รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.ชลบุรี เขต 2 2020-02-16 15:30:50
112 112
5,257 22.58%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2020-02-16 17:12:16
228 228
8,261 28.17%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2020-02-16 18:59:29
168 168
4,389 27.13%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.จันทบุรี เขต 1 2020-02-16 19:33:52
83 83
3,714 22.31%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.สุรินทร์ เขต 2 2020-02-16 20:12:02
218 218
6,826 27.45%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.สุโขทัย เขต 1 2020-02-16 20:12:14
126 126
5,583 31.23%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2020-02-16 20:12:38
154 154
6,520 26.59%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2020-02-16 20:50:57
141 141
6,288 32.27%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2020-02-17 00:05:05
128 128
4,317 24.62%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2020-02-17 05:08:12
254 254
10,983 29.02%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.นครนายก 2020-02-17 11:17:37
131 131
4,410 24.61%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2020-02-17 12:04:32
262 262
7,703 26.04%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.ปัตตานี เขต 2 2020-02-17 14:38:36
115 115
7,933 45.04%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2020-02-17 21:34:20
198 198
5,296 27.67%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.ยะลา เขต 1 2020-02-17 22:42:33
111 111
7,337 33.39%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.กรุงเทพมหานคร 2020-02-18 01:28:01
37 37
6,808 27.06%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.เชียงราย เขต 2 2020-02-18 04:13:47
151 151
5,898 29.00%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.สงขลา เขต 1 2020-02-18 05:07:42
139 139
5,098 24.15%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.สมุทรสงคราม 2020-02-18 05:32:02
70 70
1,935 20.59%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2020-02-18 09:26:12
232 232
6,007 22.91%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.นนทบุรี เขต 1 2020-02-18 10:34:37
32 32
2,074 13.38%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2020-02-18 11:42:25
103 103
3,917 26.26%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2020-02-18 12:11:29
188 188
5,722 25.87%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2020-02-18 17:46:17
139 139
6,459 30.50%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2020-02-19 07:55:59
158 158
4,912 23.26%
100.00 ลำดับที่ 26
 สพป.นราธิวาส เขต 1 2020-02-19 09:44:38
148 148
12,018 39.65%
100.00 ลำดับที่ 27
 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 2020-02-19 10:46:42
88 88
3,678 27.66%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-02-19 13:24:00
162 162
5,083 28.74%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2020-02-19 14:31:13
133 133
5,972 27.52%
100.00 ลำดับที่ 30
 สพป.ลำพูน เขต 2 2020-02-19 15:31:37
81 81
2,405 25.53%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.พะเยา เขต 2 2020-02-19 16:08:27
126 126
3,597 27.61%
100.00 ลำดับที่ 32
 สพป.เลย เขต 1 2020-02-19 16:58:50
143 143
6,058 33.09%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.ขอนแก่น เขต 1 2020-02-19 19:29:43
153 153
6,131 30.66%
100.00 ลำดับที่ 34
 สพป.พิษณุโลก เขต 2 2020-02-19 20:01:47
127 127
4,257 26.11%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.สกลนคร เขต 1 2020-02-20 05:43:19
175 175
10,286 32.68%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2020-02-20 08:58:02
142 142
3,800 25.01%
100.00 ลำดับที่ 37
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2020-02-20 09:19:16
75 75
6,536 37.22%
100.00 ลำดับที่ 38
 สพป.ราชบุรี เขต 1 2020-02-20 10:09:38
175 175
8,700 28.49%
100.00 ลำดับที่ 39
 สพป.ชลบุรี เขต 1 2020-02-20 10:43:57
82 82
5,966 24.41%
100.00 ลำดับที่ 40
 สพป.อ่างทอง 2020-02-20 10:52:11
144 144
5,405 30.46%
100.00 ลำดับที่ 41
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2020-02-20 11:27:22
173 173
4,083 20.54%
100.00 ลำดับที่ 42
 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2020-02-20 14:44:21
225 225
6,467 22.42%
100.00 ลำดับที่ 43
 สพป.สงขลา เขต 2 2020-02-20 15:45:10
127 127
6,682 29.92%
100.00 ลำดับที่ 44
 สพป.สระแก้ว เขต 2 2020-02-20 16:05:13
118 118
3,814 20.02%
100.00 ลำดับที่ 45
 สพป.บึงกาฬ 2020-02-20 21:12:31
211 211
9,313 26.22%
100.00 ลำดับที่ 46
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2020-02-21 01:34:35
258 258
8,050 25.82%
100.00 ลำดับที่ 47
 สพป.ตรัง เขต 2 2020-02-21 03:48:17
135 135
5,320 24.55%
100.00 ลำดับที่ 48
 สพป.เพชรบุรี เขต 1 2020-02-21 11:10:59
91 91
3,471 30.25%
100.00 ลำดับที่ 49
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2020-02-21 17:02:46
214 214
9,877 27.82%
100.00 ลำดับที่ 50
 สพป.ลำปาง เขต 1 2020-02-21 17:25:12
94 94
4,465 29.10%
100.00 ลำดับที่ 51
