รายงานภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันข้อมูลโดยทางแอดมินเขต ***

ร้อยละ * เขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต
ภาวะทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
100.00 ลำดับที่ 1
 สพป.สกลนคร เขต 1 2020-02-16 14:36:29
175 175
9,889 31.14%
100.00 ลำดับที่ 2
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2020-02-16 18:41:24
188 188
6,123 26.92%
100.00 ลำดับที่ 3
 สพป.ยะลา เขต 1 2020-02-16 19:32:32
111 111
7,028 31.79%
100.00 ลำดับที่ 4
 สพป.สุรินทร์ เขต 1 2020-02-16 20:18:52
292 292
13,711 28.04%
100.00 ลำดับที่ 5
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2020-02-16 20:37:45
119 119
7,993 32.60%
100.00 ลำดับที่ 6
 สพป.มุกดาหาร 2020-02-17 10:24:45
244 244
9,064 31.38%
100.00 ลำดับที่ 7
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 2020-02-17 11:27:59
133 133
5,605 25.30%
100.00 ลำดับที่ 8
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 2020-02-17 11:40:22
258 258
8,569 26.61%
100.00 ลำดับที่ 9
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2020-02-17 16:21:24
262 262
8,041 26.39%
100.00 ลำดับที่ 10
 สพป.ลำพูน เขต 2 2020-02-17 19:53:46
81 81
2,081 21.87%
100.00 ลำดับที่ 11
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 2020-02-17 21:42:44
189 189
10,514 32.64%
100.00 ลำดับที่ 12
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2020-02-17 23:09:14
103 103
4,216 26.98%
100.00 ลำดับที่ 13
 สพป.พัทลุง เขต 2 2020-02-18 06:41:46
114 114
4,532 24.39%
100.00 ลำดับที่ 14
 สพป.เพชรบุรี เขต 1 2020-02-19 00:06:33
91 91
3,192 26.09%
100.00 ลำดับที่ 15
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2020-02-19 06:59:16
239 239
9,155 29.82%
100.00 ลำดับที่ 16
 สพป.นราธิวาส เขต 1 2020-02-19 09:47:57
148 148
12,464 43.14%
100.00 ลำดับที่ 17
 สพป.ตาก เขต 2 2020-02-19 10:11:43
121 121
13,092 34.78%
100.00 ลำดับที่ 18
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 2020-02-19 10:56:14
229 229
10,417 28.38%
100.00 ลำดับที่ 19
 สพป.ปัตตานี เขต 1 2020-02-19 11:04:38
136 136
9,101 33.09%
100.00 ลำดับที่ 20
 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2020-02-19 19:17:25
225 225
8,462 28.44%
100.00 ลำดับที่ 21
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2020-02-20 02:04:30
111 111
4,164 30.03%
100.00 ลำดับที่ 22
 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 2020-02-20 03:04:19
209 209
8,556 28.11%
100.00 ลำดับที่ 23
 สพป.นราธิวาส เขต 3 2020-02-20 09:43:37
75 75
7,728 43.28%
100.00 ลำดับที่ 24
 สพป.อำนาจเจริญ 2020-02-20 12:44:16
252 252
6,937 25.62%
100.00 ลำดับที่ 25
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 2020-02-20 14:10:13
230 230
6,448 26.35%
100.00 ลำดับที่ 26
 สพป.สุโขทัย เขต 2 2020-02-20 21:10:49
162 162
5,068 27.22%
100.00 ลำดับที่ 27
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 2020-02-21 07:34:12
214 214
11,659 31.86%
100.00 ลำดับที่ 28
 สพป.สระแก้ว เขต 1 2020-02-21 17:30:59
145 145
6,209 23.37%
100.00 ลำดับที่ 29
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2020-02-21 18:10:23
162 162
5,160 27.16%
100.00 ลำดับที่ 30
 สพป.นครนายก 2020-02-22 12:10:48
131 131
4,560 24.10%
100.00 ลำดับที่ 31
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 2020-02-22 12:29:15
233 233
12,441 27.73%
100.00 ลำดับที่ 32
 สพป.ระยอง เขต 2 2020-02-23 22:33:04
87 87
4,383 24.94%
100.00 ลำดับที่ 33
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 2020-02-24 08:21:21
154 154
7,241 29.54%
100.00 ลำดับที่ 34
