รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2019-11-11 09:56:43
75 75
5,818 33.16%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.แพร่ เขต 2 2019-11-12 10:52:03
122 122
1,678 19.90%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.ขอนแก่น เขต 4 2019-11-12 12:53:08
175 175
4,065 21.98%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2019-11-12 16:08:13
89 89
3,141 22.08%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.ชลบุรี เขต 3 2019-11-12 16:14:40
81 81
8,630 23.71%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2019-11-12 16:27:01
71 71
7,491 25.71%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2019-11-12 18:46:59
100 100
3,405 23.80%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2019-11-13 14:53:13
258 258
7,355 23.50%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.นราธิวาส เขต 1 2019-11-13 15:07:00
148 148
10,179 33.59%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.สุโขทัย เขต 2 2019-11-13 18:56:12
162 162
5,795 31.83%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2019-11-14 14:40:17
154 154
5,952 24.04%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2019-11-14 15:20:52
254 254
8,927 23.62%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.อุทัยธานี เขต 1 2019-11-14 15:35:49
83 83
2,005 25.03%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2019-11-14 16:00:31
120 120
5,502 25.70%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2019-11-15 09:49:49
111 111
3,263 24.18%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2019-11-15 13:25:56
184 184
4,988 24.58%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.นราธิวาส เขต 2 2019-11-15 13:44:49
117 117
8,733 30.66%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.ลำพูน เขต 2 2019-11-15 16:51:02
81 81
2,026 21.47%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2019-11-18 14:14:48
158 158
0 23.19%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.เพชรบุรี เขต 1 2019-11-18 15:08:36
91 91
3,554 30.54%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.ระนอง 2019-11-18 17:07:28
79 79
3,159 21.74%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2019-11-18 18:10:35
143 143
9,202 27.25%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.มุกดาหาร 2019-11-18 19:01:53
244 244
6,387 23.03%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2019-11-19 09:41:05
72 72
6,394 20.23%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.ราชบุรี เขต 1 2019-11-19 12:54:07
173 173
7,283 23.38%
100.00 ลำดับที่ 26
 สพป.ยโสธร เขต 2 2019-11-19 13:02:15
184 184
0 19.36%
100.00 ลำดับที่ 27
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2019-11-19 16:04:15
119 119
6,326 25.93%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.หนองคาย เขต 1 2019-11-20 10:55:30
154 154
4,508 22.59%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.เพชรบุรี เขต 2 2019-11-20 15:04:03
123 123
3,433 24.01%
100.00 ลำดับที่ 30
 สพป.น่าน เขต 2 2019-11-22 00:02:45
145 145
3,790 23.92%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.ชุมพร เขต 2 2019-11-22 11:12:36
119 119
4,628 23.79%
100.00 ลำดับที่ 32
 สพป.ยะลา เขต 1 2019-11-22 11:24:09
111 111
6,656 30.81%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.ตาก เขต 1 2019-11-22 15:16:08
108 108
3,263 30.51%
100.00 ลำดับที่ 34
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2019-11-23 18:29:57
214 214
8,108 22.82%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2019-11-24 14:55:36
103 103
3,197 21.84%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.อุดรธานี เขต 4 2019-11-25 10:19:21
143 143
3,586 17.64%
100.00 ลำดับที่ 37
 สพป.สตูล 2019-11-25 13:18:29
159 159
6,644 26.33%
100.00 ลำดับที่ 38
 สพป.อุทัยธานี เขต 2 2019-11-25 15:17:25
125 125
3,252 19.37%
100.00 ลำดับที่ 39
 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2019-11-25 20:47:12
139 139
0 23.37%
100.00 ลำดับที่ 40
 สพป.จันทบุรี เขต 2 2019-11-26 08:32:30
106 106
4,183 21.46%
100.00 ลำดับที่ 41
 สพป.สระแก้ว เขต 1 2019-11-26 10:48:13
145 145
4,534 17.59%
100.00 ลำดับที่ 42
 สพป.ตรัง เขต 1 2019-11-26 14:05:13
132 132
5,435 26.90%
