สพป.พะเยา เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านตุ้มท่า id school : 27911
 2.ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี id school : 28008
 3.ชุมชนบ้านห้วยลาน id school : 27988
 4.ชุมชนบ้านแม่สุก id school : 28014
 5.ชุมชนบ้านแม่ใส id school : 27942
 6.ตำบลสันป่าม่วง id school : 27906
 7.บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) id school : 28027
 8.บ้านกาดถี id school : 28034
 9.บ้านค่า id school : 27973
 10.บ้านค่าบน id school : 27975
 11.บ้านจำป่าหวาย id school : 27898
 12.บ้านจำไก่ id school : 27958
 13.บ้านดง id school : 27956
 14.บ้านดงบุญนาค id school : 27999
 15.บ้านดงอินตา id school : 27997
 16.บ้านดอกคำใต้ id school : 27961
 17.บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) id school : 27901
 18.บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) id school : 27916
 19.บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) id school : 27899
 20.บ้านต๋อม id school : 27904
 21.บ้านต๊ำดอนมูล ยุบแล้ว DELETE id school : 27938
 22.บ้านต๊ำพระแล id school : 27910
 23.บ้านต๊ำม่อน id school : 27939
 24.บ้านต๊ำเหล่า id school : 27914
 25.บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ id school : 27967
 26.บ้านถ้ำประชาบำรุง id school : 27965
 27.บ้านทุ่งต้นศรี id school : 27991
 28.บ้านทุ่งป่าข่า id school : 28020
 29.บ้านทุ่งหลวง id school : 27970
 30.บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) id school : 27981
 31.บ้านป่าคา id school : 27936
 32.บ้านปาง id school : 27982
 33.บ้านปางงุ้น id school : 27968
 34.บ้านป่าตึง id school : 28011
 35.บ้านป่าสักสามัคคี id school : 28019
 36.บ้านป่าแฝกเหนือ id school : 27995
 37.บ้านป่าแฝกใต้ id school : 28022
 38.บ้านปิน id school : 27986
 39.บ้านภูเงิน id school : 27933
 40.บ้านม่วงคำ id school : 28033
 41.บ้านร่องคำ id school : 27929
 42.บ้านร่องจว้า id school : 27978
 43.บ้านร่องปอ id school : 28029
 44.บ้านร่องห้า id school : 27908
 45.บ้านวังขอนแดง id school : 27987
 46.บ้านศาลา id school : 27903
 47.บ้านสันจกปก id school : 27972
 48.บ้านสันต้นผึ้ง id school : 28030
 49.บ้านสันต้นม่วง id school : 27994
 50.บ้านสันเวียงใหม่ id school : 27918
 51.บ้านสาง id school : 27919
 52.บ้านหนองลาว id school : 28035
 53.บ้านหนองสระ id school : 28010
 54.บ้านหนองหล่ม id school : 27945
 55.บ้านห้วยทรายขาว id school : 28037
 56.บ้านห้วยทรายเลื่อน ยุบแล้ว DELETE id school : 27959
 57.บ้านห้วยบง id school : 27935
 58.บ้านห้วยเคียน id school : 27925
 59.บ้านห้วยเจริญราษฏร์ id school : 28007
 60.บ้านห้วยแก้ว id school : 28032
 61.บ้านอิงโค้ง id school : 28031
 62.บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) id school : 28024
 63.บ้านเนินสมบูรณ์ id school : 27992
 64.บ้านเหล่า id school : 28002
 65.บ้านแม่กา id school : 27923
 66.บ้านแม่จว้า id school : 28015
 67.บ้านแม่จว้าใต้ id school : 28017
 68.บ้านแม่ต๋ำบุญโยง id school : 27926
 69.บ้านแม่นาเรือใต้ id school : 27931
 70.บ้านแม่พริก id school : 27952
 71.บ้านแม่อิง id school : 28026
 72.บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) id school : 28013
 73.บ้านโป่ง id school : 27921
 74.บ้านโพธิ์ทอง id school : 27985
 75.บ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้) id school : 27954
 76.บ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา) id school : 27922
 77.บ้านไร่ id school : 27930
 78.บ้านไร่อ้อย id school : 28005
 79.อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) id school : 27979
 80.อนุบาลพะเยา id school : 27943
 81.อนุบาลภูกามยาว id school : 28025
 82.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก id school : 27927
 83.อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) id school : 28018
 84.เจริญใจ id school : 28021
 85.ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) id school : 27962

Powered By www.thaieducation.net