รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.สกลนคร เขต 1 2020-02-16 14:39:58
175 175
9,425 29.50%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-02-16 17:10:05
162 162
4,787 25.22%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 2020-02-16 17:14:35
145 145
5,681 29.07%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2020-02-16 17:43:15
133 133
5,041 22.80%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.ตรัง เขต 2 2020-02-16 17:53:05
135 135
6,116 27.30%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2020-02-16 18:53:49
217 217
5,331 20.92%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.พังงา 2020-02-16 19:47:02
136 136
5,686 26.89%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.สระบุรี เขต 2 2020-02-17 09:41:54
135 135
6,275 28.59%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.ลำพูน เขต 2 2020-02-17 20:05:13
81 81
1,911 20.39%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2020-02-18 05:05:13
209 209
7,844 25.85%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2020-02-18 13:37:26
262 262
7,155 23.48%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2020-02-19 01:07:13
254 254
10,046 26.18%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2020-02-19 01:51:46
229 229
9,147 24.97%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2020-02-19 02:38:58
214 214
10,418 28.56%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.นครราชสีมา เขต 2 2020-02-19 12:13:06
175 175
6,726 28.11%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.เพชรบุรี เขต 1 2020-02-19 16:05:55
91 91
3,053 25.32%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.สุรินทร์ เขต 1 2020-02-20 00:45:53
292 292
12,889 26.37%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2020-02-20 09:50:45
75 75
6,318 36.45%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.นราธิวาส เขต 2 2020-02-21 03:10:59
117 117
10,611 35.23%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2020-02-21 10:55:42
111 111
3,564 25.68%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.ยะลา เขต 1 2020-02-24 02:55:06
111 111
6,046 27.28%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2020-02-24 07:12:26
177 177
9,835 31.10%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2020-02-25 21:41:30
154 154
6,592 27.02%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.นครปฐม เขต 2 2020-02-26 01:52:28
118 118
6,325 23.77%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2020-03-01 00:13:43
258 258
8,039 24.98%
100.00 ลำดับที่ 26
 สพป.น่าน เขต 2 2020-03-04 07:49:21
145 145
3,907 24.52%
100.00 ลำดับที่ 27
 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2020-03-04 10:12:13
184 184
4,891 23.52%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.สระแก้ว เขต 1 2020-03-04 10:35:45
145 145
5,248 19.78%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.เลย เขต 1 2020-03-05 12:06:25
142 142
5,643 30.79%
100.00 ลำดับที่ 30
 สพป.ขอนแก่น เขต 4 2020-03-06 13:14:41
175 175
4,074 21.58%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.นครนายก 2020-03-07 00:52:00
131 131
4,097 21.62%
100.00 ลำดับที่ 32
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2020-03-08 06:00:09
239 239
8,261 26.88%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.ตาก เขต 1 2020-03-09 02:11:37
108 108
4,150 30.66%
100.00 ลำดับที่ 34
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 2020-03-09 08:19:07
233 233
10,486 23.48%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.หนองคาย เขต 1 2020-03-10 20:10:06
154 154
4,969 24.45%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2020-03-11 20:53:50
142 142
4,191 26.95%
100.00 ลำดับที่ 37
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2020-03-13 07:06:56
189 189
9,503 29.52%
100.00 ลำดับที่ 38
 สพป.นครราชสีมา เขต 4 2020-03-13 10:50:22
179 179
6,064 22.52%
100.00 ลำดับที่ 39
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2020-03-13 13:51:05
198 198
7,469 25.46%
100.00 ลำดับที่ 40
 สพป.นราธิวาส เขต 1 2020-03-15 06:02:53
148 148
12,286 39.94%
100.00 ลำดับที่ 41
