รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2019-11-11 09:56:43
75 75
5,818 33.16%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.แพร่ เขต 2 2019-11-12 10:52:03
122 122
1,678 19.90%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.ขอนแก่น เขต 4 2019-11-12 12:53:08
175 175
4,065 21.98%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2019-11-12 16:08:13
89 89
3,141 22.08%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.ชลบุรี เขต 3 2019-11-12 16:14:40
81 81
8,630 23.71%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2019-11-12 16:27:01
71 71
7,491 25.71%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2019-11-12 18:46:59
100 100
3,405 23.80%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.ปทุมธานี เขต 1 2019-11-13 08:20:11
103 103
9,481 27.30%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2019-11-13 14:53:13
258 258
7,355 23.50%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.นราธิวาส เขต 1 2019-11-13 15:07:00
148 148
10,179 33.59%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.จันทบุรี เขต 1 2019-11-13 15:10:12
83 83
3,563 21.24%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.ลำปาง เขต 2 2019-11-13 15:15:00
109 109
3,203 29.28%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.สุโขทัย เขต 2 2019-11-13 18:56:12
162 162
5,795 31.83%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.เชียงราย เขต 2 2019-11-14 13:47:27
151 151
4,704 23.09%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2019-11-14 14:40:17
154 154
5,952 24.04%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2019-11-14 15:20:52
254 254
8,927 23.62%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.อุทัยธานี เขต 1 2019-11-14 15:35:49
83 83
2,005 25.03%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2019-11-14 16:00:31
120 120
5,502 25.70%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2019-11-14 16:21:47
198 198
5,146 26.91%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2019-11-14 17:24:15
128 128
3,617 20.44%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2019-11-15 09:49:49
111 111
3,263 24.18%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2019-11-15 13:25:56
184 184
4,988 24.58%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.นราธิวาส เขต 2 2019-11-15 13:44:49
117 117
8,733 30.66%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.ลำพูน เขต 2 2019-11-15 16:51:02
81 81
2,026 21.47%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2019-11-17 11:46:55
232 232
5,435 20.62%
100.00 ลำดับที่ 26
 สพป.อุดรธานี เขต 1 2019-11-17 22:43:55
220 220
10,514 32.13%
100.00 ลำดับที่ 27
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2019-11-18 08:35:14
168 168
4,132 26.68%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.สระบุรี เขต 1 2019-11-18 09:10:49
121 121
6,270 36.35%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.แพร่ เขต 1 2019-11-18 10:21:18
115 115
2,750 26.80%
100.00 ลำดับที่ 30
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2019-11-18 14:14:48
158 158
4,937 23.19%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.เพชรบุรี เขต 1 2019-11-18 15:08:36
91 91
3,554 30.54%
100.00 ลำดับที่ 32
 สพป.ระนอง 2019-11-18 17:07:28
79 79
3,159 21.74%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.พะเยา เขต 1 2019-11-18 17:29:56