 สพป.พะเยา เขต 1 2020-02-22 03:03:17
84 84
2,097 25.71%
100.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 331 331
9,715 30.49%
100.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 2 254 254
8,970 27.58%
100.00 ...  สพป.สตูล 159 159
8,468 33.77%
100.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 72 72
7,724 24.43%
100.00 ...  สพป.สมุทรสาคร 103 103
9,828 29.03%
100.00 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 121 121
5,269 29.21%
100.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 71 71
8,356 28.60%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 3 193 193
10,048 27.04%
100.00 ...  สพป.สระบุรี เขต 2 135 135
5,788 26.78%
100.00 ...  สพป.สระแก้ว เขต 1 145 145
5,269 20.43%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 134 134
4,556 23.40%
100.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 119 119
7,105 29.17%
100.00 ...  สพป.สิงห์บุรี 99 99
3,337 28.42%
100.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 181 181
7,688 28.33%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 135 135
4,270 22.67%
100.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 3 182 182
7,237 26.47%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 210 210
7,937 23.99%
100.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214 214
6,357 29.25%
100.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 190 190
4,786 29.87%
100.00 ...  สพป.ระนอง 79 79
3,790 27.15%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 3 145 145
4,565 28.78%
100.00 ...  สพป.ระยอง เขต 1 114 114
11,957 28.87%
100.00 ...  สพป.ระยอง เขต 2 87 87
3,834 22.69%
100.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 1 151 151
5,525 27.66%
100.00 ...  สพป.ราชบุรี เขต 2 147 147
4,778 23.69%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 109 109
3,315 30.40%
100.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 139 139
4,985 27.54%
100.00 ...  สพป.ลำพูน เขต 1 94 94
2,506 24.07%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 180 180
5,109 26.32%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 3 93 93
1,766 29.08%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 198 198
9,525 33.11%
100.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 1 292 292
14,028 29.38%
100.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 3 233 233
11,530 27.46%
100.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 2 162 162
4,246 25.04%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 135 135
3,904 22.16%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 87 87
5,725 31.02%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 141 141
7,669 27.86%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 99 99
3,090 25.81%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 154 154
9,379 27.44%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100 100
3,435 28.43%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 129 129
3,744 24.78%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 189 189
6,938 29.38%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 2 157 157
4,226 22.77%
100.00 ...  สพป.แพร่ เขต 1 115 115
2,895 28.41%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 3 107 107
1,425 22.27%
100.00 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 2 123 123
3,505 24.81%
100.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 176 176
2,818 20.80%
100.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 132 132
3,456 26.77%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 239 239
7,604 25.31%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 1 104 104
5,618 31.87%
100.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 2 105 105
3,450 23.98%
100.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 1 154 154
4,855 24.37%
100.00 ...  สพป.อำนาจเจริญ 252 252
6,595 24.63%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 2 194 194
5,357 24.51%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 4 143 143
4,077 20.11%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 148 148
5,273 32.51%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 76 76
2,005 28.44%
100.00 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201 201
5,444 24.72%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 1 220 220
9,781 30.54%
100.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 2 125 125
3,982 23.68%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 3 203 203
6,304 22.08%
100.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 1 83 83
2,168 26.29%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 209 209
7,064 23.35%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 217 217
5,185 20.74%
100.00 ...  สพป.แพร่ เขต 2 122 122
1,922 22.88%
100.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 230 230
