รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.สงขลา เขต 2 2019-11-07 10:40:54
127 127
6,081 27.33%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.ตรัง เขต 1 2019-11-07 15:31:27
132 132
5,234 26.63%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2019-11-08 10:10:49
229 229
8,776 24.15%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2019-11-08 12:51:21
89 89
3,355 23.47%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2019-11-08 20:07:10
142 142
3,760 24.15%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.สระแก้ว เขต 1 2019-11-09 13:47:10
145 145
5,430 20.62%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 2019-11-11 04:39:04
233 233
11,061 24.72%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2019-11-11 09:40:13
173 173
4,353 21.07%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.ลำพูน เขต 1 2019-11-11 14:10:57
94 94
2,496 24.27%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.เพชรบุรี เขต 1 2019-11-11 14:27:12
91 91
2,710 22.67%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2019-11-12 19:17:29
230 230
5,708 23.17%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.สระบุรี เขต 2 2019-11-13 00:31:58
135 135
6,157 28.15%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.นครปฐม เขต 1 2019-11-13 04:29:03
121 121
8,496 27.64%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2019-11-13 09:11:14
168 168
4,980 29.35%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.ชลบุรี เขต 1 2019-11-13 13:58:25
82 82
5,061 20.54%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.แพร่ เขต 1 2019-11-14 00:48:19
115 115
2,645 11.10%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.สกลนคร เขต 1 2019-11-14 08:33:36
175 175
8,694 26.80%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.มุกดาหาร 2019-11-15 19:57:58
244 244
7,810 27.35%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2019-11-16 21:39:07
258 258
7,684 23.88%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.ระยอง เขต 2 2019-11-19 09:23:24
87 87
3,116 17.70%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2019-11-19 10:25:44
177 177
8,456 26.39%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.ยะลา เขต 1 2019-11-21 08:56:02
111 111
7,446 33.41%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2019-11-21 09:14:37
80 80
4,782 24.69%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2019-11-21 11:13:58
232 232
5,485 20.74%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2019-11-26 12:21:06
111 111
3,438 24.96%
100.00 ลำดับที่ 26
 สพป.ลำปาง เขต 3 2019-11-26 15:28:28
93 93
1,555 24.82%
100.00 ลำดับที่ 27
 สพป.แพร่ เขต 2 2019-11-27 09:53:17
122 122
1,861 21.29%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.ขอนแก่น เขต 2 2019-11-29 09:23:57
207 207
5,658 29.88%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.สุรินทร์ เขต 1 2019-11-29 15:43:13
292 292
14,489 29.61%
100.00 ลำดับที่ 30
 สพป.หนองคาย เขต 1 2019-12-02 10:15:28
154 154
5,064 24.75%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2019-12-03 15:26:06
103 103
3,973 26.30%
100.00 ลำดับที่ 32
 สพป.ลำพูน เขต 2 2019-12-05 03:55:02
81 81
2,326 24.40%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 2019-12-05 06:03:43
228 228
6,451 21.44%
100.00 ลำดับที่ 34
 สพป.ตราด 2019-12-05 10:27:53
108 108
5,199 26.68%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.สมุทรสงคราม 2019-12-05 12:57:56
70 70
2,318 23.82%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 2019-12-06 14:28:58
88 88
3,225 24.50%
100.00 ลำดับที่ 37
 สพป.นครราชสีมา เขต 2 2019-12-06 17:32:44
175 175
6,890 28.47%
100.00 ลำดับที่ 38
 สพป.ยโสธร เขต 1 2019-12-06 23:58:08
190 190
3,879 24.61%
100.00 ลำดับที่ 39
 สพป.ตาก เขต 2 2019-12-07 13:15:57
121 121
11,166 29.98%
100.00 ลำดับที่ 40
 สพป.อุดรธานี เขต 3 2019-12-07 15:49:03
203 203
5,761 19.62%
100.00 ลำดับที่ 41
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2019-12-08 13:08:29
199 199
5,532 22.46%
100.00 ลำดับที่ 42
 สพป.เลย เขต 1 2019-12-09 00:45:04
