สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ขามเปี้ยบ้านศรีสุข id school : 20863
 2.ชุมชนบ้านขามป้อม id school : 20812
 3.ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) id school : 20950
 4.ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง id school : 20868
 5.ชุมชนบ้านสะพือ id school : 20922
 6.ชุมชนบ้านเจียด id school : 20822
 7.ชุมชนบ้านเซเป็ด id school : 20887
 8.ชุมชนบ้านโนนสวาง id school : 20953
 9.ตชด.ทองพูนพิทยา id school : 20833
 10.ตชด.บ้านป่งคอม id school : 20843
 11.ตระการพืชผล id school : 20888
 12.น้ำคำพิทยา id school : 20911
 13.บ้านกระเดียน id school : 20848
 14.บ้านกองโพน id school : 21005
 15.บ้านกะลึง id school : 20983
 16.บ้านกะเตียด id school : 20980
 17.บ้านกาจับ id school : 20853
 18.บ้านกาบิน id school : 20938
 19.บ้านกึ่งพุทธกาล id school : 20861
 20.บ้านกุดกลอย id school : 20957
 21.บ้านกุดยาลวน id school : 20851
 22.บ้านกุศกร id school : 20854
 23.บ้านขามเปี้ย id school : 20862
 24.บ้านขุมคำดงตาหวาน id school : 20945
 25.บ้านค้อ id school : 21002
 26.บ้านคอนสาย id school : 20872
 27.บ้านคันพะลาน id school : 21008
 28.บ้านคำกลาง id school : 20988
 29.บ้านคำข่า id school : 20937
 30.บ้านคำมณี id school : 20972
 31.บ้านคำสมิง id school : 20858
 32.บ้านคำหาด id school : 20840
 33.บ้านคำแคน id school : 20897
 34.บ้านคำแม่มุ่ย id school : 20956
 35.บ้านคำไหล id school : 20880
 36.บ้านคึม id school : 20852
 37.บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง id school : 20982
 38.บ้านดงตาหวัง id school : 20998
 39.บ้านดงบัง id school : 20955
 40.บ้านดงไม้งาม id school : 20936
 41.บ้านดอน id school : 20929
 42.บ้านดอนก่อ id school : 20931
 43.บ้านดอนกะทอด id school : 20974
 44.บ้านดอนงัว id school : 20935
 45.บ้านดอนจิก id school : 20904
 46.บ้านดอนชาด id school : 20978
 47.บ้านดอนตะมุน id school : 20864
 48.บ้านดอนทับช้าง id school : 20870
 49.บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) id school : 20876
 50.บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) id school : 20879
 51.บ้านดอนหมู id school : 20892
 52.บ้านดอนหมูวิทยา id school : 20867
 53.บ้านดอนเย็นใต้ id school : 20969
 54.บ้านดอนใหญ่ id school : 20871
 55.บ้านด่านหม่วน id school : 21022
 56.บ้านด่านฮัง id school : 21023
 57.บ้านตระการ id school : 20889
 58.บ้านตากแดด id school : 20893
 59.บ้านตาดแต้ id school : 20948
 60.บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ id school : 20944
 61.บ้านตุ id school : 20939
 62.บ้านถ้ำแข้ id school : 20896
 63.บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) id school : 20895
 64.บ้านทม id school : 20917
 65.บ้านทรายพูล id school : 20814
 66.บ้านท่าหลวง id school : 20903
 67.บ้านนากลาง id school : 21011
 68.บ้านนาขนัน id school : 20808
 69.บ้านนาขาม id school : 20995
 70.บ้านนาคำวิทยา id school : 20875
 71.บ้านนาคิแลน id school : 20869
 72.บ้านนางิ้ว id school : 20923
 73.บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) id school : 20919
 74.บ้านนาจ่าย id school : 20932
 75.บ้านนาชุม id school : 21003
 76.บ้านนาชุมใต้ id school : 20847
 77.บ้านนาดอกไม้ id school : 20928
 78.บ้านนาตาลเหนือ id school : 20811
 79.บ้านนาตาลใต้ id school : 21010
 80.บ้านนาตาหมุด id school : 20865
 81.บ้านนาทม ยุบแล้ว DELETE id school : 30925
 82.บ้านนาทราย id school : 21013
 83.บ้านนานวน id school : 20823
 84.บ้านนานางวาน id school : 20976
 85.บ้านนาพะเนียงออ id school : 20979
 86.บ้านนาพิน id school : 20906
 87.บ้านนาม่วง id school : 21012
 88.บ้านนายูง id school : 20829
 89.บ้านนาสนามนาหว้าเกษม id school : 20815
 90.บ้านนาส้มมอ id school : 20900
 91.บ้านนาห้วยแดง id school : 20912
 92.บ้านนาหว้า id school : 20850
 93.บ้านนาหว้าเหนือ id school : 20841
 94.บ้านนาหว้าใต้ id school : 20994
 95.บ้านนาหินโหง่นนาดง id school : 21016
 96.บ้านนาเดื่อ id school : 20886
 97.บ้านนาเมือง id school : 20828
 98.บ้านนาแมด id school : 20810
 99.บ้านนาแวง id school : 20824
 100.บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) id school : 20907
 101.บ้านน้ำคำ id school : 20910
 102.บ้านน้ำเกลี้ยง id school : 20947
 103.บ้านบก id school : 21018
 104.บ้านบกหนองทันน้ำ id school : 20961
 105.บ้านบ่อหิน id school : 20866
 106.บ้านบาก id school : 20838
 107.บ้านบึงหอม id school : 20839
 108.บ้านบุ่งซวยห้วยยาง ยุบแล้ว DELETE id school : 30924
 109.บ้านบุ่งวิทยา id school : 20825
 110.บ้านบุ่งเจริญ id school : 20821
 111.บ้านปากห้วยม่วง id school : 20997
 112.บ้านปากแซง id school : 21014
 113.บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) id school : 20842
 114.บ้านป่าข่า(เขมราฐ) id school : 20940