100.00 ลำดับที่ 43
 สพป.สมุทรสงคราม 2019-11-26 14:07:18
69 69
1,622 17.61%
100.00 ลำดับที่ 44
 สพป.พิษณุโลก เขต 3 2019-11-27 06:06:32
163 163
4,328 25.03%
100.00 ลำดับที่ 45
 สพป.นครราชสีมา เขต 5 2019-11-27 08:55:57
213 213
6,169 25.42%
100.00 ลำดับที่ 46
 สพป.อำนาจเจริญ 2019-11-27 15:03:00
252 252
5,167 19.27%
100.00 ลำดับที่ 47
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2019-11-27 15:54:29
262 262
6,385 21.61%
100.00 ลำดับที่ 48
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2019-11-27 16:14:21
133 133
5,450 24.95%
100.00 ลำดับที่ 49
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2019-11-28 11:14:56
230 230
5,121 21.37%
100.00 ลำดับที่ 50
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2019-11-28 14:42:08
142 142
3,075 20.24%
100.00 ลำดับที่ 51
 สพป.น่าน เขต 1 2019-11-28 15:05:37
176 176
3,791 23.58%
100.00 ลำดับที่ 52
 สพป.สกลนคร เขต 3 2019-11-28 18:23:57
182 182
6,613 24.19%
100.00 ลำดับที่ 53
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2019-11-29 09:05:16
198 198
7,109 24.67%
100.00 ลำดับที่ 54
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2019-11-29 09:45:56
196 196
4,630 21.46%
100.00 ลำดับที่ 55
 สพป.ยะลา เขต 2 2019-11-29 10:45:13
68 68
5,591 36.66%
100.00 ลำดับที่ 56
 สพป.ลำปาง เขต 1 2019-11-29 11:42:53
94 94
4,377 28.49%
100.00 ลำดับที่ 57
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2019-11-29 17:19:50
76 76
1,638 23.20%
100.00 ลำดับที่ 58
 สพป.ขอนแก่น เขต 5 2019-12-02 10:12:44
255 255
6,701 22.92%
100.00 ลำดับที่ 59
 สพป.นครปฐม เขต 2 2019-12-02 15:15:50
118 118
5,574 21.30%
100.00 ลำดับที่ 60
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2019-12-03 14:08:16
132 132
3,176 24.76%
100.00 ลำดับที่ 61
 สพป.นนทบุรี เขต 1 2019-12-03 18:56:21
32 32
1,717 11.07%
100.00 ลำดับที่ 62
 สพป.มหาสารคาม เขต 2 2019-12-04 09:47:13
221 221
5,068 23.43%
100.00 ลำดับที่ 63
 สพป.สกลนคร เขต 1 2019-12-04 15:42:05
175 175
8,638 27.18%
100.00 ลำดับที่ 64
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2019-12-06 09:54:02
177 177
8,402 26.96%
100.00 ลำดับที่ 65
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2019-12-06 14:17:37
80 80
4,988 25.07%
100.00 ลำดับที่ 66
 สพป.ปัตตานี เขต 3 2019-12-06 14:29:00
67 67
3,843 34.93%
100.00 ลำดับที่ 67
 สพป.อุดรธานี เขต 3 2019-12-07 09:58:45
203 203
5,356 18.75%
100.00 ลำดับที่ 68
 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2019-12-07 10:16:58
154 154
8,001 23.50%
100.00 ลำดับที่ 69
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2019-12-07 10:52:07
192 192
5,662 22.75%
100.00 ลำดับที่ 70
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2019-12-08 13:24:05
214 214
5,936 26.68%
100.00 ลำดับที่ 71
 สพป.ลพบุรี เขต 1 2019-12-09 09:29:17
151 151
4,960 24.71%
100.00 ลำดับที่ 72
 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2019-12-09 09:41:45
100 100
2,748 22.69%
100.00 ลำดับที่ 73
 สพป.สงขลา เขต 3 2019-12-09 10:31:53
193 193
8,506 22.98%
100.00 ลำดับที่ 74
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2019-12-09 10:40:13
109 109
4,258 23.85%
100.00 ลำดับที่ 75
 สพป.ราชบุรี เขต 2 2019-12-09 11:37:02
147 147
4,230 21.09%
100.00 ลำดับที่ 76
 สพป.นครราชสีมา เขต 3 2019-12-09 13:44:09
183 183
6,379 25.54%
100.00 ลำดับที่ 77
 สพป.ระยอง เขต 2 2019-12-09 15:29:38
87 87
3,156 18.97%
100.00 ลำดับที่ 78
 สพป.มหาสารคาม เขต 3 2019-12-11 09:42:30
145 145
3,741 23.68%
100.00 ลำดับที่ 79
 สพป.ชลบุรี เขต 1 2019-12-11 10:07:29
82 82
0 21.80%
100.00 ลำดับที่ 80
 สพป.ภูเก็ต 2019-12-11 14:51:05
49 49
4,831 29.24%
100.00 ลำดับที่ 81
 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2019-12-12 09:29:15
225 225
5,734 19.86%
100.00 ลำดับที่ 82
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2019-12-12 10:37:12
180 180
6,583 24.52%
100.00 ลำดับที่ 83
 สพป.ขอนแก่น เขต 1 2019-12-12 11:21:29
153 153
6,044 28.00%
100.00 ลำดับที่ 84
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2019-12-13 14:36:19
180 180
5,095 26.37%
100.00 ลำดับที่ 85
 สพป.ยะลา เขต 3 2019-12-16 10:21:44
32 32
1,899 24.82%
100.00 ลำดับที่ 86
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2019-12-16 10:27:26
