สพป.ลำปาง เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.กอรวกพิทยาสรรค์ id school : 26274
 2.ชุมชนบ้านทราย id school : 26253
 3.ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา id school : 26228
 4.ชุมชนบ้านสันกำแพง id school : 26326
 5.ชุมชนบ้านแม่ฮาว id school : 26341
 6.ชุมชนบ้านแหง id school : 26307
 7.ทุ่งฝางวิทยา id school : 26239
 8.ทุ่งหนองขามวิทยา id school : 26338
 9.ธงชัยวิทยา id school : 26232
 10.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 id school : 26235
 11.นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 id school : 26236
 12.บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา id school : 26314
 13.บ้านกาศเมฆ id school : 26224
 14.บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 id school : 26299
 15.บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว id school : 26300
 16.บ้านจำค่า id school : 26255
 17.บ้านจำปุย id school : 26286
 18.บ้านทรายมูล id school : 26254
 19.บ้านทาน id school : 26275
 20.บ้านท่าโทก id school : 26234
 21.บ้านทุ่ง id school : 26317
 22.บ้านทุ่งกล้วย id school : 26257
 23.บ้านทุ่งฝาย id school : 26233
 24.บ้านทุ่งหก id school : 26331
 25.บ้านนาสัก id school : 26279
 26.บ้านนาแช่ id school : 26277
 27.บ้านบ่อห้อ id school : 26308
 28.บ้านบุญนาค id school : 26262
 29.บ้านปงวัง id school : 26271
 30.บ้านปงสนุก id school : 26272
 31.บ้านปงแท่น ยุบแล้ว DELETE id school : 30972
 32.บ้านปันง้าว id school : 26339
 33.บ้านปันเต้า (ห้างฉัตร) ยุบแล้ว DELETE id school : 30931
 34.บ้านป่าตันกุมเมือง id school : 26267
 35.บ้านยางอ้อย id school : 26334
 36.บ้านวังตม id school : 26276
 37.บ้านศรีหมวดเกล้า id school : 26225
 38.บ้านสบค่อม id school : 26241
 39.บ้านสบพลึง id school : 26296
 40.บ้านสบเติ๋น id school : 26291
 41.บ้านสัน id school : 26322
 42.บ้านสันทราย id school : 26337
 43.บ้านสำเภา id school : 26230
 44.บ้านหมากหัววัง id school : 26261
 45.บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล id school : 26319
 46.บ้านหลวงใต้ id school : 26318
 47.บ้านหวด id school : 26304
 48.บ้านห้วยอูน id school : 26312
 49.บ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) id school : 26329
 50.บ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) id school : 26251
 51.บ้านอ้อน id school : 26310
 52.บ้านเหล่า id school : 26323
 53.บ้านแม่กวัก id school : 26311
 54.บ้านแม่งาวใต้ id school : 26302
 55.บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า id school : 26303
 56.บ้านแม่จาง id school : 26282
 57.บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย id school : 26333
 58.บ้านแม่ตีบ id school : 26315
 59.บ้านแม่ส้าน id school : 26287
 60.บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง id school : 26285
 61.บ้านแม่อาง id school : 26247
 62.บ้านแม่เฟือง id school : 26260
 63.บ้านโทกหัวช้าง id school : 26227
 64.บ้านโป่งขวาก id school : 26328
 65.บ้านใหม่ id school : 26297
 66.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ id school : 26281
 67.ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) id school : 26321
 68.ผาแดงวิทยา id school : 26301
 69.พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) id school : 26270
 70.วัดค่ากลาง id school : 26240
 71.วัดท่าสี id school : 26284
 72.วัดทุ่งโจ้ id school : 26242
 73.วัดน้ำโท้ง id school : 26237
 74.วัดบ้านสัก id school : 26259
 75.วัดบ้านฮ่อง id school : 26258
 76.วัดบ้านแขม id school : 26288
 77.วัดบ้านแลง id school : 26263
 78.วัดพระเจ้านั่งแท่น id school : 26223
 79.วัดศรีปรีดานุเคราะห์ id school : 26249
 80.วัดสบจาง id school : 26283
 81.วัดหลวงวิทยา id school : 26222
 82.วัดหัวฝาย id school : 26243
 83.วัดเสด็จ id school : 26252
 84.สบป้าดวิทยา id school : 26290
 85.สบมายสามัคคีวิทยา id school : 26248
 86.สบเมาะวิทยา id school : 26292
 87.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) id school : 26320
 88.อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) id school : 26273
 89.อนุบาลห้างฉัตร id school : 26340
 90.อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) id school : 26231
 91.อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) id school : 26289
 92.เมืองยาววิทยา id school : 26324
 93.แม่ก๋งวิทยา id school : 26246
 94.แม่ฮ่างวิทยา id school : 26294
 95.แม่แป้นวิทยา id school : 26293
 96.ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) id school : 26305

Powered By www.thaieducation.net