143 143
5,272 28.39%
100.00 ลำดับที่ 43
 สพป.พังงา 2019-12-09 06:42:32
139 139
5,038 23.66%
100.00 ลำดับที่ 44
 สพป.สระบุรี เขต 1 2019-12-09 18:44:10
121 121
6,664 36.26%
100.00 ลำดับที่ 45
 สพป.น่าน เขต 2 2019-12-10 07:15:31
146 146
3,773 23.55%
100.00 ลำดับที่ 46
 สพป.สกลนคร เขต 2 2019-12-10 22:54:09
254 254
8,316 25.19%
100.00 ลำดับที่ 47
 สพป.ชัยนาท 2019-12-10 23:26:40
163 163
4,869 25.17%
100.00 ลำดับที่ 48
 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2019-12-11 12:13:21
209 209
6,834 22.60%
100.00 ลำดับที่ 49
 สพป.นครปฐม เขต 2 2019-12-13 02:14:41
118 118
5,883 22.27%
100.00 ลำดับที่ 50
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2019-12-13 08:30:33
133 133
5,208 23.70%
100.00 ลำดับที่ 51
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2019-12-13 12:12:47
119 119
7,810 32.13%
100.00 ลำดับที่ 52
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2019-12-13 23:03:36
214 214
10,148 27.55%
100.00 ลำดับที่ 53
 สพป.เลย เขต 3 2019-12-14 00:44:16
107 107
1,560 23.50%
100.00 ลำดับที่ 54
 สพป.เชียงราย เขต 2 2019-12-15 02:39:18
151 151
5,052 24.67%
100.00 ลำดับที่ 55
 สพป.สุโขทัย เขต 2 2019-12-15 17:16:48
162 162
4,708 25.66%
100.00 ลำดับที่ 56
 สพป.มหาสารคาม เขต 3 2019-12-16 07:19:30
145 145
4,187 25.70%
100.00 ลำดับที่ 57
 สพป.สุโขทัย เขต 1 2019-12-17 23:47:00
126 126
5,176 28.31%
100.00 ลำดับที่ 58
 สพป.เพชรบุรี เขต 2 2019-12-18 03:42:54
123 123
3,322 22.86%
100.00 ลำดับที่ 59
 สพป.จันทบุรี เขต 1 2019-12-19 17:43:30
83 83
3,643 21.49%
100.00 ลำดับที่ 60
 สพป.นนทบุรี เขต 1 2019-12-20 00:27:41
32 32
2,258 14.26%
100.00 ลำดับที่ 61
 สพป.พัทลุง เขต 1 2019-12-20 09:20:54
117 117
4,024 24.50%
100.00 ลำดับที่ 62
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2019-12-20 15:05:18
109 109
4,221 23.50%
100.00 ลำดับที่ 63
 สพป.นราธิวาส เขต 1 2019-12-20 20:21:59
148 148
11,784 38.99%
100.00 ลำดับที่ 64
 สพป.ตาก เขต 1 2019-12-23 02:47:12
108 108
4,184 30.54%
100.00 ลำดับที่ 65
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 2019-12-23 15:41:42
148 148
5,043 30.01%
100.00 ลำดับที่ 66
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2019-12-23 19:39:24
262 262
6,981 23.02%
100.00 ลำดับที่ 67
 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2019-12-23 22:57:06
184 184
5,336 26.49%
100.00 ลำดับที่ 68
 สพป.นนทบุรี เขต 2 2019-12-25 10:02:00
63 63
6,336 28.53%
100.00 ลำดับที่ 69
 สพป.น่าน เขต 1 2019-12-25 12:25:47
176 176
3,847 24.03%
100.00 ลำดับที่ 70
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2019-12-25 12:36:22
188 188
5,313 23.43%
100.00 ลำดับที่ 71
 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2019-12-25 12:56:53
143 143
9,558 27.58%
100.00 ลำดับที่ 72
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2019-12-25 13:04:20
158 158
4,701 21.73%
100.00 ลำดับที่ 73
 สพป.ปทุมธานี เขต 1 2019-12-25 13:12:03
103 103
9,222 26.61%
100.00 ลำดับที่ 74
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2019-12-25 13:17:42
134 134
4,235 21.23%
100.00 ลำดับที่ 75
 สพป.นครราชสีมา เขต 5 2019-12-25 13:26:03
213 213
6,590 28.42%
100.00 ลำดับที่ 76
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2019-12-25 13:32:29
75 75
6,083 35.89%
100.00 ลำดับที่ 77
 สพป.สิงห์บุรี 2019-12-25 13:44:57
99 99
4,009 32.52%
100.00 ลำดับที่ 78
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2019-12-25 13:56:20
71 71
7,804 27.40%
100.00 ลำดับที่ 79
 สพป.นครนายก 2019-12-25 14:00:42
131 131
4,792 25.81%
100.00 ลำดับที่ 80
 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2019-12-25 14:03:02
154 154
8,589 25.64%
100.00 ลำดับที่ 81
 สพป.จันทบุรี เขต 2 2019-12-25 14:10:22
106 106
4,713 23.95%
100.00 ลำดับที่ 82
 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2019-12-25 14:16:56
100 100
2,105 17.60%
100.00 ลำดับที่ 83
 สพป.ลพบุรี เขต 2 2019-12-25 14:34:08
139 139
5,171 27.89%
100.00 ลำดับที่ 84
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2019-12-25 14:53:33
180 180
5,227 25.91%
100.00 ลำดับที่ 85