5,666 23.64%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 92 92
2,874 21.12%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 2 119 119
5,217 26.90%
100.00 ...  สพป.ตราด 108 108
5,133 26.25%
100.00 ...  สพป.ตาก เขต 2 121 121
11,918 30.98%
100.00 ...  สพป.ตาก เขต 1 108 108
4,430 34.13%
100.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 2 118 118
6,465 24.75%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 1 143 143
9,242 27.92%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 2 175 175
7,205 29.87%
100.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 1 121 121
8,740 28.93%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 3 183 183
7,302 28.75%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 6 181 181
3,947 23.47%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 5 213 213
7,393 30.17%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189 189
8,491 26.66%
100.00 ...  สพป.ตรัง เขต 1 132 132
5,328 26.44%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 110 110
4,712 22.00%
100.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 3 81 81
9,330 25.46%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 80 80
5,238 27.77%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 100 100
3,717 25.98%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 199 199
6,012 24.69%
100.00 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 184 184
5,427 27.00%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 2 207 207
5,362 29.01%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 109 109
4,392 24.73%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 4 175 175
4,422 23.98%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 5 255 255
7,101 24.37%
100.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 2 106 106
5,260 26.89%
100.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 138 138
6,964 24.93%
100.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 149 149
5,710 22.22%
100.00 ...  สพป.ชัยนาท 163 163
5,157 28.09%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145 145
5,650 29.67%
100.00 ...  สพป.นนทบุรี เขต 2 63 63
8,083 37.09%
100.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 2 117 117
10,528 35.93%
100.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 111 111
3,965 29.21%
100.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 2 114 114
4,624 25.43%
100.00 ...  สพป.พังงา 139 139
5,717 27.54%
100.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 134 134
3,704 24.59%
100.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 125 125
3,093 21.42%
100.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 117 117
4,101 25.54%
100.00 ...  สพป.ภูเก็ต 49 49
5,116 31.15%
100.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 3 163 163
4,888 28.15%
100.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 1 114 114
7,053 37.77%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 1 196 196
5,215 24.19%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 2 221 221
5,259 24.41%
100.00 ...  สพป.มุกดาหาร 244 244
7,999 28.83%
100.00 ...  สพป.ยะลา เขต 2 68 68
5,889 38.72%
100.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 2 184 184
4,010 24.07%
100.00 ...  สพป.ยะลา เขต 3 32 32
2,322 30.46%
100.00 ...  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 177 177
8,716 27.97%
100.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 3 67 67
4,316 39.20%
100.00 ...  สพป.น่าน เขต 2 146 146
4,125 26.08%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 229 229
9,657 26.93%
100.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 103 103
9,980 28.65%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 192 192
5,913 23.80%
100.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 120 120
6,052 28.25%
100.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 2 67 67
5,164 22.18%
100.00 ...  สพป.น่าน เขต 1 176 176
4,864 30.19%
100.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 118 118
4,587 26.88%
100.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 89
3,594 25.25%
100.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 1 136 136
8,098 30.02%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201 201
8,595 30.70%
99.05 ...  สพป.กระบี่ 211
10,094 27.73%
98.90 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 4 181
7,029 24.65%
97.99 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
9,831 31.63%
96.15 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 182
3,518 24.17%
95.04 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 141
5,777 35.96%
84.53 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
7,485 33.73%
82.35 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 204
6,236 30.08%
จำนวนโรงเรียน   27,067
รายงานแล้ว   26,980
ยังไม่ได้ตรวจ   
ไม่ได้รายงาน   87


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net