รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

0 results
ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 154 154
6,136 24.90%
100.00 ...  สพป.สมุทรสงคราม 70 70
1,908 20.15%
100.00 ...  สพป.สมุทรสาคร 103 103
9,321 27.61%
100.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 72 72
6,855 21.66%
100.00 ...  สพป.สตูล 159 159
7,289 28.73%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 1 139 139
4,855 22.96%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 2 127 127
5,627 25.17%
100.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 2 255 255
8,265 25.31%
100.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 3 182 182
6,737 24.67%
100.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 1 175 175
9,167 29.06%
100.00 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 121 121
7,072 39.56%
100.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 71 71
8,267 28.54%
100.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 181 181
7,206 26.88%
100.00 ...  สพป.สิงห์บุรี 99 99
3,229 26.74%
100.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 119 119
6,864 28.25%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 128 128
3,717 21.13%
100.00 ...  สพป.สระแก้ว เขต 2 118 118
3,574 18.87%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 134 134
4,580 23.40%
100.00 ...  สพป.สระแก้ว เขต 1 145 145
4,815 18.65%
100.00 ...  สพป.สระบุรี เขต 2 135 135
5,112 23.73%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 3 193 193
8,667 23.30%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 210 210
7,547 22.87%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 198 198
7,457 25.97%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 3 145 145
3,958 24.95%
100.00 ...  สพป.ระนอง 79 79
3,198 22.35%
100.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 190 190
4,101 25.64%
100.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214 214
6,225 28.14%
100.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 230 230
5,277 21.89%
100.00 ...  สพป.ยะลา เขต 3 32 32
2,183 28.73%
100.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 2 184 184
3,390 20.33%
100.00 ...  สพป.ยะลา เขต 1 111 111
8,160 37.30%
100.00 ...  สพป.ยะลา เขต 2 68 68
5,956 39.22%
100.00 ...  สพป.ระยอง เขต 1 114 114
10,590 25.63%
100.00 ...  สพป.ราชบุรี เขต 1 177 177
7,543 24.34%
100.00 ...  สพป.ลำพูน เขต 2 81 81
1,931 20.50%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 3 93 93
1,734 28.57%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 180 180
5,301 27.26%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 258 258
7,570 24.28%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 109 109
3,207 29.38%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 1 94 94
4,433 28.90%
100.00 ...  สพป.ราชบุรี เขต 2 147 147
4,317 21.37%
100.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 1 152 152
5,244 26.21%
100.00 ...  สพป.ระยอง เขต 2 87 87
3,445 20.37%
100.00 ...  สพป.มุกดาหาร 244 244
6,950 24.99%
100.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 1 126 126
5,276 29.81%
100.00 ...  สพป.แพร่ เขต 2 122 122
1,770 21.05%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100 100
3,097 25.65%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 154 154
8,558 25.03%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 99 99
2,838 23.51%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 88 88
3,013 22.51%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 141 141
6,881 24.90%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 87 87
5,220 27.69%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 135 135
3,310 18.77%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 142 142
3,230 21.25%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 239 239
6,369 21.17%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 141 141
5,180 26.78%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 129 129
3,251 20.81%
100.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 132 132
3,155 24.41%
100.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 176 176
2,266 16.79%
100.00 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 2 123 123
3,395 23.70%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 3 107 107
1,245 19.60%
100.00 ...  สพป.แพร่ เขต 1 115 115
2,813 27.83%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 2 157 157
3,833 20.67%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 1 143 143
5,430 29.63%
100.00 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 1 91 91
3,640 31.36%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 189 189
6,190 26.26%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 151 151
3,953 19.39%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 1 104 104
5,575 31.61%
100.00 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 103 103
3,436 23.43%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 2 194 194
4,853 22.75%
100.00 ...  สพป.อำนาจเจริญ 252 252
5,632 21.04%
100.00 ...  สพป.อ่างทอง 144 144
5,168 29.13%
100.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 1 154 154
4,734 23.72%
100.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 2 105 105
3,287 22.82%
100.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 2 162 162
5,343 30.16%
100.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 3 233 233
9,903 22.50%
100.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 1 292 292
13,266 27.74%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 4 143 143
3,899 19.28%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 148 148
5,103 31.56%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 254 254
8,787 23.20%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 217 217
4,628 18.56%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 209 209
6,115 20.26%
100.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 1 83 83
1,946 23.40%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 3 203 203
5,761 20.18%
100.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 2 125 125
3,603 21.41%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 1 220 220
10,647 33.81%
100.00 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201 201
4,595 20.76%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 76 76
1,783 25.25%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 135 135
3,671 19.47%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 133 133
5,257 24.02%
100.00 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 228 228
7,299 24.81%
100.00 ...  สพป.ตาก เขต 2 121 121
10,549 27.35%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 173 173
