รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต *** ....

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.นครราชสีมา เขต 4 2020-10-28 21:47:31
179 179
5,965 22.28%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.ลำพูน เขต 2 2020-10-29 16:00:43
79 79
2,046 21.87%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 2020-10-29 16:21:55
114 114
6,089 32.94%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2020-10-29 19:32:20
103 103
3,216 22.60%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.เพชรบุรี เขต 1 2020-10-30 10:24:18
91 91
2,934 25.87%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2020-10-30 15:00:20
75 75
5,343 30.29%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.แพร่ เขต 2 2020-10-30 16:34:40
120 120
1,741 21.76%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.เชียงราย เขต 1 2020-10-31 07:54:05
104 104
5,451 30.61%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.สระบุรี เขต 2 2020-10-31 14:53:22
135 135
5,926 29.48%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2020-11-02 11:00:07
119 119
6,197 26.30%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2020-11-02 16:07:34
171 171
4,557 23.40%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2020-11-02 17:04:55
147 147
5,410 21.75%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2020-11-03 09:52:42
210 210
7,737 23.61%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2020-11-03 10:08:01
100 100
3,544 26.14%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.เชียงราย เขต 2 2020-11-03 11:59:21
146 146
5,148 25.41%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2020-11-03 14:18:17
71 71
8,565 30.24%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.แพร่ เขต 1 2020-11-03 14:29:07
114 114
2,596 26.35%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.เลย เขต 1 2020-11-03 16:12:03
142 142
5,714 31.51%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-11-03 16:28:40
89 89
3,712 26.30%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2020-11-03 16:28:48
126 126
4,150 23.84%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.จันทบุรี เขต 1 2020-11-03 16:31:48
82 82
3,864 23.73%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 2020-11-03 19:01:26
126 126
3,896 25.11%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.นครราชสีมา เขต 5 2020-11-03 21:49:58
213 213
7,022 29.26%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.สุโขทัย เขต 2 2020-11-04 08:27:22
162 162
5,264 29.80%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2020-11-04 09:06:11
135 135
3,750 20.36%
100.00 ลำดับที่ 26
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2020-11-04 09:54:58
133 133
4,592 23.81%
100.00 ลำดับที่ 27
 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2020-11-04 13:29:24
143 143
9,581 28.88%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.มหาสารคาม เขต 3 2020-11-04 14:41:34
145 145
3,695 23.39%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.จันทบุรี เขต 2 2020-11-04 16:24:40
106 106
4,246 21.91%
100.00 ลำดับที่ 30
 สพป.อุทัยธานี เขต 2 2020-11-04 16:37:12
124 124
4,010 24.43%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2020-11-04 16:44:42
118 118
4,794 27.89%
100.00 ลำดับที่ 32
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2020-11-04 16:46:58
180 180
5,441 28.60%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.หนองคาย เขต 2 2020-11-04 17:08:40
105 105
3,358 23.53%
100.00 ลำดับที่ 34
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2020-11-04 17:13:40
131 131
4,272 27.08%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2020-11-04 17:15:47
229 229
5,425 20.64%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.พะเยา เขต 1 2020-11-04 17:52:47
83 83
2,211 27.77%
100.00 ลำดับที่ 37
 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2020-11-04 17:52:53
72 72
8,600 27.85%
100.00 ลำดับที่ 38
 สพป.สงขลา เขต 2 2020-11-04 17:52:58
126 126
5,375 24.30%
100.00 ลำดับที่ 39
 สพป.สระแก้ว เขต 2 2020-11-04 17:53:03
118 118
4,017 21.51%
