รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต *** ....

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.ตรัง เขต 1 2019-11-07 15:31:27
132 132
5,234 26.63%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2019-11-08 10:10:49
229 229
8,776 24.15%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2019-11-08 12:51:21
89 89
3,355 23.47%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2019-11-08 20:07:10
142 142
3,760 24.15%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.สระแก้ว เขต 1 2019-11-09 13:47:10
145 145
5,430 20.62%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 2019-11-11 04:39:04
233 233
11,061 24.72%
102.17 ลำดับที่ 7
 สพป.ลำพูน เขต 1 2019-11-11 14:10:57
92 233
2,486 24.35%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.เพชรบุรี เขต 1 2019-11-11 14:27:12
91 91
2,710 22.67%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2019-11-12 19:17:29
230 230
5,708 23.17%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.สระบุรี เขต 2 2019-11-13 00:31:58
135 135
6,157 28.15%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.นครปฐม เขต 1 2019-11-13 04:29:03
121 121
8,496 27.64%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2019-11-13 09:11:14
165 165
4,951 29.28%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.ชลบุรี เขต 1 2019-11-13 13:58:25
82 82
5,061 20.54%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.สกลนคร เขต 1 2019-11-14 08:33:36
175 175
8,694 26.80%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.มุกดาหาร 2019-11-15 19:57:58
244 244
7,810 27.35%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2019-11-16 21:39:07
258 258
7,684 23.88%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.ระยอง เขต 2 2019-11-19 09:23:24
87 87
3,116 17.70%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2019-11-19 10:25:44
177 177
8,456 26.39%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.ยะลา เขต 1 2019-11-21 08:56:02
111 111
7,446 33.41%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2019-11-21 09:14:37
80 80
4,782 24.69%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2019-11-26 12:21:06
111 111
3,438 24.96%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.ลำปาง เขต 3 2019-11-26 15:28:28
93 93
1,555 24.82%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.สุรินทร์ เขต 1 2019-11-29 15:43:13
292 292
14,489 29.61%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.หนองคาย เขต 1 2019-12-02 10:15:28
154 154
5,064 24.75%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2019-12-03 15:26:06
103 103
3,973 26.30%
102.53 ลำดับที่ 26
 สพป.ลำพูน เขต 2 2019-12-05 03:55:02
79 103
2,315 24.39%
104.55 ลำดับที่ 27
 สพป.สมุทรสงคราม 2019-12-05 12:57:56
66 103
2,300 23.91%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.นครราชสีมา เขต 2 2019-12-06 17:32:44
175 175
6,890 28.47%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.ตาก เขต 2 2019-12-07 13:15:57
121 121
11,166 29.98%
100.00 ลำดับที่ 30
 สพป.อุดรธานี เขต 3 2019-12-07 15:49:03
203 203
5,761 19.62%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2019-12-08 13:08:29
199 199
5,532 22.46%
100.00 ลำดับที่ 32
 สพป.เลย เขต 1 2019-12-09 00:45:04
142 142
5,270 28.40%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.พังงา 2019-12-09 06:42:32
136 136
5,028 23.70%
100.00 ลำดับที่ 34
 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2019-12-11 12:13:21
209 209
6,834 22.60%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.นครปฐม เขต 2 2019-12-13 02:14:41
118 118
5,883 22.27%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2019-12-13 08:30:33
133 133
5,208 23.70%
100.00 ลำดับที่ 37
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2019-12-13 12:12:47
119 119
7,810 32.13%
100.00 ลำดับที่ 38
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2019-12-13 23:03:36
214 214
10,148 27.55%
100.00 ลำดับที่ 39
 สพป.เลย เขต 3 2019-12-14 00:44:16
107 107
1,560 23.50%
100.00 ลำดับที่ 40
 สพป.สุโขทัย เขต 2 2019-12-15 17:16:48
162 162
4,708 25.66%