 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2020-03-15 10:43:30
181 181
4,339 24.82%
100.00 ลำดับที่ 42
 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2020-03-19 07:53:32
225 225
7,628 25.71%
100.00 ลำดับที่ 43
 สพป.ระยอง เขต 2 2020-03-21 01:16:59
87 87
3,708 21.19%
100.00 ลำดับที่ 44
 สพป.ชลบุรี เขต 2 2020-03-22 12:17:39
112 112
6,162 26.91%
100.00 ลำดับที่ 45
 สพป.ชุมพร เขต 2 2020-03-25 11:16:46
119 119
5,455 27.56%
100.00 ลำดับที่ 46
 สพป.ระนอง 2020-03-25 15:23:43
79 79
2,895 20.24%
100.00 ลำดับที่ 47
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2020-03-25 18:05:27
188 188
5,376 23.62%
100.00 ลำดับที่ 48
 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2020-04-02 11:22:46
203 203
7,824 28.36%
100.00 ลำดับที่ 49
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2020-04-03 09:43:41
176 176
2,540 18.64%
100.00 ลำดับที่ 50
 สพป.เพชรบุรี เขต 2 2020-04-05 02:59:10
123 123
3,188 21.48%
100.00 ลำดับที่ 51
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2020-04-06 10:44:19
214 214
6,245 26.99%
100.00 ลำดับที่ 52
 สพป.ปทุมธานี เขต 2 2020-04-09 14:15:36
67 67
4,709 20.78%
100.00 ลำดับที่ 53
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2020-04-10 16:57:38
103 103
3,694 24.20%
100.00 ลำดับที่ 54
 สพป.สุโขทัย เขต 2 2020-04-10 19:37:10
162 162
4,704 25.28%
100.00 ลำดับที่ 55
 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2020-04-12 23:43:30
100 100
3,446 29.12%
100.00 ลำดับที่ 56
 สพป.ตรัง เขต 1 2020-04-15 21:35:29
132 132
5,637 27.55%
100.00 ลำดับที่ 57
 สพป.เลย เขต 3 2020-04-16 05:19:09
107 107
1,539 22.43%
100.00 ลำดับที่ 58
 สพป.นนทบุรี เขต 1 2020-04-18 13:33:36
32 32
2,966 19.07%
100.00 ลำดับที่ 59
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2020-04-19 21:01:26
132 132
4,180 31.35%
100.00 ลำดับที่ 60
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2020-04-20 10:44:35
196 196
6,455 29.09%
100.00 ลำดับที่ 61
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2020-04-20 21:32:17
119 119
7,703 31.55%
100.00 ลำดับที่ 62
 สพป.บึงกาฬ 2020-04-22 06:40:53
211 211
9,731 26.48%
100.00 ลำดับที่ 63
 สพป.เลย เขต 2 2020-04-22 22:20:46
157 157
4,100 21.88%
100.00 ลำดับที่ 64
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2020-04-29 13:52:01
189 189
6,597 27.80%
100.00 ลำดับที่ 65
 สพป.สุรินทร์ เขต 2 2020-05-04 01:36:30
218 218
7,753 29.21%
100.00 ลำดับที่ 66
 สพป.อุดรธานี เขต 2 2020-05-28 19:37:03
194 194
5,032 22.42%
100.00 ลำดับที่ 67
 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2020-05-29 02:17:19
143 143
9,859 28.40%
100.00 ลำดับที่ 68
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2020-05-30 11:44:56
138 138
7,251 25.36%
100.00 ลำดับที่ 69
 สพป.อำนาจเจริญ 2020-05-31 03:02:31
252 252
6,170 22.74%
100.00 ลำดับที่ 70
 สพป.ชลบุรี เขต 1 2020-05-31 12:30:21
82 82
5,267 20.96%
100.00 ลำดับที่ 71
 สพป.ยโสธร เขต 2 2020-06-09 11:12:01
184 184
3,517 20.30%
100.00 ลำดับที่ 72
 สพป.อุดรธานี เขต 3 2020-06-17 23:56:52
203 203
6,978 23.98%
100.00 ลำดับที่ 73
 สพป.จันทบุรี เขต 2 2020-06-21 19:03:51
106 106
5,448 27.46%
100.00 ลำดับที่ 74
 สพป.นครปฐม เขต 1 2020-06-21 22:30:04
121 121
7,786 25.39%
100.00 ลำดับที่ 75
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2020-06-22 02:50:18
331 331
8,412 25.35%
100.00 ลำดับที่ 76
 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2020-06-22 05:33:47
72 72
9,487 29.98%
100.00 ลำดับที่ 77
 สพป.นนทบุรี เขต 2 2020-06-22 09:20:50
63 63
6,305 29.09%
100.00 ลำดับที่ 78
 สพป.ชลบุรี เขต 3 2020-06-22 10:28:33
81 81
9,287 25.53%
100.00 ลำดับที่ 79
 สพป.เชียงราย เขต 1 2020-06-22 12:42:07
104 104
4,472 26.00%
100.00 ลำดับที่ 80
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2020-06-22 18:03:01
118 118
4,747 27.63%
100.00 ลำดับที่ 81
 สพป.นครราชสีมา เขต 3 2020-06-22 19:57:38
183 183
6,234 24.48%
100.00 ลำดับที่ 82
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2020-06-23 00:37:08
192 192
6,283 24.69%
100.00 ลำดับที่ 83
 สพป.อุดรธานี เขต 4 2020-06-23 01:30:10
143 143
4,297 20.94%
100.00 ลำดับที่ 84
 สพป.ลำพูน เขต 1 2020-06-23 02:21:23
94 94
2,290 22.46%
100.00 ลำดับที่ 85
