รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.ชลบุรี เขต 2 2020-02-16 15:30:50
112 112
5,257 22.58%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2020-02-16 18:59:29
165 165
4,389 27.13%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2020-02-16 20:12:38
154 154
6,520 26.59%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2020-02-17 05:08:12
254 254
10,983 29.02%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.นครนายก 2020-02-17 11:17:37
131 131
4,410 24.61%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2020-02-17 12:04:32
262 262
7,703 26.04%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.ปัตตานี เขต 2 2020-02-17 14:38:36
115 115
7,933 45.04%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.ยะลา เขต 1 2020-02-17 22:42:33
111 111
7,337 33.39%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.สมุทรสงคราม 2020-02-18 05:32:02
69 69
1,926 20.66%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.นนทบุรี เขต 1 2020-02-18 10:34:37
32 32
2,074 13.38%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2020-02-18 11:42:25
103 103
3,917 26.26%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2020-02-18 12:11:29
188 188
5,722 25.87%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2020-02-18 17:46:17
139 139
6,459 30.50%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2020-02-19 07:55:59
158 158
4,912 23.26%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.นราธิวาส เขต 1 2020-02-19 09:44:38
148 148
12,018 39.65%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2020-02-19 14:31:13
133 133
5,972 27.52%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.ลำพูน เขต 2 2020-02-19 15:31:37
81 81
2,405 25.53%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.ขอนแก่น เขต 1 2020-02-19 19:29:43
153 153
6,131 30.66%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.สกลนคร เขต 1 2020-02-20 05:43:19
175 175
10,286 32.68%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2020-02-20 08:58:02
142 142
3,800 25.01%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2020-02-20 09:19:16
75 75
6,536 37.22%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.ราชบุรี เขต 1 2020-02-20 10:09:38
173 173
8,694 28.49%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.ชลบุรี เขต 1 2020-02-20 10:43:57
82 82
5,966 24.41%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.อ่างทอง 2020-02-20 10:52:11
144 144
5,405 30.46%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2020-02-20 14:44:21
225 225
6,467 22.42%
100.00 ลำดับที่ 26
 สพป.สระแก้ว เขต 2 2020-02-20 16:05:13
118 118
3,814 20.02%
100.00 ลำดับที่ 27
 สพป.บึงกาฬ 2020-02-20 21:12:31
211 211
9,313 26.22%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2020-02-21 01:34:35
258 258
8,050 25.82%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.ตรัง เขต 2 2020-02-21 03:48:17
135 135
5,320 24.55%
100.00 ลำดับที่ 30
 สพป.เพชรบุรี เขต 1 2020-02-21 11:10:59
91 91
3,471 30.25%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2020-02-21 17:02:46
214 214
9,877 27.82%
100.00 ลำดับที่ 32
 สพป.ลำปาง เขต 1 2020-02-21 17:25:12
94 94
4,465 29.10%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.ปัตตานี เขต 3 2020-02-22 19:10:15
67 67
0 39.20%
100.00 ลำดับที่ 34
 สพป.ปัตตานี เขต 1 2020-02-22 19:36:34
136 136
8,098 30.02%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2020-02-22 19:49:04
214 214
6,357 29.25%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 2020-02-22 23:55:28
233 233
12,174 27.46%
100.00 ลำดับที่ 37
 สพป.อุดรธานี เขต 3 2020-02-23 13:54:55
203 203
6,304 22.08%
100.00 ลำดับที่ 38
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2020-02-23 19:35:16
229 229
9,657 26.93%
100.00 ลำดับที่ 39
 สพป.นครปฐม เขต 1 2020-02-23 21:20:57
121 121
8,740 28.93%
100.00 ลำดับที่ 40
 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2020-02-23 21:21:54
143 143
9,242 27.92%
100.00 ลำดับที่ 41
 สพป.สุรินทร์ เขต 1 2020-02-24 05:29:20
292 292
14,028 29.38%
100.00 ลำดับที่ 42
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2020-02-24 09:13:44
189 189
8,491 26.66%
100.00 ลำดับที่ 43
 สพป.ขอนแก่น เขต 4 2020-02-24 21:55:27