84 84
1,913 23.43%
100.00 ลำดับที่ 34
 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2019-11-18 18:10:35
143 143
9,202 27.25%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.มุกดาหาร 2019-11-18 19:01:53
244 244
6,387 23.03%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2019-11-19 09:41:05
72 72
6,394 20.23%
100.00 ลำดับที่ 37
 สพป.ราชบุรี เขต 1 2019-11-19 12:54:07
175 175
7,294 23.39%
100.00 ลำดับที่ 38
 สพป.ยโสธร เขต 2 2019-11-19 13:02:15
184 184
3,227 19.36%
100.00 ลำดับที่ 39
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2019-11-19 16:04:15
119 119
6,326 25.93%
100.00 ลำดับที่ 40
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2019-11-20 09:21:10
210 210
6,852 20.71%
100.00 ลำดับที่ 41
 สพป.หนองคาย เขต 1 2019-11-20 10:55:30
154 154
4,508 22.59%
100.00 ลำดับที่ 42
 สพป.ปัตตานี เขต 1 2019-11-20 13:27:20
136 136
6,621 24.47%
100.00 ลำดับที่ 43
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2019-11-20 14:58:26
173 173
3,590 17.97%
100.00 ลำดับที่ 44
 สพป.เพชรบุรี เขต 2 2019-11-20 15:04:03
123 123
3,433 24.01%
100.00 ลำดับที่ 45
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2019-11-20 16:55:35
149 149
5,066 19.73%
100.00 ลำดับที่ 46
 สพป.ชัยนาท 2019-11-21 13:13:33
163 163
4,162 22.65%
100.00 ลำดับที่ 47
 สพป.เชียงราย เขต 4 2019-11-21 15:35:03
135 135
3,207 18.08%
100.00 ลำดับที่ 48
 สพป.สงขลา เขต 2 2019-11-21 15:49:50
127 127
5,527 24.78%
100.00 ลำดับที่ 49
 สพป.สกลนคร เขต 2 2019-11-21 15:55:17
254 254
7,910 24.41%
100.00 ลำดับที่ 50
 สพป.เลย เขต 1 2019-11-21 22:30:37
143 143
6,212 33.85%
100.00 ลำดับที่ 51
 สพป.น่าน เขต 2 2019-11-22 00:02:45
146 146
3,793 23.93%
100.00 ลำดับที่ 52
 สพป.ชุมพร เขต 2 2019-11-22 11:12:36
119 119
4,628 23.79%
100.00 ลำดับที่ 53
 สพป.ยะลา เขต 1 2019-11-22 11:24:09
111 111
6,656 30.81%
100.00 ลำดับที่ 54
 สพป.อ่างทอง 2019-11-22 14:59:40
144 144
5,613 31.63%
100.00 ลำดับที่ 55
 สพป.ตาก เขต 1 2019-11-22 15:16:08
108 108
3,263 30.51%
100.00 ลำดับที่ 56
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2019-11-23 18:29:57
214 214
8,108 22.82%
100.00 ลำดับที่ 57
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2019-11-24 14:55:36
103 103
3,197 21.84%
100.00 ลำดับที่ 58
 สพป.อุดรธานี เขต 4 2019-11-25 10:19:21
143 143
3,586 17.64%
100.00 ลำดับที่ 59
 สพป.พิจิตร เขต 2 2019-11-25 12:04:37
125 125
2,790 19.65%
100.00 ลำดับที่ 60
 สพป.สตูล 2019-11-25 13:18:29
159 159
0 26.33%
100.00 ลำดับที่ 61
 สพป.อุทัยธานี เขต 2 2019-11-25 15:17:25
125 125
3,252 19.37%
100.00 ลำดับที่ 62
 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2019-11-25 20:47:12
139 139
4,971 23.37%
100.00 ลำดับที่ 63
 สพป.จันทบุรี เขต 2 2019-11-26 08:32:30
106 106
4,183 21.46%
100.00 ลำดับที่ 64
 สพป.สระแก้ว เขต 1 2019-11-26 10:48:13
145 145
4,534 17.59%
100.00 ลำดับที่ 65
 สพป.ตรัง เขต 1 2019-11-26 14:05:13
132 132
5,435 26.90%
100.00 ลำดับที่ 66
 สพป.สมุทรสงคราม 2019-11-26 14:07:18
70 70
1,636 17.63%
100.00 ลำดับที่ 67
 สพป.พิจิตร เขต 1 2019-11-26 14:46:14
134 134
3,299 21.98%
100.00 ลำดับที่ 68
 สพป.พิษณุโลก เขต 3 2019-11-27 06:06:32
163 163
4,328 25.03%
100.00 ลำดับที่ 69
 สพป.นครราชสีมา เขต 5 2019-11-27 08:55:57
213 213
6,169 25.42%
100.00 ลำดับที่ 70
 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2019-11-27 11:37:04
87 87
5,592 29.79%
100.00 ลำดับที่ 71
