สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1. ชุมชนวัดหนองจวง id school : 13707
 2. บ่อแร่-ธารเลา id school : 13713
 3. บ้านดงบัง id school : 13706
 4. บ้านเนินหอม id school : 13714
 5. บ้านแหลมหิน id school : 13704
 6. วัดประชาวาส id school : 13718
 7. วัดลำดวน id school : 13708
 8. วัดเนินสูง id school : 13715
 9.ชุมชนบ้านขอนขว้าง id school : 13705
 10.ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) id school : 14365
 11.ชุมชนวัดบางแตน id school : 14290
 12.ชุมชนวัดบ้านโง้ง id school : 14327
 13.ชุมชนวัดศรีประจันตคาม id school : 14326
 14.นิคมพัฒนา id school : 14293
 15.บ้านคลองบางไซ ยุบแล้ว DELETE id school : 14297
 16.บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) ยุบแล้ว DELETE id school : 14306
 17.บ้านคลองแก้มช้ำ id school : 14331
 18.บ้านดงกระทงยาม id school : 14342
 19.บ้านด่าน id school : 14308
 20.บ้านท่าตูม id school : 14347
 21.บ้านบางขาม id school : 14288
 22.บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) id school : 14292
 23.บ้านบางรุ่งโรจน์ id school : 14300
 24.บ้านประพาส id school : 14339
 25.บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) id school : 14333
 26.บ้านปรือวายใหญ่ id school : 14356
 27.บ้านปากคลองบางกระดาน id school : 14291
 28.บ้านมาบเหียง id school : 14359
 29.บ้านย่านนางวิ่ง id school : 14343
 30.บ้านวังขอน id school : 14341
 31.บ้านวังทะลุ id school : 14340
 32.บ้านว่านบ้านด่าน id school : 14321
 33.บ้านหนองกระทุ่ม id school : 14351
 34.บ้านหนองงูเหลือม id school : 14298
 35.บ้านหนองชะอม id school : 13703
 36.บ้านหนองปรือน้อย id school : 14366
 37.บ้านหนองหอย id school : 14352
 38.บ้านหนองเต่า id school : 14280
 39.บ้านห้วยเกษียร id school : 13711
 40.บ้านหว้าเอน id school : 14353
 41.บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) id school : 14318
 42.บ้านเขานันทา id school : 14330
 43.บ้านแหลมไผ่ id school : 14279
 44.บ้านโคกกระเจียว id school : 14361
 45.บ้านโคกพนมดี id school : 14374
 46.บ้านโคกสว่าง id school : 14322
 47.บ้านโป่งกะพ้อ id school : 14358
 48.บ้านโป่งตะเคียน id school : 14371
 49.บ้านโป่งไผ่ id school : 14344
 50.ประชุมเขตศึกษา id school : 14304
 51.วัดกระทุ่มแพ้ว id school : 14285
 52.วัดขิงกระชาย id school : 14323
 53.วัดคลองเฆ่ id school : 14302
 54.วัดคู้ลำพัน id school : 14369
 55.วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) id school : 14316
 56.วัดดงไชยมัน id school : 14325
 57.วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ id school : 14375
 58.วัดตะเคียนทอง id school : 14314
 59.วัดท้าวอู่ทอง id school : 13702
 60.วัดทุ่งตะลุมพุก id school : 13717
 61.วัดทุ่งสบก id school : 14312
 62.วัดนพคุณทอง id school : 14362
 63.วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) id school : 14286
 64.วัดบางคาง id school : 14281
 65.วัดบางเตย id school : 14289
 66.วัดบ้านพระ id school : 13721
 67.วัดบ้านโนน id school : 14317
 68.วัดบุฝ้าย id school : 14320
 69.วัดบุพพาราม id school : 14348
 70.วัดบุยายใบ id school : 14345
 71.วัดประดิษฐาราม id school : 14336
 72.วัดประสาทรังสฤษฎิ์ id school : 14337
 73.วัดประสาธน์รังสรรค์ id school : 13716
 74.วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 id school : 14329
 75.วัดพิกุลวนาราม id school : 14296
 76.วัดมูลเหล็ก id school : 14305
 77.วัดระเบาะไผ่ id school : 14355
 78.วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม id school : 14338
 79.วัดลิรัญดอน id school : 14368
 80.วัดศรีมงคล id school : 14315
 81.วัดศรีสุทธาวาส id school : 14310
 82.วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) id school : 13720
 83.วัดสระข่อย id school : 14372
 84.วัดสระมะเขือ id school : 14377
 85.วัดสัมพันธ์ id school : 14354
 86.วัดหนองคุ้ม id school : 14311
 87.วัดหนองหูช้าง id school : 14363
 88.วัดหนองเกตุ ยุบแล้ว DELETE id school : 14370
 89.วัดหนองแก้ว id school : 14334
 90.วัดหนองโพรง id school : 14360
 91.วัดหลังถ้ำวิทยาคาร id school : 14346
 92.วัดหัวกรด id school : 13719
 93.วัดหัวไผ่ id school : 14295
 94.วัดหาดสะแก id school : 13709
 95.วัดอรัญไพรศรี id school : 14349
 96.วัดอินทร์ไตรย์ id school : 14332
 97.วัดอินทาราม id school : 14299
 98.วัดเกาะมะไฟ id school : 14319
 99.วัดเกาะลอย id school : 14309
 100.วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม id school : 14303
 101.วัดเนินผาสุก id school : 14367
 102.วัดเนินไม้หอม id school : 13712
 103.วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) id school : 13710
 104.วัดแสงสว่าง id school : 14373
 105.วัดโคกเขื่อน id school : 14335
 106.วัดโบสถ์วิทยา id school : 14282
 107.วัดโพธิ์งาม id school : 14328
 108.วัดใหม่กวางทอง id school : 14313
 109.วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 id school : 14357
 110.วัดใหม่โพธิ์เย็น id school : 14301
 111.วัดไชยมงคล id school : 14307
 112.วัดไผ่งาม id school : 14378
 113.หัวซาวิทยา id school : 14364
 114.อนุบาลประจันตคาม id school : 14324
 115.อนุบาลปราจีนบุรี id school : 14284
 116.อนุบาลวัดบ้านสร้าง id school : 14294
 117.อนุบาลศรีมหาโพธิ id school : 14350
 118.อนุบาลศรีมโหสถ id school : 14376
 119.อนุบาลเมืองปราจีนบุรี id school : 13722
 120.เมืองปราจีนบุรี id school : 14283
 121.ไผ่แถวอนุสรณ์ id school : 14287

Powered By www.thaieducation.net