รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต *** ....

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2020-02-15 20:46:17
214 214
9,392 25.78%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.อุดรธานี เขต 2 2020-02-16 01:40:21
194 194
4,744 21.07%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2020-02-16 11:27:45
331 331
9,114 28.15%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.เลย เขต 2 2020-02-16 12:50:32
157 157
4,148 22.13%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2020-02-16 13:54:12
258 258
7,460 23.23%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.สกลนคร เขต 1 2020-02-16 14:41:28
175 175
8,010 24.75%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2020-02-16 19:47:30
188 188
5,035 22.32%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.สระบุรี เขต 2 2020-02-16 21:06:36
135 135
5,570 25.62%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2020-02-17 00:56:43
229 229
8,328 22.90%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.ราชบุรี เขต 2 2020-02-17 07:52:42
147 147
4,867 23.65%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 2020-02-17 08:56:40
114 114
6,910 37.98%
102.53 ลำดับที่ 12
 สพป.ลำพูน เขต 2 2020-02-17 15:10:15
79 114
2,206 23.40%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.สุรินทร์ เขต 1 2020-02-18 05:47:51
292 292
13,825 28.21%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.พังงา 2020-02-18 08:08:41
136 136
4,791 22.66%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2020-02-19 03:53:04
196 196
4,636 20.97%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2020-02-19 09:46:46
209 209
6,630 21.77%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.ลำปาง เขต 3 2020-02-19 12:00:11
93 93
1,505 24.10%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.ชลบุรี เขต 2 2020-02-19 13:33:08
112 112
5,557 24.51%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2020-02-19 14:09:09
103 103
4,115 27.10%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2020-02-20 04:21:47
225 225
6,318 21.30%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.ชลบุรี เขต 3 2020-02-20 08:16:16
81 81
8,877 24.68%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2020-02-20 09:56:00
75 75
5,732 34.22%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.พิษณุโลก เขต 3 2020-02-20 14:50:12
163 163
4,515 26.66%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2020-02-20 18:50:03
217 217
4,942 19.39%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2020-02-21 06:25:03
262 262
6,472 21.29%
100.00 ลำดับที่ 26
 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2020-02-21 19:16:00
181 181
3,472 20.28%
100.00 ลำดับที่ 27
 สพป.ปัตตานี เขต 3 2020-02-22 05:37:41
67 67
4,115 37.04%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.นครราชสีมา เขต 2 2020-02-22 16:59:12
175 175
6,505 26.96%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2020-02-23 20:50:40
135 135
4,087 21.06%
100.81 ลำดับที่ 30
 สพป.อุทัยธานี เขต 2 2020-02-24 10:00:48
124 135
3,502 20.33%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.อ่างทอง 2020-02-24 13:08:50
144 144
4,482 24.37%
100.00 ลำดับที่ 32
 สพป.ตาก เขต 1 2020-02-25 09:36:08
108 108
3,740 27.64%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.ยะลา เขต 1 2020-02-25 13:28:27
111 111
6,896 31.31%
100.00 ลำดับที่ 34
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2020-02-26 09:25:51
111 111
3,251 23.68%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.สงขลา เขต 3 2020-02-26 17:50:05
193 193
8,651 22.94%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.เพชรบุรี เขต 1 2020-02-27 22:50:52
91 91
2,949 24.88%
100.00 ลำดับที่ 37
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 2020-03-01 17:42:05
233 233
10,627 23.76%
100.00 ลำดับที่ 38
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2020-03-03 09:48:13
176 176
2,495 18.31%
100.00 ลำดับที่ 39
 สพป.ชุมพร เขต 2 2020-03-03 10:37:47
119 119
