รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต *** ....

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2020-02-21 21:00:59
100 100
2,773 19.31%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.เพชรบุรี เขต 1 2020-03-03 13:50:56
91 91
3,322 29.22%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.อ่างทอง 2020-03-04 15:44:02
144 144
6,056 34.05%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.นครราชสีมา เขต 4 2020-03-05 11:31:55
179 179
7,059 25.96%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2020-03-06 08:59:45
71 71
7,925 27.65%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.ภูเก็ต 2020-03-10 08:54:24
49 49
4,787 28.93%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2020-03-10 12:23:56
143 143
8,223 24.36%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.สุโขทัย เขต 2 2020-03-10 15:50:53
162 162
5,090 27.95%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.สตูล 2020-03-11 11:33:05
159 159
6,257 24.75%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2020-03-11 22:00:20
258 258
7,067 22.57%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.สุโขทัย เขต 1 2020-03-13 09:05:03
124 124
4,856 27.04%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.อุดรธานี เขต 4 2020-03-13 10:05:44
143 143
3,503 16.91%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2020-03-13 10:50:48
75 75
4,642 26.44%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.นราธิวาส เขต 2 2020-03-13 21:43:10
117 117
8,416 29.72%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 2020-03-16 08:58:04
114 114
6,068 32.37%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.นราธิวาส เขต 1 2020-03-16 13:16:43
148 148
9,426 31.15%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.น่าน เขต 1 2020-03-17 09:33:38
176 176
3,892 24.15%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.อำนาจเจริญ 2020-03-19 11:53:50
252 252
4,926 18.32%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.ชุมพร เขต 2 2020-03-19 14:49:57
119 119
4,510 23.16%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.ระยอง เขต 2 2020-03-19 15:09:40
87 87
2,788 16.53%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2020-03-23 09:04:43
214 214
8,112 22.90%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.ขอนแก่น เขต 4 2020-03-23 10:57:41
175 175
4,056 22.10%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2020-03-23 12:21:12
199 199
5,307 21.80%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-03-23 14:42:40
89 89
2,759 19.45%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2020-03-23 21:39:01
142 142
2,673 17.55%
100.00 ลำดับที่ 26
 สพป.เลย เขต 1 2020-03-24 08:53:44
142 142
5,335 29.25%
100.00 ลำดับที่ 27
 สพป.ปัตตานี เขต 1 2020-03-24 10:39:12
136 136
5,641 20.90%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.พิษณุโลก เขต 3 2020-03-24 14:05:21
163 163
4,126 25.27%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2020-03-25 10:54:40
76 76
1,689 24.21%
100.00 ลำดับที่ 30
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2020-03-25 11:03:25
135 135
3,524 18.65%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2020-03-25 13:10:35
180 180
4,874 25.05%
106.41 ลำดับที่ 32
 สพป.อุทัยธานี เขต 1 2020-03-25 15:20:41
78 180
