านหนองกระทุ่มแท่น ยุบแล้ว DELETE id school : 30822
 81.บ้านหนองขาม id school : 9284
 82.บ้านหนองขามน้อย id school : 9256
 83.บ้านหนองจระเข้หิน id school : 9296
 84.บ้านหนองจาน id school : 9388
 85.บ้านหนองชุมแสง id school : 9355
 86.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก id school : 9401
 87.บ้านหนองตะไก้ id school : 9394
 88.บ้านหนองนกกวัก id school : 9262
 89.บ้านหนองนกคุ่ม ยุบแล้ว DELETE id school : 30945
 90.บ้านหนองนกเขา id school : 9360
 91.บ้านหนองบอน id school : 9305
 92.บ้านหนองบัวกลาง id school : 9261
 93.บ้านหนองบัวรองสามัคคี ยุบแล้ว DELETE id school : 9338
 94.บ้านหนองบัวโคก id school : 9426
 95.บ้านหนองบุนนาก id school : 9397
 96.บ้านหนองปรึก id school : 9326
 97.บ้านหนองปรือ id school : 9364
 98.บ้านหนองพลอง id school : 9381
 99.บ้านหนองม่วง id school : 9369
 100.บ้านหนองม่วงหวาน id school : 9341
 101.บ้านหนองม่วงใหญ่ id school : 9342
 102.บ้านหนองยาง id school : 9427
 103.บ้านหนองลูกควาย id school : 9405
 104.บ้านหนองสะแก id school : 9406
 105.บ้านหนองสาย id school : 9361
 106.บ้านหนองหัวแรด id school : 9407
 107.บ้านหนองเสาเดียว id school : 9320
 108.บ้านหนองแมว id school : 9287
 109.บ้านหนองโพดเพชรพิทยา id school : 9365
 110.บ้านหนองโสน id school : 9375
 111.บ้านหนองไทร id school : 9396
 112.บ้านหนองไผ่ id school : 9278
 113.บ้านหนองไผ่ id school : 9348
 114.บ้านหนองไม้ไผ่ id school : 9399
 115.บ้านหลุ่งตะเคียน id school : 9356
 116.บ้านหลุ่งประดู่ id school : 9366
 117.บ้านห้วยปอ id school : 9372
 118.บ้านห้วยแคน id school : 9370
 119.บ้านหัวทำนบ id school : 9339
 120.บ้านหัวสะพาน id school : 9376
 121.บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี id school : 9343
 122.บ้านหินดาด id school : 9377
 123.บ้านหินโคน id school : 9294
 124.บ้านเมืองพลับพลา id school : 9352
 125.บ้านเมืองรัง id school : 9363
 126.บ้านแสนสุข id school : 9374
 127.บ้านโกรกไม้แดง id school : 9274
 128.บ้านโคกพระ id school : 9290
 129.บ้านโคกพลวง id school : 9367
 130.บ้านโคกสะอาด id school : 9378
 131.บ้านโคกสำโรง id school : 9275
 132.บ้านโค้งกระโดน id school : 9322
 133.บ้านโจด id school : 9309
 134.บ้านโนนขี้ตุ่น id school : 9337
 135.บ้านโนนตาพรม id school : 9268
 136.บ้านโนนทอง id school : 9350
 137.บ้านโนนทะยุง id school : 9282
 138.บ้านโนนปอแดง id school : 9321
 139.บ้านโนนพฤกษ์ id school : 9260
 140.บ้านโนนพะไล id school : 9283
 141.บ้านโนนสำราญ id school : 9351
 142.บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา id school : 9368
 143.บ้านโนนเพชร id school : 9311
 144.บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) id school : 9425
 145.บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ id school : 9344
 146.บ้านใหม่สมบูรณ์ id school : 9385
 147.บ้านใหม่ไทยเจริญ id school : 9384
 148.พิมานประชาสันต์ id school : 9411
 149.ภูทองวิทยา id school : 9418
 150.รักชาติประชาบำรุง id school : 9357
 151.รัฐการุณวิทยา id school : 9266
 152.ราษฎร์บำรุง id school : 9285
 153.ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ id school : 9271
 154.วัดกุดสวาย id school : 9328
 155.วัดพะโค id school : 9298
 156.วัดสลักได id school : 9421
 157.วัดหนองจอก id school : 9291
 158.วัดหนองนกคุ่ม id school : 9288
 159.วัดหนองนา id school : 9345
 160.วัดหนองบัวยอดแก้ว id school : 9257
 161.วัดหนองพลวง id school : 9292
 162.วัดหินมงคล id school : 9276
 163.วัดเหมสูง id school : 9267
 164.สมบูรณ์วัฒนา id school : 9409
 165.สมานมิตรวิทยา id school : 9422
 166.สามัคคีวิทยา id school : 9286
 167.หนองพลวงพิทยา id school : 9263
 168.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ id school : 9413
 169.อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย id school : 9371
 170.อรพิมพ์วิทยา id school : 9272
 171.อำนวยศิลป์สารกิจ id school : 9423
 172.เทียมนครวิทยา id school : 9398
 173.เพชรมาตุคลา id school : 9410
 174.เสมาอุปถัมภ์ id school : 9295
 175.โคกวังวนวิทยา id school : 9424
 176.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร id school : 9299
 177.โนนตาวิทย์ id school : 9414
 178.ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ id school : 9412
 179.ไทรทอง id school : 9252

Powered By www.thaieducation.net