สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กรป.กลางอุปถัมภ์ id school : 7675
 2.กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา id school : 7592
 3.ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา id school : 7600
 4.ชุมชนวัดปากกอง id school : 7645
 5.ชุมชนวัดศรีคำชมภู id school : 7639
 6.บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) id school : 7658
 7.บ้านดง id school : 7628
 8.บ้านดงป่าหวาย id school : 7674
 9.บ้านดอยหล่อ id school : 7672
 10.บ้านตองกาย id school : 7622
 11.บ้านทรายมูล id school : 7627
 12.บ้านท้าวบุญเรือง id school : 7615
 13.บ้านทุ่งหลวง id school : 7661
 14.บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) id school : 7588
 15.บ้านน้ำแพร่ id school : 7608
 16.บ้านปง id school : 7609
 17.บ้านปากเหมือง id school : 7632
 18.บ้านป่าตาล id school : 7617
 19.บ้านพันตน id school : 7654
 20.บ้านฟ่อน id school : 7623
 21.บ้านม่วงพี่น้อง id school : 7596
 22.บ้านร่องน้ำ id school : 7594
 23.บ้านวังศรี id school : 7616
 24.บ้านสันทราย(สารภี) id school : 7620
 25.บ้านสันทราย(หางดง) id school : 7643
 26.บ้านสันป่าสัก id school : 7621
 27.บ้านสันผักหวาน id school : 7618
 28.บ้านสามหลัง id school : 7680
 29.บ้านหนองตอง ยุบแล้ว DELETE id school : 7626
 30.บ้านหนองเต่า id school : 7662
 31.บ้านห้วยข้าวลีบ id school : 7669
 32.บ้านห้วยตอง id school : 7665
 33.บ้านห้วยน้ำขาว id school : 7679
 34.บ้านห้วยส้ม id school : 7603
 35.บ้านหัวข่วง id school : 7681
 36.บ้านหัวริน id school : 7584
 37.บ้านเจริญสามัคคี ยุบแล้ว DELETE id school : 7671
 38.บ้านเปียง id school : 7593
 39.บ้านเหล่าป่าฝาง id school : 7650
 40.บ้านเหล่าเป้า id school : 7670
 41.บ้านแม่กุ้งหลวง id school : 7581
 42.บ้านแม่ขาน id school : 7682
 43.บ้านแสนตอ id school : 7607
 44.บ้านใหม่ปางเติม ยุบแล้ว DELETE id school : 30853
 45.บ้านใหม่สวรรค์ id school : 7651
 46.บ้านใหม่หนองหอย id school : 7683
 47.บ้านไร่ id school : 7614
 48.พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง id school : 7667
 49.วัดกองทราย id school : 7648
 50.วัดกู่คำ id school : 7599
 51.วัดคีรีเขต id school : 7610
 52.วัดจอมทอง id school : 7613
 53.วัดช่างกระดาษ id school : 7580
 54.วัดช่างคำ id school : 7612
 55.วัดดงป่างิ้ว id school : 7595
 56.วัดดอนชื่น id school : 7676
 57.วัดตำหนัก ยุบแล้ว DELETE id school : 7637
 58.วัดท่ากาน id school : 7589
 59.วัดท่าต้นกวาว id school : 7634
 60.วัดท่าโป่ง ยุบแล้ว DELETE id school : 30812
 61.วัดทุ่งศาลา id school : 7652
 62.วัดนันทาราม id school : 7636
 63.วัดน้ำบ่อหลวง id school : 7585
 64.วัดบวกครกเหนือ id school : 7638
 65.วัดประชาเกษม id school : 7611
 66.วัดพญาชมภู id school : 7633
 67.วัดพระนอนหนองผึ้ง id school : 7647
 68.วัดพระเจ้าเหลื้อม id school : 7625
 69.วัดมะกับตองหลวง id school : 7655
 70.วัดวังขามป้อม id school : 30518
 71.วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) id school : 7678
 72.วัดศรีดอนชัย(สารภี) id school : 7644
 73.วัดศรีล้อม id school : 7629
 74.วัดศรีสว่าง id school : 7631
 75.วัดศรีโพธาราม id school : 7642
 76.วัดศิริชัยนิมิตร id school : 7660
 77.วัดสันดอนมูล id school : 7646
 78.วัดสามหลัง id school : 7590
 79.วัดหนองหลั้ว id school : 7677
 80.วัดห้วยแก้ว id school : 7653
 81.วัดอุเม็ง id school : 7602
 82.วัดเทพาราม id school : 7640
 83.วัดเวฬุวัน id school : 7641
 84.วัดแม่สะลาบ id school : 7635
 85.วัดโรงวัว id school : 7597
 86.สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) id school : 7601
 87.สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ id school : 7684
 88.หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง id school : 7666
 89.เวียงเศรษฐีวิทยา id school : 7649
 90.แม่วินสามัคคี id school : 7663
 91.แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย id school : 7668
 92.ไตรมิตรวิทยา ยุบแล้ว DELETE id school : 7656

Powered By www.thaieducation.net