100.00 ลำดับที่ 41
 สพป.มหาสารคาม เขต 3 2019-12-16 07:19:30
145 145
4,187 25.70%
100.00 ลำดับที่ 42
 สพป.เพชรบุรี เขต 2 2019-12-18 03:42:54
123 123
3,322 22.86%
100.00 ลำดับที่ 43
 สพป.นนทบุรี เขต 1 2019-12-20 00:27:41
32 32
2,258 14.26%
100.00 ลำดับที่ 44
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2019-12-20 15:05:18
109 109
4,221 23.50%
100.00 ลำดับที่ 45
 สพป.นราธิวาส เขต 1 2019-12-20 20:21:59
148 148
11,784 38.99%
100.00 ลำดับที่ 46
 สพป.ตาก เขต 1 2019-12-23 02:47:12
108 108
4,184 30.54%
100.00 ลำดับที่ 47
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2019-12-23 19:39:24
262 262
6,981 23.02%
100.00 ลำดับที่ 48
 สพป.นนทบุรี เขต 2 2019-12-25 10:02:00
63 63
6,336 28.53%
100.00 ลำดับที่ 49
 สพป.น่าน เขต 1 2019-12-25 12:25:47
176 176
3,847 24.03%
100.00 ลำดับที่ 50
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2019-12-25 12:36:22
188 188
5,313 23.43%
100.00 ลำดับที่ 51
 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2019-12-25 12:56:53
143 143
9,558 27.58%
100.00 ลำดับที่ 52
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2019-12-25 13:04:20
158 158
4,701 21.73%
100.00 ลำดับที่ 53
 สพป.นครราชสีมา เขต 5 2019-12-25 13:26:03
213 213
6,590 28.42%
100.00 ลำดับที่ 54
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2019-12-25 13:32:29
75 75
6,083 35.89%
100.00 ลำดับที่ 55
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2019-12-25 13:56:20
71 71
7,804 27.40%
100.00 ลำดับที่ 56
 สพป.นครนายก 2019-12-25 14:00:42
131 131
4,792 25.81%
100.00 ลำดับที่ 57
 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2019-12-25 14:03:02
154 154
8,589 25.64%
100.00 ลำดับที่ 58
 สพป.จันทบุรี เขต 2 2019-12-25 14:10:22
106 106
4,713 23.95%
100.00 ลำดับที่ 59
 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2019-12-25 14:16:56
100 100
2,105 17.60%
100.00 ลำดับที่ 60
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2019-12-25 14:53:33
180 180
5,227 25.91%
100.00 ลำดับที่ 61
 สพป.ขอนแก่น เขต 4 2019-12-25 15:19:33
175 175
4,551 24.18%
101.69 ลำดับที่ 62
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2019-12-25 16:01:21
118 175
5,633 25.99%
100.00 ลำดับที่ 63
 สพป.ปัตตานี เขต 1 2019-12-25 17:16:51
136 136
7,468 27.27%
100.00 ลำดับที่ 64
 สพป.ระนอง 2019-12-25 17:22:33
79 79
3,554 24.47%
100.00 ลำดับที่ 65
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2019-12-25 17:33:42
176 176
2,694 19.72%
100.00 ลำดับที่ 66
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2019-12-25 18:12:36
217 217
5,340 20.95%
100.00 ลำดับที่ 67
 สพป.ยะลา เขต 3 2019-12-25 18:24:37
32 32
2,185 29.70%
100.00 ลำดับที่ 68
 สพป.ยะลา เขต 2 2019-12-25 18:29:29
68 68
5,859 36.71%
100.00 ลำดับที่ 69
 สพป.ปทุมธานี เขต 2 2019-12-25 18:41:02
67 67
4,895 21.76%
100.00 ลำดับที่ 70
 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 2019-12-26 21:27:28
145 145
5,554 28.56%
100.00 ลำดับที่ 71
 สพป.ปัตตานี เขต 2 2019-12-27 14:44:43
115 115
7,560 42.49%
100.00 ลำดับที่ 72
 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2019-12-31 18:13:50
181 181
3,491 20.28%
100.00 ลำดับที่ 73
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-01-06 03:14:15
162 162
4,813 30.63%
100.00 ลำดับที่ 74
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2020-01-21 16:50:35
210 210
8,032 23.64%
100.00 ลำดับที่ 75
 สพป.สระแก้ว เขต 2 2020-01-25 03:23:09
118 118
3,777 19.63%
100.00 ลำดับที่ 76
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2020-01-25 18:26:37
196 196
4,809 21.79%
100.00 ลำดับที่ 77
 สพป.นราธิวาส เขต 2 2020-02-01 16:27:15
117 117
10,212 34.50%
100.00 ลำดับที่ 78
 สพป.อุดรธานี เขต 4 2020-02-11 09:17:49
143 143
3,738 17.89%
100.42 ลำดับที่ 79
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2020-02-15 06:55:32
238 143
7,489 24.36%
100.81 ลำดับที่ 80
 สพป.อุทัยธานี เขต 2 2020-03-05 08:56:25
124 143
3,932 22.84%
100.00 ลำดับที่ 81
 สพป.นครราชสีมา เขต 4 2020-03-13 11:05:28
179 179
7,161 26.66%
100.00 ลำดับที่ 82
 สพป.ราชบุรี เขต 1 2020-03-21 21:17:34
173 173
8,437 27.09%
100.00 ลำดับที่ 83
