สพป.เลย เขต 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านนาพึง id school : 13755
 2.ชุมชนภูเรือ id school : 13798
 3.ด่านซ้าย id school : 13535
 4.บ้านกกจาน id school : 13520
 5.บ้านกกสะตี id school : 13741
 6.บ้านกกเหี่ยน id school : 13735
 7.บ้านกกโพธิ์วังกำ id school : 13739
 8.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม id school : 13784
 9.บ้านกลาง(นาแห้ว) id school : 13756
 10.บ้านกลาง(ภูเรือ) id school : 13777
 11.บ้านชั่งสี่ id school : 13532
 12.บ้านซำทอง id school : 13759
 13.บ้านด่านดู่ id school : 13732
 14.บ้านตาดเสี้ยว id school : 13746
 15.บ้านตูบค้อ id school : 13524
 16.บ้านถ้ำพระ id school : 13751
 17.บ้านถ้ำมูล id school : 13793
 18.บ้านท่อน id school : 13773
 19.บ้านทับกี่ id school : 13747
 20.บ้านท่าศาลา id school : 13772
 21.บ้านทุ่งน้ำใส id school : 13728
 22.บ้านทุ่งเทิง id school : 13729
 23.บ้านนาข่า id school : 13549
 24.บ้านนาขามป้อม id school : 13782
 25.บ้านนาคูณ id school : 13783
 26.บ้านนาดี id school : 13543
 27.บ้านนาทอง id school : 13548
 28.บ้านนาทุ่ม id school : 13537
 29.บ้านนาผักก้าม id school : 13769
 30.บ้านนาพึง ยุบแล้ว DELETE id school : 30935
 31.บ้านนามาลา id school : 13757
 32.บ้านนาลานข้าว id school : 13737
 33.บ้านนาลึ่ง id school : 13768
 34.บ้านนาหมูม่น id school : 13542
 35.บ้านนาหว้าน้อย id school : 13527
 36.บ้านนาเจริญ id school : 13767
 37.บ้านนาเจียง id school : 13530
 38.บ้านนาแห้ว id school : 13762
 39.บ้านน้ำพุ id school : 13538
 40.บ้านน้ำพุง id school : 13730
 41.บ้านน้ำหมัน id school : 13521
 42.บ้านน้ำเย็น id school : 13525
 43.บ้านบง id school : 13774
 44.บ้านบ่อเหมืองน้อย id school : 13765
 45.บ้านปลาบ่า id school : 13775
 46.บ้านปากหมัน id school : 13547
 47.บ้านปากแดง id school : 13743
 48.บ้านปากโป่ง id school : 13723
 49.บ้านปางคอม id school : 13731
 50.บ้านป่าม่วง id school : 13753
 51.บ้านป่าสะแข id school : 13750
 52.บ้านผึ้ง id school : 13742
 53.บ้านร่องจิก id school : 13781
 54.บ้านลาดค่าง id school : 13788
 55.บ้านวังบอน id school : 13745
 56.บ้านวังยาว id school : 13740
 57.บ้านวังเป่ง id school : 13749
 58.บ้านวังเวิน id school : 13744
 59.บ้านศาลาน้อย id school : 13534
 60.บ้านสองคอน id school : 13776
 61.บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 id school : 13796
 62.บ้านหนองบง id school : 13799
 63.บ้านหนองผือ id school : 13546
 64.บ้านหนองสนุ่น id school : 13533
 65.บ้านหนองหลวง id school : 13531
 66.บ้านหนองหวาย id school : 13760
 67.บ้านหนองอุมลัว id school : 13734
 68.บ้านหนองแซง id school : 13794
 69.บ้านห้วยตาด id school : 13529
 70.บ้านห้วยติ้ว id school : 13789
 71.บ้านห้วยทอง id school : 13736
 72.บ้านห้วยน้ำผัก id school : 13766
 73.บ้านห้วยน้ำเมย id school : 13724
 74.บ้านห้วยปลาฝา id school : 13539
 75.บ้านห้วยผักเน่า id school : 13790
 76.บ้านห้วยมุ่น id school : 13522
 77.บ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย) id school : 13792
 78.บ้านห้วยลาด(ภูเรือ) id school : 13754
 79.บ้านหัวด่านนาปูน id school : 13761
 80.บ้านหัวนาแหลม id school : 13544
 81.บ้านหัวฝาย id school : 13738
 82.บ้านหินสอ id school : 13778
 83.บ้านหินแลบ id school : 13748
 84.บ้านเครือคู้ id school : 13550
 85.บ้านเหมืองแพร่ id school : 13763
 86.บ้านเหล่ากอหก id school : 13770
 87.บ้านแก่ง id school : 13780
 88.บ้านแก่งครก id school : 13526
 89.บ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย) id school : 13540
 90.บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) id school : 13771
 91.บ้านแก่งเกลี้ยง id school : 13787
 92.บ้านแก่งแล่น id school : 13785
 93.บ้านแก่วตาว id school : 13752
 94.บ้านแก่วตาว(นาดี) id school : 13541
 95.บ้านแสงภา id school : 13764
 96.บ้านโคก id school : 13758
 97.บ้านโคกงาม id school : 13528
 98.บ้านโคนผง id school : 13791
 99.บ้านโนนสมบูรณ์ id school : 13795
 100.บ้านโป่ง id school : 13726
 101.บ้านโป่งกวาง id school : 13779
 102.บ้านโป่งชี id school : 13725
 103.บ้านโพนสูง id school : 13733
 104.บ้านโพนหนอง id school : 13545
 105.บ้านไฮตาก id school : 13786
 106.บุญลักษณ์อุปถัมภ์ id school : 13727
 107.อนุบาลด่านซ้าย id school : 13536
 108.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง id school : 13523

Powered By www.thaieducation.net