100.00 ลำดับที่ 40
 สพป.นครปฐม เขต 1 2020-11-04 17:53:09
121 121
8,094 27.17%
100.00 ลำดับที่ 41
 สพป.ตาก เขต 2 2020-11-04 17:53:14
121 121
11,389 29.99%
100.00 ลำดับที่ 42
 สพป.ตาก เขต 1 2020-11-04 17:53:19
108 108
4,058 31.60%
100.00 ลำดับที่ 43
 สพป.ตรัง เขต 2 2020-11-04 17:53:24
135 135
5,258 25.90%
100.00 ลำดับที่ 44
 สพป.ตราด 2020-11-04 17:53:30
106 106
4,686 24.99%
100.00 ลำดับที่ 45
 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2020-11-04 17:53:38
197 197
5,223 27.88%
100.00 ลำดับที่ 46
 สพป.สงขลา เขต 3 2020-11-04 17:53:42
193 193
9,580 26.45%
100.00 ลำดับที่ 47
 สพป.สกลนคร เขต 3 2020-11-04 17:53:47
182 182
6,889 25.71%
100.00 ลำดับที่ 48
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2020-11-04 17:53:52
158 158
5,153 25.05%
100.00 ลำดับที่ 49
 สพป.ปัตตานี เขต 3 2020-11-04 17:53:57
67 67
3,844 35.19%
100.00 ลำดับที่ 50
 สพป.ลำปาง เขต 2 2020-11-04 17:54:02
104 104
3,101 29.24%
100.00 ลำดับที่ 51
 สพป.ปทุมธานี เขต 1 2020-11-04 17:54:07
102 102
9,891 28.92%
100.00 ลำดับที่ 52
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2020-11-04 17:54:11
192 192
5,808 23.83%
100.00 ลำดับที่ 53
 สพป.ราชบุรี เขต 2 2020-11-04 17:54:16
147 147
4,636 23.72%
100.00 ลำดับที่ 54
 สพป.ลำปาง เขต 1 2020-11-04 17:54:30
94 94
4,549 29.88%
100.00 ลำดับที่ 55
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2020-11-04 17:54:38
262 262
6,945 24.84%
100.00 ลำดับที่ 56
 สพป.สระแก้ว เขต 1 2020-11-04 17:55:09
145 145
5,451 21.49%
100.00 ลำดับที่ 57
 สพป.อ่างทอง 2020-11-04 17:55:22
144 144
4,602 26.53%
100.00 ลำดับที่ 58
 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 2020-11-04 17:55:43
86 86
3,166 23.47%
100.00 ลำดับที่ 59
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2020-11-04 17:55:48
189 189
6,284 27.10%
100.00 ลำดับที่ 60
 สพป.กรุงเทพมหานคร 2020-11-04 17:55:57
37 37
5,779 26.26%
100.00 ลำดับที่ 61
 สพป.นครราชสีมา เขต 2 2020-11-04 17:57:03
175 175
6,697 29.55%
100.00 ลำดับที่ 62
 สพป.สกลนคร เขต 2 2020-11-04 18:22:12
255 255
8,425 25.94%
100.00 ลำดับที่ 63
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2020-11-04 18:22:16
229 229
7,621 21.85%
100.00 ลำดับที่ 64
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2020-11-04 18:22:24
177 177
7,609 24.60%
100.00 ลำดับที่ 65
 สพป.น่าน เขต 1 2020-11-04 18:22:31
176 176
4,102 25.71%
100.00 ลำดับที่ 66
 สพป.พิษณุโลก เขต 3 2020-11-04 18:22:37
163 163
4,512 26.56%
100.00 ลำดับที่ 67
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-11-04 18:22:43
162 162
5,454 30.62%
100.00 ลำดับที่ 68
 สพป.น่าน เขต 2 2020-11-04 18:22:48
144 144
3,702 23.65%
100.00 ลำดับที่ 69
 สพป.พิจิตร เขต 1 2020-11-04 18:22:55
133 133
3,756 25.64%
100.00 ลำดับที่ 70
 สพป.พะเยา เขต 2 2020-11-04 18:23:02
125 125
3,692 28.04%
100.00 ลำดับที่ 71
 สพป.สุโขทัย เขต 1 2020-11-04 18:23:17
124 124
4,709 27.29%
100.00 ลำดับที่ 72
 สพป.นครปฐม เขต 2 2020-11-04 18:23:28
118 118
5,682 22.05%
100.00 ลำดับที่ 73
 สพป.ชลบุรี เขต 2 2020-11-04 18:23:35
112 112
5,152 22.19%
100.00 ลำดับที่ 74
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2020-11-04 18:24:05
111 111
3,549 27.21%
100.00 ลำดับที่ 75
 สพป.ลำปาง เขต 3 2020-11-04 18:24:11
93 93
1,796 30.86%
100.00 ลำดับที่ 76
 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2020-11-04 18:24:17
181 181
4,040 23.82%
100.00 ลำดับที่ 77
 สพป.ลพบุรี เขต 1 2020-11-04 18:24:30
149 149
5,252 26.67%
100.00 ลำดับที่ 78
 สพป.นราธิวาส เขต 2 2020-11-04 18:24:43
117 117
9,042 32.04%
100.00 ลำดับที่ 79
 สพป.ชลบุรี เขต 3 2020-11-04 18:25:10
81 81
9,736 27.04%
100.00 ลำดับที่ 80
 สพป.นนทบุรี เขต 1 2020-11-04 18:25:21
32 32
1,943 13.08%
100.00 ลำดับที่ 81
 สพป.เชียงราย เขต 3 2020-11-04 18:25:37
139 139
6,261 22.92%
100.00 ลำดับที่ 82
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2020-11-04 18:26:51
80 80
5,575 28.39%
100.00 ลำดับที่ 83
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2020-11-04 18:35:30
196 196
4,367 20.45%
100.00 ลำดับที่ 84
 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2020-11-04 18:35:46
225 225
5,964 21.31%
