สพป.ตรัง เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กมลศรี id school : 8102
 2.ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) id school : 8136
 3.บ้านกลิ้งกลอง id school : 8112
 4.บ้านคลองคุ้ย id school : 8163
 5.บ้านคลองชีล้อม id school : 8062
 6.บ้านคลองมวน id school : 8228
 7.บ้านคลองลุ id school : 8065
 8.บ้านคลองโตน id school : 8184
 9.บ้านควนตัง id school : 8135
 10.บ้านควนตุ้งกู id school : 8082
 11.บ้านควนพญา id school : 8148
 12.บ้านควนหนองกก id school : 8214
 13.บ้านควนหนองยาง id school : 8226
 14.บ้านควนอารี id school : 8152
 15.บ้านควนเลียบ id school : 8175
 16.บ้านจิจิก id school : 8192
 17.บ้านฉางหลาง id school : 8125
 18.บ้านช่องลม id school : 8197
 19.บ้านช่องหาร id school : 8199
 20.บ้านซา id school : 8157
 21.บ้านดุหุน id school : 8118
 22.บ้านต้นปรง id school : 8200
 23.บ้านต้นไทร id school : 8224
 24.บ้านตะเคียนหลบฟ้า id school : 8089
 25.บ้านทอนเหรียน id school : 8207
 26.บ้านท่าปาบ id school : 8076
 27.บ้านท่ามะปราง id school : 8162
 28.บ้านท่าส้ม id school : 8075
 29.บ้านท่าโต๊ะเมฆ id school : 8071
 30.บ้านทุ่งขี้เหล็ก id school : 8108
 31.บ้านทุ่งต่อ id school : 8140
 32.บ้านทุ่งยาง id school : 8190
 33.บ้านทุ่งยางงาม id school : 8154
 34.บ้านทุ่งศาลา id school : 8147
 35.บ้านทุ่งสมอ id school : 8215
 36.บ้านทุ่งอิฐ id school : 8092
 37.บ้านนาเกลือ id school : 8074
 38.บ้านนาเมืองเพชร id school : 8113
 39.บ้านน้ำฉา id school : 8070
 40.บ้านน้ำพราย id school : 8158
 41.บ้านน้ำราบ id school : 8084
 42.บ้านบ่อหิน id school : 8117
 43.บ้านบางคราม id school : 8203
 44.บ้านบางค้างคาว id school : 8111
 45.บ้านบางพระ id school : 8196
 46.บ้านบางสัก id school : 8085
 47.บ้านบางหมาก id school : 8088
 48.บ้านบางเตา id school : 8066
 49.บ้านบางเป้า id school : 8078
 50.บ้านบาตูปูเต๊ะ id school : 8061
 51.บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา id school : 8056
 52.บ้านป่ากอ id school : 8143
 53.บ้านปาเต id school : 8097
 54.บ้านป่าเตียว id school : 8079
 55.บ้านผมเด็น id school : 8127
 56.บ้านพระม่วง id school : 8072
 57.บ้านพรุจูด id school : 8122
 58.บ้านพรุเตย id school : 8101
 59.บ้านพรุใหญ่ id school : 8086
 60.บ้านมดตะนอย id school : 8058
 61.บ้านย่านซื่อ id school : 8093
 62.บ้านลำช้าง id school : 8208
 63.บ้านลำภูรา id school : 8165
 64.บ้านลำแพะ id school : 8164
 65.บ้านวังลำ id school : 8167
 66.บ้านวังหลาม id school : 8177
 67.บ้านสายควน id school : 8103
 68.บ้านหนองคล้า id school : 8186
 69.บ้านหนองชุมแสง id school : 8205
 70.บ้านหนองบัว id school : 8220
 71.บ้านหนองบัวน้อย id school : 8227
 72.บ้านหนองปรือ id school : 8131
 73.บ้านหนองมวง id school : 8216
 74.บ้านหนองราโพ id school : 8178
 75.บ้านหนองศรีจันทร์ id school : 8223
 76.บ้านหนองสองพี่น้อง id school : 8174
 77.บ้านหนองหมอ id school : 8141
 78.บ้านหนองเสม็ด id school : 8063
 79.บ้านหน้าเขา id school : 8187
 80.บ้านหลังเขา id school : 8188
 81.บ้านห้วยต่อ id school : 8128
 82.บ้านห้วยน้ำเย็น id school : 8173
 83.บ้านห้วยไทร id school : 8115
 84.บ้านหัวหิน id school : 8121
 85.บ้านหาดยาว id school : 8055
 86.บ้านเกาะมุกด์ id school : 8059
 87.บ้านเกาะลิบง id school : 8060
 88.บ้านเกาะเคี่ยม id school : 8054
 89.บ้านเขากอบ id school : 8133
 90.บ้านเขาพรุเสม็ด id school : 8168
 91.บ้านเขาโอน id school : 8183
 92.บ้านเขาไม้แก้ว id school : 8109
 93.บ้านเหนือคลอง id school : 8151
 94.บ้านแหลม id school : 8096
 95.บ้านแหลมมะขาม id school : 8107
 96.บ้านแหลมไทร id school : 8105
 97.บ้านโคกยาง id school : 8069
 98.บ้านโตน id school : 8100
 99.บ้านโพธิ์น้อย id school : 8210
 100.บ้านในปง id school : 8204
 101.บ้านไชยภักดี id school : 8201
 102.บ้านไทรบ่วง id school : 8229
 103.บ้านไร่ออก id school : 8116
 104.บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) id school : 8219
 105.บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) id school : 8090
 106.บ้านไสต้นวา id school : 8119
 107.บ้านไสบ่อ id school : 8144
 108.บ้านไสมะม่วง id school : 8138
 109.วัดกาญจนบริรักษ์ id school : 8134
 110.วัดควนธานี id school : 8067
 111.วัดควนเมา id school : 8218
 112.วัดควนไทร id school : 8159
 113.วัดคีรีวิหาร id school : 8130
 114.วัดถ้ำพระพุทธ id school : 8222
 115.วัดทุ่งใหญ่ id school : 8191
 116.วัดนาวง id school : 8149
 117.วัดน้ำฉ่า id school : 8195
 118.วัดบางดี id school : 8155
 119.วัดปากแจ่ม id school : 8161
 120.วัดวารีวง id school : 8095
 121.วัดศรีรัตนาราม id school : 8171
 122.วัดสิทธิโชค id school : 8166
 123.วัดสีหราษฎร์ศรัทธา id school : 8080
 124.วัดห้วยนาง (วันครู2501) id school : 8179
 125.วัดเขา id school : 8139
 126.วัดเขาพระ id school : 8212
 127.วัดเขาวิเศษ id school : 8182
 128.วัดเจริญร่มเมือง id school : 8098
 129.วัดโคกเลียบ id school : 8211
 130.วัดไตรสามัคคี id school : 8170
 131.วัดไม้ฝาด id school : 8126
 132.สวนป่าประชาอุปถัมภ์ id school : 8193
 133.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) id school : 8180
 134.หาดปากเมง id school : 8123
 135.ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) id school : 8145

Powered By www.thaieducation.net