 สพป.ขอนแก่น เขต 4 2019-12-25 15:19:33
175 175
4,551 24.18%
100.00 ลำดับที่ 86
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2019-12-25 16:01:21
120 120
5,660 26.06%
100.00 ลำดับที่ 87
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2019-12-25 17:04:15
149 149
4,884 19.09%
100.00 ลำดับที่ 88
 สพป.ปัตตานี เขต 1 2019-12-25 17:16:51
136 136
7,468 27.27%
100.00 ลำดับที่ 89
 สพป.ระนอง 2019-12-25 17:22:33
79 79
3,554 24.47%
100.00 ลำดับที่ 90
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2019-12-25 17:33:42
176 176
2,694 19.72%
100.00 ลำดับที่ 91
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2019-12-25 18:12:36
217 217
5,340 20.95%
100.00 ลำดับที่ 92
 สพป.พิจิตร เขต 1 2019-12-25 18:19:24
134 134
3,776 24.25%
100.00 ลำดับที่ 93
 สพป.ยะลา เขต 3 2019-12-25 18:24:37
32 32
2,185 29.70%
100.00 ลำดับที่ 94
 สพป.ยะลา เขต 2 2019-12-25 18:29:29
68 68
5,859 36.71%
100.00 ลำดับที่ 95
 สพป.พิจิตร เขต 2 2019-12-25 18:35:42
125 125
2,803 18.78%
100.00 ลำดับที่ 96
 สพป.ปทุมธานี เขต 2 2019-12-25 18:41:02
67 67
4,895 21.76%
100.00 ลำดับที่ 97
 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 2019-12-26 21:27:28
145 145
5,554 28.56%
100.00 ลำดับที่ 98
 สพป.ปัตตานี เขต 2 2019-12-27 14:44:43
115 115
7,560 42.49%
100.00 ลำดับที่ 99
 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2019-12-28 15:04:52
198 198
5,109 26.21%
100.00 ลำดับที่ 100
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 2019-12-28 19:04:03
129 129
3,858 24.16%
100.00 ลำดับที่ 101
 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2019-12-31 18:13:50
181 181
3,491 20.28%
100.00 ลำดับที่ 102
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-01-06 03:14:15
162 162
4,813 30.63%
100.00 ลำดับที่ 103
 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2020-01-18 21:27:56
87 87
5,752 32.28%
100.00 ลำดับที่ 104
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2020-01-21 16:50:35
210 210
8,032 23.64%
100.00 ลำดับที่ 105
 สพป.สมุทรสาคร 2020-01-24 17:26:31
103 103
9,669 28.20%
100.00 ลำดับที่ 106
 สพป.สระแก้ว เขต 2 2020-01-25 03:23:09
118 118
3,777 19.63%
100.00 ลำดับที่ 107
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2020-01-25 18:26:37
196 196
4,809 21.79%
100.00 ลำดับที่ 108
 สพป.นราธิวาส เขต 2 2020-02-01 16:27:15
117 117
10,212 34.50%
100.00 ลำดับที่ 109
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2020-02-02 23:19:22
132 132
3,592 27.12%
100.00 ลำดับที่ 110
 สพป.อุดรธานี เขต 4 2020-02-11 09:17:49
143 143
3,738 17.89%
100.00 ลำดับที่ 111
 สพป.พะเยา เขต 2 2020-02-12 13:43:10
126 126
3,025 22.69%
100.00 ลำดับที่ 112
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2020-02-15 06:55:32
239 239
7,489 24.35%
100.00 ลำดับที่ 113
 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2020-02-19 22:26:25
141 141
5,516 29.13%
100.00 ลำดับที่ 114
 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2020-02-20 05:54:42
254 254
11,672 30.43%
100.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 3 182 182
6,792 24.39%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 128 128
4,568 25.01%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 2 221 221
5,766 26.53%
100.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 154 154
6,743 27.52%
100.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 1 114 114
6,997 38.53%
100.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 3 163 163
4,724 28.40%
100.00 ...  สพป.พะเยา เขต 1 84 84
2,101 24.99%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 1 104 104
4,252 25.98%
100.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 3 67 67
4,214 37.96%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 192 192
5,796 22.98%
100.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 331 331
9,396 28.90%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 135 135
4,302 22.15%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 1 139 139
5,186 25.14%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 198 198
