รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต *** ....

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.จันทบุรี เขต 1 2020-10-09 09:34:43
82 82
3,826 23.47%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.นครราชสีมา เขต 4 2020-10-28 21:46:44
179 179
5,781 21.59%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 2020-10-29 15:59:01
114 114
5,888 32.05%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.ลำพูน เขต 2 2020-10-29 16:14:48
79 79
1,793 19.13%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2020-10-29 19:59:06
103 103
2,947 21.18%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.เพชรบุรี เขต 1 2020-10-30 09:38:39
91 91
2,847 25.11%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2020-10-30 13:51:17
75 75
4,914 27.90%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.แพร่ เขต 2 2020-10-30 16:36:12
120 120
1,582 19.75%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.เชียงราย เขต 1 2020-10-31 07:28:19
104 104
5,189 28.97%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.สระบุรี เขต 2 2020-10-31 14:15:45
135 135
5,577 27.44%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2020-11-02 10:25:02
119 119
5,965 25.30%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 2020-11-02 16:05:50
171 171
4,262 21.93%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2020-11-02 17:03:20
147 147
5,082 20.46%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2020-11-03 09:11:25
100 100
3,278 24.32%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.เชียงราย เขต 2 2020-11-03 11:58:18
146 146
4,817 23.76%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2020-11-03 14:17:42
71 71
8,125 28.66%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2020-11-03 14:38:17
210 210
6,767 20.68%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.เลย เขต 1 2020-11-03 16:10:06
142 142
5,655 31.05%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-11-03 16:27:33
89 89
3,354 23.80%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.แพร่ เขต 1 2020-11-03 16:29:52
114 114
2,471 25.04%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.นครราชสีมา เขต 5 2020-11-03 21:50:48
213 213
6,754 28.10%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.สุโขทัย เขต 2 2020-11-04 08:23:11
162 162
5,143 29.23%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.กรุงเทพมหานคร 2020-11-04 09:04:54
37 37
5,911 26.74%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.ราชบุรี เขต 1 2020-11-04 09:48:20
173 173
7,897 26.72%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 2020-11-04 09:48:57
126 126
3,536 22.79%
100.00 ลำดับที่ 26
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2020-11-04 09:50:18
135 135
3,597 19.53%
100.00 ลำดับที่ 27
 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2020-11-04 10:29:36
181 181
3,791 22.36%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.สกลนคร เขต 3 2020-11-04 10:32:23
182 182
6,445 24.08%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.พิจิตร เขต 1 2020-11-04 10:40:47
133 133
3,327 22.70%
100.00 ลำดับที่ 30
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2020-11-04 10:49:00
177 177
7,297 23.58%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.น่าน เขต 2 2020-11-04 11:39:48