 115.บ้านป่าติ้ว id school : 20831
 116.บ้านพนมดี id school : 20835
 117.บ้านพอก id school : 20921
 118.บ้านพะลอง id school : 20990
 119.บ้านพะลาน id school : 21017
 120.บ้านพะไล id school : 20967
 121.บ้านพังเคน id school : 21019
 122.บ้านฟ้าห่วน id school : 20941
 123.บ้านม่วงเฒ่า id school : 20844
 124.บ้านม่วงใหญ่ id school : 20975
 125.บ้านร่องข่า id school : 20913
 126.บ้านลาดสมดี id school : 20855
 127.บ้านลาดหญ้าคา id school : 20827
 128.บ้านลุมพุก id school : 21009
 129.บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง id school : 20964
 130.บ้านศรีสุข id school : 20856
 131.บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน id school : 20966
 132.บ้านสงยาง id school : 20924
 133.บ้านสมบูรณ์ id school : 20909
 134.บ้านสร้างโพน id school : 20873
 135.บ้านสองคอน id school : 20981
 136.บ้านสารภี id school : 20989
 137.บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) id school : 20987
 138.บ้านสำโรง id school : 20993
 139.บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี id school : 20942
 140.บ้านหนองนกทา id school : 20832
 141.บ้านหนองบั่ว id school : 20946
 142.บ้านหนองผือ id school : 20834
 143.บ้านหนองฟานยืน id school : 20999
 144.บ้านหนองลุมพุก id school : 20965
 145.บ้านหนองหลวง id school : 20820
 146.บ้านหนองหว้า id school : 20954
 147.บ้านหนองเต่า id school : 20927
 148.บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ id school : 21024
 149.บ้านหนองเอาะหนองสิม id school : 20857
 150.บ้านหนองแดง id school : 20908
 151.บ้านห้วยที id school : 20898
 152.บ้านห้วยฝ้าย id school : 20930
 153.บ้านห้วยยาง id school : 20845
 154.บ้านหินห่อม id school : 20986
 155.บ้านอีเติ่ง id school : 20846
 156.บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง id school : 20817
 157.บ้านฮี id school : 20877
 158.บ้านเกษม id school : 20859
 159.บ้านเขือง id school : 20925
 160.บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) id school : 20813
 161.บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) id school : 20901
 162.บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) id school : 20920
 163.บ้านเล้า id school : 20916
 164.บ้านเลาะ id school : 20968
 165.บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) id school : 20849
 166.บ้านเสาธงใหญ่ id school : 20885
 167.บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ id school : 21007
 168.บ้านเอ็นอ้า id school : 20891
 169.บ้านแก้งลิงโคกสว่าง id school : 20958
 170.บ้านแก้งหลักด่าน id school : 20836
 171.บ้านแก้งอะฮวน id school : 20902
 172.บ้านแก่งเค็ง id school : 20943
 173.บ้านแก้งเหนือ id school : 20809
 174.บ้านแก้งใต้ id school : 20973
 175.บ้านแข็งขยัน id school : 20960
 176.บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) id school : 20915
 177.บ้านแพง id school : 20878
 178.บ้านแสนอุดม id school : 20963
 179.บ้านแหลไหล่ id school : 20926
 180.บ้านแอมเจริญ id school : 20881
 181.บ้านโคกก่องวังนอง id school : 20952
 182.บ้านโคกจาน id school : 20884
 183.บ้านโคกน้อย id school : 20882
 184.บ้านโคกสว่าง id school : 20837
 185.บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) id school : 20951
 186.บ้านโคกใหญ่ id school : 20883
 187.บ้านโนนกุง id school : 20914
 188.บ้านโนนขุมคำ id school : 21021
 189.บ้านโนนตูม id school : 21020
 190.บ้านโนนสำราญ id school : 20918
 191.บ้านโนนสูง(เขมราฐ) id school : 20830
 192.บ้านโนนสูงโนนสำราญ id school : 20899
 193.บ้านโนนหอม id school : 20949
 194.บ้านโนนหินแร่ id school : 20962
 195.บ้านโบกม่วง id school : 20826
 196.บ้านโป่งน้อย id school : 20874
 197.บ้านโป่งเป้า id school : 21000
 198.บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว id school : 21001
 199.บ้านโปร่งเจริญ id school : 20977
 200.บ้านโพธิ์ไทร id school : 20971
 201.บ้านโพนเมือง id school : 20890
 202.บ้านโพนแพง id school : 21015
 203.บ้านโสกชัน id school : 20984
 204.บ้านโหมน id school : 20905
 205.บ้านไชยชนะ id school : 20959
 206.บ้านไทรงาม id school : 21004
 207.บ้านไทรย้อย id school : 20816
 208.บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น id school : 20894
 209.บ้านไพรสวรรค์ id school : 20985
 210.บ้านไหล่ทุ่ง id school : 20933
 211.บ้านไหล่ธาตุ id school : 21006
 212.บ้านไหล่สูง id school : 20934
 213.บุญจิราธร id school : 20992
 214.ผอบ ณ นคร 1 id school : 20996
 215.สมาคมจักรยานสมัครเล่น id school : 20991
 216.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ id school : 20819
 217.เกษมบ้านนาคำ id school : 20860
 218.เขมราฐ id school : 20818
 219.เสาวนิต(บ้านวังแซ) id school : 20970

Powered By www.thaieducation.net