สพป.ลำพูน เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านเหมืองจี้ id school : 26053
 2.ตำบลบ้านแป้น id school : 30528
 3.ตำบลริมปิง id school : 26036
 4.บ้านกองงาม id school : 26126
 5.บ้านจำบอน id school : 26042
 6.บ้านฉางข้าวน้อย id school : 26119
 7.บ้านดงสารภี id school : 26089
 8.บ้านดอนตอง id school : 26130
 9.บ้านดอยคำ id school : 26065
 10.บ้านดอยแก้ว id school : 26092
 11.บ้านต้นผึ้ง id school : 26048
 12.บ้านทาปลาดุก id school : 26139
 13.บ้านทาป่าสัก id school : 26080
 14.บ้านทาป่าเปา id school : 26081
 15.บ้านน้ำย้อย id school : 26097
 16.บ้านปงแม่ลอบ id school : 26085
 17.บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง id school : 26084
 18.บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม id school : 26083
 19.บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ id school : 26082
 20.บ้านประตูป่า id school : 26021
 21.บ้านป่าซาง id school : 26121
 22.บ้านป่าซางน้อย ยุบแล้ว DELETE id school : 30971
 23.บ้านป่าตาล id school : 26124
 24.บ้านป่าเลา id school : 26066
 25.บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง id school : 26138
 26.บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน id school : 26067
 27.บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ id school : 26068
 28.บ้านป่าเส้า id school : 26058
 29.บ้านผาตั้ง id school : 26091
 30.บ้านมะเขือแจ้ id school : 26031
 31.บ้านร้องเรือ id school : 26088
 32.บ้านล้องหนองหอย id school : 26120
 33.บ้านศรีบุญยืน-วังทอง id school : 26050
 34.บ้านศรีป้าน id school : 26069
 35.บ้านศรีย้อย id school : 26011
 36.บ้านศรีสุพรรณ id school : 26022
 37.บ้านศาลาแม่ทา id school : 26087
 38.บ้านสะปุ๋ง id school : 26122
 39.บ้านสันป่าเหียง id school : 26028
 40.บ้านสันมะนะ ยุบแล้ว DELETE id school : 26012
 41.บ้านหนองช้างคืน id school : 26044
 42.บ้านหนองดู่ id school : 26115
 43.บ้านหนองบัว id school : 26093
 44.บ้านหนองยางไคล id school : 26076
 45.บ้านหนองหนาม ยุบแล้ว DELETE id school : 26047
 46.บ้านหนองเกิด id school : 26094
 47.บ้านหนองเงือก id school : 26128
 48.บ้านหมื่นข้าว id school : 26062
 49.บ้านหล่ายทา id school : 26086
 50.บ้านห้วยส้ม id school : 26054
 51.บ้านห้วยอ้อ ยุบแล้ว DELETE id school : 26106
 52.บ้านห้วยไซ id school : 26136
 53.บ้านห้วยไฟ ยุบแล้ว DELETE id school : 26096
 54.บ้านฮ่องกอม่วง id school : 26033
 55.บ้านเวียงยอง ยุบแล้ว DELETE id school : 26037
 56.บ้านเหมืองลึก id school : 26075
 57.บ้านเหล่าป่าก๋อย id school : 26104
 58.บ้านแพะยันต์ดอยแช่ id school : 26063
 59.บ้านแม่เมย id school : 26072
 60.บ้านโทกน้ำกัด id school : 26100
 61.บ้านโป่งรู id school : 26099
 62.บ้านไร่ดง id school : 26107
 63.วัดกู่เส้า id school : 26052
 64.วัดขี้เหล็ก id school : 26015
 65.วัดชัยสถาน ยุบแล้ว DELETE id school : 26061
 66.วัดช้างค้ำ id school : 26125
 67.วัดต้นโชค id school : 26056
 68.วัดทากาศ ยุบแล้ว DELETE id school : 26064
 69.วัดทุ่งยาว id school : 26041
 70.วัดนครเจดีย์ id school : 26101
 71.วัดน้ำดิบ id school : 26105
 72.วัดน้ำพุ id school : 26025
 73.วัดบ้านก้อง id school : 26117
 74.วัดบ้านดอน id school : 26127
 75.วัดบ้านธิ id school : 26131
 76.วัดบ้านม้า id school : 26043
 77.วัดบ้านเรือน id school : 26113
 78.วัดบ้านเหล่า id school : 26116
 79.วัดบ้านแจ่ม id school : 26034
 80.วัดป่าตึง-ห้วยยาบ id school : 26137
 81.วัดป่าตึงเชตวัน id school : 26055
 82.วัดป่ายาง id school : 26008
 83.วัดป่าสัก id school : 26133
 84.วัดป่าแดด id school : 26039
 85.วัดศรีดอนชัย id school : 26134
 86.วัดศรีบังวัน id school : 26035
 87.วัดสะแล่ง ยุบแล้ว DELETE id school : 26030
 88.วัดสันคะยอม id school : 26029
 89.วัดสันต้นธง id school : 26009
 90.วัดสันทราย id school : 26132
 91.วัดสันป่าสัก id school : 26023
 92.วัดหนองซิว id school : 26026
 93.วัดหนองสมณะ id school : 26102
 94.วัดหนองหล่ม id school : 26040
 95.วัดห้วยม้าโก้ง id school : 26024
 96.วัดอรัญญาราม id school : 26090
 97.วัดฮ่องกอก id school : 26060
 98.วัดเหมืองกวัก ยุบแล้ว DELETE id school : 30878
 99.วัดเหมืองง่า id school : 26049
 100.อนุบาลลำพูน id school : 26014
 101.อนุบาลเมืองลำพูน id school : 26057
 102.เชตวันหนองหมู id school : 26059

Powered By www.thaieducation.net