144 144
3,450 22.94%
100.00 ลำดับที่ 32
 สพป.ตาก เขต 2 2020-11-04 12:02:54
121 121
10,408 27.69%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2020-11-04 13:23:53
143 143
9,172 27.69%
100.00 ลำดับที่ 34
 สพป.ตรัง เขต 2 2020-11-04 13:49:48
135 135
4,974 24.49%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.ปทุมธานี เขต 1 2020-11-04 13:51:40
102 102
9,422 27.47%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 2020-11-04 13:59:14
86 86
2,917 21.55%
100.00 ลำดับที่ 37
 สพป.พะเยา เขต 1 2020-11-04 14:07:18
83 83
2,090 26.40%
100.00 ลำดับที่ 38
 สพป.มหาสารคาม เขต 3 2020-11-04 14:09:34
145 145
3,503 22.20%
100.00 ลำดับที่ 39
 สพป.อ่างทอง 2020-11-04 14:11:28
144 144
4,495 25.92%
100.00 ลำดับที่ 40
 สพป.ปัตตานี เขต 3 2020-11-04 14:30:03
67 67
3,562 32.05%
100.00 ลำดับที่ 41
 สพป.พะเยา เขต 2 2020-11-04 15:00:51
125 125
3,497 26.43%
100.00 ลำดับที่ 42
 สพป.ตาก เขต 1 2020-11-04 15:06:34
108 108
3,934 31.85%
100.00 ลำดับที่ 43
 สพป.สระแก้ว เขต 2 2020-11-04 15:07:22
118 118
3,615 19.40%
100.00 ลำดับที่ 44
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2020-11-04 15:11:07
180 180
5,328 27.99%
100.00 ลำดับที่ 45
 สพป.ลำปาง เขต 1 2020-11-04 15:15:20
94 94
4,324 28.40%
100.00 ลำดับที่ 46
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2020-11-04 15:56:00
126 126
3,963 22.79%
100.00 ลำดับที่ 47
 สพป.ลพบุรี เขต 1 2020-11-04 15:56:08
149 149
4,998 25.42%
100.00 ลำดับที่ 48
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2020-11-04 16:05:28
192 192
5,473 22.46%
100.00 ลำดับที่ 49
 สพป.นครปฐม เขต 2 2020-11-04 16:10:35
118 118
5,394 20.88%
100.00 ลำดับที่ 50
 สพป.นนทบุรี เขต 1 2020-11-04 16:13:05
32 32
1,764 11.88%
100.00 ลำดับที่ 51
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 2020-11-04 16:17:38
229 229
5,168 19.62%
100.00 ลำดับที่ 52
 สพป.นราธิวาส เขต 2 2020-11-04 16:18:46
117 117
8,721 30.87%
100.00 ลำดับที่ 53
 สพป.พิษณุโลก เขต 3 2020-11-04 16:20:04
163 163
4,370 25.74%
100.00 ลำดับที่ 54
 สพป.ตราด 2020-11-04 16:23:47
106 106
4,520 23.24%
100.00 ลำดับที่ 55
 สพป.สระแก้ว เขต 1 2020-11-04 16:45:35
145 145
5,381 20.34%
100.00 ลำดับที่ 56
 สพป.นครปฐม เขต 1 2020-11-04 16:46:56
121 121
7,886 26.46%
100.00 ลำดับที่ 57
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2020-11-04 16:58:41
262 262
6,214 22.69%
100.00 ลำดับที่ 58
 สพป.ราชบุรี เขต 2 2020-11-04 17:01:34
147 147
4,429 22.66%
100.00 ลำดับที่ 59
 สพป.หนองคาย เขต 2 2020-11-04 17:08:22
105 105
3,233 22.64%
100.00 ลำดับที่ 60
 สพป.ลำปาง เขต 2 2020-11-04 17:09:30
104 104
2,945 27.52%
100.00 ลำดับที่ 61
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2020-11-04 17:14:43
131 131
3,932 25.28%
100.00 ลำดับที่ 62
 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2020-11-04 17:24:05
72 72
8,107 26.31%
100.00 ลำดับที่ 63
 สพป.นครราชสีมา เขต 2 2020-11-04 17:55:12
175 175
6,855 28.75%
100.00 ลำดับที่ 64
 สพป.อุทัยธานี เขต 2 2020-11-04 17:57:34
124 124
4,060 24.65%
100.00 ลำดับที่ 65
 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 2020-11-04 17:57:40
197 197
5,036 26.87%
100.00 ลำดับที่ 66
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2020-11-04 17:57:45
158 158
5,026 24.43%
100.00 ลำดับที่ 67
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2020-11-04 17:57:52