175 175
4,422 23.98%
100.00 ลำดับที่ 44
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2020-02-25 09:39:26
331 331
9,715 30.49%
100.00 ลำดับที่ 45
 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 2020-02-25 09:41:54
145 145
5,650 29.67%
100.00 ลำดับที่ 46
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2020-02-25 11:10:21
138 138
6,964 24.93%
100.00 ลำดับที่ 47
 สพป.นราธิวาส เขต 2 2020-02-25 12:49:21
117 117
10,528 35.93%
100.00 ลำดับที่ 48
 สพป.สุโขทัย เขต 2 2020-02-25 14:10:19
162 162
4,246 25.04%
100.00 ลำดับที่ 49
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2020-02-25 15:39:04
180 180
5,109 26.32%
100.00 ลำดับที่ 50
 สพป.ขอนแก่น เขต 5 2020-02-25 21:24:47
255 255
7,101 24.37%
100.00 ลำดับที่ 51
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2020-02-26 06:50:50
120 120
6,005 28.25%
100.00 ลำดับที่ 52
 สพป.สงขลา เขต 3 2020-02-26 09:45:08
193 193
10,048 27.04%
100.00 ลำดับที่ 53
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2020-02-26 11:23:22
111 111
3,965 29.21%
100.00 ลำดับที่ 54
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2020-02-26 12:00:54
217 217
5,185 20.74%
100.00 ลำดับที่ 55
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2020-02-26 13:03:56
132 132
3,456 26.77%
100.00 ลำดับที่ 56
 สพป.ชลบุรี เขต 3 2020-02-26 14:07:52
81 81
9,330 25.46%
100.00 ลำดับที่ 57
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2020-02-27 18:59:52
196 196
5,215 24.19%
100.00 ลำดับที่ 58
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2020-02-28 13:52:41
118 118
4,587 26.88%
100.00 ลำดับที่ 59
 สพป.นครราชสีมา เขต 5 2020-02-29 22:09:30
213 213
7,393 30.17%
100.00 ลำดับที่ 60
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2020-03-01 14:49:12
189 189
6,737 29.38%
100.00 ลำดับที่ 61
 สพป.นนทบุรี เขต 2 2020-03-02 08:52:16
63 63
8,083 37.09%
100.00 ลำดับที่ 62
 สพป.แพร่ เขต 2 2020-03-02 14:19:38
122 122
1,922 22.88%
100.00 ลำดับที่ 63
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2020-03-02 14:20:14
239 239
7,604 25.31%
100.00 ลำดับที่ 64
 สพป.อุดรธานี เขต 4 2020-03-02 15:05:58
143 143
4,077 20.11%
100.00 ลำดับที่ 65
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2020-03-03 16:37:44
176 176
2,818 20.80%
100.00 ลำดับที่ 66
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2020-03-04 11:43:52
198 198
9,525 33.11%
100.00 ลำดับที่ 67
 สพป.เลย เขต 1 2020-03-04 16:23:04
142 142
6,058 33.09%
100.00 ลำดับที่ 68
 สพป.ระยอง เขต 1 2020-03-04 22:52:39
114 114
11,957 28.87%
100.00 ลำดับที่ 69
 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2020-03-05 23:37:55
209 209
7,064 23.35%
100.00 ลำดับที่ 70
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2020-03-06 10:10:39
177 177
8,716 27.97%
100.00 ลำดับที่ 71
 สพป.ยะลา เขต 2 2020-03-06 15:53:36
68 68
5,889 38.72%
100.00 ลำดับที่ 72
 สพป.นครราชสีมา เขต 2 2020-03-06 23:25:06
175 175
7,205 29.87%
100.00 ลำดับที่ 73
 สพป.ตาก เขต 1 2020-03-07 19:23:54
108 108
4,430 34.13%
100.00 ลำดับที่ 74
 สพป.ภูเก็ต 2020-03-10 10:10:43
49 49
5,116 31.15%
100.00 ลำดับที่ 75
 สพป.อุดรธานี เขต 2 2020-03-10 14:25:28
194 194
5,357 24.51%
100.00 ลำดับที่ 76
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2020-03-10 15:14:28
201 201
5,444 24.72%
100.00 ลำดับที่ 77
 สพป.พิษณุโลก เขต 3 2020-03-10 15:15:57
163 163
4,888 28.15%
100.00 ลำดับที่ 78
 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2020-03-10 15:24:59
184 184
5,427 27.00%
100.00 ลำดับที่ 79
 สพป.ปทุมธานี เขต 2 2020-03-16 04:08:26
67 67
5,164 22.18%
100.00 ลำดับที่ 80
 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2020-03-16 09:15:21
154 154
9,379 27.44%
100.00 ลำดับที่ 81
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 2020-03-16 14:33:25
114 114
7,053 37.77%
100.00 ลำดับที่ 82
 สพป.น่าน เขต 1 2020-03-16 15:34:45
176 176
4,864 30.19%
100.00 ลำดับที่ 83
 สพป.นครปฐม เขต 2 2020-03-16 20:35:23
118 118
6,332 24.75%
100.00 ลำดับที่ 84
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2020-03-16 21:40:43
192 192
5,913 23.80%
100.00 ลำดับที่ 85
 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2020-03-17 10:09:46
181 181
3,947 23.47%
