รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.อุดรธานี เขต 2 2020-02-16 16:08:38
194 194
4,853 22.75%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2020-02-16 18:20:21
184 184
5,092 25.04%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.ยะลา เขต 1 2020-02-16 19:34:03
111 111
8,160 37.30%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.สระบุรี เขต 2 2020-02-16 21:45:44
135 135
5,112 23.73%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.นราธิวาส เขต 2 2020-02-16 23:26:35
117 117
9,899 34.32%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.มุกดาหาร 2020-02-17 00:36:33
244 244
6,950 24.99%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2020-02-17 06:26:55
331 331
8,636 27.24%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2020-02-17 12:26:03
254 254
8,787 23.20%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.ปัตตานี เขต 2 2020-02-17 15:26:13
115 115
7,122 41.08%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.ลำพูน เขต 2 2020-02-17 15:44:21
81 81
1,931 20.50%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.ขอนแก่น เขต 5 2020-02-17 23:27:10
255 255
6,911 24.07%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.ยะลา เขต 3 2020-02-18 00:47:06
32 32
2,183 28.73%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.อุดรธานี เขต 4 2020-02-18 07:37:34
143 143
3,899 19.28%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2020-02-18 08:07:48
214 214
6,225 28.14%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2020-02-18 08:16:41
201 201
4,595 20.76%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.นนทบุรี เขต 1 2020-02-18 10:34:46
32 32
1,730 11.15%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2020-02-18 17:47:31
139 139
5,000 23.53%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.สุโขทัย เขต 2 2020-02-19 12:44:33
162 162
5,343 30.16%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2020-02-19 16:05:03
258 258
7,570 24.28%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.ระยอง เขต 2 2020-02-19 16:59:31
87 87
0 20.37%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.บึงกาฬ 2020-02-19 21:35:38
211 211
8,822 24.64%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.แพร่ เขต 2 2020-02-19 22:20:27
122 122
1,770 21.05%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2020-02-19 22:23:32
142 142
3,230 21.25%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-02-20 09:19:13
162 162
4,642 26.98%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2020-02-20 09:59:52
75 75
5,686 32.67%
100.00 ลำดับที่ 26
 สพป.ราชบุรี เขต 1 2020-02-20 10:17:44
173 173
7,534 24.34%
100.00 ลำดับที่ 27
 สพป.สุรินทร์ เขต 1 2020-02-20 10:43:34
292 292
13,266 27.74%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.ชลบุรี เขต 1 2020-02-20 10:57:44
82 82
5,574 22.68%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.ชลบุรี เขต 3 2020-02-20 13:01:22
81 81
8,369 23.30%
100.00 ลำดับที่ 30
 สพป.สมุทรสงคราม 2020-02-20 17:30:32
69 69
1,902 20.24%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2020-02-20 18:30:41
120 120
5,756 27.01%
100.00 ลำดับที่ 32
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-02-21 07:04:23
89 89
3,293 23.09%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.เลย เขต 3 2020-02-21 17:16:07
107 107
1,245 19.60%
100.00 ลำดับที่ 34
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2020-02-21 21:26:42
180 180
5,301 27.26%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2020-02-22 03:51:22
262 262
6,326 21.39%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2020-02-22 08:32:58
192 192
5,726 22.95%
100.00 ลำดับที่ 37
 สพป.สระแก้ว เขต 1 2020-02-22 20:59:46
145 145
4,815 18.65%
100.00 ลำดับที่ 38
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2020-02-23 07:50:39
80 80
0 25.82%
100.00 ลำดับที่ 39
 สพป.น่าน เขต 1 2020-02-23 09:26:54
176 176
4,166 25.88%
100.00 ลำดับที่ 40
 สพป.อ่างทอง 2020-02-24 09:17:44
144 144
5,168 29.13%
100.00 ลำดับที่ 41
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2020-02-24 11:32:26
119 119
6,864 28.25%
100.00 ลำดับที่ 42
 สพป.สตูล 2020-02-24 14:02:43
159 159
7,289 28.73%
100.00 ลำดับที่ 43
