รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.สกลนคร เขต 1 2020-02-16 14:39:58
175 175
9,425 29.50%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-02-16 17:10:05
162 162
4,787 25.22%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 2020-02-16 17:14:35
145 145
5,681 29.07%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2020-02-16 17:43:15
133 133
5,041 22.80%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.ตรัง เขต 2 2020-02-16 17:53:05
135 135
6,116 27.30%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2020-02-16 18:53:49
217 217
5,331 20.92%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.พังงา 2020-02-16 19:47:02
139 139
5,721 26.95%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.พะเยา เขต 1 2020-02-17 01:37:40
84 84
2,070 24.44%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.สระบุรี เขต 2 2020-02-17 09:41:54
135 135
6,275 28.59%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.ลำปาง เขต 2 2020-02-17 20:04:39
109 109
3,156 28.68%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.ลำพูน เขต 2 2020-02-17 20:05:13
81 81
1,911 20.39%
100.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 119 119
7,703 31.55%
100.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 71 71
7,153 24.97%
100.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 72 72
9,487 29.98%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 3 193 193
9,583 25.32%
100.00 ...  สพป.สตูล 159 159
7,347 29.04%
100.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 3 182 182
7,209 25.87%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 1 139 139
4,553 21.51%
100.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 2 254 254
8,515 25.71%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 2 127 127
6,505 29.22%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 210 210
7,955 23.36%
100.00 ...  สพป.สมุทรสงคราม 70 70
2,558 26.34%
100.00 ...  สพป.สมุทรสาคร 103 103
9,375 27.74%
100.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 154 154
6,592 27.02%
100.00 ...  สพป.สิงห์บุรี 99 99
3,327 26.24%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 128 128
5,316 28.67%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 134 134
4,784 23.87%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 135 135
4,692 23.68%
100.00 ...  สพป.สระแก้ว เขต 2 118 118
4,099 21.27%
100.00 ...  สพป.สระแก้ว เขต 1 145 145
5,248 19.78%
100.00 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 121 121
6,336 33.69%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 3 93 93
1,458 23.11%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 198 198
7,469 25.46%
100.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 2 184 184
3,517 20.30%
100.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 230 230
5,693 23.40%
100.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214 214
6,245 26.99%
100.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 331 331
8,412 25.35%
100.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 190 190
4,200 23.85%
100.00 ...  สพป.มุกดาหาร 244 244
7,196 25.19%
100.00 ...  สพป.ยะลา เขต 1 111 111
6,046 27.28%
100.00 ...  สพป.ยะลา เขต 3 32 32
2,272 28.89%
100.00 ...  สพป.ราชบุรี เขต 1 175 175
10,231 32.34%
100.00 ...  สพป.ระยอง เขต 2 87 87
3,708 21.19%
100.00 ...  สพป.ระนอง 79 79
2,895 20.24%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 180 180
5,823 29.31%
100.00 ...  สพป.ลำพูน เขต 1 94 94
2,290 22.46%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 258 258
8,039 24.98%
100.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 139 139
5,341 28.13%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 1 94 94
4,075 26.18%
100.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 1 151 151
4,455 21.69%
100.00 ...  สพป.ระยอง เขต 1 114 114
10,735 26.63%
100.00 ...  สพป.ราชบุรี เขต 2 147 147
5,019 24.35%
100.00 ...  สพป.ยะลา เขต 2 68 68
5,719 35.73%
100.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 176 176
2,540 18.64%
100.00 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 1 91 91
3,053 25.32%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 99 99
3,742 30.73%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 141 141
5,639 29.70%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 88 88
3,116 23.80%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 135 135
4,454 25.09%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 141 141
9,465 34.56%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 151 151
5,744 27.76%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 142 142
4,191 26.95%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 154 154
9,276 27.56%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 189 189
6,597 27.80%
100.00 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 2 123 123
3,188 21.48%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 1 143 143
5,643 30.77%
100.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 132 132
4,180 31.35%
100.00 ...  สพป.แพร่ เขต 2 122 122
2,023 23.20%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100 100
3,446 29.12%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 3 107 107
1,539 22.43%
100.00 ...  สพป.แพร่ เขต 1 115 115
3,000 28.43%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 129 129
3,470 21.70%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 2 157 157
4,100 21.88%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 1 104 104
4,472 26.00%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 254 254
10,046 26.18%
100.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 1 154 154
4,969 24.45%
100.00 ...  สพป.อ่างทอง 144 144
4,001 21.63%
100.00 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 103 103
3,694 24.20%
100.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 2 162 162
4,704 25.28%
100.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 181 181
7,676 27.88%
100.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 1 126 126
4,276 23.50%
100.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218 218
7,753 29.21%
100.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 3 233 233
10,486 23.48%
100.00 ...  สพป.อำนาจเจริญ 252 252
6,170 22.74%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 2 194 194
5,032 22.42%
100.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 2 105 105
3,469 23.50%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 239 239
8,261 26.88%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 76 76
1,669 23.05%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 209 209
7,844 25.85%
100.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 2 125 125
4,927 28.55%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 148 148
4,625 27.59%
100.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 1 83 83