100.00 ลำดับที่ 85
 สพป.อุดรธานี เขต 4 2020-11-04 18:48:33
143 143
4,361 21.75%
100.00 ลำดับที่ 86
 สพป.สระบุรี เขต 1 2020-11-04 19:20:26
120 120
6,169 16.19%
100.00 ลำดับที่ 87
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2020-11-04 19:20:31
217 217
5,034 20.33%
100.00 ลำดับที่ 88
 สพป.ชุมพร เขต 2 2020-11-04 20:24:36
119 119
5,093 26.00%
100.00 ลำดับที่ 89
 สพป.ขอนแก่น เขต 4 2020-11-04 20:29:46
175 175
4,252 23.26%
100.00 ลำดับที่ 90
 สพป.ยะลา เขต 1 2020-11-04 20:29:51
111 111
7,039 31.76%
100.00 ลำดับที่ 91
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2020-11-04 20:30:00
165 165
4,106 24.97%
100.00 ลำดับที่ 92
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2020-11-04 20:30:04
138 138
6,989 25.47%
100.00 ลำดับที่ 93
 สพป.อุทัยธานี เขต 1 2020-11-04 21:21:20
78 78
2,211 28.23%
100.00 ลำดับที่ 94
 สพป.ระยอง เขต 2 2020-11-04 21:21:29
87 87
3,144 19.03%
100.00 ลำดับที่ 95
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2020-11-04 21:21:40
118 118
5,628 26.87%
100.00 ลำดับที่ 96
 สพป.หนองคาย เขต 1 2020-11-04 21:33:52
154 154
4,341 22.19%
100.00 ลำดับที่ 97
 สพป.ชุมพร เขต 1 2020-11-04 21:58:23
107 107
4,770 23.12%
100.00 ลำดับที่ 98
 สพป.ชลบุรี เขต 1 2020-11-04 22:50:04
82 82
7,094 29.66%
100.00 ลำดับที่ 99
 สพป.นครนายก 2020-11-04 22:50:09
131 131
4,243 24.03%
100.00 ลำดับที่ 100
 สพป.เชียงราย เขต 4 2020-11-04 22:50:14
134 134
4,011 22.53%
100.00 ลำดับที่ 101
 สพป.นนทบุรี เขต 2 2020-11-04 23:25:05
63 63
7,892 38.51%
100.00 ลำดับที่ 102
 สพป.ขอนแก่น เขต 1 2020-11-04 23:27:39
152 152
6,742 32.11%
100.00 ลำดับที่ 103
 สพป.สกลนคร เขต 1 2020-11-05 08:34:44
175 175
8,820 28.38%
100.00 ลำดับที่ 104
 สพป.ลำพูน เขต 1 2020-11-05 08:55:42
92 92
2,240 21.71%
100.00 ลำดับที่ 105
 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2020-11-05 11:43:51
132 132
5,510 27.92%
100.00 ลำดับที่ 106
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2020-11-05 11:43:59
76 76
1,688 26.55%
100.00 ลำดับที่ 107
 สพป.ยโสธร เขต 1 2020-11-05 11:44:04
184 184
3,859 24.42%
100.00 ลำดับที่ 108
 สพป.ยะลา เขต 3 2020-11-05 11:44:08
32 32
2,103 28.33%
100.00 ลำดับที่ 109
 สพป.อุดรธานี เขต 1 2020-11-05 12:13:10
219 219
10,003 31.34%
100.00 ลำดับที่ 110
 สพป.สตูล 2020-11-05 12:32:58
159 159
5,635 23.79%
100.00 ลำดับที่ 111
 สพป.สุรินทร์ เขต 2 2020-11-05 12:33:03
218 218
6,640 26.48%
100.00 ลำดับที่ 112
 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2020-11-05 12:35:25
203 203
7,452 28.33%
100.00 ลำดับที่ 113
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2020-11-05 12:36:38
199 199
5,642 23.67%
100.00 ลำดับที่ 114
 สพป.พิษณุโลก เขต 2 2020-11-05 12:56:08
123 123
4,666 29.28%
100.00 ลำดับที่ 115
 สพป.นราธิวาส เขต 1 2020-11-05 14:32:45
148 148
10,148 33.62%
100.00 ลำดับที่ 116
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2020-11-05 14:47:09
230 230
8,925 38.03%
100.00 ลำดับที่ 117
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2020-11-05 15:50:44
238 238
7,108 23.90%
100.00 ลำดับที่ 118
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2020-11-05 15:51:16
142 142
3,383 22.69%
100.00 ลำดับที่ 119
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2020-11-05 15:51:38
176 176
2,389 17.84%
100.00 ลำดับที่ 120
 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2020-11-05 16:07:23
139 139
5,208 25.13%
100.00 ลำดับที่ 121
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2020-11-05 18:46:49
201 201
4,800 22.16%
100.00 ลำดับที่ 122
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 2020-11-05 18:46:55
233 233
9,328 21.37%
100.00 ลำดับที่ 123
 สพป.สงขลา เขต 1 2020-11-05 18:46:59
138 138
4,749 22.68%
100.00 ลำดับที่ 124
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2020-11-05 18:47:04
258 258
7,761 26.92%
100.00 ลำดับที่ 125
 สพป.ขอนแก่น เขต 5 2020-11-05 18:47:09
255 255
5,807 21.58%
100.00 ลำดับที่ 126
 สพป.พัทลุง เขต 2 2020-11-05 18:47:13
114 114
4,514 25.04%
100.00 ลำดับที่ 127
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2020-11-05 18:47:18
109 109
4,425 24.58%
100.00 ลำดับที่ 128