1,936 24.14%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.ตาก เขต 2 2020-03-26 15:40:49
121 121
9,923 25.74%
100.76 ลำดับที่ 34
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2020-03-27 09:41:53
131 121
2,943 22.73%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2020-03-27 10:17:06
196 196
4,584 21.17%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.อุดรธานี เขต 1 2020-03-27 10:35:38
219 219
10,207 30.92%
100.00 ลำดับที่ 37
 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2020-03-27 11:45:37
100 100
2,222 18.63%
100.00 ลำดับที่ 38
 สพป.สกลนคร เขต 2 2020-03-27 14:50:21
255 255
7,636 23.26%
102.17 ลำดับที่ 39
 สพป.ลำพูน เขต 1 2020-03-28 11:47:35
92 255
2,236 21.40%
100.00 ลำดับที่ 40
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2020-03-28 21:41:43
189 189
5,452 23.04%
100.00 ลำดับที่ 41
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2020-03-29 10:57:48
109 109
4,285 24.03%
100.00 ลำดับที่ 42
 สพป.ระนอง 2020-03-29 15:31:05
79 79
2,937 20.43%
100.00 ลำดับที่ 43
 สพป.อุดรธานี เขต 2 2020-03-30 08:46:36
194 194
4,383 20.01%
100.00 ลำดับที่ 44
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2020-03-30 11:15:51
118 118
4,245 24.75%
100.00 ลำดับที่ 45
 สพป.ชลบุรี เขต 1 2020-03-30 11:33:24
82 82
5,377 21.78%
100.00 ลำดับที่ 46
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2020-03-30 13:23:35
177 177
7,415 23.75%
100.00 ลำดับที่ 47
 สพป.นครราชสีมา เขต 3 2020-03-30 14:04:37
183 183
6,194 24.85%
100.00 ลำดับที่ 48
 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2020-03-30 17:35:25
139 139
4,379 20.68%
100.00 ลำดับที่ 49
 สพป.นนทบุรี เขต 1 2020-03-30 20:22:17
32 32
1,508 9.70%
100.00 ลำดับที่ 50
 สพป.เชียงราย เขต 1 2020-03-30 23:13:18
104 104
5,267 29.92%
100.00 ลำดับที่ 51
 สพป.ชลบุรี เขต 2 2020-03-31 08:40:11
112 112
4,593 19.80%
100.00 ลำดับที่ 52
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2020-03-31 09:33:01
262 262
5,792 19.58%
100.00 ลำดับที่ 53
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2020-03-31 09:36:26
119 119
5,417 22.27%
100.00 ลำดับที่ 54
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2020-03-31 11:02:07
138 138
6,187 22.18%
100.00 ลำดับที่ 55
 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2020-03-31 14:44:59
154 154
7,455 22.05%
100.00 ลำดับที่ 56
 สพป.อุดรธานี เขต 3 2020-03-31 19:30:51
203 203
5,506 19.27%
100.00 ลำดับที่ 57
 สพป.สงขลา เขต 3 2020-03-31 19:31:05
193 193
8,450 22.95%
100.00 ลำดับที่ 58
 สพป.นครปฐม เขต 2 2020-03-31 19:31:31
118 118
5,256 20.23%
100.00 ลำดับที่ 59
 สพป.ขอนแก่น เขต 2 2020-03-31 21:39:03
208 208
4,817 25.81%
100.00 ลำดับที่ 60
 สพป.ขอนแก่น เขต 5 2020-04-01 10:39:32
255 255
5,746 19.67%
100.00 ลำดับที่ 61
 สพป.นนทบุรี เขต 2 2020-04-01 12:25:40
63 63
6,135 29.56%
100.00 ลำดับที่ 62
 สพป.ตาก เขต 1 2020-04-01 14:04:12
108 108
0 24.29%
100.00 ลำดับที่ 63
 สพป.มหาสารคาม เขต 3 2020-04-01 15:23:57
145 145
3,309 20.76%
100.00 ลำดับที่ 64
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2020-04-01 16:15:31
111 111
3,094 22.89%
100.00 ลำดับที่ 65
 สพป.ตรัง เขต 2 2020-04-01 16:21:17
135 135
4,239 19.67%
100.00 ลำดับที่ 66
 สพป.หนองคาย เขต 1 2020-04-02 10:18:39
154 154
4,111 20.59%
100.00 ลำดับที่ 67
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2020-04-02 15:41:07
217 217
4,288 17.21%
100.00 ลำดับที่ 68