100.00 ลำดับที่ 86
 สพป.สระแก้ว เขต 1 2020-03-18 12:37:19
145 145
5,269 20.43%
100.00 ลำดับที่ 87
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2020-03-18 12:39:03
119 119
7,105 29.17%
100.00 ลำดับที่ 88
 สพป.พัทลุง เขต 2 2020-03-19 12:41:43
114 114
4,624 25.43%
100.00 ลำดับที่ 89
 สพป.สกลนคร เขต 2 2020-03-19 16:44:02
255 255
9,021 27.62%
100.00 ลำดับที่ 90
 สพป.ระยอง เขต 2 2020-03-20 10:59:19
87 87
3,834 22.69%
100.00 ลำดับที่ 91
 สพป.ยโสธร เขต 2 2020-03-20 14:08:55
184 184
3,895 24.07%
100.00 ลำดับที่ 92
 สพป.น่าน เขต 2 2020-03-23 02:44:35
145 145
4,125 26.09%
100.00 ลำดับที่ 93
 สพป.หนองคาย เขต 2 2020-03-24 01:13:39
105 105
3,450 23.98%
100.00 ลำดับที่ 94
 สพป.ลำพูน เขต 1 2020-03-24 01:46:01
94 94
2,506 24.07%
100.00 ลำดับที่ 95
 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2020-03-24 04:21:32
72 72
7,724 24.43%
100.00 ลำดับที่ 96
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2020-03-24 10:50:36
180 180
7,686 28.34%
100.00 ลำดับที่ 97
 สพป.จันทบุรี เขต 2 2020-03-25 09:40:48
106 106
5,260 26.89%
100.00 ลำดับที่ 98
 สพป.ตรัง เขต 1 2020-03-25 10:41:46
132 132
5,328 26.44%
100.00 ลำดับที่ 99
 สพป.อุดรธานี เขต 1 2020-03-27 10:35:26
219 219
9,760 30.56%
100.00 ลำดับที่ 100
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2020-03-28 13:02:34
210 210
7,937 23.99%
100.00 ลำดับที่ 101
 สพป.ระนอง 2020-03-29 15:52:55
79 79
3,790 27.15%
100.00 ลำดับที่ 102
 สพป.มหาสารคาม เขต 3 2020-03-30 14:01:54
145 145
4,565 28.78%
100.00 ลำดับที่ 103
 สพป.เพชรบุรี เขต 2 2020-03-31 10:16:41
123 123
3,505 24.81%
100.00 ลำดับที่ 104
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2020-03-31 10:16:44
135 135
4,270 22.67%
100.00 ลำดับที่ 105
 สพป.สระบุรี เขต 2 2020-03-31 10:16:46
135 135
5,788 26.78%
100.00 ลำดับที่ 106
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2020-03-31 10:16:49
71 71
8,356 28.60%
100.00 ลำดับที่ 107
 สพป.เลย เขต 3 2020-03-31 10:17:45
107 107
1,425 22.27%
100.00 ลำดับที่ 108
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2020-03-31 10:17:59
230 230
5,666 23.64%
100.00 ลำดับที่ 109
 สพป.ลพบุรี เขต 1 2020-03-31 10:18:00
151 151
5,525 27.66%
100.00 ลำดับที่ 110
 สพป.ราชบุรี เขต 2 2020-03-31 10:18:02
147 147
4,778 23.69%
100.00 ลำดับที่ 111
 สพป.ลำปาง เขต 3 2020-03-31 10:18:04
93 93
1,766 29.08%
100.00 ลำดับที่ 112
 สพป.สกลนคร เขต 3 2020-03-31 10:18:07
182 182
7,237 26.47%
100.00 ลำดับที่ 113
 สพป.สตูล 2020-03-31 10:18:10
159 159
8,468 33.77%
100.00 ลำดับที่ 114
 สพป.หนองคาย เขต 1 2020-03-31 10:18:13
154 154
4,855 24.37%
100.00 ลำดับที่ 115
 สพป.อำนาจเจริญ 2020-03-31 10:18:18
252 252
6,595 24.63%
100.00 ลำดับที่ 116
 สพป.อุทัยธานี เขต 2 2020-03-31 10:18:20
125 125
3,982 23.68%
100.00 ลำดับที่ 117
 สพป.อุทัยธานี เขต 1 2020-03-31 10:18:33
83 83
2,168 26.29%
100.00 ลำดับที่ 118
 สพป.เชียงราย เขต 1 2020-03-31 10:18:36
104 104
5,618 31.87%
100.00 ลำดับที่ 119
 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2020-03-31 10:18:45
99 99
3,090 25.81%
100.00 ลำดับที่ 120
 สพป.เลย เขต 2 2020-03-31 10:18:46
157 157
4,226 22.77%
100.00 ลำดับที่ 121
 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2020-03-31 10:18:47
100 100
3,435 28.43%
100.00 ลำดับที่ 122
 สพป.มุกดาหาร 2020-03-31 10:18:48
244 244
7,999 28.83%
100.00 ลำดับที่ 123
 สพป.ยะลา เขต 3 2020-03-31 10:18:50
32 32
2,322 30.46%
100.00 ลำดับที่ 124
 สพป.มหาสารคาม เขต 2 2020-03-31 10:18:55
221 221
5,259 24.41%
100.00 ลำดับที่ 125
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2020-03-31 10:19:09
80 80
5,238 27.77%
100.00 ลำดับที่ 126
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2020-03-31 10:19:13
100 100
3,717 25.98%
100.00 ลำดับที่ 127
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2020-03-31 10:19:16
199 199
6,012 24.69%
100.00 ลำดับที่ 128
 สพป.ชุมพร เขต 2 2020-03-31 10:19:23
119 119
5,217 26.90%
100.00 ลำดับที่ 129
 สพป.ตาก เขต 2 2020-03-31 10:19:29
121 121
11,918 30.98%
100.00 ลำดับที่ 130
 สพป.นครราชสีมา เขต 4 2020-03-31 10:19:48
179 179
7,029 24.65%
100.00 ลำดับที่ 131
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2020-03-31 10:19:51
76 76
2,005 28.44%
100.00 ลำดับที่ 132