 สพป.ชุมพร เขต 2 2020-03-31 12:23:34
119 119
5,290 26.97%
100.00 ลำดับที่ 84
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2020-04-03 11:42:16
138 138
6,713 23.72%
101.66 ลำดับที่ 85
 สพป.ยโสธร เขต 2 2020-04-03 13:39:49
181 138
3,656 21.47%
101.32 ลำดับที่ 86
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2020-04-03 14:39:56
152 138
6,737 27.52%
100.00 ลำดับที่ 87
 สพป.ชลบุรี เขต 3 2020-04-05 01:32:45
81 81
9,932 27.52%
100.00 ลำดับที่ 88
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 2020-04-07 10:31:28
114 114
6,997 38.53%
100.00 ลำดับที่ 89
 สพป.เลย เขต 2 2020-04-08 12:51:36
157 157
4,385 23.46%
100.00 ลำดับที่ 90
 สพป.มหาสารคาม เขต 2 2020-05-12 12:30:33
221 221
5,766 26.53%
100.00 ลำดับที่ 91
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2020-06-17 12:04:14
198 198
12,070 41.17%
100.00 ลำดับที่ 92
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2020-06-22 02:50:34
331 331
9,396 28.90%
100.00 ลำดับที่ 93
 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2020-06-22 05:34:07
72 72
8,944 28.20%
100.00 ลำดับที่ 94
 สพป.อุดรธานี เขต 2 2020-06-22 11:36:33
194 194
4,950 21.90%
100.00 ลำดับที่ 95
 สพป.เชียงราย เขต 1 2020-06-22 12:42:21
104 104
4,252 25.98%
100.00 ลำดับที่ 96
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2020-06-22 18:03:25
118 118
4,308 25.15%
100.00 ลำดับที่ 97
 สพป.นครราชสีมา เขต 3 2020-06-22 19:57:59
183 183
6,232 24.65%
100.00 ลำดับที่ 98
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2020-06-23 00:37:24
192 192
5,796 22.98%
100.00 ลำดับที่ 99
 สพป.อ่างทอง 2020-06-23 04:07:02
144 144
4,717 25.55%
100.00 ลำดับที่ 100
 สพป.สงขลา เขต 3 2020-06-23 04:53:46
193 193
9,642 25.50%
100.00 ลำดับที่ 101
 สพป.ปัตตานี เขต 3 2020-06-23 05:42:07
67 67
4,214 37.96%
100.00 ลำดับที่ 102
 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2020-06-23 07:04:34
225 225
6,772 22.83%
100.00 ลำดับที่ 103
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2020-06-23 07:22:55
135 135
4,302 22.15%
100.00 ลำดับที่ 104
 สพป.พิษณุโลก เขต 3 2020-06-23 12:37:19
163 163
4,724 28.40%
106.41 ลำดับที่ 105
 สพป.อุทัยธานี เขต 1 2020-06-23 20:34:22
78 163
2,047 24.45%
100.00 ลำดับที่ 106
 สพป.ตรัง เขต 2 2020-06-23 20:53:48
135 135
6,199 28.16%
100.00 ลำดับที่ 107
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2020-06-23 21:14:57
189 189
6,871 28.38%
100.00 ลำดับที่ 108
 สพป.หนองคาย เขต 2 2020-06-24 09:55:54
105 105
3,245 21.81%
100.00 ลำดับที่ 109
 สพป.อำนาจเจริญ 2020-06-24 11:37:20
252 252
6,099 22.42%
101.34 ลำดับที่ 110
 สพป.ลพบุรี เขต 1 2020-06-24 13:09:57
149 252
4,710 23.11%
100.00 ลำดับที่ 111
 สพป.ราชบุรี เขต 2 2020-06-24 16:29:39
147 147
5,046 24.37%
100.00 ลำดับที่ 112
 สพป.สกลนคร เขต 3 2020-06-25 04:14:05
182 182
6,792 24.39%
100.00 ลำดับที่ 113
 สพป.สตูล 2020-06-25 14:04:54
159 159
6,196 24.71%
100.00 ลำดับที่ 114
 สพป.ชลบุรี เขต 2 2020-06-25 16:34:12
112 112
6,224 27.22%
100.00 ลำดับที่ 115
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2020-06-25 19:01:32
100 100
3,471 23.81%
100.00 ลำดับที่ 116
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2020-06-25 19:34:16
76 76
1,785 24.56%
101.61 ลำดับที่ 117
 สพป.สุโขทัย เขต 1 2020-09-26 05:03:56
124 76
5,144 28.19%
100.00 ลำดับที่ 118
 สพป.จันทบุรี เขต 1 2021-01-04 02:31:11
82 82
3,640 21.49%
106.82 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 132 82
5,460 29.17%
104.81 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 104 82
2,848 26.32%
103.42 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 146 82
5,013 24.62%
103.26 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 184 82
3,866 24.67%
102.80 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 143 82
5,032 30.05%
102.80 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 107 82
3,929 18.09%
102.38 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 126 82
3,836 24.14%
102.33 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 86 82
3,211 24.57%
102.29 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 131 82