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2019-11-27 13:18:21
134 134
4,564 23.28%
100.00 ลำดับที่ 72
 สพป.อำนาจเจริญ 2019-11-27 15:03:00
252 252
5,167 19.27%
100.00 ลำดับที่ 73
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2019-11-27 15:54:29
262 262
6,385 21.61%
100.00 ลำดับที่ 74
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2019-11-27 16:14:21
133 133
5,450 24.95%
100.00 ลำดับที่ 75
 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 2019-11-28 10:47:42
88 88
3,195 23.82%
100.00 ลำดับที่ 76
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2019-11-28 11:14:56
230 230
5,121 21.37%
100.00 ลำดับที่ 77
 สพป.สงขลา เขต 1 2019-11-28 14:29:47
139 139
4,799 22.68%
100.00 ลำดับที่ 78
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2019-11-28 14:42:08
142 142
3,075 20.24%
100.00 ลำดับที่ 79
 สพป.น่าน เขต 1 2019-11-28 15:05:37
176 176
3,791 23.58%
100.00 ลำดับที่ 80
 สพป.สกลนคร เขต 3 2019-11-28 18:23:57
182 182
6,613 24.19%
100.00 ลำดับที่ 81
 สพป.สุโขทัย เขต 1 2019-11-28 20:32:34
126 126
4,944 27.61%
100.00 ลำดับที่ 82
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2019-11-29 09:05:16
198 198
0 24.67%
100.00 ลำดับที่ 83
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2019-11-29 09:45:56
196 196
4,630 21.46%
100.00 ลำดับที่ 84
 สพป.ยะลา เขต 2 2019-11-29 10:45:13
68 68
5,591 36.66%
100.00 ลำดับที่ 85
 สพป.ลำปาง เขต 1 2019-11-29 11:42:53
94 94
4,377 28.49%
100.00 ลำดับที่ 86
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 2019-11-29 15:17:06
129 129
3,101 19.85%
100.00 ลำดับที่ 87
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2019-11-29 17:19:50
76 76
1,638 23.20%
100.00 ลำดับที่ 88
 สพป.สมุทรสาคร 2019-12-01 12:17:51
103 103
9,115 27.08%
100.00 ลำดับที่ 89
 สพป.ขอนแก่น เขต 5 2019-12-02 10:12:44
255 255
6,701 22.92%
100.00 ลำดับที่ 90
 สพป.นครปฐม เขต 2 2019-12-02 15:15:50
118 118
5,574 21.30%
100.00 ลำดับที่ 91
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2019-12-02 15:44:16
148 148
4,004 24.64%
100.00 ลำดับที่ 92
 สพป.ชลบุรี เขต 2 2019-12-03 13:34:16
112 112
5,302 22.78%
100.00 ลำดับที่ 93
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2019-12-03 14:08:16
132 132
3,176 24.76%
100.00 ลำดับที่ 94
 สพป.นนทบุรี เขต 1 2019-12-03 18:56:21
32 32
1,717 11.07%
100.00 ลำดับที่ 95
 สพป.มหาสารคาม เขต 2 2019-12-04 09:47:13
221 221
5,068 23.43%
100.00 ลำดับที่ 96
 สพป.สกลนคร เขต 1 2019-12-04 15:42:05
175 175
8,638 27.18%
100.00 ลำดับที่ 97
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2019-12-06 09:54:02
177 177
8,402 26.96%
100.00 ลำดับที่ 98
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2019-12-06 14:17:37
80 80
4,988 25.07%
100.00 ลำดับที่ 99
 สพป.ปัตตานี เขต 3 2019-12-06 14:29:00
67 67
3,843 34.93%
100.00 ลำดับที่ 100
 สพป.อุดรธานี เขต 3 2019-12-07 09:58:45
203 203
5,356 18.75%
100.00 ลำดับที่ 101
 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2019-12-07 10:16:58
154 154
8,001 23.50%
100.00 ลำดับที่ 102
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2019-12-07 10:52:07
192 192
5,662 22.75%
100.00 ลำดับที่ 103
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2019-12-08 13:24:05
214 214
5,936 26.68%
100.00 ลำดับที่ 104
 สพป.ลพบุรี เขต 1 2019-12-09 09:29:17
151 151
4,960 24.71%
100.00 ลำดับที่ 105