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-03-31 10:19:53
89 89
3,594 25.25%
100.00 ลำดับที่ 133
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2020-03-31 10:19:57
109 109
4,392 24.73%
100.00 ลำดับที่ 134
 สพป.นครราชสีมา เขต 3 2020-03-31 10:19:59
183 183
7,302 28.75%
100.00 ลำดับที่ 135
 สพป.ขอนแก่น เขต 2 2020-03-31 20:01:45
208 208
5,365 28.99%
100.00 ลำดับที่ 136
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 2020-04-10 15:01:20
201 201
8,595 30.70%
100.00 ลำดับที่ 137
 สพป.พังงา 2020-04-14 11:27:33
136 136
5,702 27.56%
100.00 ลำดับที่ 138
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-04-21 20:17:43
162 162
5,085 28.74%
100.00 ลำดับที่ 139
 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2020-05-05 11:31:26
203 203
7,522 28.80%
100.00 ลำดับที่ 140
 สพป.สุรินทร์ เขต 2 2020-05-25 10:58:40
218 218
6,826 27.45%
100.00 ลำดับที่ 141
 สพป.กรุงเทพมหานคร 2020-06-09 13:11:35
37 37
6,808 27.06%
100.00 ลำดับที่ 142
 สพป.นครพนม เขต 1 2020-06-11 09:56:00
249 249
10,021 31.79%
103.42 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 146 249
5,870 28.99%
103.25 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 123 249
4,247 26.16%
102.83 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 106 249
3,286 30.44%
102.33 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 86 249
3,668 27.77%
101.89 ...  สพป.ตราด 106 249
5,076 26.30%
101.60 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 187 249
4,779 29.87%
101.59 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 126 249
4,314 24.62%
101.57 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 127 249
3,855 24.78%
101.50 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 133 249
3,841 22.14%
101.44 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 139 249
7,651 27.83%
101.22 ...  สพป.จันทบุรี เขต 1 82 249
3,709 22.30%
101.10 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91 249
2,869 21.12%
101.03 ...  สพป.สิงห์บุรี 97 249
3,328 28.44%
100.87 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 230 249
5,999 22.90%
100.86 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 116 249
4,099 25.54%
100.80 ...  สพป.พะเยา เขต 2 125 249
3,597 27.61%
100.75 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 133 249
3,702 24.60%
100.75 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 133 249
4,552 23.39%
100.71 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 140 249
6,284 32.27%
100.62 ...  สพป.ชัยนาท 162 249
5,152 28.09%
100.45 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 223 249
8,260 28.18%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 143 143
5,253 32.47%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 86 86
5,608 31.05%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 131 131
5,762 36.04%
100.00 ...  สพป.แพร่ เขต 1 114 114
2,895 28.42%
100.00 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 120 120
5,266 29.21%
100.00 ...  สพป.สมุทรสาคร 102 102
9,823 29.02%
100.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 147 147
5,702 22.22%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 108 108
4,711 22.02%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 171 171
4,058 20.51%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 197 197
5,296 27.68%
100.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 102 102
9,973 28.74%
100.00 ...  สพป.พะเยา เขต 1 83 83
2,097 25.71%
100.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 123 123
3,088 21.45%
100.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 1 124 124
5,557 31.14%
100.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 138 138
4,982 27.56%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 2 126 126
6,675 29.93%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 1 138 138
5,098 24.15%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 179 179
3,528 23.64%
99.52 ...  สพป.กระบี่ 210
10,094 27.73%
85.08 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
7,584 33.69%
จำนวนโรงเรียน   26,970
รายงานแล้ว   27,010
ยังไม่ได้ตรวจ   3
ไม่ได้รายงาน   -43


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net