สพป.ลำปาง เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านสา id school : 26609
 2.ชุมชนบ้านใหม่ id school : 26701
 3.ทุ่งคาวิทยา id school : 26656
 4.ทุ่งฮั้ววิทยา id school : 26662
 5.บ้านกล้วย id school : 26775
 6.บ้านก่อ id school : 26683
 7.บ้านขอวิทยา id school : 26750
 8.บ้านขาม id school : 26773
 9.บ้านจ๋ง id school : 26739
 10.บ้านช่อฟ้า id school : 26604
 11.บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า id school : 26606
 12.บ้านดอนแก้ว id school : 26666
 13.บ้านดอนแก้ว id school : 26761
 14.บ้านดอนไชย id school : 26762
 15.บ้านต้นงุ้น id school : 26771
 16.บ้านถ้ำ id school : 26735
 17.บ้านทัพป่าเส้า id school : 26706
 18.บ้านทุ่ง id school : 26711
 19.บ้านทุ่งข่วง id school : 26741
 20.บ้านทุ่งจี้ id school : 26726
 21.บ้านทุ่งปง id school : 26728
 22.บ้านทุ่งปี้ id school : 26663
 23.บ้านทุ่งผึ้ง id school : 26595
 24.บ้านทุ่งสะแกง id school : 26752
 25.บ้านทุ่งส้าน id school : 26743
 26.บ้านทุ่งฮ้าง id school : 26603
 27.บ้านทุ่งฮี id school : 26686
 28.บ้านทุ่งโป่ง id school : 26769
 29.บ้านนางาม id school : 26640
 30.บ้านนาไหม้ id school : 26645
 31.บ้านน้ำจำ id school : 26765
 32.บ้านปงคอบ id school : 26657
 33.บ้านปงดอน id school : 26622
 34.บ้านปงถ้ำ id school : 26690
 35.บ้านปางดะ id school : 26758
 36.บ้านป่าเหมี้ยง id school : 26709
 37.บ้านป่าเหว id school : 26756
 38.บ้านป่าแขม id school : 26673
 39.บ้านม่วง id school : 26760
 40.บ้านม่วงงาม id school : 26589
 41.บ้านวังมน id school : 26664
 42.บ้านวังโป่ง id school : 26678
 43.บ้านวังใหม่ id school : 26667
 44.บ้านศรีบุญเรือง id school : 26652
 45.บ้านสบฟ้า id school : 26587
 46.บ้านสบลี id school : 26716
 47.บ้านสวนดอกคำ id school : 26658
 48.บ้านสันมะเกลือ id school : 26659
 49.บ้านสาแพะ id school : 26614
 50.บ้านหนอง id school : 26745
 51.บ้านหนองกอก id school : 26653
 52.บ้านหนองนาว id school : 26593
 53.บ้านหลวงแจ้ซ้อน id school : 26721
 54.บ้านหัวทุ่ง id school : 26674
 55.บ้านหัวฝาย id school : 26598
 56.บ้านหัวเมือง id school : 26778
 57.บ้านฮ่องลี่ id school : 26591
 58.บ้านเปียงใจ id school : 26625
 59.บ้านเมืองตึง id school : 26694
 60.บ้านเลาสู id school : 26632
 61.บ้านเฮี้ย id school : 26730
 62.บ้านแป้น id school : 26611
 63.บ้านแพะ id school : 26767
 64.บ้านแม่กองปิน id school : 26748
 65.บ้านแม่ตา id school : 26616
 66.บ้านแม่ตาใน id school : 26618
 67.บ้านแม่พริก id school : 26681
 68.บ้านแม่ม่า id school : 26665
 69.บ้านแม่สุก id school : 26655
 70.บ้านแม่สุขวังเหนือ id school : 26676
 71.บ้านแม่สุขใน id school : 26672
 72.บ้านแม่หีด id school : 26670
 73.บ้านแม่เบิน id school : 26643
 74.บ้านแม่เย็น id school : 26692
 75.บ้านแม่แจ๋ม id school : 26724
 76.บ้านใหม่ผ้าขาว id school : 26661
 77.บ้านใหม่พัฒนา id school : 26713
 78.บ้านใหม่สามัคคี id school : 26650
 79.บ้านใหม่เหล่ายาว id school : 26660
 80.บ้านไร่ id school : 26780
 81.บ้านไฮ id school : 26624
 82.ปลายนาวิทยา id school : 26732
 83.ผาช่อวิทยา id school : 26647
 84.ร่องเคาะวิทยา id school : 26669
 85.วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) id school : 26688
 86.วังทองวิทยา id school : 26696
 87.วังแก้ววิทยา id school : 26671
 88.อนุบาลวังเหนือ id school : 26698
 89.อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) id school : 26737
 90.อนุบาลแจ้ห่ม id school : 26584
 91.แจ้คอนวิทยา id school : 26600
 92.แจ้ซ้อนวิทยา id school : 26719
 93.ไผ่งามวิทยา id school : 26638

Powered By www.thaieducation.net