สพป.ปัตตานี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง id school : 15568
 2.ชุมชนบ้านกรือเซะ id school : 15428
 3.ชุมชนบ้านกะมิยอ id school : 15381
 4.ชุมชนบ้านตะลุโบะ id school : 15425
 5.ชุมชนบ้านตาแกะ id school : 15514
 6.ชุมชนบ้านปาตา id school : 15497
 7.ชุมชนบ้านปูยุด id school : 15443
 8.ชุมชนบ้านยูโย id school : 15431
 9.ชุมชนบ้านสะนิง id school : 15435
 10.ชุมชนบ้านสาบัน id school : 15536
 11.ชุมชนวัดป่าศรี id school : 15495
 12.ชุมชนวัดปิยาราม id school : 15496
 13.บ้านกลาง id school : 15477
 14.บ้านกอแลบีเละ id school : 15440
 15.บ้านกาหยี id school : 15577
 16.บ้านกาฮง id school : 15437
 17.บ้านกาแลกุมิ id school : 15547
 18.บ้านกาแลบือซา id school : 15379
 19.บ้านกือยา id school : 15439
 20.บ้านกูวิง id school : 15430
 21.บ้านคลองช้าง id school : 15582
 22.บ้านคลองต่ำ id school : 15485
 23.บ้านคลองมานิง id school : 15424
 24.บ้านควนคูหา id school : 15569
 25.บ้านควนดิน id school : 15565
 26.บ้านคอลอตันหยง id school : 15546
 27.บ้านค่าย id school : 15579
 28.บ้านคาโต id school : 15487
 29.บ้านจะรัง id school : 15491
 30.บ้านจะรังบองอ id school : 15426
 31.บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 id school : 15520
 32.บ้านจือโระ id school : 15433
 33.บ้านชะเอาะ id school : 15532
 34.บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) id school : 15460
 35.บ้านดอนนา id school : 15571
 36.บ้านดอนรัก id school : 15549
 37.บ้านดาลอ id school : 15530
 38.บ้านดาโต๊ะ id school : 15542
 39.บ้านดูซงปาแย id school : 15493
 40.บ้านตลาดนัดคลองขุด id school : 15573
 41.บ้านตะโละ id school : 15494
 42.บ้านตะโละสะมีแล id school : 15541
 43.บ้านตันหยง id school : 15529
 44.บ้านตันหยงดาลอ id school : 15502
 45.บ้านตันหยงลุโละ id school : 15427
 46.บ้านตันหยงเปาว์ id school : 15563
 47.บ้านตาลีอายร์ id school : 15512
 48.บ้านตาหมน id school : 15525
 49.บ้านตือระ id school : 15503
 50.บ้านตูเวาะ id school : 15492
 51.บ้านท่ากำชำ id school : 15562
 52.บ้านท่ากุน id school : 15498
 53.บ้านท่าข้าม id school : 15465
 54.บ้านท่าชะเมา id school : 15474
 55.บ้านท่าด่าน id school : 15499
 56.บ้านท่าน้ำ id school : 15466
 57.บ้านท่าน้ำตะวันตก id school : 15469
 58.บ้านท่าน้ำตะวันออก id school : 15467
 59.บ้านท่าพง id school : 15500
 60.บ้านท่ายามู id school : 15560
 61.บ้านท่าสู id school : 15483
 62.บ้านทุ่ง id school : 15463
 63.บ้านทุ่งโพธิ์ id school : 15584
 64.บ้านนอก id school : 15478
 65.บ้านน้ำดำ id school : 15581
 66.บ้านน้ำบ่อ id school : 15481
 67.บ้านบ่ออิฐ id school : 15475
 68.บ้านบากง id school : 15508
 69.บ้านบางทัน id school : 15570
 70.บ้านบางปลาหมอ id school : 15451
 71.บ้านบางปู id school : 15516
 72.บ้านบางมะรวด id school : 15471
 73.บ้านบางราพา id school : 15561
 74.บ้านบางหมู id school : 15484
 75.บ้านบานา id school : 15432
 76.บ้านบาราเฮาะ id school : 15442
 77.บ้านบาโงกาเซาะ id school : 15552
 78.บ้านบาโลย id school : 15523
 79.บ้านบือเจาะ id school : 15518
 80.บ้านบูดี id school : 15540
 81.บ้านปรัง id school : 15558
 82.บ้านปะกาจินอ id school : 15550
 83.บ้านปะกาลิมาปุโระ id school : 15438
 84.บ้านปะกาลือสง id school : 15556
 85.บ้านปะกาฮะรัง id school : 15441
 86.บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) id school : 15486
 87.บ้านปะแดลางา id school : 15566
 88.บ้านปากบางตาวา id school : 15557
 89.บ้านปาเระ id school : 15434
 90.บ้านปุลากง id school : 15527
 91.บ้านปุลามาวอ id school : 15479
 92.บ้านฝาง id school : 15505
 93.บ้านพ่อมิ่ง id school : 15488
 94.บ้านมะปริง id school : 15490
 95.บ้านมะพร้าวต้นเดียว id school : 15583
 96.บ้านมูหลง id school : 15535
 97.บ้านยาบี id school : 15580
 98.บ้านยามูเฉลิม id school : 15534
 99.บ้านยือริง id school : 15501
 100.บ้านรามง id school : 15444
 101.บ้านราวอ id school : 15461
 102.บ้านรูสะมิแล id school : 15447
 103.บ้านลดา id school : 15436
 104.บ้านลางา id school : 15539
 105.บ้านสระมาลา id school : 15384
 106.บ้านสะบารัง id school : 15454
 107.บ้านสายหมอ id school : 15574
 108.บ้านหนองแรต id school : 15537
 109.บ้านหัวคลอง id school : 15480
 110.บ้านเกาะหม้อแกง id school : 15559
 111.บ้านเกาะเปาะ id school : 15544
 112.บ้านเคียน id school : 15489
 113.บ้านเฑียรยา id school : 15504
 114.บ้านเตราะหัก id school : 15482
 115.บ้านเปียะ id school : 15551
 116.บ้านแคนา id school : 15575
 117.บ้านแบรอ id school : 15538
 118.บ้านโคกหมัก id school : 15553
 119.บ้านโคกโตนด id school : 15548
 120.บ้านโต๊ะตีเต id school : 15522
 121.บ้านใหม่ id school : 15510
 122.บ้านใหม่พัฒนวิทย์ id school : 15545
 123.บ้านไผ่มัน id school : 15567
 124.ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง id school : 15555
 125.พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี id school : 15543
 126.พัฒนศึกษา id school : 15578
 127.ยะหริ่ง id school : 15533
 128.รัชดาภิเษก id school : 15572
 129.วัดควน id school : 15455
 130.วัดมหิงษาราม id school : 15457
 131.วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) id school : 15554
 132.วัดศรีสุดาจันทร์ id school : 15476
 133.วัดสถิตย์ชลธาร id school : 15576
 134.วัดสุวรรณากร id school : 15564
 135.อนุบาลปัตตานี id school : 15449
 136.เมืองปัตตานี id school : 15429

Powered By www.thaieducation.net