 สพป.มหาสารคาม เขต 2 2020-06-23 02:29:24
221 221
5,422 24.57%
100.00 ลำดับที่ 86
 สพป.อ่างทอง 2020-06-23 04:06:49
144 144
4,001 21.63%
100.00 ลำดับที่ 87
 สพป.สงขลา เขต 3 2020-06-23 04:53:31
193 193
9,583 25.32%
100.00 ลำดับที่ 88
 สพป.ปัตตานี เขต 3 2020-06-23 05:41:53
67 67
3,577 32.89%
100.00 ลำดับที่ 89
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2020-06-23 06:28:36
165 165
4,763 27.48%
100.00 ลำดับที่ 90
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2020-06-23 07:22:13
135 135
4,692 23.68%
100.00 ลำดับที่ 91
 สพป.ยะลา เขต 3 2020-06-23 07:31:29
32 32
2,272 28.89%
100.00 ลำดับที่ 92
 สพป.พิษณุโลก เขต 3 2020-06-23 12:37:04
163 163
5,413 30.79%
100.00 ลำดับที่ 93
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2020-06-23 13:18:41
80 80
4,799 23.73%
100.00 ลำดับที่ 94
 สพป.ระยอง เขต 1 2020-06-23 15:26:12
114 114
10,735 26.63%
100.00 ลำดับที่ 95
 สพป.นครราชสีมา เขต 5 2020-06-23 17:23:26
213 213
6,430 26.46%
100.00 ลำดับที่ 96
 สพป.อุทัยธานี เขต 1 2020-06-23 20:34:04
83 83
2,129 25.43%
100.00 ลำดับที่ 97
 สพป.แพร่ เขต 2 2020-06-23 21:07:24
122 122
2,023 23.20%
100.00 ลำดับที่ 98
 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2020-06-23 23:05:05
139 139
4,917 23.51%
100.00 ลำดับที่ 99
 สพป.อุทัยธานี เขต 2 2020-06-23 23:39:55
125 125
4,927 28.55%
100.00 ลำดับที่ 100
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2020-06-24 00:15:02
180 180
5,823 29.31%
100.00 ลำดับที่ 101
 สพป.สมุทรสงคราม 2020-06-24 00:48:06
69 69
2,546 26.43%
100.00 ลำดับที่ 102
 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2020-06-24 01:21:54
99 99
3,742 30.73%
100.00 ลำดับที่ 103
 สพป.ลำปาง เขต 3 2020-06-24 03:15:36
93 93
1,458 23.11%
100.00 ลำดับที่ 104
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2020-06-24 07:12:08
71 71
7,153 24.97%
100.00 ลำดับที่ 105
 สพป.ตาก เขต 2 2020-06-24 09:27:21
121 121
11,415 30.34%
100.00 ลำดับที่ 106
 สพป.หนองคาย เขต 2 2020-06-24 09:55:39
105 105
3,469 23.50%
100.00 ลำดับที่ 107
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2020-06-24 10:34:24
180 180
7,664 27.87%
100.00 ลำดับที่ 108
 สพป.ลพบุรี เขต 1 2020-06-24 13:09:42
151 151
4,455 21.69%
100.00 ลำดับที่ 109
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2020-06-24 13:51:33
109 109
4,112 22.78%
100.00 ลำดับที่ 110
 สพป.ลำปาง เขต 1 2020-06-24 15:18:16
94 94
4,075 26.18%
100.00 ลำดับที่ 111
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2020-06-24 15:47:43
210 210
7,955 23.36%
100.00 ลำดับที่ 112
 สพป.ราชบุรี เขต 2 2020-06-24 16:29:22
147 147
5,019 24.35%
100.00 ลำดับที่ 113
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2020-06-24 19:55:46
199 199
6,205 25.22%
100.00 ลำดับที่ 114
 สพป.สระแก้ว เขต 2 2020-06-24 23:37:24
118 118
4,099 21.27%
100.00 ลำดับที่ 115
 สพป.มุกดาหาร 2020-06-25 01:29:41
244 244
7,196 25.19%
100.00 ลำดับที่ 116
 สพป.น่าน เขต 1 2020-06-25 02:56:13
176 176
4,097 25.56%
100.00 ลำดับที่ 117
 สพป.สกลนคร เขต 3 2020-06-25 04:13:53
182 182
7,209 25.87%
100.00 ลำดับที่ 118
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-06-25 04:39:35
89 89
3,784 26.36%
100.00 ลำดับที่ 119
 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2020-06-25 07:07:30
154 154
9,276 27.56%
100.00 ลำดับที่ 120
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2020-06-25 08:36:00
120 120
5,385 24.55%
100.00 ลำดับที่ 121
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2020-06-25 08:58:50
158 158
4,894 22.58%
100.00 ลำดับที่ 122
 สพป.ยะลา เขต 2 2020-06-25 10:08:46
68 68
5,719 35.73%
100.00 ลำดับที่ 123
 สพป.ปัตตานี เขต 1 2020-06-25 12:36:51
136 136
8,220 29.79%
100.00 ลำดับที่ 124
 สพป.สตูล 2020-06-25 14:04:34
159 159
7,347 29.04%
100.00 ลำดับที่ 125
 สพป.มหาสารคาม เขต 3 2020-06-25 15:41:15
145 145
4,465 27.46%
100.00 ลำดับที่ 126
 สพป.พัทลุง เขต 2 2020-06-25 16:10:33
114 114
4,101 22.04%
100.00 ลำดับที่ 127
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 2020-06-25 16:51:24
114 114
6,695 35.38%
100.00 ลำดับที่ 128
 สพป.ราชบุรี เขต 1 2020-06-25 17:10:27
173 173
10,219 32.33%
100.00 ลำดับที่ 129
