รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
99.00 ลำดับที่ 1
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2020-02-21 21:00:59
100
2,773 19.31%
71.31 ...  สพป.แพร่ เขต 2 122
873 18.37%
58.27 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 139
1,933 19.88%
54.13 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 109
1,429 26.94%
49.45 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 1 91
1,971 35.02%
45.68 ...  สพป.สุโขทัย เขต 2 162
2,387 31.09%
45.45 ...  สพป.อุดรธานี เขต 4 143
1,514 17.63%
45.45 ...  สพป.เลย เขต 1 143
1,942 27.44%
42.25 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 258
2,126 22.41%
33.93 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 168
975 21.72%
32.69 ...  สพป.เชียงราย เขต 1 104
941 26.82%
32.64 ...  สพป.อ่างทอง 144
3,654 44.45%
32.61 ...  สพป.ยโสธร เขต 2 184
702 14.88%
29.71 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 4 175
768 20.17%
22.33 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 103
492 20.44%
21.83 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 142
378 11.94%
19.39 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 1 196
401 15.97%
19.08 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 173
513 16.82%
18.18 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 1 143
540 18.64%
17.59 ...  สพป.ตาก เขต 1 108
481 21.44%
17.27 ...  สพป.พังงา 139
433 20.28%
15.91 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 88
264 21.67%
15.89 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 214
645 17.68%
15.66 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 198
581 22.32%
14.89 ...  สพป.ลำปาง เขต 1 94
187 19.91%
14.81 ...  สพป.ลำพูน เขต 2 81
172 17.62%
14.29 ...  สพป.ราชบุรี เขต 2 147
368 20.85%
11.85 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 135
228 13.78%
11.40 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 1 114
233 16.65%
9.64 ...  สพป.จันทบุรี เขต 1 83
697 18.29%
9.52 ...  สพป.อำนาจเจริญ 252
252 18.05%
9.06 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 254
636 27.45%
6.77 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 133
0 0.00%
6.70 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 209
260 15.46%
6.56 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 3 183
254 23.98%
6.21 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 3 145
96 21.29%
6.19 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 210
253 16.73%
5.32 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 188
187 19.20%
3.75 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 80
23 4.11%
3.60 ...  สพป.ยะลา เขต 1 111
153 24.29%
3.21 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218
89 19.22%
3.15 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 127
103 24.64%
2.90 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 2 207
71 15.47%
2.46 ...  สพป.อุดรธานี เขต 3 203
99 14.62%
1.91 ...  สพป.เลย เขต 2 157
34 10.76%
0.97 ...  สพป.สมุทรสาคร 103
47 31.76%
0.55 ...  สพป.สกลนคร เขต 3 182
222 17.77%
0.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 1 151
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 129
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 2 254
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 141
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สงขลา เขต 2 127
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สงขลา เขต 1 139
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สตูล 159
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 72
474 26.03%
0.00 ...  สพป.สมุทรสงคราม 70
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 121
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 141
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 1 175
0 0.00%
0.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 132
0 0.00%
0.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 176
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 2 123
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เลย เขต 3 107
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 139
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ลำพูน เขต 1 94
0 0.00%
0.00 ...  สพป.แพร่ เขต 1 115
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 180
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 3 93
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 189
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 198
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 1 136
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 71
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สงขลา เขต 3 193
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สระบุรี เขต 2 135
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 87
0 0.00%
0.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 2 105
0 0.00%
0.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 1 154
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 239
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 151
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 217
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 2 194
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 1 83
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 2 125
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 1 220
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 148
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 76
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 3 233
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 1 292
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 141
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สระแก้ว เขต 1 145
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 154
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 134
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สระแก้ว เขต 2 118
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 128
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 119
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สิงห์บุรี 99
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 181
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 154
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 99
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 135
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 1 126
0 0.00%
0.00 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กระบี่ 211
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 1 121
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 2 175
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 2 118
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครนายก 131
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 228
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ตาก เขต 2 121
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 4 181
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 6 181
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นนทบุรี เขต 1 32
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 162
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 232
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 109
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 5 213
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 7 225
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ตรัง เขต 2 135
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ตราด 108
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 5 255
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 182
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 1 153
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 184
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 199
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 204
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 92
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กรุงเทพมหานคร 37
0 0.00%
0.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 2 106
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 138
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 2 119
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ตรัง เขต 1 132
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 110
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 262
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชัยนาท 163
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 149
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 2 112
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 1 82
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นนทบุรี เขต 2 63
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 2 117
0 0.00%
0.00 ...  สพป.มุกดาหาร 244
0 0.00%
0.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 2 221
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 3 163
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ภูเก็ต 49
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 117
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 125
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 134
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 2 114
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ยะลา เขต 2 68
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 3 81
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ราชบุรี เขต 1 175
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ระยอง เขต 1 114
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ระนอง 79
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 190
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 331
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 230
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ยะลา เขต 3 32
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 111
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 158
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 103
0 0.00%
0.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 229
0 0.00%
0.00 ...  สพป.น่าน เขต 2 146
0 0.00%
0.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
0 0.00%
0.00 ...  สพป.บึงกาฬ 211
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 3 75
0 0.00%
0.00 ...  สพป.น่าน เขต 1 176
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 1 148
0 0.00%
0.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 192
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 120
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พะเยา เขต 2 126
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พะเยา เขต 1 84
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 177
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 3 67
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 2 115
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 118
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 2 67
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ระยอง เขต 2 87
0 0.00%
จำนวนโรงเรียน   27,067
รายงานแล้ว   1,466
ยังไม่ได้ตรวจ   864
ไม่ได้รายงาน   24,737


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net