รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2020-02-15 20:46:17
214 214
9,392 25.78%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.อุดรธานี เขต 2 2020-02-16 01:40:21
194 194
4,744 21.07%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2020-02-16 05:41:50
232 232
5,232 19.76%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2020-02-16 11:27:45
331 331
9,114 28.15%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.เลย เขต 2 2020-02-16 12:50:32
157 157
4,148 22.13%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2020-02-16 13:54:12
258 258
7,460 23.23%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.สกลนคร เขต 1 2020-02-16 14:41:28
175 175
8,010 24.75%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.สงขลา เขต 2 2020-02-16 18:43:11
127 127
5,683 25.66%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2020-02-16 19:47:30
188 188
5,035 22.32%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.สมุทรสาคร 2020-02-16 20:23:07
103 103
8,961 26.29%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.สระบุรี เขต 2 2020-02-16 21:06:36
135 135
5,570 25.62%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2020-02-17 00:56:43
229 229
8,328 22.90%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2020-02-17 07:06:50
154 154
5,823 24.09%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.ราชบุรี เขต 2 2020-02-17 07:52:42
147 147
4,867 23.65%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 2020-02-17 08:56:40
114 114
6,910 37.98%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2020-02-17 11:04:46
149 149
4,460 17.54%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.ลำพูน เขต 2 2020-02-17 15:10:15
81 81
2,216 23.42%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.สุรินทร์ เขต 1 2020-02-18 05:47:51
292 292
13,825 28.21%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.พังงา 2020-02-18 08:08:41
139 139
4,801 22.63%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.สกลนคร เขต 2 2020-02-19 00:53:18
254 254
7,765 23.54%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2020-02-19 03:53:04
196 196
4,636 20.97%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2020-02-19 08:31:38
239 239
6,622 21.54%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2020-02-19 09:46:46
209 209
6,630 21.77%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.ลำปาง เขต 3 2020-02-19 12:00:11
93 93
1,505 24.10%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.ชลบุรี เขต 2 2020-02-19 13:33:08
112 112
5,557 24.51%
100.00 ลำดับที่ 26
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2020-02-19 14:09:09
103 103
4,115 27.10%
100.00 ลำดับที่ 27
 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2020-02-20 04:21:47
225 225
6,318 21.30%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.ชลบุรี เขต 3 2020-02-20 08:16:16
81 81
8,877 24.68%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2020-02-20 09:56:00
75 75
5,732 34.22%
100.00 ลำดับที่ 30
 สพป.สงขลา เขต 1 2020-02-20 12:41:36
139 139
4,978 24.16%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.พิษณุโลก เขต 3 2020-02-20 14:50:12
163 163
4,515 26.66%
100.00 ลำดับที่ 32
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2020-02-20 18:50:03
217 217
4,942 19.39%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2020-02-21 06:25:03
262 262
6,472 21.29%
100.00 ลำดับที่ 34
 สพป.เชียงราย เขต 4 2020-02-21 18:06:09
135 135
3,266 18.42%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2020-02-21 19:16:00
181 181
3,472 20.28%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.ปัตตานี เขต 3 2020-02-22 05:37:41
67 67
4,115 37.04%
100.00 ...  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 177 177
8,083 25.22%
100.00 ...  สพป.ยะลา เขต 1 111 111
6,896 31.31%
100.00 ...  สพป.มุกดาหาร 244 244
7,419 26.04%
100.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 190 190
3,650 23.50%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 142 142
3,405 21.92%
100.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 230 230
5,384 22.21%
100.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 2 184 184
3,418 20.11%
100.00 ...  สพป.ราชบุรี เขต 1 175 175
7,855 25.09%
100.00 ...  สพป.ระยอง เขต 2 87 87
2,976 16.99%
100.00 ...  สพป.ระนอง 79 79
3,270 22.54%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 1 104 104
4,060 24.97%
100.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 1 151 151
4,846 23.74%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 254 254
10,717 27.93%
100.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 139 139
4,856 27.50%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 151 151
4,814 23.74%
100.00 ...  สพป.ยะลา เขต 2 68 68
5,427 34.03%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 99 99
3,493 30.01%
100.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 111 111
3,251 23.68%
100.00 ...  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 158 158
4,394 19.85%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 141 141
5,133 27.17%
100.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 134 134
3,520 22.74%
100.00 ...  สพป.พะเยา เขต 2 126 126
2,770 20.15%
100.00 ...  สพป.พะเยา เขต 1 84 84
2,115 25.19%
100.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 125 125
2,473 16.59%
100.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 117 117
3,993 24.58%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 87 87
5,262 29.73%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 2 221 221
5,355 24.16%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 141 141
7,492 27.38%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 3 145 145
4,007 24.70%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 109 109
2,857 25.84%
100.00 ...  สพป.ลำพูน เขต 1 94 94
2,339 22.88%
100.00 ...  สพป.สิงห์บุรี 99 99
3,322 26.71%
100.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 119 119
7,012 28.93%
100.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 3 233 233
9,328 23.76%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 76 76
1,689 23.20%
100.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 2 125 125
3,503 20.32%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 148 148
4,539 27.32%
100.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 2 162 162
4,523 24.77%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 88 88
2,756 20.99%
100.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 1 154 154
4,409 21.52%
100.00 ...  สพป.อำนาจเจริญ 252 252
5,467 20.10%
100.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 2 105 105
3,092 20.92%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 3 203 203
5,422 18.46%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 4 143 143
3,296 15.79%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 128 128
4,231 23.36%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 134 134
4,157 20.85%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 180 180
5,046 25.13%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 198 198
