สพป.ชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.คงรักษ์ประชานุเคราะห์ id school : 5616
 2.ชุมชนคลองจันทน์ id school : 5725
 3.ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) id school : 5611
 4.ชุมชนวัดดักคะนน id school : 5516
 5.ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) id school : 5699
 6.ชุมชนวัดมาติการาม id school : 5692
 7.ชุมชนวัดวังเคียน id school : 5526
 8.ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) id school : 5570
 9.ชุมชนวัดโคกดอกไม้ id school : 5660
 10.ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) id school : 5636
 11.ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 id school : 5719
 12.ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) id school : 5709
 13.บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) id school : 5638
 14.บ้านกะบกเตี้ย id school : 5746
 15.บ้านคลองยาง id school : 5645
 16.บ้านชัฏฝาง id school : 5718
 17.บ้านดอนกะโดน id school : 5708
 18.บ้านดอนใหญ่ id school : 5740
 19.บ้านท่าข้ามวังน้ำ id school : 5626
 20.บ้านท่าไม้ id school : 5513
 21.บ้านทุ่งกระถิน id school : 5659
 22.บ้านทุ่งกว้าง id school : 5628
 23.บ้านทุ่งโพธิ์ id school : 5745
 24.บ้านน้ำพุ id school : 5736
 25.บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) id school : 5743
 26.บ้านรางจิก id school : 5703
 27.บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) id school : 5749
 28.บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) id school : 5731
 29.บ้านวังหัวเรือ id school : 5732
 30.บ้านวังเดือนห้า id school : 5702
 31.บ้านสระแก้ว id school : 5695
 32.บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) id school : 5737
 33.บ้านสุขเดือนห้า id school : 5753
 34.บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 id school : 5627
 35.บ้านหนองต่อ id school : 5727
 36.บ้านหนองตะขบ id school : 5739
 37.บ้านหนองยาง id school : 5750
 38.บ้านหนองหวาย id school : 5734
 39.บ้านหนองอ้ายสาม id school : 5706
 40.บ้านหนองแค id school : 5522
 41.บ้านหนองแจง id school : 5696
 42.บ้านหมื่นเทพ id school : 5723
 43.บ้านหัวถนน id school : 5594
 44.บ้านเก่า id school : 5744
 45.บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 5747
 46.บ้านเขาเกล็ด id school : 5742
 47.บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) ยุบแล้ว DELETE id school : 5606
 48.บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) id school : 5738
 49.บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) id school : 5705
 50.บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) id school : 5588
 51.พระยาตาก id school : 5535
 52.รัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ id school : 5565
 53.ลัดดาประชาสรรค์ id school : 5540
 54.วัดกรุณา id school : 5642
 55.วัดกำแพง(สรรคบุรี) id school : 5653
 56.วัดกำแพง(สรรพยา) id school : 5677
 57.วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) id school : 5647
 58.วัดคลองงิ้ว id school : 5690
 59.วัดคลองธรรม id school : 5707
 60.วัดคลองบุญ id school : 5621
 61.วัดคลองเกษม id school : 5714
 62.วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) id school : 5508
 63.วัดจันทน์ id school : 5689
 64.วัดจั่นเจริญศรี id school : 5687
 65.วัดดอนตะไล้ id school : 5650
 66.วัดดอนตาล id school : 5630
 67.วัดดอนตูมกมลาวาส id school : 5631
 68.วัดดอนรังนก id school : 5555
 69.วัดดอนโพธิ์ศรี id school : 5691
 70.วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) id school : 5646
 71.วัดถ้ำเข้ id school : 5712
 72.วัดทองนพคุณ ยุบแล้ว DELETE id school : 5722
 73.วัดท่า id school : 5685
 74.วัดท่ากระแส id school : 5669
 75.วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) id school : 5675
 76.วัดท่าแก้ว id school : 5724
 77.วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) id school : 5715
 78.วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) id school : 5608
 79.วัดธรรมามูล id school : 5515
 80.วัดธรรมิกาวาส id school : 5686
 81.วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) id school : 5633
 82.วัดนางลือ id school : 5530
 83.วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) id school : 5619