4,528 28.36%
102.06 ...  สพป.สิงห์บุรี 97 82
3,996 32.57%
101.89 ...  สพป.ตราด 106 82
5,169 26.87%
101.67 ...  สพป.แพร่ เขต 2 120 82
1,860 21.31%
101.63 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 123 82
2,796 18.80%
101.63 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 123 82
3,872 26.27%
101.59 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 126 82
4,565 25.02%
101.44 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 139 82
8,009 29.23%
101.36 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 147 82
4,874 19.09%
101.31 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 229 82
5,474 20.73%
101.24 ...  สพป.ชัยนาท 161 82
4,858 25.17%
101.20 ...  สพป.พะเยา เขต 1 83 82
2,096 24.99%
101.17 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 171 82
4,343 21.11%
101.16 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 86 82
5,741 32.31%
101.10 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91 82
1,991 15.35%
101.10 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 182 82
5,319 26.48%
101.02 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 98 82
3,454 29.50%
100.98 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 102 82
9,211 26.69%
100.98 ...  สพป.สมุทรสาคร 102 82
9,665 28.20%
100.88 ...  สพป.แพร่ เขต 1 114 82
2,645 11.10%
100.86 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 116 82
4,023 24.51%
100.83 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 120 82
6,660 36.27%
100.80 ...  สพป.พะเยา เขต 2 125 82
3,025 22.72%
100.79 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 252 82
11,661 30.43%
100.79 ...  สพป.สงขลา เขต 2 126 82
6,078 27.36%
100.76 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 131 82
3,583 27.08%
100.75 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 134 82
3,769 21.30%
100.75 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 133 82
3,774 24.25%
100.75 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 133 82
4,230 21.21%
100.72 ...  สพป.สงขลา เขต 1 138 82
5,185 25.15%
100.72 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 138 82
5,168 27.91%
100.69 ...  สพป.น่าน เขต 2 144 82
3,769 23.58%
100.51 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 197 82
5,108 26.21%
100.45 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 223 82
6,439 21.45%
99.61 ...  สพป.สกลนคร เขต 2 255
8,316 25.19%
99.52 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 2 208
5,658 29.88%
99.50 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201
5,766 25.51%
99.09 ...  สพป.อุดรธานี เขต 1 219
11,264 34.26%
99.08 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218
7,214 27.50%
98.56 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 139
4,421 20.95%
98.41 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189
8,411 26.97%
98.01 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
7,304 27.95%
97.96 ...  สพป.ภูเก็ต 49
5,623 33.94%
97.59 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
8,815 27.90%
97.14 ...  สพป.กระบี่ 210
8,504 23.23%
96.86 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 5 255
7,126 24.53%
89.19 ...  สพป.กรุงเทพมหานคร 37
6,608 27.86%
88.67 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 203
5,510 25.21%
88.27 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 179
3,362 26.85%
87.78 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 180
5,838 26.04%
82.98 ...  สพป.ลำปาง เขต 1 94
3,641 25.53%
72.81 ...  สพป.ระยอง เขต 1 114
8,220 27.68%
72.43 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214
4,443 27.22%
72.38 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
5,464 28.92%
71.93 ...  สพป.พัทลุง เขต 2 114
3,074 22.34%
42.65 ...  สพป.บึงกาฬ 211
3,247 22.10%
0.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 1 152
0 0.00%
0.00 ...   0
0 %
0.00 ...   217
0 %
0.00 ...   0
0 %
จำนวนโรงเรียน   26,921
รายงานแล้ว   26,465
ยังไม่ได้ตรวจ   226
ไม่ได้รายงาน   230


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net