รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต *** ....

0 results
ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
0.00 ...  สพป.สิงห์บุรี 97
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สระบุรี เขต 2 135
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สมุทรสงคราม 66
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 71
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สตูล 159
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 72
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สงขลา เขต 3 193
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 1 175
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 3 182
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สงขลา เขต 1 138
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สงขลา เขต 2 126
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สมุทรสาคร 102
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 180
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 119
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 152
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 126
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 133
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 135
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สระแก้ว เขต 1 145
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 120
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สระแก้ว เขต 2 118
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 2 255
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 198
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 180
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ราชบุรี เขต 2 147
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ระยอง เขต 1 114
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ระนอง 79
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 230
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 2 181
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 331
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ยะลา เขต 3 32
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 184
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ระยอง เขต 2 87
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 138
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 1 94
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 210
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 258
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 3 93
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ลำพูน เขต 2 79
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ลำพูน เขต 1 92
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 104
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 1 149
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ราชบุรี เขต 1 173
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ยะลา เขต 2 68
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 1 124
0 0.00%
0.00 ...  สพป.แพร่ เขต 1 114
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 154
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 98
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 86
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 139
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 132
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 86
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 1 104
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 134
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 2 123
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 131
0 0.00%
0.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 176
0 0.00%
0.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 131
0 0.00%
0.00 ...  สพป.แพร่ เขต 2 120
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 189
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 126
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เลย เขต 2 157
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เลย เขต 3 107
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 1 91
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เลย เขต 1 142
0 0.00%
0.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 146
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 252
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 209
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 1 219
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อำนาจเจริญ 252
0 0.00%
0.00 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201
0 0.00%
0.00 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 103
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อ่างทอง 144
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 3 233
0 0.00%
0.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 2 105
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 1 292
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 4 143
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 143
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 217
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 238
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 142
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 76
0 0.00%
0.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 1 154
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 3 203
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 2 124
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 1 78
0 0.00%
0.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 2 194
0 0.00%
0.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 2 162
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ยะลา เขต 1 111
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 4 179
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ตาก เขต 2 121
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 2 119
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ตาก เขต 1 108
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ตรัง เขต 2 135
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ตราด 106
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ตรัง เขต 1 132
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 262
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 188
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 223
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 107
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 1 121
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 6 181
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 2 175
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 5 213
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 3 183
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 1 143
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครนายก 131
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 2 118
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชัยนาท 161
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 3 81
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 1 82
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 1 152
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 182
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 199
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 171
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 100
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 80
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กรุงเทพมหานคร 37
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 139
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 203
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 165
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 2 112
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 147
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 138
0 0.00%
0.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 1 82
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 5 255
0 0.00%
0.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 2 106
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 4 175
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 179
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 2 208
0 0.00%
0.00 ...  สพป.กระบี่ 210
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 109
0 0.00%
0.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 1 196
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 2 114
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พะเยา เขต 2 125
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พังงา 136
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พะเยา เขต 1 83
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 158
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 3 67
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 177
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 1 136
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 111
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 116
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 123
0 0.00%
0.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 3 145
0 0.00%
0.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 2 221
0 0.00%
0.00 ...  สพป.มุกดาหาร 244
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 123
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 3 163
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ภูเก็ต 49
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 2 115
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 1 114
0 0.00%
0.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 133
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 118
0 0.00%
0.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 229
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 2 117
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นนทบุรี เขต 2 63
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นนทบุรี เขต 1 32
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 197
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 162
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 229
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 133
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 7 225
0 0.00%
0.00 ...  สพป.น่าน เขต 1 176
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 3 75
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 118
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 2 67
0 0.00%
0.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 102
0 0.00%
0.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 192
0 0.00%
0.00 ...  สพป.บึงกาฬ 211
0 0.00%
0.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 214
0 0.00%
0.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 1 148
0 0.00%
0.00 ...  สพป.น่าน เขต 2 144
0 0.00%
0.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189
0 0.00%
จำนวนโรงเรียน   26,921
รายงานแล้ว   
ยังไม่ได้ตรวจ   
ไม่ได้รายงาน   26,921


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net