สพป.ปทุมธานี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โรงเรียน    
 1.ขจรทรัพย์อํารุง id school : 11459
 2.คลองบางโพธิ์ id school : 11506
 3.คลองบ้านพร้าว id school : 11539
 4.คลองพระอุดม id school : 11500
 5.คลองลากค้อน id school : 11520
 6.คลองลาดช้าง id school : 11517
 7.คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) id school : 11526
 8.คลองสอง id school : 11470
 9.คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) id school : 11494
 10.คลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) id school : 11495
 11.จารุศรบํารุง id school : 11489
 12.ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ id school : 11541
 13.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) id school : 11510
 14.ชุมชนวัดบางกะดี id school : 11441
 15.ชุมชนวัดบางขัน id school : 11493
 16.ชุมชนวัดหน้าไม้ id school : 11516
 17.ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร id school : 11496
 18.ชุมชนวัดเสด็จ id school : 11461
 19.ชุมชนวัดไก่เตี้ย id school : 11523
 20.บางชวดอนุสรณ์ id school : 11497
 21.บางโพธิ์เหนือ id school : 11535
 22.บางโพธิ์ใหม่ id school : 11504
 23.บ้านคลองขวางบน id school : 11513
 24.บ้านคลองเจ้าเมือง id school : 11499
 25.บ้านบึง id school : 11475
 26.บึงเขาย้อน id school : 11480
 27.บุญคุ้มราษฎร์บํารุง id school : 11488
 28.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ id school : 11487
 29.ปากคลองสอง id school : 11467
 30.ลิ้นจี่อุทิศ id school : 11486
 31.ลําสนุ่น id school : 11468
 32.วัดกลางคลองสาม id school : 11474
 33.วัดกล้าชอุ่ม id school : 11471
 34.วัดคุณหญิงส้มจีน id school : 11491
 35.วัดจันทาราม id school : 11503
 36.วัดฉาง id school : 11448
 37.วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) id school : 11442
 38.วัดดาวเรือง id school : 11453
 39.วัดตะวันเรือง id school : 11479
 40.วัดถั่วทอง id school : 11538
 41.วัดท้ายเกาะ id school : 11531
 42.วัดนาวง id school : 11464
 43.วัดบ่อทอง id school : 11502
 44.วัดบ่อเงิน id school : 11508
 45.วัดบัวขวัญ id school : 11514
 46.วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ id school : 11511
 47.วัดบัวหลวง id school : 11529
 48.วัดบางกุฎีทอง id school : 11440
 49.วัดบางคูวัด id school : 11444
 50.วัดบางพูน id school : 11452
 51.วัดบางเดื่อ id school : 11445
 52.วัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) id school : 11542
 53.วัดบางเตยใน id school : 11540
 54.วัดบ้านพร้าวใน id school : 11530
 55.วัดปทุมทอง id school : 11537
 56.วัดผลาหาร id school : 11485
 57.วัดพืชนิมิต id school : 11490
 58.วัดมงคลพุการาม id school : 11478
 59.วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) id school : 11458
 60.วัดมูลเหล็ก id school : 11482
 61.วัดรังสิต id school : 11462
 62.วัดราษฎร์ศรัทธาทํา id school : 11455
 63.วัดลาดหลุมแก้ว id school : 11512
 64.วัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) id school : 11507
 65.วัดศิริจันทาราม id school : 11498
 66.วัดสว่างภพ id school : 11477
 67.วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) id school : 11525
 68.วัดสองพี่น้อง id school : 11536
 69.วัดสะแก id school : 11543
 70.วัดสามัคคิยาราม id school : 11524
 71.วัดสุทธาวาส id school : 11515
 72.วัดสุวรรณจินดาราม id school : 11501
 73.วัดหงส์ปทุมาวาส id school : 11450
 74.วัดหว่านบุญ id school : 11484
 75.วัดอู่ข้าว id school : 11466
 76.วัดเกิดการอุดม id school : 11473
 77.วัดเชิงท่า id school : 11532
 78.วัดเทียนถวาย id school : 11460
 79.วัดเนกขัมมาราม id school : 11518
 80.วัดเปรมประชากร id school : 11454
 81.วัดเพิ่มทาน ยุบแล้ว DELETE id school : 11481
 82.วัดเมตารางค์ id school : 11528
 83.วัดเวฬุวัน id school : 11451
 84.วัดโคก id school : 11449
 85.วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) id school : 11457
 86.วัดโพธิ์เลื่อน id school : 11456
 87.วัดไพร่ฟ้า id school : 11446
 88.วันครู 2502 id school : 11492
 89.ศาลาพัน id school : 11527
 90.สว่างราษฏร์บํารุง id school : 11519
 91.สังข์อํ่าวิทยา id school : 11469
 92.สังฆรักษ์บํารุง id school : 11509
 93.สามวาวิทยา id school : 11521
 94.สามัคคีราษฎร์บํารุง id school : 11472
 95.สี่แยกบางเตย id school : 11533
 96.สุลักขณะ id school : 11463
 97.สุเหร่าใหม่เจริญ id school : 11534
 98.อนุบาลปทุมธานี id school : 11447
 99.อนุบาลวัดบางนางบุญ id school : 11443
 100.อินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ id school : 11465
 101.เจริญวิทยา id school : 11483
 102.โรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) id school : 11522
 103.ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) id school : 11476

Powered By www.thaieducation.net