สพป.ภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1. บ้านไม้ขาว id school : 19270
 2.ถลางพระนางสร้าง id school : 19261
 3.ท่าฉัตรไชย id school : 19274
 4.บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) id school : 19233
 5.บ้านกะหลิม id school : 19253
 6.บ้านกู้กู id school : 19241
 7.บ้านคอเอน id school : 19273
 8.บ้านฉลอง id school : 19238
 9.บ้านท่าเรือ id school : 19277
 10.บ้านทุ่งคา id school : 19243
 11.บ้านบางคู id school : 19235
 12.บ้านบางทอง id school : 19251
 13.บ้านบางเทา id school : 19255
 14.บ้านบางโรง id school : 19268
 15.บ้านป่าครองชีพ id school : 19259
 16.บ้านป่าคลอก id school : 19266
 17.บ้านพรุจำปา id school : 19258
 18.บ้านพารา id school : 19267
 19.บ้านม่าหนิก id school : 19275
 20.บ้านลิพอน id school : 19278
 21.บ้านสะปำ id school : 19236
 22.บ้านสาคู id school : 19280
 23.บ้านหมากปรก id school : 19272
 24.บ้านอ่าวน้ำบ่อ id school : 19247
 25.บ้านอ่าวปอ id school : 19264
 26.บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) id school : 19256
 27.บ้านแหลมทราย id school : 19257
 28.บ้านโคกวัดใหม่ id school : 19263
 29.บ้านในทอน id school : 30987
 30.วัดมงคลวราราม id school : 19279
 31.วัดลัฎฐิวนาราม id school : 19239
 32.วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) id school : 19276
 33.วัดสว่างอารมณ์ id school : 19245
 34.วัดสุวรรณคีรีวงก์ id school : 19254
 35.วัดสุวรรณคีรีเขต id school : 19234
 36.วัดเก็ตโฮ่ id school : 19252
 37.วัดเทพกระษัตรี id school : 19262
 38.วัดเทพนิมิตร id school : 19248
 39.วัดเมืองใหม่ id school : 19260
 40.วิชิตสงคราม id school : 19246
 41.สิทธิ์สุนทรบำรุง id school : 19265
 42.หงษ์หยกบำรุง id school : 19271
 43.อนุบาลภูเก็ต id school : 19240
 44.เกาะนาคา id school : 19269
 45.เกาะมะพร้าว id school : 19237
 46.เกาะสิเหร่ id school : 19242
 47.เกาะโหลน id school : 19244
 48.แหลมพันวา id school : 19249
 49.ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) id school : 19250

Powered By www.thaieducation.net