 สพป.สระบุรี เขต 2 2020-04-02 22:10:41
135 135
5,361 24.84%
100.00 ลำดับที่ 69
 สพป.ยะลา เขต 2 2020-04-03 08:58:18
68 68
4,973 32.57%
100.00 ลำดับที่ 70
 สพป.ลำปาง เขต 1 2020-04-03 14:57:10
94 94
4,003 26.47%
100.00 ลำดับที่ 71
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2020-04-03 17:46:31
331 331
8,175 25.20%
100.00 ลำดับที่ 72
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2020-04-04 08:39:09
189 189
7,440 23.65%
100.00 ลำดับที่ 73
 สพป.สกลนคร เขต 3 2020-04-05 09:17:50
182 182
6,061 22.18%
100.00 ลำดับที่ 74
 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2020-04-06 08:57:34
209 209
6,101 20.28%
100.00 ลำดับที่ 75
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-04-06 16:03:54
162 162
5,360 29.74%
100.00 ลำดับที่ 76
 สพป.ราชบุรี เขต 2 2020-04-06 16:43:25
147 147
4,161 20.85%
100.00 ลำดับที่ 77
 สพป.เลย เขต 2 2020-04-07 09:19:32
157 157
3,685 19.97%
100.00 ลำดับที่ 78
 สพป.ปัตตานี เขต 3 2020-04-07 09:22:06
67 67
3,337 30.35%
100.00 ลำดับที่ 79
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2020-04-07 10:16:09
80 80
4,404 22.29%
100.00 ลำดับที่ 80
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2020-04-07 11:03:00
210 210
6,517 19.72%
100.00 ลำดับที่ 81
 สพป.มหาสารคาม เขต 2 2020-04-07 11:21:46
221 221
4,711 21.88%
100.00 ลำดับที่ 82
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2020-04-07 14:44:32
133 133
5,151 23.46%
100.00 ลำดับที่ 83
 สพป.ลำปาง เขต 3 2020-04-07 15:44:56
93 93
1,568 25.72%
100.00 ลำดับที่ 84
 สพป.ยะลา เขต 1 2020-04-07 15:59:59
111 111
6,628 29.73%
100.00 ลำดับที่ 85
 สพป.พิจิตร เขต 1 2020-04-08 08:57:07
133 133
2,985 19.92%
100.00 ลำดับที่ 86
 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2020-04-08 09:49:09
225 225
5,426 18.80%
100.00 ลำดับที่ 87
 สพป.สุรินทร์ เขต 1 2020-04-08 15:31:22
292 292
11,968 25.00%
100.00 ลำดับที่ 88
 สพป.นครราชสีมา เขต 5 2020-04-10 08:40:33
213 213
6,237 25.60%
100.00 ลำดับที่ 89
 สพป.พิจิตร เขต 2 2020-04-10 08:52:39
123 123
2,638 18.22%
100.00 ลำดับที่ 90
 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2020-04-10 14:09:08
181 181
3,565 20.79%
100.00 ลำดับที่ 91
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2020-04-10 14:09:38
158 158
4,794 22.61%
100.00 ลำดับที่ 92
 สพป.ชลบุรี เขต 3 2020-04-10 17:39:44
81 81
8,467 23.28%
100.00 ลำดับที่ 93
 สพป.มุกดาหาร 2020-04-13 09:48:34
244 244
5,959 21.45%
100.00 ลำดับที่ 94
 สพป.พังงา 2020-04-13 20:35:08
136 136
5,034 24.41%
100.00 ลำดับที่ 95
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2020-04-14 11:45:37
176 176
2,222 16.35%
100.00 ลำดับที่ 96
 สพป.นครปฐม เขต 1 2020-04-14 12:46:32
121 121
7,284 24.01%
100.00 ลำดับที่ 97
 สพป.ปทุมธานี เขต 2 2020-04-14 15:50:58
67 67
4,387 19.13%
100.00 ลำดับที่ 98
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2020-04-15 12:06:02
192 192
5,019 20.16%
100.00 ลำดับที่ 99
 สพป.จันทบุรี เขต 2 2020-04-15 13:44:52
106 106
3,816 19.63%
100.00 ลำดับที่ 100
 สพป.ระยอง เขต 1 2020-04-15 14:11:37
114 114
11,027 26.77%
100.00 ลำดับที่ 101
 สพป.นครนายก 2020-04-16 16:55:20
131 131
3,700 20.60%
100.00 ลำดับที่ 102
 สพป.ตรัง เขต 1 2020-04-17 09:14:51
132 132
5,608 28.70%
100.00 ลำดับที่ 103
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2020-04-17 12:09:24
188 188
4,744 21.44%