118 118
4,580 26.81%
100.00 ลำดับที่ 87
 สพป.นครปฐม เขต 1 2019-12-18 14:57:06
121 121
7,755 25.60%
100.00 ลำดับที่ 88
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 2019-12-18 15:49:51
114 114
5,322 28.57%
100.00 ลำดับที่ 89
 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2019-12-19 14:52:41
181 181
3,619 21.18%
100.00 ลำดับที่ 90
 สพป.ระยอง เขต 1 2019-12-20 11:36:08
114 114
10,957 26.45%
100.00 ลำดับที่ 91
 สพป.เชียงราย เขต 1 2019-12-20 17:47:36
104 104
4,926 27.97%
100.00 ลำดับที่ 92
 สพป.ตาก เขต 2 2019-12-23 10:27:17
121 121
10,720 27.83%
100.00 ลำดับที่ 93
 สพป.สระแก้ว เขต 2 2019-12-24 15:14:31
118 118
3,329 17.71%
100.00 ลำดับที่ 94
 สพป.ลำปาง เขต 3 2019-12-26 11:02:02
93 93
1,576 25.87%
100.00 ลำดับที่ 95
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2019-12-27 09:01:42
239 239
6,244 20.69%
100.00 ลำดับที่ 96
 สพป.ลำพูน เขต 1 2020-01-07 09:30:36
94 94
2,520 24.10%
100.00 ลำดับที่ 97
 สพป.นครราชสีมา เขต 2 2020-01-14 11:27:15
175 175
6,631 27.59%
100.00 ลำดับที่ 98
 สพป.พัทลุง เขต 2 2020-01-17 20:25:38
114 114
4,282 23.47%
100.00 ลำดับที่ 99
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2020-01-28 11:23:34
199 199
5,673 23.29%
100.00 ลำดับที่ 100
 สพป.อุดรธานี เขต 2 2020-01-31 15:44:54
194 194
4,645 21.22%
100.00 ลำดับที่ 101
 สพป.เลย เขต 2 2020-02-06 16:22:01
157 157
4,257 22.97%
100.00 ลำดับที่ 102
 สพป.สระบุรี เขต 2 2020-02-11 13:48:10
135 135
5,130 23.75%
100.00 ลำดับที่ 103
 สพป.อ่างทอง 2020-02-24 13:08:23
144 144
5,613 31.63%
100.00 ลำดับที่ 104
 สพป.ตรัง เขต 2 2020-02-28 07:31:34
135 135
4,598 22.40%
100.00 ลำดับที่ 105
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2020-03-01 12:16:24
217 217
4,427 17.74%
100.00 ลำดับที่ 106
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2020-03-01 15:36:39
210 210
6,849 20.70%
100.00 ลำดับที่ 107
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2020-03-03 15:46:42
135 135
3,817 20.19%
100.00 ลำดับที่ 108
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2020-03-04 16:43:40
188 188
5,051 22.81%
100.00 ลำดับที่ 109
 สพป.นครราชสีมา เขต 4 2020-03-04 16:52:02
179 179
7,093 26.72%
100.00 ลำดับที่ 110
 สพป.เลย เขต 1 2020-03-04 16:57:32
142 142
6,212 33.85%
100.00 ลำดับที่ 111
 สพป.สกลนคร เขต 2 2020-03-09 11:09:39
255 255
7,962 24.46%
100.00 ลำดับที่ 112
 สพป.ชลบุรี เขต 2 2020-03-10 10:22:17
112 112
5,302 22.78%
100.00 ลำดับที่ 113
 สพป.นครนายก 2020-03-17 13:18:57
131 131
3,899 21.62%
100.00 ลำดับที่ 114
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2020-03-19 10:30:02
138 138
6,925 24.79%
100.00 ลำดับที่ 115
 สพป.ปัตตานี เขต 1 2020-03-20 15:42:47
136 136
6,628 24.49%
100.00 ลำดับที่ 116
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2020-03-22 14:56:40
189 189
5,603 23.79%
100.00 ลำดับที่ 117
 สพป.อุดรธานี เขต 1 2020-03-27 10:35:26
219 219
10,495 32.16%
100.00 ลำดับที่ 118
 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2020-03-27 13:32:06
209 209
6,655 22.24%
100.00 ลำดับที่ 119
 สพป.ขอนแก่น เขต 2 2020-03-31 20:01:45
208 208
5,132 26.57%
100.00 ลำดับที่ 120
 สพป.นนทบุรี เขต 2 2020-04-01 16:48:58
63 63
7,341 35.28%
100.00 ลำดับที่ 121
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2020-04-01 17:15:31
331 331
9,103 28.25%
100.00 ลำดับที่ 122
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-04-03 13:36:05
162 162
5,689 31.53%
100.00 ลำดับที่ 123
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2020-04-07 16:35:30
229 229
7,717 21.57%
100.00 ลำดับที่ 124
 สพป.สุรินทร์ เขต 1 2020-04-08 15:28:42
292 292
13,063 27.26%
100.00 ลำดับที่ 125
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2020-04-14 14:39:07
176 176
2,200 16.15%
100.00 ลำดับที่ 126
 สพป.ปทุมธานี เขต 2 2020-04-14 18:00:58
67 67
4,630 20.50%
100.00 ลำดับที่ 127
 สพป.พังงา 2020-04-14 18:04:37
136 136
5,321 25.69%
100.00 ลำดับที่ 128
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2020-04-16 12:38:30
165 165
4,164 26.76%
100.00 ลำดับที่ 129
 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2020-04-16 21:29:53
99 99
2,783 23.37%
100.00 ลำดับที่ 130
 สพป.ปัตตานี เขต 2 2020-04-20 13:39:27