12,070 41.17%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 109 109
2,894 26.19%
100.00 ...  สพป.สตูล 159 159
6,196 24.71%
100.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 1 151 151
4,737 23.20%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 3 193 193
9,642 25.50%
100.00 ...  สพป.ราชบุรี เขต 2 147 147
5,046 24.37%
100.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 72 72
8,944 28.20%
100.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 2 184 184
3,668 21.49%
100.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 118 118
4,308 25.15%
100.00 ...  สพป.อำนาจเจริญ 252 252
6,099 22.42%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 2 194 194
4,950 21.90%
100.00 ...  สพป.ราชบุรี เขต 1 175 175
8,452 27.06%
100.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 138 138
6,713 23.72%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 76 76
1,785 24.56%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 141 141
8,021 29.22%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 92 92
1,993 15.32%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 135 135
3,773 21.27%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 99 99
3,457 29.48%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 100 100
3,471 23.81%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 189 189
6,871 28.38%
100.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 2 112 112
6,224 27.22%
100.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 3 81 81
9,932 27.52%
100.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 2 105 105
3,245 21.81%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 7 225 225
6,772 22.83%
100.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 1 83 83
2,074 24.59%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 3 183 183
6,232 24.65%
100.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 2 125 125
3,933 22.82%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 2 119 119
5,290 26.97%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 110 110
3,938 18.08%
100.00 ...  สพป.ตรัง เขต 2 135 135
6,199 28.16%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 2 157 157
4,385 23.46%
99.50 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201
5,766 25.51%
99.31 ...  สพป.อ่างทอง 144
4,697 25.70%
99.09 ...  สพป.อุดรธานี เขต 1 220
11,264 34.26%
98.90 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 4 181
7,161 26.66%
98.62 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218
7,185 27.52%
97.96 ...  สพป.ภูเก็ต 49
5,623 33.94%
97.84 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 139
4,381 20.93%
97.35 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189
8,356 27.04%
97.01 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
7,135 27.73%
96.86 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 5 255
7,126 24.53%
96.85 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 127
3,851 26.20%
96.21 ...  สพป.กระบี่ 211
8,494 23.23%
95.98 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
8,619 27.64%
95.04 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 141
4,537 28.28%
89.19 ...  สพป.กรุงเทพมหานคร 37
6,608 27.86%
87.85 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 181
5,843 26.03%
82.98 ...  สพป.ลำปาง เขต 1 94
3,641 25.53%
73.08 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 182
2,952 28.62%
72.81 ...  สพป.ระยอง เขต 1 114
8,220 27.68%
72.43 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214
4,443 27.22%
71.93 ...  สพป.พัทลุง เขต 2 114
3,074 22.34%
71.27 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
5,375 28.90%
68.14 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 204
4,295 25.79%
42.65 ...  สพป.บึงกาฬ 211
3,247 22.10%
0.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 1 153
0 0.00%
0.00 ...   0
0 %
0.00 ...   217
0 %
0.00 ...   0
0 %
จำนวนโรงเรียน   27,067
รายงานแล้ว   26,403
ยังไม่ได้ตรวจ   207
ไม่ได้รายงาน   457


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net