100.00 ลำดับที่ 104
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2020-04-20 16:24:23
165 165
3,824 22.59%
100.00 ลำดับที่ 105
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2020-04-21 09:10:04
214 214
5,643 25.28%
100.00 ลำดับที่ 106
 สพป.พัทลุง เขต 2 2020-04-21 14:14:00
114 114
3,949 21.78%
100.00 ลำดับที่ 107
 สพป.เลย เขต 3 2020-04-21 15:23:50
107 107
992 19.08%
100.00 ลำดับที่ 108
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2020-04-22 08:42:43
229 229
7,020 19.66%
100.00 ลำดับที่ 109
 สพป.ปัตตานี เขต 2 2020-04-22 08:48:00
115 115
6,526 36.71%
100.00 ลำดับที่ 110
 สพป.สกลนคร เขต 1 2020-04-22 09:37:07
175 175
7,938 25.05%
100.00 ลำดับที่ 111
 สพป.นครราชสีมา เขต 2 2020-04-22 14:12:34
175 175
6,307 26.16%
100.00 ลำดับที่ 112
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2020-04-23 14:58:05
180 180
6,764 24.87%
100.00 ลำดับที่ 113
 สพป.สระแก้ว เขต 2 2020-04-28 15:10:35
118 118
3,362 17.62%
100.00 ลำดับที่ 114
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2020-04-29 12:23:28
230 230
7,788 32.39%
100.00 ลำดับที่ 115
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2020-05-08 14:01:48
103 103
2,729 17.93%
100.00 ลำดับที่ 116
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 2020-06-05 22:14:46
233 233
8,894 20.15%
100.00 ลำดับที่ 117
 สพป.กรุงเทพมหานคร 2020-06-09 17:01:30
37 37
7,022 27.96%
100.00 ลำดับที่ 118
 สพป.ยะลา เขต 3 2020-06-10 12:54:37
32 32
1,904 24.90%
100.00 ลำดับที่ 119
 สพป.จันทบุรี เขต 1 2020-06-12 01:59:12
82 82
3,546 21.41%
100.00 ลำดับที่ 120
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2020-06-12 02:04:59
126 126
3,831 21.64%
100.00 ลำดับที่ 121
 สพป.ปทุมธานี เขต 1 2020-06-12 02:15:34
102 102
8,956 25.89%
100.00 ลำดับที่ 122
 สพป.แพร่ เขต 1 2020-06-12 02:15:55
114 114
2,723 26.54%
100.00 ลำดับที่ 123
 สพป.ลพบุรี เขต 2 2020-06-12 02:16:36
138 138
4,726 26.38%
100.00 ลำดับที่ 124
 สพป.สระบุรี เขต 1 2020-06-12 02:16:58
120 120
6,083 34.46%
100.00 ลำดับที่ 125
 สพป.สงขลา เขต 2 2020-06-12 02:17:24
126 126
5,364 24.20%
100.00 ลำดับที่ 126
 สพป.สมุทรสาคร 2020-06-12 02:17:45
102 102
8,426 24.95%
100.00 ลำดับที่ 127
 สพป.ตราด 2020-06-12 02:18:37
106 106
4,382 22.91%
100.00 ลำดับที่ 128
 สพป.นครพนม เขต 1 2020-06-12 02:19:09
249 249
8,093 25.81%
100.00 ลำดับที่ 129
 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2020-06-12 02:19:36
197 197
5,131 26.83%
100.00 ลำดับที่ 130
 สพป.พัทลุง เขต 1 2020-06-19 16:03:46
116 116
3,294 20.45%
100.00 ลำดับที่ 131
 สพป.สิงห์บุรี 2020-06-24 09:03:36
97 97
2,901 26.38%
100.00 ลำดับที่ 132
 สพป.สระแก้ว เขต 1 2020-07-03 07:32:27
145 145
4,325 16.76%
100.00 ลำดับที่ 133
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2020-07-21 15:33:21
198 198
6,340 22.16%
100.00 ลำดับที่ 134
 สพป.เพชรบุรี เขต 2 2020-09-08 19:52:38
123 123
3,099 21.67%
100.00 ลำดับที่ 135
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2020-09-16 11:44:43
201 201
4,258 18.97%
100.00 ลำดับที่ 136
 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2020-10-14 13:15:22
72 72
5,900 18.67%
100.00 ลำดับที่ 137
 สพป.พิษณุโลก เขต 2 2020-10-28 20:52:26
123 123
3,748 22.97%
100.00 ลำดับที่ 138
 สพป.ราชบุรี เขต 1 2020-11-08 23:15:27
173 173
6,580 21.23%
106.82 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 132 173
5,331 27.93%