189 189
6,106 26.16%
100.00 ลำดับที่ 68
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2020-11-04 17:57:57
118 118
4,669 27.10%
100.00 ลำดับที่ 69
 สพป.สงขลา เขต 3 2020-11-04 17:58:02
193 193
9,234 25.49%
100.00 ลำดับที่ 70
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 2020-11-04 17:58:07
133 133
4,459 23.33%
100.00 ลำดับที่ 71
 สพป.สุโขทัย เขต 1 2020-11-04 17:58:13
124 124
4,460 25.86%
100.00 ลำดับที่ 72
 สพป.สกลนคร เขต 2 2020-11-04 17:58:22
255 255
7,834 24.02%
100.00 ลำดับที่ 73
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2020-11-04 17:58:28
229 229
7,252 20.79%
100.00 ลำดับที่ 74
 สพป.น่าน เขต 1 2020-11-04 18:28:08
176 176
3,987 25.03%
100.00 ลำดับที่ 75
 สพป.ชัยนาท 2020-11-04 18:28:16
161 161
3,986 22.21%
100.00 ลำดับที่ 76
 สพป.สงขลา เขต 2 2020-11-04 18:28:23
126 126
5,172 23.39%
100.00 ลำดับที่ 77
 สพป.ชลบุรี เขต 2 2020-11-04 18:28:29
112 112
4,897 21.06%
100.00 ลำดับที่ 78
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2020-11-04 18:28:37
111 111
3,317 25.52%
100.00 ลำดับที่ 79
 สพป.ลำปาง เขต 3 2020-11-04 18:28:43
93 93
1,648 28.30%
100.00 ลำดับที่ 80
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-11-04 18:28:57
162 162
5,240 29.63%
100.00 ลำดับที่ 81
 สพป.ชลบุรี เขต 3 2020-11-04 18:29:09
81 81
8,898 25.05%
100.00 ลำดับที่ 82
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2020-11-04 18:31:29
196 196
4,096 19.18%
100.00 ลำดับที่ 83
 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2020-11-04 18:35:49
225 225
5,598 20.00%
100.00 ลำดับที่ 84
 สพป.เชียงราย เขต 3 2020-11-04 18:47:49
139 139
6,206 22.34%
100.00 ลำดับที่ 85
 สพป.อุดรธานี เขต 4 2020-11-04 18:54:06
143 143
4,201 20.78%
100.00 ลำดับที่ 86
 สพป.สระบุรี เขต 1 2020-11-04 19:16:34
120 120
5,783 32.69%
100.00 ลำดับที่ 87
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2020-11-04 19:18:40
217 217
4,828 19.49%
100.00 ลำดับที่ 88
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2020-11-04 19:47:42
138 138
6,594 24.06%
100.00 ลำดับที่ 89
 สพป.ขอนแก่น เขต 4 2020-11-04 19:53:22
175 175
4,085 22.37%
100.00 ลำดับที่ 90
 สพป.ยะลา เขต 1 2020-11-04 20:03:28
111 111
6,616 29.77%
100.00 ลำดับที่ 91
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2020-11-04 20:12:03
165 165
3,972 23.95%
100.00 ลำดับที่ 92
 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2020-11-04 20:21:22
252 252
8,815 23.93%
100.00 ลำดับที่ 93
 สพป.ชุมพร เขต 2 2020-11-04 20:24:21
119 119
4,957 25.46%
100.00 ลำดับที่ 94
 สพป.ระยอง เขต 2 2020-11-04 21:11:29
87 87
2,975 17.94%
100.00 ลำดับที่ 95
 สพป.อุทัยธานี เขต 1 2020-11-04 21:24:10
78 78
2,182 27.90%
100.00 ลำดับที่ 96
 สพป.หนองคาย เขต 1 2020-11-04 21:29:35
154 154
4,179 21.37%
100.00 ลำดับที่ 97
 สพป.เชียงราย เขต 4 2020-11-04 21:50:54
134 134
3,551 19.84%
100.00 ลำดับที่ 98
 สพป.ชุมพร เขต 1 2020-11-04 21:55:52
107 107
4,716 22.73%
100.00 ลำดับที่ 99
 สพป.ชลบุรี เขต 1 2020-11-04 22:10:54
82 82
6,935 29.05%
100.00 ลำดับที่ 100
 สพป.นครนายก 2020-11-04 22:15:44
131 131
4,108 23.32%
100.00 ลำดับที่ 101
 สพป.นนทบุรี เขต 2 2020-11-04 23:18:16
63 63
6,724 33.19%
100.00 ลำดับที่ 102
 สพป.ขอนแก่น เขต 1 2020-11-04 23:26:38
152 152
6,610 31.77%
100.00 ลำดับที่ 103
 สพป.จันทบุรี เขต 2 2020-11-04 23:43:51