3,654 18.23%
100.00 ...  สพป.ตรัง เขต 2 135 135
5,003 23.06%
100.00 ...  สพป.ตราด 108 108
4,773 24.52%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 2 119 119
4,474 23.03%
100.00 ...  สพป.ตรัง เขต 1 132 132
4,848 24.07%
100.00 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 188 188
5,131 23.19%
100.00 ...  สพป.ตาก เขต 1 108 108
4,148 32.99%
100.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 2 118 118
5,821 22.33%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 1 143 143
8,594 25.20%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 232 232
5,646 21.48%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 109 109
4,414 24.65%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 5 213 213
6,792 27.92%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 2 207 207
5,208 26.88%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 6 181 181
3,591 22.43%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 3 183 183
6,625 25.94%
100.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 1 121 121
8,068 26.71%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 2 175 175
6,696 27.74%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 111 111
4,436 20.62%
100.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 3 81 81
8,369 23.30%
100.00 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 184 184
5,092 25.04%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 199 199
5,406 22.19%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 100 100
3,750 26.23%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 80 80
5,181 25.82%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 139 139
5,000 23.53%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 168 168
4,532 28.33%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 92 92
2,120 15.88%
100.00 ...  สพป.กรุงเทพมหานคร 37 37
7,198 28.57%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 1 153 153
5,798 28.87%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 4 175 175
4,252 23.07%
100.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 1 83 83
3,348 20.08%
100.00 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 262 262
6,326 21.39%
100.00 ...  สพป.ชัยนาท 163 163
3,853 20.98%
100.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 149 149
5,211 20.28%
100.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 2 112 112
4,694 20.17%
100.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 1 82 82
5,574 22.68%
100.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 138 138
6,945 24.91%
100.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 2 106 106
4,223 21.59%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 5 255 255
6,911 24.07%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 7 225 225
5,823 20.18%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189 189
7,451 23.36%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 1 196 196
4,488 20.68%
100.00 ...  สพป.พะเยา เขต 1 84 84
2,010 24.62%
100.00 ...  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 177 177
8,072 25.89%
100.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 3 67 67
4,066 36.88%
100.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 2 115 115
7,122 41.00%
100.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 1 136 136
6,841 25.36%
100.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 89
3,293 23.09%
100.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 118 118
4,530 26.87%
100.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 2 67 67
4,606 19.84%
100.00 ...  สพป.พะเยา เขต 2 126 126
3,115 23.26%
100.00 ...  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 158 158
4,870 23.04%
100.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 111 111
3,609 26.74%
100.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 3 163 163
4,530 26.15%
100.00 ...  สพป.ภูเก็ต 49 49
4,885 29.73%
100.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 127 127
3,832 25.06%
100.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 117 117
3,847 23.94%
100.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 125 125
2,801 19.42%
100.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 134 134
2,923 19.38%
100.00 ...  สพป.พังงา 139 139
5,401 25.92%
100.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 2 114 114
4,129 22.71%
100.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 120 120
5,756 27.01%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 192 192
5,726 22.95%
100.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 1 148 148
10,883 35.94%
100.00 ...  สพป.น่าน เขต 1 176 176
4,166 25.88%
100.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 3 75 75
5,686 32.67%
100.00 ...  สพป.บึงกาฬ 211 211
8,822 24.64%
100.00 ...  สพป.นนทบุรี เขต 2 63 63
7,276 11.34%
100.00 ...  สพป.นนทบุรี เขต 1 32 32
1,730 11.15%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 198 198
5,303 27.60%
100.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 2 117 117
9,899 34.32%
100.00 ...  สพป.น่าน เขต 2 146 146
3,802 24.06%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 214 214
8,502 23.93%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 229 229
7,934 22.27%
100.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 103 103
9,470 27.18%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 2 221 221
4,982 23.14%
99.12 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 1 114
6,563 35.92%
98.94 ...  สพป.ลำพูน เขต 1 94
2,089 20.19%
98.90 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 4 181
3,372 12.33%
98.58 ...  สพป.กระบี่ 211
9,337 25.56%
97.89 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 331
7,752 25.94%
95.06 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 162
4,056 26.13%
93.62 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 141
4,019 29.69%
93.53 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 139
4,485 26.70%
89.56 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 182
2,876 22.51%
89.31 ...  สพป.นครนายก 131
3,457 21.20%
81.65 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218
5,647 26.00%
81.12 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
6,255 27.99%
78.11 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
4,846 24.33%
71.57 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 204
5,378 28.52%
70.72 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
5,999 31.03%
55.86 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145
2,941 28.48%
จำนวนโรงเรียน   27,072
รายงานแล้ว   26,693
ยังไม่ได้ตรวจ   19
ไม่ได้รายงาน   360


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net