 สพป.อ่างทอง 2020-02-24 13:12:06
144 144
4,162 22.60%
100.00 ลำดับที่ 35
 สพป.พิษณุโลก เขต 3 2020-02-24 15:03:12
163 163
5,860 33.12%
100.00 ลำดับที่ 36
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 2020-02-26 10:21:47
180 180
8,287 30.02%
100.00 ลำดับที่ 37
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2020-02-26 11:26:15
135 135
4,783 24.13%
100.00 ลำดับที่ 38
 สพป.จันทบุรี เขต 2 2020-02-26 12:50:23
106 106
6,682 33.55%
100.00 ลำดับที่ 39
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2020-02-26 22:14:21
158 158
4,353 20.09%
100.00 ลำดับที่ 40
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 2020-02-27 01:00:04
331 331
9,243 27.71%
100.00 ลำดับที่ 41
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2020-02-28 13:29:04
132 132
4,045 30.28%
100.00 ลำดับที่ 42
 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 2020-03-01 16:05:14
254 254
12,055 31.35%
100.00 ลำดับที่ 43
 สพป.ราชบุรี เขต 2 2020-03-04 11:51:40
147 147
5,562 26.89%
100.00 ลำดับที่ 44
 สพป.เลย เขต 1 2020-03-05 14:54:01
142 142
6,254 33.63%
100.00 ลำดับที่ 45
 สพป.นครราชสีมา เขต 2 2020-03-05 21:33:50
175 175
7,338 30.68%
100.00 ลำดับที่ 46
 สพป.ตาก เขต 1 2020-03-09 05:51:22
108 108
4,698 34.23%
100.00 ลำดับที่ 47
 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 2020-03-10 02:33:03
145 145
6,177 31.57%
100.00 ลำดับที่ 48
 สพป.น่าน เขต 2 2020-03-10 13:54:09
145 145
4,132 26.06%
100.00 ลำดับที่ 49
 สพป.อุดรธานี เขต 4 2020-03-10 14:02:09
143 143
5,116 24.85%
100.00 ลำดับที่ 50
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 2020-03-11 10:34:05
76 76
1,764 24.10%
100.00 ลำดับที่ 51
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 2020-03-12 11:08:45
196 196
6,809 30.41%
100.00 ลำดับที่ 52
 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2020-03-13 10:13:02
99 99
3,975 32.61%
100.00 ลำดับที่ 53
 สพป.นครราชสีมา เขต 4 2020-03-13 10:49:05
179 179
8,109 29.69%
100.00 ลำดับที่ 54
 สพป.สระบุรี เขต 2 2020-03-13 10:51:59
135 135
7,137 32.39%
100.00 ลำดับที่ 55
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 2020-03-13 16:00:55
217 217
6,121 24.13%
100.00 ลำดับที่ 56
 สพป.อุดรธานี เขต 3 2020-03-14 07:00:24
203 203
7,530 25.79%
100.00 ลำดับที่ 57
 สพป.ลำปาง เขต 1 2020-03-15 15:28:29
94 94
4,774 30.57%
100.00 ลำดับที่ 58
 สพป.นครราชสีมา เขต 3 2020-03-16 14:45:39
183 183
6,962 26.92%
100.00 ลำดับที่ 59
 สพป.ยะลา เขต 2 2020-03-23 09:42:48
68 68
6,770 42.27%
100.00 ลำดับที่ 60
 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2020-03-24 10:09:27
139 139
6,011 28.10%
100.00 ลำดับที่ 61
 สพป.ชุมพร เขต 2 2020-03-25 10:43:42
119 119
6,742 34.05%
100.00 ลำดับที่ 62
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 2020-03-28 10:21:52
176 176
2,785 20.42%
100.00 ลำดับที่ 63
 สพป.นครราชสีมา เขต 6 2020-03-29 15:22:49
181 181
4,606 26.34%
100.00 ลำดับที่ 64
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2020-03-30 11:51:47
198 198
9,010 30.79%
100.00 ลำดับที่ 65
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2020-04-02 09:46:47
214 214
6,940 30.01%
100.00 ลำดับที่ 66
 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2020-04-02 11:21:29
203 203
8,354 30.02%
100.00 ลำดับที่ 67
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2020-04-03 04:01:06
80 80
5,506 27.19%
100.00 ลำดับที่ 68
 สพป.นนทบุรี เขต 2 2020-04-03 20:00:02
63 63
6,752 30.41%
100.00 ลำดับที่ 69
 สพป.ปทุมธานี เขต 2 2020-04-09 14:15:29
67 67
5,478 24.18%