 สพป.สกลนคร เขต 1 2020-02-24 14:03:46
175 175
9,167 29.06%
100.00 ลำดับที่ 44
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 2020-02-24 15:11:41
233 233
9,903 22.50%
100.00 ลำดับที่ 45
 สพป.ตรัง เขต 1 2020-02-25 02:56:53
132 132
4,848 24.07%
100.00 ลำดับที่ 46
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2020-02-25 12:43:56
199 199
5,406 22.19%
100.00 ลำดับที่ 47
 สพป.ภูเก็ต 2020-02-25 14:15:28
49 49
4,885 29.73%
100.00 ลำดับที่ 48
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2020-02-26 11:46:37
188 188
5,131 23.19%
100.00 ลำดับที่ 49
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2020-02-27 10:00:01
217 217
4,628 18.56%
100.00 ลำดับที่ 50
 สพป.นครราชสีมา เขต 5 2020-02-27 10:21:11
213 213
6,792 27.92%
100.00 ลำดับที่ 51
 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2020-02-27 14:44:59
209 209
6,115 20.26%
100.00 ลำดับที่ 52
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2020-02-28 12:49:38
132 132
3,155 24.41%
100.00 ลำดับที่ 53
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2020-02-29 12:24:56
111 111
3,609 26.74%
100.00 ลำดับที่ 54
 สพป.สงขลา เขต 3 2020-02-29 15:05:05
193 193
8,674 23.32%
100.00 ลำดับที่ 55
 สพป.ยโสธร เขต 2 2020-02-29 20:15:21
184 184
3,390 20.33%
100.00 ลำดับที่ 56
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2020-03-01 19:03:46
229 229
7,934 22.27%
100.00 ลำดับที่ 57
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2020-03-03 15:24:17
214 214
8,502 23.93%
100.00 ลำดับที่ 58
 สพป.ปทุมธานี เขต 2 2020-03-05 00:21:39
67 67
4,606 19.84%
100.00 ลำดับที่ 59
 สพป.ขอนแก่น เขต 4 2020-03-05 00:56:35
175 175
4,252 23.07%
100.00 ลำดับที่ 60
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2020-03-05 02:39:31
176 176
2,266 16.79%
100.00 ลำดับที่ 61
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2020-03-05 03:02:18
239 239
6,369 21.17%
100.00 ลำดับที่ 62
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2020-03-05 21:06:14
180 180
7,202 26.88%
100.00 ลำดับที่ 63
 สพป.ขอนแก่น เขต 1 2020-03-05 22:06:50
153 153
5,798 28.87%
100.00 ลำดับที่ 64
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2020-03-06 09:38:18
230 230
5,277 21.89%
100.00 ลำดับที่ 65
 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2020-03-07 17:07:40
154 154
8,558 25.03%
100.00 ลำดับที่ 66
 สพป.เลย เขต 2 2020-03-08 06:24:14
157 157
3,833 20.67%
100.00 ลำดับที่ 67
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2020-03-08 14:17:02
76 76
1,783 25.25%
100.00 ลำดับที่ 68
 สพป.หนองคาย เขต 1 2020-03-09 09:36:19
154 154
4,734 23.72%
100.00 ลำดับที่ 69
 สพป.ชุมพร เขต 2 2020-03-09 10:01:44
119 119
4,474 23.03%
100.00 ลำดับที่ 70
 สพป.ตาก เขต 1 2020-03-09 23:50:53
108 108
4,148 32.99%
100.00 ลำดับที่ 71
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2020-03-10 02:13:06
154 154
6,113 24.90%
100.00 ลำดับที่ 72
 สพป.นครปฐม เขต 1 2020-03-10 14:44:49
121 121
8,068 26.71%
100.00 ลำดับที่ 73
 สพป.นนทบุรี เขต 2 2020-03-10 20:07:27
63 63
7,276 11.34%
100.00 ลำดับที่ 74
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2020-03-10 22:02:33
210 210
7,547 22.87%
100.00 ลำดับที่ 75
 สพป.ลำปาง เขต 1 2020-03-13 02:28:22
94 94
4,433 28.90%
100.00 ลำดับที่ 76
 สพป.มหาสารคาม เขต 2 2020-03-14 07:16:00
221 221
4,982 23.14%
100.00 ลำดับที่ 77
 สพป.สกลนคร เขต 2 2020-03-14 12:10:32
255 255
8,263 25.31%
100.00 ลำดับที่ 78
 สพป.ยะลา เขต 2 2020-03-14 21:11:38
68 68
5,956 39.22%
100.00 ลำดับที่ 79
 สพป.นครนายก 2020-03-16 13:40:30
131 131
3,810 21.71%
100.00 ลำดับที่ 80
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 2020-03-16 14:36:35
114 114
6,586 35.82%
100.00 ลำดับที่ 81
 สพป.พิษณุโลก เขต 3 2020-03-17 11:12:25
163 163
4,530 26.15%
100.00 ลำดับที่ 82
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2020-03-17 14:44:46
118 118
4,530 26.87%
100.00 ลำดับที่ 83
 สพป.ลพบุรี เขต 1 2020-03-19 07:47:02
151 151
5,239 26.19%
100.00 ลำดับที่ 84
 สพป.พัทลุง เขต 2 2020-03-19 12:40:26
114 114
4,129 22.71%
100.00 ลำดับที่ 85
 สพป.อำนาจเจริญ 2020-03-22 18:41:57
252 252
5,632 21.04%
100.00 ลำดับที่ 86
 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2020-03-23 00:49:09
181 181