2,129 25.43%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 4 143 143
4,297 20.94%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 3 203 203
6,978 23.98%
100.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 1 292 292
12,889 26.37%
100.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 3 81 81
9,287 25.53%
100.00 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 228 228
7,407 24.57%
100.00 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 262 262
7,155 23.48%
100.00 ...  สพป.ตราด 108 108
4,894 24.15%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 110 110
3,941 17.77%
100.00 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 188 188
5,249 24.09%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 2 119 119
5,455 27.56%
100.00 ...  สพป.ตาก เขต 2 121 121
11,415 30.34%
100.00 ...  สพป.นครนายก 131 131
4,097 21.62%
100.00 ...  สพป.ตาก เขต 1 108 108
4,150 30.66%
100.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 1 121 121
7,786 25.39%
100.00 ...  สพป.ตรัง เขต 1 132 132
5,637 27.55%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 2 175 175
6,726 28.11%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 1 143 143
9,859 28.40%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 3 183 183
6,234 24.48%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 5 213 213
6,430 26.46%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 6 181 181
4,339 24.82%
100.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 2 118 118
6,325 23.77%
100.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 1 82 82
5,267 20.96%
100.00 ...  สพป.ชัยนาท 163 163
5,776 29.75%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 87 87
5,592 31.01%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 139 139
4,917 23.51%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 100 100
3,433 23.46%
100.00 ...  สพป.กระบี่ 211 211
9,183 24.79%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 173 173
4,845 23.77%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 168 168
4,764 27.39%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 80 80
4,799 23.73%
100.00 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 204 204
7,830 28.36%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 92 92
2,536 17.72%
100.00 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 184 184
4,891 23.52%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 2 207 207
5,177 27.97%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 4 175 175
4,074 21.58%
100.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 2 106 106
5,448 27.46%
100.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 138 138
7,251 25.36%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 199 199
6,205 25.22%
100.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 1 83 83
3,721 21.92%
100.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 149 149
6,141 23.96%
100.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 2 112 112
6,162 26.91%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 7 225 225
7,628 25.71%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 3 145 145
4,465 27.46%
100.00 ...  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 158 158
4,894 22.58%
100.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 3 67 67
3,577 32.89%
100.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 111 111
3,564 25.68%
100.00 ...  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 177 177
9,835 31.10%
100.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 1 136 136
8,220 29.79%
100.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 89
3,784 26.36%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 192 192
6,283 24.69%
100.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 2 67 67
4,709 20.78%
100.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 2 114 114
4,101 22.04%
100.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 134 134
3,876 24.74%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 2 221 221
5,422 24.57%
100.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 127 127
4,111 24.63%
100.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 1 114 114
6,695 35.38%
100.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 3 163 163
5,413 30.79%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 1 196 196
6,455 29.09%
100.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 117 117
4,289 26.48%
100.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 125 125
3,223 21.57%
100.00 ...  สพป.พะเยา เขต 2 126 126
3,233 22.89%
100.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 118 118
4,747 27.63%
100.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 120 120
5,385 24.55%
100.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 103 103
9,402 26.76%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 109 109
4,112 22.78%
100.00 ...  สพป.นนทบุรี เขต 2 63 63
6,305 29.09%
100.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 2 117 117
10,611 35.23%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 198 198
4,980 25.47%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 232 232
5,496 20.89%
100.00 ...  สพป.นนทบุรี เขต 1 32 32
2,966 19.07%
100.00 ...  สพป.น่าน เขต 2 146 146
3,907 24.51%
100.00 ...  สพป.น่าน เขต 1 176 176
4,097 25.56%
100.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 1 148 148
12,286 39.94%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 214 214
10,418 28.56%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189 189
9,503 29.52%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 229 229
9,147 24.97%
100.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 3 75 75
6,318 36.45%
100.00 ...  สพป.บึงกาฬ 211 211
9,731 26.48%
99.50 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201
5,494 24.65%
99.09 ...  สพป.อุดรธานี เขต 1 220
11,693 34.56%
98.90 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 4 181
6,064 22.52%
98.01 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
7,977 30.18%
97.96 ...  สพป.ภูเก็ต 49
5,532 32.93%
97.19 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
8,194 28.19%
96.86 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 5 255
8,562 28.93%
95.04 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 141
4,458 26.09%
94.59 ...  สพป.กรุงเทพมหานคร 37
7,442 30.50%
83.48 ...  สพป.ปัตตานี เขต 2 115
6,191 45.25%
76.80 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
5,995 30.10%
73.08 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 182
3,066 29.70%
9.80 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 1 153
178 19.08%
0.00 ...   0
0 %
0.00 ...   217
0 %
0.00 ...   0
0 %
จำนวนโรงเรียน   27,067
รายงานแล้ว   26,785
ยังไม่ได้ตรวจ   67
ไม่ได้รายงาน   215


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net