สพป.ระยอง เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 id school : 13611
 2.ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก id school : 13586
 3.ชุมชนวัดทับมา id school : 13021
 4.ชุมชนวัดบ้านแลง id school : 13032
 5.ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ id school : 13027
 6.ชุมชนวัดหนองคอกหมู id school : 13561
 7.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 id school : 13603
 8.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 id school : 13595
 9.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 id school : 13596
 10.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 id school : 13604
 11.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 id school : 13608
 12.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 id school : 13594
 13.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 id school : 13612
 14.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 id school : 13607
 15.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 id school : 13605
 16.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 id school : 13609
 17.บ้านคลองกรำ id school : 13585
 18.บ้านคลองขนุน id school : 13577
 19.บ้านคลองทราย id school : 13053
 20.บ้านคลองน้ำแดง id school : 13599
 21.บ้านคลองบางไผ่ id school : 13551
 22.บ้านคลองยายเมือง id school : 13566
 23.บ้านชะวึก id school : 13024
 24.บ้านชากมะหาด id school : 13568
 25.บ้านตะพุนทอง id school : 13007
 26.บ้านตะเกราทอง id school : 13033
 27.บ้านท่าเสา id school : 13579
 28.บ้านบึงต้นชัน id school : 13557
 29.บ้านบึงตาต้า id school : 13601
 30.บ้านปลวกแดง id school : 13588
 31.บ้านปากแพรก id school : 13598
 32.บ้านพยูน id school : 13047
 33.บ้านมาบตอง id school : 13584
 34.บ้านมาบตาพุด id school : 13039
 35.บ้านมาบป่าหวาย id school : 13575
 36.บ้านมาบยางพร id school : 13590
 37.บ้านมาบเตย id school : 13589
 38.บ้านยายจั่น id school : 13042
 39.บ้านสมานมิตร id school : 13006
 40.บ้านหนองฆ้อ id school : 13578
 41.บ้านหนองจอก id school : 13014
 42.บ้านหนองบอน id school : 13587
 43.บ้านหนองระกำ id school : 13610
 44.บ้านหนองละลอก id school : 13582
 45.บ้านหนองสะพาน id school : 13571
 46.บ้านหนองแฟบ id school : 13038
 47.บ้านหนองไร่ id school : 13602
 48.บ้านหมอมุ่ย id school : 13597
 49.บ้านหลังเขา id school : 13564
 50.บ้านห้วยปราบ id school : 13592
 51.บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ id school : 13574
 52.บ้านเขาคลองซอง id school : 13600
 53.บ้านเขายายชุม id school : 13009
 54.บ้านเขาลอย id school : 13559
 55.บ้านเขาวังม่าน id school : 13025
 56.บ้านเขาห้วยมะหาด id school : 13051
 57.บ้านเขาหวาย id school : 13567
 58.บ้านเนินเสาธง id school : 13020
 59.บ้านแม่น้ำคู้ id school : 13593
 60.บ้านไร่จันดี id school : 13008
 61.วัดกรอกยายชา id school : 13030
 62.วัดกระเฉท id school : 13614
 63.วัดคีรีภาวนาราม id school : 13054
 64.วัดชากผักกูด id school : 13606
 65.วัดชากลูกหญ้า id school : 13045
 66.วัดชากหมาก id school : 13555
 67.วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง id school : 13017
 68.วัดดอนจันทน์ id school : 13580
 69.วัดตะพงนอก id school : 13018
 70.วัดตะเคียนทอง id school : 13012
 71.วัดตากวน id school : 13040
 72.วัดตาขัน id school : 13563
 73.วัดท่าเรือ id school : 13011
 74.วัดธงหงส์ id school : 13005
 75.วัดธรรมสถิต id school : 13043
 76.วัดนาตาขวัญ id school : 13023
 77.วัดน้ำคอก id school : 13026
 78.วัดบ้านค่าย id school : 13569
 79.วัดบ้านฉาง id school : 13048
 80.วัดบ้านดอน id school : 13013
 81.วัดบ้านเก่า id school : 13562
 82.วัดปทุมาวาส id school : 13573
 83.วัดประชุมมิตรบำรุง id school : 13049
 84.วัดปลวกเกตุ id school : 13016
 85.วัดพลา id school : 13052
 86.วัดมาบข่า id school : 13613
 87.วัดมาบชลูด id school : 13046
 88.วัดยายดา id school : 13019
 89.วัดละหารไร่ id school : 13581
 90.วัดสมบูรณาราม id school : 13553
 91.วัดสระแก้ว id school : 13552
 92.วัดสำนักกะท้อน id school : 13554
 93.วัดหนองกระบอก id school : 13583
 94.วัดหนองกรับ id school : 13576
 95.วัดหนองตะแบก id school : 13560
 96.วัดหนองพะวา id school : 13565
 97.วัดห้วงหิน id school : 13556
 98.วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ id school : 13558
 99.วัดห้วยโป่ง id school : 13044
 100.วัดเกาะ id school : 13572
 101.วัดเกาะกลอย id school : 13015
 102.วัดเขาสำเภาทอง id school : 13036
 103.วัดเนินกระปรอก id school : 13050
 104.วัดเนินพระ id school : 13028
 105.วัดเภตราสุขารมย์ id school : 13034
 106.วัดแกลงบน id school : 13004
 107.วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 id school : 13031
 108.วัดในไร่ id school : 13035
 109.วัดไผ่ล้อม id school : 13570
 110.สามัคคีราษฎร์บำรุง id school : 13010
 111.อนุบาลระยอง id school : 13022
 112.อนุบาลระยองวัดหนองสนม id school : 13029
 113.เกาะแก้วพิศดาร id school : 13037
 114.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) id school : 13041

Powered By www.thaieducation.net