 84.วัดบ้านหนอง id school : 5637
 85.วัดบ้านใหม่ id school : 5700
 86.วัดบำเพ็ญบุญ id school : 5688
 87.วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) id school : 5697
 88.วัดฝาง id school : 5503
 89.วัดพรหมวิหาร id school : 5704
 90.วัดพระแก้ว id school : 5679
 91.วัดพร้าว id school : 5683
 92.วัดพิกุลงาม ยุบแล้ว DELETE id school : 5567
 93.วัดมะปราง id school : 5648
 94.วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) id school : 5643
 95.วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) id school : 5668
 96.วัดยางศรีเจริญ id school : 5655
 97.วัดราษฎร์ศรัทธาราม id school : 5693
 98.วัดวงเดือน id school : 5713
 99.วัดวังน้ำขาว id school : 5733
 100.วัดวังหมัน id school : 5625
 101.วัดวิจิตรรังสรรค์ id school : 5710
 102.วัดวิจิตรังสิตาราม id school : 5698
 103.วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 5656
 104.วัดศรีวิชัย id school : 5533
 105.วัดศรีสโมสร id school : 5730
 106.วัดศรีเจริญธรรม id school : 5716
 107.วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) id school : 5674
 108.วัดสนามชัย id school : 5666
 109.วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) id school : 5649
 110.วัดสระดู่ id school : 5721
 111.วัดสระเนินพระราม id school : 5519
 112.วัดสระไม้แดง id school : 5676
 113.วัดสวนอัมพวัน id school : 5729
 114.วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) id school : 5501
 115.วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) id school : 5711
 116.วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) id school : 5667
 117.วัดหนองจิก id school : 5620
 118.วัดหนองตาตน id school : 5618
 119.วัดหนองน้อย id school : 5622
 120.วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) ยุบแล้ว DELETE id school : 5632
 121.วัดหนองพังนาค id school : 5559
 122.วัดหนองเต่าดำ ยุบแล้ว DELETE id school : 5547
 123.วัดหนองแขม id school : 5664
 124.วัดหลวงพ่อขาว ยุบแล้ว DELETE id school : 5498
 125.วัดหลวงสิริบูรณาราม ยุบแล้ว DELETE id school : 5654
 126.วัดหอระฆัง id school : 5673
 127.วัดหัวตะพาน id school : 5678
 128.วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) id school : 5585
 129.วัดหัวหว้า id school : 5596
 130.วัดหัวเด่น id school : 5671
 131.วัดหาดอาษา id school : 5658
 132.วัดอรัญญวาสี id school : 5717
 133.วัดอัมพวัน ยุบแล้ว DELETE id school : 30984
 134.วัดอารีทวีวนาราม id school : 5663
 135.วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) id school : 5639
 136.วัดเขาดิน(วันครู2502) id school : 5741
 137.วัดเขาแก้ว id school : 5634
 138.วัดเด่นใหญ่ id school : 5694
 139.วัดเทพรัตนวนาราม id school : 5661
 140.วัดเนินถ่าน id school : 5562
 141.วัดแหลมหว้า id school : 5550
 142.วัดโคกสุก id school : 5629
 143.วัดโคกหมู id school : 5726
 144.วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร id school : 5603
 145.วัดโฆสิตาราม id school : 5672
 146.วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง id school : 5684
 147.วัดโพธาราม id school : 5682
 148.วัดโพธิมงคล id school : 5652
 149.วัดโพธิ์งาม id school : 5665
 150.วัดโพธิ์ทอง id school : 5670
 151.วัดโพธิ์ประสิทธิ์ id school : 5657
 152.วัดโรงวัว id school : 5545
 153.วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) id school : 5577
 154.วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ id school : 5524
 155.วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) ยุบแล้ว DELETE id school : 5681
 156.วัดไผ่โพธิ์ทอง id school : 5505
 157.สำราญราษฎร์บำรุง id school : 5624
 158.อนุบาลชัยนาท id school : 5536
 159.อนุบาลมโนรมย์ id school : 5574
 160.อนุบาลวัดสิงห์ id school : 5623
 161.อนุบาลสรรคบุรี id school : 5680
 162.อนุบาลสรรพยา id school : 5651
 163.อนุบาลหนองมะโมง id school : 5735
 164.อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) id school : 5728
 165.อนุบาลเนินขาม id school : 5748
 166.อนุบาลเมืองชัยนาท id school : 5543
 167.เขื่อนเจ้าพระยา id school : 5640
 168.เทพรัตน์ id school : 5662
 169.ไกรราษฎร์วิทยา id school : 5701
 170.ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) id school : 5582

Powered By www.thaieducation.net