5,054 25.66%
100.00 ลำดับที่ 40
 สพป.ตาก เขต 2 2020-03-03 20:35:31
121 121
10,693 28.92%
100.00 ลำดับที่ 41
 สพป.หนองคาย เขต 1 2020-03-04 08:57:45
154 154
4,409 21.52%
100.00 ลำดับที่ 42
 สพป.ตรัง เขต 1 2020-03-04 12:45:46
132 132
5,230 26.61%
100.00 ลำดับที่ 43
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-03-04 17:20:50
162 162
4,703 29.37%
100.00 ลำดับที่ 44
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2020-03-05 21:19:03
119 119
7,012 28.93%
100.00 ลำดับที่ 45
 สพป.ราชบุรี เขต 1 2020-03-09 15:21:22
173 173
7,848 25.13%
100.00 ลำดับที่ 46
 สพป.นครนายก 2020-03-09 17:10:12
131 131
4,585 24.71%
100.00 ลำดับที่ 47
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2020-03-10 17:12:48
198 198
7,294 25.12%
100.00 ลำดับที่ 48
 สพป.มหาสารคาม เขต 3 2020-03-11 20:36:32
145 145
4,007 24.70%
100.00 ลำดับที่ 49
 สพป.นครราชสีมา เขต 4 2020-03-12 00:59:25
179 179
6,995 25.59%
100.00 ลำดับที่ 50
 สพป.น่าน เขต 1 2020-03-12 11:09:29
176 176
3,767 23.44%
100.00 ลำดับที่ 51
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2020-03-13 14:05:11
199 199
5,175 21.17%
100.00 ลำดับที่ 52
 สพป.นครปฐม เขต 2 2020-03-13 14:32:57
118 118
5,485 20.80%
100.00 ลำดับที่ 53
 สพป.ปทุมธานี เขต 2 2020-03-14 09:14:38
67 67
4,197 18.72%
100.00 ลำดับที่ 54
 สพป.นราธิวาส เขต 1 2020-03-16 13:46:49
148 148
11,150 36.81%
100.00 ลำดับที่ 55
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2020-03-18 00:17:37
189 189
6,531 27.03%
100.00 ลำดับที่ 56
 สพป.มุกดาหาร 2020-03-18 13:15:14
244 244
7,419 26.04%
100.00 ลำดับที่ 57
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2020-03-18 14:04:02
118 118
4,148 24.21%
100.00 ลำดับที่ 58
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2020-03-18 20:55:35
100 100
3,383 23.08%
100.00 ลำดับที่ 59
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2020-03-21 17:23:04
133 133
4,787 21.84%
100.00 ลำดับที่ 60
 สพป.สุโขทัย เขต 2 2020-03-27 03:18:34
162 162
4,523 24.77%
100.00 ลำดับที่ 61
 สพป.เลย เขต 1 2020-04-02 05:52:13
142 142
4,793 25.84%
100.00 ลำดับที่ 62
 สพป.หนองคาย เขต 2 2020-04-02 13:26:45
105 105
3,092 20.92%
100.00 ลำดับที่ 63
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2020-04-03 19:22:36
210 210
7,431 21.97%
100.00 ลำดับที่ 64
 สพป.นครราชสีมา เขต 5 2020-04-09 20:50:53
213 213
6,255 26.43%
100.00 ลำดับที่ 65
 สพป.ระยอง เขต 2 2020-04-09 21:15:53
87 87
2,976 16.99%
100.00 ลำดับที่ 66
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2020-04-09 23:05:04
192 192
5,304 21.02%
100.00 ลำดับที่ 67
 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 2020-04-13 11:19:16
145 145
5,386 28.08%
100.00 ลำดับที่ 68
 สพป.สระแก้ว เขต 1 2020-04-19 15:11:11
145 145
4,778 18.24%
100.00 ลำดับที่ 69
 สพป.อุดรธานี เขต 3 2020-04-20 08:59:23
203 203
5,422 18.46%
100.00 ลำดับที่ 70
 สพป.นนทบุรี เขต 1 2020-04-21 05:33:32
32 32
1,849 11.69%
100.00 ลำดับที่ 71
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2020-04-21 16:21:23
138 138
6,137 21.76%
102.17 ลำดับที่ 72
 สพป.ลำพูน เขต 1 2020-05-17 02:00:13
92 138
2,329 22.95%
100.00 ลำดับที่ 73
 สพป.นนทบุรี เขต 2 2020-05-17 05:34:50
63 63
6,016 27.29%
100.00 ลำดับที่ 74
 สพป.นราธิวาส เขต 2 2020-05-28 11:33:22
117 117
9,563 32.57%
100.00 ลำดับที่ 75
 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2020-05-29 02:22:04
143 143
9,009 26.08%
100.00 ลำดับที่ 76
 สพป.อุดรธานี เขต 4 2020-06-05 01:09:07
143 143
3,296 15.79%
100.00 ลำดับที่ 77
 สพป.ยะลา เขต 2 2020-06-12 19:41:42
68 68
5,427 34.03%
100.00 ลำดับที่ 78
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2020-06-13 09:56:58
109 109
3,803 21.22%
100.00 ลำดับที่ 79
 สพป.จันทบุรี เขต 2 2020-06-21 19:04:20
106 106
4,361 22.34%
100.00 ลำดับที่ 80
 สพป.นครปฐม เขต 1 2020-06-21 22:30:35
121 121
7,880 26.06%
100.00 ลำดับที่ 81
 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2020-06-22 05:34:30
72 72
8,373 26.42%
100.00 ลำดับที่ 82
 สพป.เชียงราย เขต 1 2020-06-22 12:42:38
104 104
4,060 24.97%