3,591 22.43%
100.00 ลำดับที่ 87
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2020-03-23 07:47:12
198 198
7,457 25.97%
100.00 ลำดับที่ 88
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2020-03-23 11:11:59
135 135
3,671 19.47%
100.00 ลำดับที่ 89
 สพป.ระยอง เขต 1 2020-03-23 11:14:37
114 114
10,590 25.63%
100.00 ลำดับที่ 90
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2020-03-24 11:38:15
189 189
6,190 26.26%
100.00 ลำดับที่ 91
 สพป.หนองคาย เขต 2 2020-03-25 07:09:00
105 105
3,287 22.82%
100.00 ลำดับที่ 92
 สพป.จันทบุรี เขต 2 2020-03-25 09:40:53
106 106
4,223 21.59%
100.00 ลำดับที่ 93
 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2020-03-26 23:37:59
225 225
5,823 20.18%
100.00 ลำดับที่ 94
 สพป.อุดรธานี เขต 1 2020-03-27 10:35:26
219 219
10,626 33.84%
100.00 ลำดับที่ 95
 สพป.เพชรบุรี เขต 1 2020-03-27 10:50:00
91 91
3,640 31.36%
100.00 ลำดับที่ 96
 สพป.ระนอง 2020-03-29 15:53:05
79 79
3,198 22.35%
100.00 ลำดับที่ 97
 สพป.ขอนแก่น เขต 2 2020-03-31 20:01:45
208 208
5,211 26.86%
100.00 ลำดับที่ 98
 สพป.น่าน เขต 2 2020-04-01 22:12:07
145 145
3,800 24.05%
100.00 ลำดับที่ 99
 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2020-04-03 09:33:40
72 72
6,855 21.66%
100.00 ลำดับที่ 100
 สพป.ลำพูน เขต 1 2020-04-05 19:16:25
94 94
2,106 20.23%
100.00 ลำดับที่ 101
 สพป.สระแก้ว เขต 2 2020-04-06 01:58:42
118 118
3,574 18.87%
100.00 ลำดับที่ 102
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2020-04-06 08:35:52
189 189
7,451 23.36%
100.00 ลำดับที่ 103
 สพป.นครราชสีมา เขต 2 2020-04-07 06:44:41
175 175
6,696 27.74%
100.00 ลำดับที่ 104
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2020-04-07 09:13:17
71 71
8,267 28.54%
100.00 ลำดับที่ 105
 สพป.อุดรธานี เขต 3 2020-04-11 08:12:43
203 203
5,761 20.18%
100.00 ลำดับที่ 106
 สพป.เลย เขต 1 2020-04-11 23:36:54
142 142
5,430 29.64%
100.00 ลำดับที่ 107
 สพป.ปัตตานี เขต 3 2020-04-12 19:28:38
67 67
4,066 36.88%
100.00 ลำดับที่ 108
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2020-04-13 13:29:54
133 133
5,257 24.02%
100.00 ลำดับที่ 109
 สพป.พังงา 2020-04-14 11:27:33
136 136
5,385 25.92%
100.00 ลำดับที่ 110
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2020-04-16 12:40:11
165 165
4,567 28.42%
100.00 ลำดับที่ 111
 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2020-04-16 20:22:23
100 100
3,097 25.65%
100.00 ลำดับที่ 112
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2020-04-17 17:44:21
158 158
4,870 23.04%
100.00 ลำดับที่ 113
 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2020-04-19 14:34:04
203 203
7,385 27.88%
100.00 ลำดับที่ 114
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2020-04-20 18:25:00
103 103
0 23.43%
100.00 ลำดับที่ 115
 สพป.ตรัง เขต 2 2020-04-25 03:49:26
135 135
5,003 23.06%
100.00 ลำดับที่ 116
 สพป.ลำปาง เขต 3 2020-05-10 20:19:01
93 93
1,734 28.57%
100.00 ลำดับที่ 117
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2020-05-17 11:37:29
138 138
6,945 24.91%
100.00 ลำดับที่ 118
 สพป.ตาก เขต 2 2020-05-24 00:03:00
121 121
10,549 27.35%
100.00 ลำดับที่ 119
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2020-05-29 14:17:32
196 196
4,488 20.68%
100.00 ลำดับที่ 120
 สพป.นครปฐม เขต 2 2020-05-29 19:15:07
118 118
5,821 22.33%
100.00 ลำดับที่ 121
 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2020-06-04 14:04:11
99 99
2,838 23.51%
100.00 ลำดับที่ 122
 สพป.อุทัยธานี เขต 2 2020-06-09 15:50:25
125 125
3,603 21.41%
100.00 ลำดับที่ 123
 สพป.นราธิวาส เขต 1 2020-06-09 22:02:54
148 148
10,883 35.94%
100.00 ลำดับที่ 124
 สพป.นครพนม เขต 1 2020-06-11 09:56:00
249 249
9,123 29.25%
100.00 ลำดับที่ 125
 สพป.เชียงราย เขต 1 2020-06-22 12:43:19
104 104
5,575 31.61%
100.00 ลำดับที่ 126
 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2020-06-22 15:04:11
143 143
8,594 25.20%
100.00 ลำดับที่ 127
 สพป.กรุงเทพมหานคร 2020-06-22 17:07:15
37 37
7,198 28.57%
100.00 ลำดับที่ 128
 สพป.นครราชสีมา เขต 3 2020-06-22 19:59:26
183 183
6,625 25.94%
100.00 ลำดับที่ 129
 สพป.อุทัยธานี เขต 1 2020-06-23 20:35:43
83 83
1,913 23.40%
100.00 ลำดับที่ 130
 สพป.นครราชสีมา เขต 4 2020-06-24 03:50:30
179 179
3,372 12.33%
100.00 ลำดับที่ 131