115 115
6,701 37.92%
100.00 ลำดับที่ 131
 สพป.เลย เขต 3 2020-04-25 19:24:04
107 107
995 18.97%
100.00 ลำดับที่ 132
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 2020-05-24 20:25:20
233 233
9,360 21.12%
100.00 ลำดับที่ 133
 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2020-05-29 21:55:51
203 203
7,084 26.12%
100.00 ลำดับที่ 134
 สพป.กรุงเทพมหานคร 2020-06-09 13:11:35
37 37
6,735 26.71%
100.00 ลำดับที่ 135
 สพป.นครพนม เขต 1 2020-06-11 09:56:00
249 249
8,607 27.73%
100.00 ลำดับที่ 136
 สพป.สิงห์บุรี 2020-06-25 08:03:18
97 97
2,984 26.56%
103.42 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 146 97
4,674 23.05%
103.25 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 123 97
3,761 24.07%
102.80 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 143 97
3,998 24.65%
102.33 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 86 97
3,181 23.88%
101.89 ...  สพป.ตราด 106 97
4,534 23.68%
101.85 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 108 97
4,390 20.27%
101.63 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 123 97
2,784 19.66%
101.59 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 126 97
3,612 20.43%
101.57 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 127 97
3,095 19.86%
101.50 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 133 97
3,154 18.05%
101.36 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 147 97
5,054 19.71%
101.20 ...  สพป.พะเยา เขต 1 83 97
1,913 23.43%
101.17 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 171 97
3,533 17.76%
101.16 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 86 97
5,578 29.79%
100.88 ...  สพป.แพร่ เขต 1 114 97
0 26.81%
100.87 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 230 97
5,435 20.62%
100.86 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 116 97
3,704 23.05%
100.83 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 120 97
6,267 36.35%
100.80 ...  สพป.พะเยา เขต 2 125 97
2,818 22.13%
100.79 ...  สพป.สงขลา เขต 2 126 97
5,522 24.79%
100.75 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 133 97
4,563 23.28%
100.75 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 133 97
3,259 21.73%
100.45 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 223 97
6,805 23.12%
100.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 1 82 82
3,558 21.23%
100.00 ...  สพป.ชัยนาท 162 162
4,158 22.65%
100.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 1 124 124
4,919 27.52%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 131 131
3,673 28.52%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 179 179
3,394 21.93%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 139 139
6,402 23.21%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 140 140
5,477 28.31%
100.00 ...  สพป.สมุทรสาคร 102 102
9,110 27.07%
100.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 102 102
9,423 27.25%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 197 197
5,146 26.92%
100.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 187 187
3,538 22.72%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 106 106
0 29.39%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 1 138 138
4,798 22.68%
100.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 138 138
4,927 27.20%
99.47 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189
7,847 25.03%
99.05 ...  สพป.หนองคาย เขต 2 105
3,087 21.65%
97.01 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201
4,425 20.33%
91.74 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218
6,095 25.37%
90.11 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91
2,137 17.14%
83.41 ...  สพป.บึงกาฬ 211
7,775 25.70%
80.69 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145
4,428 30.38%
79.60 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
4,750 24.27%
57.62 ...  สพป.กระบี่ 210
4,757 22.71%
27.62 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
2,067 29.97%
จำนวนโรงเรียน   26,970
รายงานแล้ว   26,676
ยังไม่ได้ตรวจ   60
ไม่ได้รายงาน   234


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net