7,294 25.12%
100.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 3 182 182
6,209 22.30%
100.00 ...  สพป.สตูล 159 159
5,975 24.04%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 3 193 193
8,651 22.94%
100.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 72 72
8,373 26.42%
100.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 71 71
7,570 26.66%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 210 210
7,431 21.97%
100.00 ...  สพป.สมุทรสงคราม 70 70
2,207 22.69%
100.00 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 121 121
6,546 35.71%
100.00 ...  สพป.สระแก้ว เขต 1 145 145
4,778 18.24%
100.00 ...  สพป.สระแก้ว เขต 2 118 118
3,578 18.63%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 135 135
4,087 21.06%
100.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 1 83 83
1,939 22.98%
100.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 1 83 83
3,476 20.59%
100.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 138 138
6,137 21.76%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 3 107 107
1,401 21.53%
100.00 ...  สพป.ยะลา เขต 3 32 32
2,032 27.73%
100.00 ...  สพป.ชัยนาท 163 163
4,013 20.70%
100.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 1 82 82
4,506 18.57%
100.00 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 228 228
6,121 20.40%
100.00 ...  สพป.ตราด 108 108
4,889 25.43%
100.00 ...  สพป.ตรัง เขต 2 135 135
5,445 24.83%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 110 110
3,634 16.73%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 2 119 119
5,054 25.66%
100.00 ...  สพป.ตาก เขต 2 121 121
10,693 28.92%
100.00 ...  สพป.นครนายก 131 131
4,585 24.71%
100.00 ...  สพป.ตาก เขต 1 108 108
3,740 27.64%
100.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 2 106 106
4,361 22.34%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 4 175 175
4,124 21.94%
100.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 176 176
2,495 18.31%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 100 100
3,383 23.08%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 1 143 143
4,794 25.83%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 173 173
3,917 18.97%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 168 168
4,583 26.91%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 80 80
4,480 23.17%
100.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 132 132
3,497 26.51%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 199 199
5,175 21.17%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 92 92
1,748 13.13%
100.00 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 184 184
4,998 24.97%
100.00 ...  สพป.แพร่ เขต 2 122 122
1,831 20.99%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100 100
1,853 15.49%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 2 207 207
5,491 29.00%
100.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 1 121 121
7,880 26.06%
100.00 ...  สพป.แพร่ เขต 1 115 115
2,534 23.93%
100.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 2 117 117
9,563 32.57%
100.00 ...  สพป.นนทบุรี เขต 1 32 32
1,849 11.69%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 133 133
4,787 21.84%
100.00 ...  สพป.น่าน เขต 2 146 146
3,599 22.75%
100.00 ...  สพป.น่าน เขต 1 176 176
3,767 23.44%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 154 154
7,991 24.11%
100.00 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 1 91 91
2,949 24.88%
100.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 103 103
8,810 25.60%
100.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 120 120
5,129 24.36%
100.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 118 118
4,148 24.21%
100.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 2 67 67
4,197 18.72%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 192 192
5,304 21.02%
100.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 89
3,081 21.66%
100.00 ...  สพป.นนทบุรี เขต 2 63 63
6,016 27.29%
100.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 1 148 148
11,150 36.81%
100.00 ...  สพป.ตรัง เขต 1 132 132
5,230 26.61%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 2 175 175
6,505 26.96%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 1 143 143
9,009 26.08%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 3 183 183
5,970 23.34%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 5 213 213
6,255 26.43%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 129 129
3,464 21.67%
100.00 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 2 123 123
3,042 21.00%
100.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 2 118 118
5,485 20.80%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 189 189
6,531 27.03%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 162 162
4,703 29.37%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 198 198
5,053 25.94%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145 145
5,386 28.08%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 109 109
3,803 21.22%
100.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 1 136 136
6,754 24.72%
99.50 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201
5,392 23.98%
99.31 ...  สพป.อ่างทอง 144
4,462 24.52%
99.21 ...  สพป.สุโขทัย เขต 1 126
5,234 28.88%
99.13 ...  สพป.ปัตตานี เขต 2 115
7,125 40.69%
99.09 ...  สพป.อุดรธานี เขต 1 220
10,832 33.12%
99.08 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218
6,746 25.72%
98.90 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 4 181
6,995 25.59%
98.56 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 139
4,419 20.93%
97.96 ...  สพป.ภูเก็ต 49
5,450 33.01%
97.35 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189
7,687 24.95%
96.86 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 5 255
6,930 24.10%
96.68 ...  สพป.กระบี่ 211
7,822 21.38%
96.06 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 127
3,419 23.64%
96.02 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
6,722 26.77%
95.98 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
8,672 27.94%
95.04 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 141
4,297 26.29%
89.19 ...  สพป.กรุงเทพมหานคร 37
6,375 26.95%
88.95 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 181
5,663 24.63%
82.98 ...  สพป.ลำปาง เขต 1 94
3,430 24.01%
73.68 ...  สพป.ระยอง เขต 1 114
7,737 25.80%
73.08 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 182
2,872 28.13%
72.38 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
5,366 29.16%
70.56 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214
4,070 26.81%
68.42 ...  สพป.พัทลุง เขต 2 114
2,740 21.19%
68.14 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 204
4,326 25.21%
38.39 ...  สพป.บึงกาฬ 211
2,693 20.40%
0.65 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 1 153
30 20.98%
0.00 ...   0
0 %
0.00 ...   217
0 %
0.00 ...   0
0 %
จำนวนโรงเรียน   27,067
รายงานแล้ว   26,390
ยังไม่ได้ตรวจ   168
ไม่ได้รายงาน   509


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net