สพป.หนองคาย เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ครุราษฎร์รังสรรค์ id school : 13836
 2.ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา id school : 13804
 3.คุรุศิษย์วิทยา id school : 13882
 4.จันทราราม id school : 13824
 5.ฉันทนาวัณรถ id school : 13944
 6.ชุมชนบ้านถ่อน id school : 13878
 7.ชุมชนบ้านปะโค id school : 13812
 8.ชุมชนบ้านพวก id school : 13808
 9.ชุมชนบ้านหม้อ id school : 13890
 10.ชุมชนบ้านโพนสา id school : 13883
 11.ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 id school : 13911
 12.ดงเว้นดงเจริญวิทยา id school : 13839
 13.ดอนก่อโนนสวรรค์ id school : 13904
 14.ดาวเรืองสมสะอาด id school : 13840
 15.ธนากรสงเคราะห์ id school : 13850
 16.นาฮีนุเคราะห์ id school : 13803
 17.บ้านกวดโคกสว่าง id school : 13867
 18.บ้านกองนาง id school : 13856
 19.บ้านขุมคำ id school : 13907
 20.บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา id school : 13806
 21.บ้านคุยนางขาว id school : 13849
 22.บ้านจอมแจ้ง ยุบแล้ว DELETE id school : 30938
 23.บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย id school : 13916
 24.บ้านดงต้อง id school : 13926
 25.บ้านดงนาคำ id school : 13889
 26.บ้านดงบัง id school : 13909
 27.บ้านดงเจริญ id school : 13855
 28.บ้านดอนขนุนพัฒนา id school : 13954
 29.บ้านตอแก id school : 13945
 30.บ้านตาดเสริม id school : 13919
 31.บ้านถิ่นทอนเหนือ id school : 13897
 32.บ้านท่ากฐิน id school : 13891
 33.บ้านท่ามะเฟือง id school : 13884
 34.บ้านท่าสำราญ id school : 13869
 35.บ้านทุ่มฝาง id school : 13873
 36.บ้านน้อย id school : 13875
 37.บ้านนากอ id school : 13936
 38.บ้านนาคลอง id school : 13830
 39.บ้านนางิ้ว id school : 13915
 40.บ้านนาช้างน้ำ id school : 13866
 41.บ้านนาดง id school : 13888
 42.บ้านนาน้ำพาย id school : 13886
 43.บ้านนาบง id school : 13860
 44.บ้านนาอ่างสร้างอ่าง id school : 13838
 45.บ้านนาโคก id school : 13928
 46.บ้านนาโพธิ์ id school : 13908
 47.บ้านน้ำทอน id school : 13951
 48.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 id school : 13948
 49.บ้านน้ำโมง id school : 13872
 50.บ้านบงวิทยา id school : 13843
 51.บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา id school : 13817
 52.บ้านปากมาง id school : 13857
 53.บ้านปากโสม id school : 13927
 54.บ้านป่าสัก id school : 13894
 55.บ้านผาตั้ง id school : 13923
 56.บ้านฝางวิทยา id school : 13937
 57.บ้านพร้าวเหนือ id school : 13801
 58.บ้านพานพร้าว id school : 13903
 59.บ้านฟ้าประทาน id school : 13931
 60.บ้านม่วง id school : 13920
 61.บ้านม่วงน้ำไพร id school : 13929
 62.บ้านวังน้ำมอก id school : 13895
 63.บ้านวังมน id school : 13922
 64.บ้านวังยาง id school : 13831
 65.บ้านว่าน id school : 13879
 66.บ้านศรีเชียงใหม่ id school : 13898
 67.บ้านศูนย์กลาง id school : 13950
 68.บ้านสมสนุกดงหนองบอน id school : 13943
 69.บ้านสร้างพอก id school : 13841
 70.บ้านสวยหลง id school : 13842
 71.บ้านสังกะลีนาขาม id school : 13912
 72.บ้านสาวแล id school : 13959
 73.บ้านหงส์ทองสามขา id school : 13858
 74.บ้านหนอง id school : 13921
 75.บ้านหนองนาง id school : 13887
 76.บ้านหนองบ่อ id school : 13811
 77.บ้านหนองบัววิทยา id school : 13942
 78.บ้านหนองบัวเงิน id school : 13947
 79.บ้านหนองผือ id school : 13862
 80.บ้านหนองหมื่น id school : 13807
 81.บ้านหนองเดิ่น id school : 13851