 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2019-12-09 09:41:45
100 100
2,748 22.69%
100.00 ลำดับที่ 106
 สพป.สงขลา เขต 3 2019-12-09 10:31:53
193 193
8,506 22.98%
100.00 ลำดับที่ 107
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2019-12-09 10:40:13
109 109
4,258 23.85%
100.00 ลำดับที่ 108
 สพป.ราชบุรี เขต 2 2019-12-09 11:37:02
147 147
4,230 21.09%
100.00 ลำดับที่ 109
 สพป.นครราชสีมา เขต 3 2019-12-09 13:44:09
183 183
6,379 25.54%
100.00 ลำดับที่ 110
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2019-12-09 15:14:52
217 217
4,423 17.73%
100.00 ลำดับที่ 111
 สพป.ระยอง เขต 2 2019-12-09 15:29:38
87 87
3,229 18.97%
100.00 ลำดับที่ 112
 สพป.มหาสารคาม เขต 3 2019-12-11 09:42:30
145 145
3,741 23.68%
100.00 ลำดับที่ 113
 สพป.ชลบุรี เขต 1 2019-12-11 10:07:29
82 82
5,424 21.80%
100.00 ลำดับที่ 114
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2019-12-11 12:05:53
189 189
5,696 24.19%
100.00 ลำดับที่ 115
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 2019-12-11 13:34:00
233 233
9,360 19.64%
100.00 ลำดับที่ 116
 สพป.ภูเก็ต 2019-12-11 14:51:05
49 49
4,831 29.24%
100.00 ลำดับที่ 117
 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2019-12-12 09:29:15
225 225
5,734 19.86%
100.00 ลำดับที่ 118
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2019-12-12 10:37:12
181 181
6,587 24.52%
100.00 ลำดับที่ 119
 สพป.ขอนแก่น เขต 1 2019-12-12 11:21:29
153 153
6,044 28.00%
100.00 ลำดับที่ 120
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2019-12-12 15:00:12
138 138
6,925 24.80%
100.00 ลำดับที่ 121
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2019-12-13 14:36:19
180 180
5,095 26.37%
100.00 ลำดับที่ 122
 สพป.ชุมพร เขต 1 2019-12-13 20:48:23
110 110
4,392 20.26%
100.00 ลำดับที่ 123
 สพป.ตรัง เขต 2 2019-12-13 20:50:09
135 135
4,702 22.35%
100.00 ลำดับที่ 124
 สพป.ยะลา เขต 3 2019-12-16 10:21:44
32 32
1,899 24.82%
100.00 ลำดับที่ 125
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2019-12-16 10:27:26
118 118
4,580 26.81%
100.00 ลำดับที่ 126
 สพป.นครปฐม เขต 1 2019-12-18 14:57:06
121 121
7,755 25.60%
100.00 ลำดับที่ 127
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 2019-12-18 15:49:51
114 114
5,322 28.57%
100.00 ลำดับที่ 128
 สพป.ตราด 2019-12-19 11:23:03
108 108
4,577 23.60%
100.00 ลำดับที่ 129
 สพป.พะเยา เขต 2 2019-12-19 12:30:10
126 126
2,818 22.13%
100.00 ลำดับที่ 130
 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2019-12-19 14:52:41
181 181
3,619 21.18%
100.00 ลำดับที่ 131
 สพป.ระยอง เขต 1 2019-12-20 11:36:08
114 114
10,957 26.45%
100.00 ลำดับที่ 132
 สพป.เชียงราย เขต 3 2019-12-20 13:38:52
141 141
6,418 23.23%
100.00 ลำดับที่ 133
 สพป.เชียงราย เขต 1 2019-12-20 17:47:36
104 104
4,926 27.97%
100.00 ลำดับที่ 134
 สพป.ตาก เขต 2 2019-12-23 10:27:17
121 121
10,720 27.83%
100.00 ลำดับที่ 135
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2019-12-24 09:12:45
176 176
2,200 16.15%
100.00 ลำดับที่ 136
 สพป.สระแก้ว เขต 2 2019-12-24 15:14:31
118 118
3,329 17.71%
100.00 ลำดับที่ 137
 สพป.ลำปาง เขต 3 2019-12-26 11:02:02
93 93
1,576 25.87%
100.00 ลำดับที่ 138
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2019-12-27 09:01:42
239 239
6,244 20.69%
100.00 ลำดับที่ 139
 สพป.พัทลุง เขต 1 2019-12-27 13:06:25
117 117
3,706 23.05%
100.00 ลำดับที่ 140
 สพป.ยโสธร เขต 1 2020-01-06 14:59:41