100.00 ลำดับที่ 83
 สพป.นครราชสีมา เขต 3 2020-06-22 19:58:22
183 183
5,970 23.34%
100.00 ลำดับที่ 84
 สพป.มหาสารคาม เขต 2 2020-06-23 03:10:33
221 221
5,355 24.16%
100.00 ลำดับที่ 85
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2020-06-23 06:29:09
165 165
4,554 26.83%
100.00 ลำดับที่ 86
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2020-06-23 13:19:31
80 80
4,480 23.17%
106.41 ลำดับที่ 87
 สพป.อุทัยธานี เขต 1 2020-06-23 20:34:44
78 80
1,912 22.82%
100.00 ลำดับที่ 88
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2020-06-24 00:15:41
180 180
5,046 25.13%
100.00 ลำดับที่ 89
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2020-06-24 07:12:38
71 71
7,570 26.66%
100.00 ลำดับที่ 90
 สพป.อำนาจเจริญ 2020-06-24 11:37:35
252 252
5,467 20.10%
100.00 ลำดับที่ 91
 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2020-06-24 17:58:17
100 100
1,853 15.49%
100.00 ลำดับที่ 92
 สพป.ขอนแก่น เขต 4 2020-06-24 18:28:23
175 175
4,124 21.94%
100.00 ลำดับที่ 93
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2020-06-24 21:50:35
177 177
8,083 25.22%
100.00 ลำดับที่ 94
 สพป.เลย เขต 3 2020-06-24 22:17:14
107 107
1,401 21.53%
100.00 ลำดับที่ 95
 สพป.สระแก้ว เขต 2 2020-06-24 23:37:57
118 118
3,578 18.63%
100.00 ลำดับที่ 96
 สพป.ยะลา เขต 3 2020-06-25 00:40:33
32 32
2,032 27.73%
100.00 ลำดับที่ 97
 สพป.ระนอง 2020-06-25 01:56:28
79 79
3,270 22.54%
100.00 ลำดับที่ 98
 สพป.สกลนคร เขต 3 2020-06-25 04:14:28
182 182
6,209 22.30%
100.00 ลำดับที่ 99
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-06-25 04:40:05
89 89
3,081 21.66%
100.00 ลำดับที่ 100
 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2020-06-25 07:08:09
154 154
7,991 24.11%
101.66 ลำดับที่ 101
 สพป.ยโสธร เขต 2 2020-06-25 08:10:38
181 154
3,409 20.11%
101.69 ลำดับที่ 102
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2020-06-25 08:36:46
118 154
5,102 24.29%
100.00 ลำดับที่ 103
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2020-06-25 08:59:20
158 158
4,394 19.85%
100.00 ลำดับที่ 104
 สพป.ปัตตานี เขต 1 2020-06-25 12:37:22
136 136
6,754 24.72%
100.00 ลำดับที่ 105
 สพป.สตูล 2020-06-25 14:05:11
159 159
5,975 24.04%
100.00 ลำดับที่ 106
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2020-06-25 14:29:29
142 142
3,405 21.92%
100.00 ลำดับที่ 107
 สพป.ชลบุรี เขต 1 2020-06-25 14:38:13
82 82
4,506 18.57%
100.00 ลำดับที่ 108
 สพป.เพชรบุรี เขต 2 2020-06-25 18:42:36
123 123
3,042 21.00%
100.00 ลำดับที่ 109
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2020-06-25 19:23:20
230 230
5,384 22.21%
100.00 ลำดับที่ 110
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2020-06-25 19:34:30
76 76
1,689 23.20%
100.00 ลำดับที่ 111
 สพป.ตรัง เขต 2 2020-06-25 19:53:01
135 135
5,445 24.83%
100.00 ลำดับที่ 112
 สพป.จันทบุรี เขต 1 2021-01-04 02:31:16
82 82
3,473 20.59%
106.82 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 132 82
5,084 27.22%
104.81 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 104 82
2,810 25.97%
104.55 ...  สพป.สมุทรสงคราม 66 82
2,192 22.80%
103.42 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 146 82
4,773 23.66%
103.26 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 184 82
3,639 23.56%
102.80 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 107 82
3,626 16.74%
102.80 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 143 82
4,528 27.34%
102.38 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 126 82
3,442 21.64%
102.33 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 86 82
2,743 21.04%
102.29 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 131 82
4,253 26.37%
102.06 ...  สพป.สิงห์บุรี 97 82
3,306 26.71%
101.89 ...  สพป.ตราด 106 82
4,863 25.62%
101.67 ...  สพป.แพร่ เขต 2 120 82
1,830 21.01%
101.63 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 123 82
2,469 16.62%
101.61 ...  สพป.สุโขทัย เขต 1 124 82
5,227 28.80%
101.59 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 126 82
4,228 23.36%