 82.บ้านหนองแวง id school : 13871
 83.บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ id school : 13821
 84.บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) id school : 13892
 85.บ้านหมากก่องฝายแตก id school : 13846
 86.บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก id school : 13939
 87.บ้านห้วยไซงัว id school : 13924
 88.บ้านหัวทราย id school : 13902
 89.บ้านอุ่มเย็น id school : 13870
 90.บ้านเดื่อ id school : 13874
 91.บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ id school : 13938
 92.บ้านเดื่อใต้ id school : 13809
 93.บ้านเทพประทับ id school : 13918
 94.บ้านเทวีดอนขม id school : 13876
 95.บ้านเทา-นาบอน id school : 13917
 96.บ้านเบิดวิทยา id school : 13833
 97.บ้านเป้า id school : 13881
 98.บ้านเมืองบาง id school : 13829
 99.บ้านเมืองหมี id school : 13800
 100.บ้านเวียงคุก id school : 13835
 101.บ้านเสียว id school : 13910
 102.บ้านเหมือดแอ่ id school : 13934
 103.บ้านแก้งใหม่ id school : 13930
 104.บ้านแสนสุข id school : 13880
 105.บ้านโคกก่อง id school : 13819
 106.บ้านโคกคอน id school : 13861
 107.บ้านโคกป่าฝาง id school : 13810
 108.บ้านโคกสำราญ id school : 13805
 109.บ้านโคกแมงเงา id school : 13826
 110.บ้านโนนแดง id school : 13941
 111.บ้านโพธิ์ตาก id school : 13958
 112.บ้านโพนทอง id school : 13956
 113.บ้านโพนพระ id school : 13863
 114.บ้านโพนสวรรค์ id school : 13949
 115.บ้านโสกกล้า id school : 13913
 116.บ้านไทยสามัคคี id school : 13905
 117.บ้านไร่ id school : 13955
 118.ป่าสักวิทยา id school : 13859
 119.พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา id school : 13896
 120.พร้าวใต้เจริญสุข id school : 13853
 121.พัฒนาคำแก้ว id school : 13893
 122.มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา id school : 13820
 123.ร่วมมิตรวิทยา id school : 13868
 124.ราชประชานุเคราะห์ 14 id school : 13802
 125.ราษฎร์นุเคราะห์ id school : 13814
 126.ราษฎร์สามัคคี id school : 13885
 127.วัดพระธาตุบังพวน id school : 13813
 128.สมสะอาดดงมุขวิทยา id school : 13935
 129.สระใครไชยานุเคราะห์ id school : 13946
 130.สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 id school : 13900
 131.สีกายวิทยาคม id school : 13847
 132.หนองปลาปากจำปาทอง id school : 13906
 133.หนองผือวิทยาคม id school : 13818
 134.หนองแดงสร้างประทายพัฒนา id school : 13825
 135.หัวหาดวิทยา id school : 13845
 136.หาดคำบอนวัฒนา id school : 13832
 137.หินโงมวิทยา id school : 13854
 138.อนุบาลดอนไผ่ id school : 13957
 139.อนุบาลดารณีท่าบ่อ id school : 13865
 140.อนุบาลบ้านคอกช้าง id school : 13933
 141.อนุบาลศรีเชียงใหม่ id school : 13899
 142.อนุบาลสังคม id school : 13932
 143.อนุบาลหนองคาย id school : 13848
 144.อนุบาลอรุณรังษี id school : 13822
 145.อักษรอดุลวิทยา id school : 13852
 146.อาโอยาม่า 2 id school : 13952
 147.เนินพระเนาว์วิทยา id school : 13823
 148.เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ id school : 13834
 149.โกมลวิทยาคาร id school : 13864
 150.โคกคำทุ่งสว่างวิทยา id school : 13816
 151.โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ id school : 13940
 152.โนนสง่าหนองแวงวิทยา id school : 13901
 153.โพนศิลางามวิทยา id school : 13877
 154.โพนสว่างป่าตองวิทยา id school : 13837
 155.ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) id school : 13815

Powered By www.thaieducation.net