รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.สกลนคร เขต 1 2020-02-16 14:36:29
175 175
9,889 31.14%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2020-02-16 18:41:24
188 188
6,123 26.92%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.ยะลา เขต 1 2020-02-16 19:32:32
111 111
7,028 31.79%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.สุรินทร์ เขต 1 2020-02-16 20:18:52
292 292
13,711 28.04%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2020-02-16 20:37:45
119 119
7,993 32.60%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.พะเยา เขต 1 2020-02-16 21:03:21
84 84
2,187 25.89%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.มุกดาหาร 2020-02-17 10:24:45
244 244
9,064 31.38%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2020-02-17 11:27:59
133 133
5,605 25.30%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2020-02-17 11:40:22
258 258
8,569 26.61%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2020-02-17 16:21:24
262 262
8,041 26.39%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.ลำพูน เขต 2 2020-02-17 19:53:46
81 81
2,081 21.87%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2020-02-17 21:42:44
189 189
10,514 32.64%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2020-02-17 23:09:14
103 103
4,216 26.98%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.สงขลา เขต 1 2020-02-17 23:37:02
139 139
5,425 25.45%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.สงขลา เขต 2 2020-02-18 05:27:05
127 127
7,122 32.02%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 3 145 145
4,621 28.25%
100.00 ...  สพป.สมุทรสงคราม 70 70
2,614 27.36%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 210 210
8,946 26.26%
100.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 71 71
8,021 28.03%
100.00 ...  สพป.สมุทรปราการ เขต 1 72 72
10,082 31.42%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 3 193 193
10,350 27.32%
100.00 ...  สพป.สตูล 159 159
7,803 31.55%
100.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 3 182 182
8,397 30.08%
100.00 ...  สพป.สกลนคร เขต 2 254 254
9,611 29.10%
100.00 ...  สพป.สมุทรสาคร 103 103
10,192 30.15%
100.00 ...  สพป.สระบุรี เขต 2 135 135
7,137 32.39%
100.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 154 154
7,241 29.54%
100.00 ...  สพป.สิงห์บุรี 99 99
3,169 24.82%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 128 128
6,090 32.81%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 134 134
5,026 25.07%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 135 135
4,783 24.13%
100.00 ...  สพป.สระแก้ว เขต 2 118 118
4,635 23.84%
100.00 ...  สพป.สระแก้ว เขต 1 145 145
6,209 23.37%
100.00 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 121 121
6,707 36.10%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 3 93 93
1,526 24.20%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 198 198
9,010 30.79%
100.00 ...  สพป.ราชบุรี เขต 1 175 175
10,479 32.91%
100.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 2 184 184
3,782 22.30%
100.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 230 230
6,448 26.35%
100.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214 214
6,940 30.01%
100.00 ...  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 331 331
9,243 27.71%
100.00 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 190 190
3,984 22.79%
100.00 ...  สพป.ยะลา เขต 3 32 32
2,653 33.73%
100.00 ...  สพป.ยะลา เขต 2 68 68
6,770 42.27%
100.00 ...  สพป.ระยอง เขต 2 87 87
4,383 24.94%
100.00 ...  สพป.ระนอง 79 79
3,249 22.26%
100.00 ...  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 180 180
5,381 27.07%
100.00 ...  สพป.ลำพูน เขต 1 94 94
2,155 21.18%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 109 109
3,207 29.08%
100.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 139 139
5,783 30.48%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 1 94 94
4,774 30.57%
100.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 1 151 151
5,470 26.60%
100.00 ...  สพป.ระยอง เขต 1 114 114
11,577 28.68%
100.00 ...  สพป.ราชบุรี เขต 2 147 147
5,562 26.89%
100.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 3 233 233
12,441 27.73%
100.00 ...  สพป.สุรินทร์ เขต 2 218 218
8,472 31.85%
100.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 1 126 126
4,678 25.71%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 3 154 154
10,052 29.63%
100.00 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 1 91 91
3,192 26.09%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 5 99 99
3,975 32.61%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 141 141
6,066 32.00%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 88 88
3,661 28.07%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 135 135
5,479 30.90%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 87 87
5,502 29.98%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 141 141
9,546 34.77%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 189 189
6,871 28.82%
100.00 ...  สพป.เพชรบุรี เขต 2 123 123
3,300 22.19%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 1 143 143
6,256 33.61%
100.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 132 132
4,045 30.28%
100.00 ...  สพป.แพร่ เขต 2 122 122
2,343 26.84%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100 100
3,885 32.70%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 3 107 107
1,842 27.22%
100.00 ...  สพป.แพร่ เขต 1 115 115
4,598 43.04%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 129 129
4,252 26.52%
100.00 ...  สพป.เลย เขต 2 157 157
4,699 25.05%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 151 151
6,143 29.64%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 4 142 142
4,755 30.58%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 3 203 203
7,530 25.79%
100.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 2 105 105
3,767 25.51%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 2 194 194
5,490 24.45%
100.00 ...  สพป.อำนาจเจริญ 252 252
6,937 25.62%
100.00 ...  สพป.หนองคาย เขต 1 154 154
5,756 28.36%
100.00 ...  สพป.อ่างทอง 144 144
4,162 22.60%
100.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 2 162 162
5,068 27.22%
100.00 ...  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 181 181
8,551 30.95%
100.00 ...  สพป.อุดรธานี เขต 4 143 143
5,116 24.85%
100.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 1 83 83
2,225 26.63%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 1 104 104
4,801 27.51%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 5 254 254
12,055 31.35%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 239 239