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2020-06-24 13:52:54
109 109
4,414 24.65%
100.00 ลำดับที่ 132
 สพป.ราชบุรี เขต 2 2020-06-24 16:50:12
147 147
4,317 21.37%
100.00 ลำดับที่ 133
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2020-06-24 21:51:23
177 177
8,072 25.89%
100.00 ลำดับที่ 134
 สพป.สกลนคร เขต 3 2020-06-25 04:31:03
182 182
6,737 24.67%
100.00 ลำดับที่ 135
 สพป.ปัตตานี เขต 1 2020-06-25 12:38:00
136 136
6,841 25.36%
100.00 ลำดับที่ 136
 สพป.มหาสารคาม เขต 3 2020-06-25 15:42:40
145 145
3,958 24.95%
100.00 ลำดับที่ 137
 สพป.ชลบุรี เขต 2 2020-06-25 16:46:08
112 112
4,694 20.17%
100.00 ลำดับที่ 138
 สพป.เพชรบุรี เขต 2 2020-06-25 18:44:12
123 123
3,395 23.70%
100.00 ลำดับที่ 139
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2020-06-25 19:02:27
100 100
3,750 26.23%
103.25 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 123 100
3,818 25.09%
102.06 ...  สพป.สิงห์บุรี 97 100
3,222 26.74%
101.89 ...  สพป.ตราด 106 100
4,723 24.58%
101.63 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 123 100
2,795 19.41%
101.61 ...  สพป.สุโขทัย เขต 1 124 100
5,250 29.74%
101.59 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 126 100
3,707 21.09%
101.57 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 127 100
3,245 20.82%
101.50 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 133 100
3,253 18.73%
101.44 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 139 100
6,866 24.88%
101.36 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 147 100
5,199 20.26%
101.20 ...  สพป.พะเยา เขต 1 83 100
2,010 24.62%
101.17 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 171 100
3,627 18.17%
101.16 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 86 100
5,214 27.73%
101.10 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91 100
2,120 15.91%
100.98 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 102 100
9,422 27.16%
100.98 ...  สพป.สมุทรสาคร 102 100
9,316 27.61%
100.88 ...  สพป.แพร่ เขต 1 114 100
2,813 27.84%
100.86 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 116 100
3,845 23.94%
100.83 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 120 100
7,072 39.56%
100.75 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 133 100
2,920 19.37%
100.75 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 133 100
4,577 23.39%
100.72 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 138 100
4,696 26.13%
100.71 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 140 100
5,175 26.76%
100.45 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 223 100
7,297 24.82%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 86 86
3,002 22.58%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 131 131
4,001 29.69%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 146 146
0 19.38%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 143 143
5,091 31.56%
100.00 ...  สพป.พะเยา เขต 2 125 125
3,115 23.26%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 179 179
3,236 22.33%
100.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 1 82 82
3,343 20.06%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 108 108
4,436 20.65%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 230 230
5,643 21.48%
100.00 ...  สพป.ชัยนาท 162 162
3,848 20.98%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 197 197
5,303 27.60%
100.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 187 187
4,094 25.63%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 106 106
3,184 29.46%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 2 126 126
5,622 25.19%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 1 138 138
4,853 22.96%
99.05 ...  สพป.กระบี่ 210
9,337 25.56%
93.58 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218
6,374 25.98%
92.04 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
5,549 24.57%
91.03 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145
4,867 29.87%
77.90 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
6,797 32.20%
จำนวนโรงเรียน   26,970
รายงานแล้ว   26,953
ยังไม่ได้ตรวจ   10
ไม่ได้รายงาน   7


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net