106 106
4,025 20.76%
100.00 ลำดับที่ 104
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2020-11-05 07:34:16
118 118
5,669 27.04%
100.00 ลำดับที่ 105
 สพป.สกลนคร เขต 1 2020-11-05 08:35:10
175 175
8,557 27.53%
100.00 ลำดับที่ 106
 สพป.ยโสธร เขต 1 2020-11-05 10:31:15
184 184
3,341 22.72%
100.00 ลำดับที่ 107
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2020-11-05 10:47:17
76 76
1,604 24.93%
100.00 ลำดับที่ 108
 สพป.ยะลา เขต 3 2020-11-05 10:50:22
32 32
1,956 26.27%
100.00 ลำดับที่ 109
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2020-11-05 11:52:27
152 152
5,752 23.40%
100.00 ลำดับที่ 110
 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2020-11-05 11:52:36
132 132
4,987 25.53%
100.00 ลำดับที่ 111
 สพป.อุดรธานี เขต 1 2020-11-05 12:11:23
219 219
9,625 30.11%
100.00 ลำดับที่ 112
 สพป.สุรินทร์ เขต 2 2020-11-05 12:16:46
218 218
6,203 24.98%
100.00 ลำดับที่ 113
 สพป.สตูล 2020-11-05 12:18:39
159 159
5,624 22.32%
100.00 ลำดับที่ 114
 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2020-11-05 12:37:39
203 203
6,945 26.43%
100.00 ลำดับที่ 115
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2020-11-05 12:37:45
199 199
5,410 22.70%
100.00 ลำดับที่ 116
 สพป.พิษณุโลก เขต 2 2020-11-05 12:55:52
123 123
4,348 27.26%
100.00 ลำดับที่ 117
 สพป.ลำพูน เขต 1 2020-11-05 13:55:28
92 92
2,094 20.35%
100.00 ลำดับที่ 118
 สพป.นราธิวาส เขต 1 2020-11-05 14:33:24
148 148
9,981 32.96%
100.00 ลำดับที่ 119
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2020-11-05 14:39:36
238 238
6,543 21.97%
100.00 ลำดับที่ 120
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2020-11-05 14:44:23
142 142
3,099 20.78%
100.00 ลำดับที่ 121
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2020-11-05 14:57:14
230 230
8,649 35.75%
100.00 ลำดับที่ 122
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2020-11-05 15:35:46
80 80
5,472 27.71%
100.00 ลำดับที่ 123
 สพป.ยโสธร เขต 2 2020-11-05 15:43:38
181 181
3,494 21.47%
100.00 ลำดับที่ 124
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2020-11-05 15:50:04
176 176
2,161 16.11%
100.00 ลำดับที่ 125
 สพป.พัทลุง เขต 2 2020-11-05 16:04:03
114 114
4,239 23.44%
100.00 ลำดับที่ 126
 สพป.ขอนแก่น เขต 5 2020-11-05 16:05:10
255 255
5,579 20.78%
100.00 ลำดับที่ 127
 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2020-11-05 16:08:49
139 139
4,940 23.72%
100.00 ลำดับที่ 128
 สพป.สงขลา เขต 1 2020-11-05 16:23:07
138 138
4,584 21.63%
100.00 ลำดับที่ 129
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2020-11-05 16:28:14
109 109
4,134 23.04%
100.00 ลำดับที่ 130
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2020-11-05 16:45:09
201 201
4,549 20.93%
100.00 ลำดับที่ 131
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 2020-11-05 17:06:08
233 233
8,628 19.74%
100.00 ลำดับที่ 132
 สพป.มหาสารคาม เขต 2 2020-11-05 18:48:13
221 221
5,097 23.66%
100.00 ลำดับที่ 133
 สพป.อำนาจเจริญ 2020-11-05 18:48:22
252 252
4,991 19.06%
100.00 ลำดับที่ 134
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2020-11-05 19:30:59
258 258
7,712 24.94%
100.00 ลำดับที่ 135
 สพป.ขอนแก่น เขต 2 2020-11-05 19:41:33
208 208
4,739 26.67%
100.00 ลำดับที่ 136
 สพป.นครพนม เขต 2 2020-11-05 23:01:47
181 181
8,060 31.81%
100.00 ลำดับที่ 137