9,155 29.82%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 76 76
1,764 24.10%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 3 209 209
8,556 28.11%
100.00 ...  สพป.อุบลราชธานี เขต 2 217 217
6,121 24.13%
100.00 ...  สพป.อุทัยธานี เขต 2 125 125
5,290 30.66%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 148 148
5,046 30.03%
100.00 ...  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 176 176
2,785 20.42%
100.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 127 127
4,492 26.88%
100.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 2 118 118
7,465 28.07%
100.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 1 82 82
6,501 26.04%
100.00 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 228 228
7,669 25.49%
100.00 ...  สพป.ตราด 108 108
5,134 25.23%
100.00 ...  สพป.ตรัง เขต 2 135 135
7,022 31.39%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 110 110
4,838 21.97%
100.00 ...  สพป.ชุมพร เขต 2 119 119
6,742 34.05%
100.00 ...  สพป.ตาก เขต 2 121 121
13,092 34.78%
100.00 ...  สพป.นครนายก 131 131
4,560 24.10%
100.00 ...  สพป.ตาก เขต 1 108 108
4,698 34.23%
100.00 ...  สพป.นครปฐม เขต 1 121 121
8,521 27.82%
100.00 ...  สพป.ตรัง เขต 1 132 132
6,454 30.87%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 2 175 175
7,338 30.68%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 1 143 143
10,999 31.70%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 3 183 183
6,962 26.92%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 5 213 213
6,996 28.46%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 6 181 181
4,606 26.34%
100.00 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 7 225 225
8,462 28.44%
100.00 ...  สพป.ชัยนาท 163 163
6,896 35.58%
100.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 3 81 81
11,214 30.96%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 139 139
6,011 28.10%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 2 100 100
3,498 23.90%
100.00 ...  สพป.กระบี่ 211 211
9,915 26.77%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 173 173
5,933 29.07%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 168 168
5,257 30.19%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 3 80 80
5,506 27.19%
100.00 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 204 204
8,360 30.01%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 199 199
6,979 28.34%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 92 92
3,452 24.11%
100.00 ...  สพป.กำแพงเพชร เขต 2 184 184
5,091 25.20%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 2 207 207
5,664 29.88%
100.00 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 4 175 175
4,646 24.52%
100.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 2 106 106
6,682 33.55%
100.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 138 138
7,549 26.39%
100.00 ...  สพป.จันทบุรี เขต 1 83 83
4,056 23.96%
100.00 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 149 149
6,690 26.19%
100.00 ...  สพป.ชลบุรี เขต 2 112 112
7,335 31.72%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 1 162 162
5,160 27.16%
100.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 103 103
9,495 27.03%
100.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 3 67 67
4,127 37.39%
100.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 111 111
4,164 30.03%
100.00 ...  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 177 177
10,749 33.95%
100.00 ...  สพป.ปัตตานี เขต 1 136 136
9,101 33.09%
100.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 89
4,211 29.39%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 192 192
7,017 27.63%
100.00 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 2 67 67
5,478 24.18%
100.00 ...  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 118 118
5,278 30.69%
100.00 ...  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 158 158
4,353 20.09%
100.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 2 114 114
4,532 24.39%
100.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 1 114 114
6,882 36.40%
100.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 3 163 163
5,860 33.12%
100.00 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 1 196 196
6,809 30.41%
100.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 117 117
4,563 27.93%
100.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 125 125
3,480 23.28%
100.00 ...  สพป.พะเยา เขต 2 126 126
3,365 23.86%
100.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 134 134
4,325 27.58%
100.00 ...  สพป.พังงา 139 139
5,812 26.99%
100.00 ...  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 120 120
5,890 26.84%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 109 109
4,432 24.55%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 198 198
5,514 28.34%
100.00 ...  สพป.น่าน เขต 2 146 146
4,132 26.05%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145 145
6,177 31.57%
100.00 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 232 232
6,095 23.15%
100.00 ...  สพป.น่าน เขต 1 176 176
4,349 27.14%
100.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 2 117 117
11,777 39.14%
100.00 ...  สพป.นนทบุรี เขต 2 63 63
6,752 30.41%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 229 229
10,417 28.38%
100.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 3 75 75
7,728 43.28%
100.00 ...  สพป.บึงกาฬ 211 211
10,687 28.91%
100.00 ...  สพป.นราธิวาส เขต 1 148 148
13,235 43.14%
100.00 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 214 214
11,659 31.86%
100.00 ...  สพป.นนทบุรี เขต 1 32 32
3,751 24.05%
99.55 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 2 221
6,148 28.13%
99.50 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201
6,259 27.75%
99.09 ...  สพป.อุดรธานี เขต 1 220
12,222 36.68%
98.90 ...  สพป.นครราชสีมา เขต 4 181
8,109 29.69%
97.96 ...  สพป.ภูเก็ต 49
5,809 34.58%
97.51 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
8,533 31.88%
97.19 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
9,655 31.10%
96.86 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 5 255
9,033 30.48%
95.04 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 141
4,752 27.73%
94.59 ...  สพป.กรุงเทพมหานคร 37
8,071 33.26%
82.61 ...  สพป.ปัตตานี เขต 2 115
6,603 47.92%
77.90 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
6,564 31.83%
73.63 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 182
3,143 30.52%
11.11 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 1 153
199 19.61%
0.00 ...   0
0 %
0.00 ...   217
0 %
0.00 ...   0
0 %
จำนวนโรงเรียน   27,067
รายงานแล้ว   26,790
ยังไม่ได้ตรวจ   63
ไม่ได้รายงาน   214


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net