190 190
3,542 22.72%
100.00 ลำดับที่ 141
 สพป.ลำพูน เขต 1 2020-01-07 09:30:36
94 94
2,520 24.10%
100.00 ลำดับที่ 142
 สพป.กรุงเทพมหานคร 2020-01-08 22:07:18
37 37
6,735 26.71%
100.00 ลำดับที่ 143
 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2020-01-10 19:23:27
228 228
6,806 23.12%
100.00 ลำดับที่ 144
 สพป.นครราชสีมา เขต 2 2020-01-14 11:27:15
175 175
6,631 27.59%
100.00 ลำดับที่ 145
 สพป.พัทลุง เขต 2 2020-01-17 20:25:38
114 114
4,282 23.47%
100.00 ลำดับที่ 146
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2020-01-28 11:23:34
199 199
5,673 23.29%
100.00 ลำดับที่ 147
 สพป.ขอนแก่น เขต 2 2020-01-28 13:29:37
207 207
5,128 26.58%
100.00 ลำดับที่ 148
 สพป.อุดรธานี เขต 2 2020-01-31 15:44:54
194 194
4,645 21.22%
100.00 ลำดับที่ 149
 สพป.ลพบุรี เขต 2 2020-02-06 15:38:11
139 139
4,930 27.19%
100.00 ลำดับที่ 150
 สพป.เลย เขต 2 2020-02-06 16:22:01
157 157
4,257 22.97%
100.00 ลำดับที่ 151
 สพป.สระบุรี เขต 2 2020-02-11 13:48:10
135 135
5,130 23.75%
100.00 ลำดับที่ 152
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-02-21 17:25:05
162 162
5,662 31.54%
99.52 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 209
6,612 22.23%
99.28 ...  สพป.พังงา 139
5,319 25.71%
98.90 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 4 181
7,093 26.72%
98.79 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 331
9,064 28.24%
98.41 ...  สพป.นนทบุรี เขต 2 63
7,328 35.62%
96.28 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 188
4,959 23.07%
95.56 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 135
3,655 20.33%
95.04 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 141
3,682 28.51%
91.92 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 99
2,571 23.19%
91.49 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 141
4,886 28.45%
85.71 ...  สพป.หนองคาย เขต 2 105
2,778 21.53%
85.59 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 229
6,517 20.76%
84.25 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 127
3,256 23.65%
83.41 ...  สพป.บึงกาฬ 211
7,775 25.70%
77.11 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201
3,813 20.19%
77.10 ...  สพป.นครนายก 131
3,074 21.37%
73.90 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
5,335 26.63%
68.25 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189
5,774 25.96%
66.67 ...  สพป.สิงห์บุรี 99
1,559 27.50%
63.55 ...  สพป.เลย เขต 3 107
669 17.76%
62.61 ...  สพป.ปัตตานี เขต 2 115
4,457 37.76%
59.25 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 1 292
9,125 28.22%
58.21 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 2 67
2,263 18.06%
55.96 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218
3,646 26.55%
47.83 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 92
1,160 18.28%
36.55 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145
2,075 31.26%
28.91 ...  สพป.กระบี่ 211
2,971 22.67%
20.40 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
1,540 25.84%
19.89 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
1,424 28.38%
15.69 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 204
1,062 25.27%
9.89 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 182
256 21.42%
จำนวนโรงเรียน   27,067
รายงานแล้ว   25,425
ยังไม่ได้ตรวจ   59
ไม่ได้รายงาน   1,583


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net