104.81 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 104 173
2,683 25.04%
104.55 ...  สพป.สมุทรสงคราม 66 173
1,551 16.70%
103.42 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 146 173
4,482 22.18%
102.80 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 107 173
4,415 20.77%
102.80 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 143 173
3,523 21.74%
102.53 ...  สพป.ลำพูน เขต 2 79 173
1,945 20.67%
102.33 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 86 173
2,855 21.37%
102.29 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 131 173
4,102 25.86%
101.69 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 118 173
5,293 25.19%
101.67 ...  สพป.แพร่ เขต 2 120 173
1,601 19.05%
101.66 ...  สพป.ยโสธร เขต 2 181 173
3,060 18.37%
101.63 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 184 173
3,447 21.70%
101.44 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 139 173
6,067 22.16%
101.36 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 147 173
5,320 20.86%
101.34 ...  สพป.ลพบุรี เขต 1 149 173
4,902 24.45%
101.32 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 152 173
5,552 22.49%
101.31 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 229 173
5,392 20.43%
101.20 ...  สพป.พะเยา เขต 1 83 173
1,690 20.70%
101.17 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 171 173
3,343 16.89%
101.16 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 86 173
5,278 28.45%
101.10 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 182 173
5,005 25.10%
101.02 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 98 173
2,443 20.55%
100.81 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 2 124 173
3,642 21.66%
100.80 ...  สพป.พะเยา เขต 2 125 173
2,654 20.97%
100.79 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 252 173
8,012 21.14%
100.79 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 126 173
3,028 19.42%
100.75 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 133 173
4,378 22.37%
100.75 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 134 173
3,192 18.04%
100.72 ...  สพป.สงขลา เขต 1 138 173
4,759 22.59%
100.69 ...  สพป.น่าน เขต 2 144 173
3,174 20.12%
100.66 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 1 152 173
6,091 28.01%
100.62 ...  สพป.ชัยนาท 161 173
3,431 18.73%
100.56 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 179 173
3,319 21.32%
100.45 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 223 173
6,362 21.65%
100.42 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 238 173
5,788 19.16%
99.51 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 203
6,708 24.84%
99.05 ...  สพป.หนองคาย เขต 2 105
3,058 21.37%
94.95 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218
5,425 22.96%
81.32 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91
1,730 13.87%
77.24 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145
0 26.53%
74.13 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
4,005 22.32%
48.10 ...  สพป.กระบี่ 210
3,806 21.08%
9.39 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
571 26.36%
0.00 ...  สพป.บึงกาฬ 211
0 0.00%
จำนวนโรงเรียน   26,921
รายงานแล้ว   26,408
ยังไม่ได้ตรวจ   307
ไม่ได้รายงาน   206


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net