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2020-06-25 19:01:17
100 100
3,433 23.46%
100.00 ลำดับที่ 130
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2020-06-25 19:11:03
230 230
5,693 23.40%
100.00 ลำดับที่ 131
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2020-06-25 19:34:02
76 76
1,669 23.05%
103.25 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 123 76
4,096 24.67%
102.83 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 106 76
3,131 28.78%
102.33 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 86 76
3,098 23.82%
102.06 ...  สพป.สิงห์บุรี 97 76
3,312 26.20%
101.89 ...  สพป.ตราด 106 76
4,836 24.19%
101.85 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 108 76
3,940 17.79%
101.63 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 123 76
3,216 21.60%
101.61 ...  สพป.สุโขทัย เขต 1 124 76
4,260 23.46%
101.60 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 187 76
4,196 23.87%
101.59 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 126 76
5,314 28.68%
101.57 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 127 76
3,458 21.71%
101.36 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 147 76
6,127 23.96%
101.22 ...  สพป.จันทบุรี เขต 1 82 76
3,717 21.92%
101.20 ...  สพป.พะเยา เขต 1 83 76
2,062 24.39%
101.17 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 171 76
4,837 23.82%
101.16 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 86 76
5,571 30.99%
100.98 ...  สพป.สมุทรสาคร 102 76
9,371 27.74%
100.98 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 102 76
9,377 26.80%
100.87 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 230 76
5,493 20.91%
100.83 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 120 76
6,332 33.69%
100.80 ...  สพป.พะเยา เขต 2 125 76
3,233 22.91%
100.75 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 133 76
3,873 24.73%
100.72 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 138 76
5,338 28.16%
100.72 ...  สพป.สงขลา เขต 1 138 76
4,551 21.51%
100.62 ...  สพป.ชัยนาท 162 76
5,766 29.73%
100.48 ...  สพป.กระบี่ 210 76
9,182 24.79%
100.45 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 223 76
7,374 24.52%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 134 134
4,778 23.85%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 143 143
4,607 27.58%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 2 127 127
6,497 29.24%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 140 140
5,629 29.67%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 134 134
4,430 26.16%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 133 133
4,375 25.05%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 197 197
4,978 25.47%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 139 139
9,454 34.59%
100.00 ...  สพป.แพร่ เขต 1 114 114
3,000 28.44%
100.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 117 117
4,287 26.48%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91 91
2,534 17.74%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 146 146
5,691 27.65%
99.61 ...  สพป.สกลนคร เขต 2 255
8,515 25.71%
99.52 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 2 208
5,177 27.97%
99.50 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201
5,494 24.65%
99.09 ...  สพป.อุดรธานี เขต 1 219
11,682 34.62%
98.51 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
8,010 30.17%
97.99 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
8,850 28.38%
97.96 ...  สพป.ภูเก็ต 49
5,532 32.93%
96.86 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 5 255
8,562 28.93%
94.59 ...  สพป.กรุงเทพมหานคร 37
7,442 30.50%
83.48 ...  สพป.ปัตตานี เขต 2 115
6,191 45.25%
77.35 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
6,094 30.15%
73.89 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 180
3,066 29.70%
9.80 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 1 153
178 19.08%
0.00 ...   0
0 %
0.00 ...   217
0 %
0.00 ...   0
0 %
จำนวนโรงเรียน   26,970
รายงานแล้ว   26,770
ยังไม่ได้ตรวจ   81
ไม่ได้รายงาน   119


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net