 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2020-11-05 23:57:06
98 98
2,404 20.35%
100.00 ลำดับที่ 138
 สพป.ภูเก็ต 2020-11-05 23:57:12
49 49
4,581 30.22%
100.00 ลำดับที่ 139
 สพป.สมุทรสงคราม 2020-11-05 23:57:46
66 66
1,409 15.55%
99.49 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 198
6,741 24.14%
99.35 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 154
7,391 21.53%
99.26 ...  สพป.ปัตตานี เขต 1 136
6,141 23.23%
99.24 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 131
3,076 24.59%
98.52 ...  สพป.อุดรธานี เขต 3 203
5,318 19.52%
98.36 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 3 183
5,926 24.44%
98.19 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 331
7,462 25.05%
97.79 ...  สพป.พังงา 136
4,320 22.38%
97.20 ...  สพป.เลย เขต 3 107
1,371 22.77%
96.91 ...  สพป.สิงห์บุรี 97
3,205 28.51%
96.08 ...  สพป.สมุทรสาคร 102
9,016 27.48%
95.58 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
8,139 28.44%
95.12 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 123
2,578 19.44%
95.08 ...  สพป.มุกดาหาร 244
6,037 23.43%
94.86 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 214
7,105 21.97%
94.74 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 133
4,767 23.89%
93.48 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 138
4,524 27.14%
92.41 ...  สพป.ระนอง 79
3,132 25.67%
91.06 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 2 123
2,998 22.84%
90.66 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 182
4,596 25.97%
90.21 ...  สพป.อุดรธานี เขต 2 194
4,033 20.43%
89.95 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 209
5,362 21.07%
88.64 ...  สพป.ตรัง เขต 1 132
5,398 28.74%
86.67 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 180
5,597 25.67%
86.62 ...  สพป.เลย เขต 2 157
3,666 21.64%
86.57 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
6,259 26.55%
86.55 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 223
4,832 20.90%
85.07 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 2 67
3,106 19.95%
83.48 ...  สพป.ปัตตานี เขต 2 115
5,082 37.99%
82.54 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189
7,141 26.59%
82.52 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 143
3,283 24.13%
79.79 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 188
4,287 23.86%
77.93 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145
3,852 26.80%
77.19 ...  สพป.ระยอง เขต 1 114
7,914 25.94%
75.24 ...  สพป.กระบี่ 210
8,470 29.98%
73.18 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 179
2,301 24.46%
72.09 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 86
3,239 29.64%
70.56 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214
4,403 27.95%
63.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100
1,081 17.59%
61.30 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 1 292
7,509 25.01%
60.34 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 116
2,055 24.13%
46.15 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91
1,231 17.82%
25.00 ...  สพป.ยะลา เขต 2 68
1,089 28.19%
1.90 ...  สพป.บึงกาฬ 211
4 3.31%
จำนวนโรงเรียน   26,921
รายงานแล้ว   25,772
ยังไม่ได้ตรวจ   
ไม่ได้รายงาน   1,149


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net