 สพป.ขอนแก่น เขต 2 2020-11-05 19:43:06
208 208
4,984 28.13%
100.00 ลำดับที่ 129
 สพป.อำนาจเจริญ 2020-11-05 20:41:33
252 252
5,517 20.95%
100.00 ลำดับที่ 130
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2020-11-05 20:41:39
198 198
7,592 26.99%
100.00 ลำดับที่ 131
 สพป.นครพนม เขต 2 2020-11-05 23:34:46
181 181
8,513 33.60%
100.00 ลำดับที่ 132
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2020-11-05 23:43:19
152 152
6,110 24.92%
100.00 ลำดับที่ 133
 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2020-11-05 23:44:51
252 252
9,665 25.89%
100.00 ลำดับที่ 134
 สพป.ชัยนาท 2020-11-05 23:46:05
161 161
4,563 25.42%
100.00 ลำดับที่ 135
 สพป.ราชบุรี เขต 1 2020-11-05 23:47:02
173 173
8,786 28.86%
100.00 ลำดับที่ 136
 สพป.ยโสธร เขต 2 2020-11-05 23:48:33
181 181
3,638 22.13%
100.00 ลำดับที่ 137
 สพป.ภูเก็ต 2020-11-05 23:49:15
49 49
4,910 32.42%
100.00 ลำดับที่ 138
 สพป.สมุทรสงคราม 2020-11-05 23:49:56
66 66
1,563 17.23%
99.55 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 2 221
5,357 24.89%
99.35 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 154
7,853 23.12%
99.26 ...  สพป.ปัตตานี เขต 1 136
6,279 24.83%
99.24 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 131
3,340 26.53%
98.98 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 98
2,538 21.39%
98.52 ...  สพป.อุดรธานี เขต 3 203
5,882 21.44%
98.36 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 3 183
6,538 26.42%
98.19 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 331
7,736 26.12%
97.06 ...  สพป.สมุทรสาคร 102
9,544 29.23%
97.06 ...  สพป.พังงา 136
4,476 23.17%
96.26 ...  สพป.เลย เขต 3 107
1,411 23.80%
96.26 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 214
7,623 23.08%
95.88 ...  สพป.สิงห์บุรี 97
3,150 30.54%
95.18 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
8,447 29.54%
95.08 ...  สพป.มุกดาหาร 244
6,417 24.82%
94.94 ...  สพป.ระนอง 79
1,864 25.45%
94.31 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 123
2,710 20.69%
94.20 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 138
4,488 26.83%
93.98 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 133
4,963 26.47%
92.68 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 2 123
3,132 23.82%
91.24 ...  สพป.อุดรธานี เขต 2 194
4,295 21.82%
90.91 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 209
6,065 23.32%
90.91 ...  สพป.ตรัง เขต 1 132
5,724 30.16%
90.66 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 182
4,900 27.70%
86.62 ...  สพป.เลย เขต 2 157
3,726 22.84%
86.10 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 223
6,516 25.86%
86.01 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 143
3,674 25.85%
85.57 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
5,471 25.99%
84.35 ...  สพป.ปัตตานี เขต 2 115
5,269 38.52%
83.33 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 180
5,547 26.53%
82.09 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 2 67
3,391 20.68%
82.01 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189
7,764 28.74%
78.72 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 188
4,614 25.51%
77.24 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145
3,942 28.25%
75.44 ...  สพป.ระยอง เขต 1 114
8,993 28.26%
74.76 ...  สพป.กระบี่ 210
8,483 31.82%
72.43 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214
4,811 28.91%
72.09 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 86
3,277 30.03%
71.51 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 179
2,403 25.31%
64.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100
1,217 19.09%
61.30 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 1 292
7,750 25.60%
59.48 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 116
1,827 24.07%
46.15 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91
1,392 20.17%
23.53 ...  สพป.ยะลา เขต 2 68
1,150 30.77%
1.90 ...  สพป.บึงกาฬ 211
40 17.24%
จำนวนโรงเรียน   26,921
รายงานแล้ว   25,769
ยังไม่ได้ตรวจ   
ไม่ได้รายงาน   1,152


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net