สพป.ลำปาง เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กิ่วประชาวิทยา id school : 26447
 2.ชุมชนบ้านจัววิทยา id school : 26481
 3.ชุมชนบ้านท่าแหน id school : 26454
 4.ชุมชนบ้านทุ่ง id school : 26479
 5.ชุมชนบ้านมั่ว id school : 26366
 6.ชุมชนบ้านแม่ปุ id school : 26427
 7.ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง id school : 26352
 8.ต้นธงวิทยา id school : 26428
 9.ทองทิพย์วิทยา id school : 26445
 10.นาครัวประชาสามัคคี id school : 26440
 11.นาบ้านไร่วิทยา id school : 26396
 12.นายางวิทยา id school : 26471
 13.บ้านกิ่วห้วยเบิก id school : 26369
 14.บ้านกุ่มเนิ้งใต้ id school : 26404
 15.บ้านจอมปิง id school : 26345
 16.บ้านดอนธรรม id school : 26358
 17.บ้านดอนไชย id school : 26415
 18.บ้านท่า id school : 26388
 19.บ้านท่าช้าง id school : 26409
 20.บ้านท่าผา id school : 26343
 21.บ้านท่ามะเกว๋น id school : 26400
 22.บ้านท่าเกวียน id school : 26421
 23.บ้านท่าเวียง id school : 26423
 24.บ้านทุ่งขาม id school : 26359
 25.บ้านทุ่งต๋ำ id school : 26372
 26.บ้านนากวาง id school : 26435
 27.บ้านนาคต id school : 26452
 28.บ้านนาดง id school : 26459
 29.บ้านนาดู่ id school : 26458
 30.บ้านนาต๋ม ยุบแล้ว DELETE id school : 26448
 31.บ้านนาบง id school : 26433
 32.บ้านนาเบี้ย id school : 26395
 33.บ้านนาแก้วประชารัฐ id school : 26347
 34.บ้านนาโป่ง ยุบแล้ว DELETE id school : 26394
 35.บ้านน้ำดิบ id school : 26406
 36.บ้านน้ำหลง id school : 26484
 37.บ้านน้ำโทก-หัวดง id school : 26455
 38.บ้านบอม id school : 26450
 39.บ้านปงแพ่ง id school : 26377
 40.บ้านปางอ้า id school : 26420
 41.บ้านป่าตาล id school : 26390
 42.บ้านผาแมว id school : 26469
 43.บ้านวังพร้าว-สบเรียง ยุบแล้ว DELETE id school : 30875
 44.บ้านวัฒนา ยุบแล้ว DELETE id school : 30861
 45.บ้านศาลาสามัคคี id school : 26344
 46.บ้านสมัย id school : 26483
 47.บ้านสองแคว ยุบแล้ว DELETE id school : 26391
 48.บ้านสองแควใต้ id school : 26348
 49.บ้านสะพานหิน id school : 26405
 50.บ้านสะเลียมหวาน id school : 26419
 51.บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ id school : 26355
 52.บ้านสามขา id school : 26467
 53.บ้านหนองเตา ยุบแล้ว DELETE id school : 26416
 54.บ้านหลวง id school : 26438
 55.บ้านหลุก id school : 26439
 56.บ้านหัวน้ำ id school : 26402
 57.บ้านอ้อวิทยา id school : 26461
 58.บ้านอุมลอง ยุบแล้ว DELETE id school : 26485
 59.บ้านฮ่องห้า id school : 26444
 60.บ้านเด่น id school : 26482
 61.บ้านเวียง id school : 26411
 62.บ้านเหล่า id school : 26414
 63.บ้านเหล่ายาว id school : 26374
 64.บ้านแก่น id school : 26470
 65.บ้านแม่กัวะ id school : 26474
 66.บ้านแม่กึ๊ด id school : 26367
 67.บ้านแม่ตั๋ง id school : 26425
 68.บ้านแม่ทะ id school : 26453
 69.บ้านแม่ทาน id school : 26462
 70.บ้านแม่พริกบน id school : 26431
 71.บ้านแม่วะเด่นชัย id school : 26407
 72.บ้านแม่หลง-สบจาง id school : 26353
 73.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม id school : 26432
 74.บ้านแม่เติน id school : 26398
 75.บ้านแม่เบิน ยุบแล้ว DELETE id school : 30856
 76.บ้านแม่เลียง ยุบแล้ว DELETE id school : 26380
 77.บ้านแม่เลียงพัฒนา ยุบแล้ว DELETE id school : 30877
 78.บ้านโป่งน้ำร้อน id school : 26370
 79.ปางกุ่มวิทยา id school : 26401
 80.ป่าตันวิทยา id school : 26451
 81.ผาปังวิทยา id school : 26424
 82.ล้อมแรดวิทยา id school : 26413
 83.วังพร้าววิทยา id school : 26354
 84.วังหินวิทยา id school : 26389
 85.วัดนาแก้ว id school : 26351
 86.วัดสบแม่ทำ id school : 26384
 87.วัดสาแล id school : 26365
 88.วัดหาดปู่ด้าย id school : 26350
 89.ศรีลังกาวิทยา id school : 26373
 90.ศาลาวิทยา id school : 26356
 91.สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) id school : 26346
 92.สันโป่งวิทยา id school : 26375
 93.ห้วยขี้นกวิทยา id school : 26429
 94.ห้วยมะเกลือวิทยา id school : 26466
 95.ห้วยแก้ววิทยา id school : 26392
 96.อนุบาลสบปราบ id school : 26478
 97.อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) id school : 26357
 98.อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) id school : 26412
 99.อนุบาลเสริมงาม id school : 26368
 100.อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) id school : 26436
 101.อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) id school : 26430
 102.อุมลองรักขิตานุเคราะห์ id school : 26410
 103.เถิน-ท่าผา id school : 26399
 104.เสริมขวาวิทยา id school : 26378
 105.เสริมซ้ายวิทยา id school : 26383
 106.แม่ถอดวิทยา id school : 26397
 107.แม่พุหอรบวิทยา id school : 26422
 108.แม่มอกวิทยา id school : 26403
 109.แม่วะวิทยา id school : 26408
 110.แม่เชียงรายวิทยา id school : 26426
 111.แสลมวิทยา id school : 26387
 112.ไตรมิตรสามัคคี id school : 26472
 113.ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) id school : 26385
 114.ไหล่หินราษฎร์บำรุง id school : 26362

Powered By www.thaieducation.net