101.44 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 139 82
7,478 27.38%
101.36 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 147 82
4,451 17.54%
101.34 ...  สพป.ลพบุรี เขต 1 149 82
4,820 23.67%
101.32 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 152 82
5,817 24.09%
101.31 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 229 82
5,221 19.75%
101.24 ...  สพป.ชัยนาท 161 82
4,002 20.70%
101.20 ...  สพป.พะเยา เขต 1 83 82
2,111 25.20%
101.17 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 171 82
3,907 19.01%
101.16 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 86 82
5,251 29.76%
101.10 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 182 82
4,982 24.95%
101.10 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91 82
1,746 13.15%
101.02 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 98 82
3,490 30.03%
100.98 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 102 82
8,810 25.60%
100.98 ...  สพป.สมุทรสาคร 102 82
8,957 26.29%
100.88 ...  สพป.แพร่ เขต 1 114 82
2,534 23.94%
100.86 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 116 82
3,991 24.58%
100.83 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 120 82
6,542 35.72%
100.81 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 123 82
3,419 23.63%
100.80 ...  สพป.พะเยา เขต 2 125 82
2,770 20.17%
100.79 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 252 82
10,707 27.94%
100.79 ...  สพป.สงขลา เขต 2 126 82
5,679 25.69%
100.76 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 131 82
3,493 26.51%
100.75 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 133 82
4,152 20.84%
100.75 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 133 82
3,518 22.74%
100.75 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 134 82
3,262 18.44%
100.72 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 138 82
4,853 27.53%
100.72 ...  สพป.สงขลา เขต 1 138 82
4,977 24.16%
100.69 ...  สพป.น่าน เขต 2 144 82
3,597 22.78%
100.51 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 197 82
5,052 25.94%
100.45 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 223 82
6,110 20.41%
100.42 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 238 82
6,622 21.55%
99.61 ...  สพป.สกลนคร เขต 2 255
7,765 23.54%
99.54 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218
6,746 25.72%
99.52 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 2 208
5,491 29.00%
99.50 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201
5,392 23.98%
99.28 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 139
4,419 20.93%
99.13 ...  สพป.ปัตตานี เขต 2 115
7,125 40.69%
99.09 ...  สพป.อุดรธานี เขต 1 219
10,832 33.12%
98.41 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189
7,735 24.89%
97.96 ...  สพป.ภูเก็ต 49
5,450 33.01%
97.62 ...  สพป.กระบี่ 210
7,837 21.39%
97.59 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
8,855 28.16%
97.51 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
6,873 26.87%
96.86 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 5 255
6,930 24.10%
89.19 ...  สพป.กรุงเทพมหานคร 37
6,375 26.95%
88.89 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 180
5,658 24.64%
88.67 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 203
5,605 25.03%
87.71 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 179
3,299 26.74%
82.98 ...  สพป.ลำปาง เขต 1 94
3,430 24.01%
76.64 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214
4,452 27.13%
73.68 ...  สพป.ระยอง เขต 1 114
7,737 25.80%
72.38 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
5,366 29.16%
68.42 ...  สพป.พัทลุง เขต 2 114
2,740 21.19%
38.39 ...  สพป.บึงกาฬ 211
2,693 20.40%
0.66 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 1 152
30 20.98%
0.00 ...   0
0 %
0.00 ...   217
0 %
0.00 ...   0
0 %
จำนวนโรงเรียน   26,921
รายงานแล้ว   26,464
ยังไม่ได้ตรวจ   203
ไม่ได้รายงาน   254


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net