สพป.ชุมพร เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) id school : 6439
 2.ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ id school : 6392
 3.ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ id school : 6492
 4.ชุมชนบ้านนาชะอัง id school : 6407
 5.ชุมชนประชานิคม id school : 6448
 6.ชุมชนมาบอำมฤต id school : 6489
 7.ชุมชนวัดหาดพันไกร id school : 6435
 8.บ้านกลาง id school : 6470
 9.บ้านคลองสูบ id school : 6430
 10.บ้านคอกม้า id school : 6493
 11.บ้านคอสน id school : 6396
 12.บ้านคอเตี้ย id school : 6414
 13.บ้านคันธทรัพย์ id school : 6459
 14.บ้านงาช้าง id school : 6464
 15.บ้านจันทึง id school : 6476
 16.บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา id school : 6399
 17.บ้านชุมโค id school : 6484
 18.บ้านดอนตะเคียน id school : 6495
 19.บ้านดอนทราย id school : 6485
 20.บ้านดอนเคี่ยม id school : 6454
 21.บ้านดอนไทรงาม id school : 6413
 22.บ้านตาหงษ์ id school : 6469
 23.บ้านถ้ำธง id school : 6497
 24.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ยุบแล้ว DELETE id school : 6486
 25.บ้านทรายขาว id school : 6467
 26.บ้านทรายแก้ว id school : 6477
 27.บ้านท่ามะปริง id school : 6417
 28.บ้านท่าลานทอง id school : 6438
 29.บ้านท่าไม้ลาย id school : 6428
 30.บ้านทุ่งมะขาม id school : 6434
 31.บ้านทุ่งหงษ์ id school : 6400
 32.บ้านทุ่งเรี้ย id school : 6488
 33.บ้านธรรมเจริญ id school : 6468
 34.บ้านนาแซะ id school : 6427
 35.บ้านน้ำพุ id school : 6496
 36.บ้านน้ำเย็น id school : 6475
 37.บ้านบ่ออิฐ id school : 6487
 38.บ้านบางคอย id school : 6397
 39.บ้านบางจาก id school : 6483
 40.บ้านบางหลง id school : 6398
 41.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี id school : 6457
 42.บ้านบึงลัด id school : 6471
 43.บ้านปากคลอง id school : 6498
 44.บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) id school : 6419
 45.บ้านพรุตะเคียน id school : 6462
 46.บ้านยายไท id school : 6473
 47.บ้านรับร่อ id school : 6455
 48.บ้านร้านตัดผม id school : 6466
 49.บ้านละมุ id school : 6453
 50.บ้านวังช้าง id school : 6481
 51.บ้านศาลาลอย id school : 6411
 52.บ้านสวนทรัพย์ id school : 6461
 53.บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) id school : 6502
 54.บ้านสามเสียม id school : 6406
 55.บ้านหนองเนียน id school : 6409
 56.บ้านหนองเรือ id school : 6444
 57.บ้านห้วยรากไม้ id school : 6491
 58.บ้านหัวถนน id school : 6420
 59.บ้านหัวว่าว id school : 6445
 60.บ้านหาดทรายรี id school : 6433
 61.บ้านหาดภราดรภาพ id school : 6421
 62.บ้านหาดส้มแป้น id school : 6446
 63.บ้านหาดหงส์ id school : 6441
 64.บ้านหาดใน id school : 6456
 65.บ้านหินกบ id school : 6482
 66.บ้านหินแก้ว id school : 6474
 67.บ้านเขาชันโต๊ะ id school : 6431
 68.บ้านเขาบ่อ id school : 6401
 69.บ้านเขาพาง id school : 6443
 70.บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา id school : 6432
 71.บ้านเขาวง id school : 6416
 72.บ้านเขาเลี้ยว ยุบแล้ว DELETE id school : 6479
 73.บ้านเนินทอง id school : 6460
 74.บ้านเหมืองทอง id school : 6458
 75.บ้านแก่งเพกา id school : 6440
 76.บ้านในห้วย id school : 6391
 77.บ้านใหม่พัฒนา id school : 6436
 78.บ้านใหม่สมบูรณ์ id school : 6463
 79.บ้านไชยราช id school : 6480
 80.ประชานิคม 2 id school : 6437
 81.ประชานิคม 4 id school : 6472
 82.ประชาพัฒนา id school : 6465
 83.ประชาสันติ ยุบแล้ว DELETE id school : 6452
 84.วัดขุนกระทิง id school : 6389
 85.วัดควนมณี ยุบแล้ว DELETE id school : 6450
 86.วัดคูขุด id school : 6412
 87.วัดดอนทรายแก้ว id school : 6394
 88.วัดดอนมะม่วง id school : 6402
 89.วัดดอนยาง id school : 6490
 90.วัดดอนรวบ id school : 6415
 91.วัดดอนเมือง id school : 6423
 92.วัดทุ่งคา id school : 6403
 93.วัดน้อมถวาย id school : 6426
 94.วัดนาทุ่ง id school : 6408
 95.วัดบางลึก id school : 6410
 96.วัดบางแหวน id school : 6499
 97.วัดพิชัยยาราม id school : 6395
 98.วัดวังครก ยุบแล้ว DELETE id school : 6451
 99.วัดวังไผ่ ยุบแล้ว DELETE id school : 6424
 100.วัดหัวกรูด id school : 6418
 101.วัดหาดทรายแก้ว id school : 6390
 102.วัดหูรอ id school : 6405
 103.วัดเชิงกระ id school : 6429
 104.อนุบาลชุมพร id school : 6393
 105.อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) id school : 6447
 106.อนุบาลบ้านเนินสำลี id school : 6501
 107.อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) id school : 6494
 108.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร id school : 6404
 109.เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม id school : 6422
 110.ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) id school : 6425
 111.ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) id school : 6478
 112.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) id school : 6449
 113.ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) id school : 6500

Powered By www.thaieducation.net