100.00 ลำดับที่ 70
 สพป.พิษณุโลก เขต 1 2020-04-14 02:12:59
114 114
6,882 36.40%
100.00 ลำดับที่ 71
 สพป.ระนอง 2020-04-14 21:30:46
79 79
3,249 22.26%
100.00 ลำดับที่ 72
 สพป.สมุทรสงคราม 2020-04-17 16:20:23
69 69
2,599 27.44%
100.00 ลำดับที่ 73
 สพป.พังงา 2020-04-18 08:03:12
136 136
5,776 26.93%
100.00 ลำดับที่ 74
 สพป.นราธิวาส เขต 2 2020-04-20 18:34:52
117 117
11,777 39.14%
100.00 ลำดับที่ 75
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2020-04-22 19:37:54
192 192
7,017 27.63%
100.00 ลำดับที่ 76
 สพป.เลย เขต 3 2020-04-26 06:24:59
107 107
1,842 27.22%
100.00 ลำดับที่ 77
 สพป.เชียงราย เขต 1 2020-04-29 16:02:59
104 104
4,801 27.51%
100.00 ลำดับที่ 78
 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 2020-05-05 21:52:20
154 154
10,052 29.63%
100.00 ลำดับที่ 79
 สพป.หนองคาย เขต 1 2020-05-07 07:34:02
154 154
5,756 28.36%
100.00 ลำดับที่ 80
 สพป.น่าน เขต 1 2020-05-08 16:21:08
176 176
4,349 27.14%
100.00 ลำดับที่ 81
 สพป.ปัตตานี เขต 3 2020-05-11 16:19:30
67 67
4,127 37.39%
100.00 ลำดับที่ 82
 สพป.นครราชสีมา เขต 5 2020-05-15 03:03:55
213 213
6,996 28.46%
100.00 ลำดับที่ 83
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2020-05-15 22:21:49
142 142
4,755 30.58%
100.00 ลำดับที่ 84
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2020-05-27 11:26:54
71 71
8,021 28.03%
100.00 ลำดับที่ 85
 สพป.นครปฐม เขต 1 2020-05-28 20:26:20
121 121
8,521 27.82%
100.00 ลำดับที่ 86
 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2020-05-29 02:15:57
143 143
10,999 31.70%
100.00 ลำดับที่ 87
 สพป.อุทัยธานี เขต 2 2020-05-29 12:44:07
125 125
5,290 30.66%
100.00 ลำดับที่ 88
 สพป.สุรินทร์ เขต 2 2020-06-01 17:12:29
218 218
8,190 31.85%
100.00 ลำดับที่ 89
 สพป.นครปฐม เขต 2 2020-06-01 20:04:58
118 118
7,465 28.07%
100.00 ลำดับที่ 90
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2020-06-04 09:32:25
177 177
10,749 33.95%
100.00 ลำดับที่ 91
 สพป.บึงกาฬ 2020-06-08 13:25:52
211 211
10,687 28.91%
100.00 ลำดับที่ 92
 สพป.ชลบุรี เขต 2 2020-06-08 13:50:04
112 112
7,335 31.72%
100.00 ลำดับที่ 93
 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2020-06-22 04:22:42
72 72
10,082 31.42%
100.00 ลำดับที่ 94
 สพป.ชลบุรี เขต 3 2020-06-22 10:28:13
81 81
11,214 30.96%
100.00 ลำดับที่ 95
 สพป.อุดรธานี เขต 2 2020-06-22 11:35:13
194 194
5,490 24.45%
100.00 ลำดับที่ 96
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2020-06-22 18:02:47
118 118
5,278 30.69%
100.00 ลำดับที่ 97
 สพป.เลย เขต 2 2020-06-22 18:09:27
157 157
4,699 25.05%
100.00 ลำดับที่ 98
 สพป.ลำพูน เขต 1 2020-06-23 02:20:51
94 94
2,256 22.17%
100.00 ลำดับที่ 99
 สพป.สงขลา เขต 3 2020-06-23 04:52:59
193 193
10,350 27.32%
100.00 ลำดับที่ 100
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 2020-06-23 06:28:24
165 165
5,256 30.28%
100.00 ลำดับที่ 101
 สพป.ระยอง เขต 1 2020-06-23 15:25:48
114 114
11,577 28.68%
100.00 ลำดับที่ 102
 สพป.อุทัยธานี เขต 1 2020-06-23 20:33:41
83 83
2,225 26.63%
100.00 ลำดับที่ 103
 สพป.แพร่ เขต 2 2020-06-23 21:07:06
122 122
2,343 26.84%
100.00 ลำดับที่ 104
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2020-06-23 21:14:10
189 189
6,871 28.82%
100.00 ลำดับที่ 105
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 2020-06-24 00:14:42
180 180
5,381 27.07%
100.00 ลำดับที่ 106
 สพป.ลำปาง เขต 3 2020-06-24 03:15:22
93 93
1,526 24.20%
100.00 ลำดับที่ 107
 สพป.หนองคาย เขต 2 2020-06-24 09:55:24
105 105
3,767 25.51%
100.00 ลำดับที่ 108
 สพป.ลพบุรี เขต 1 2020-06-24 13:09:20
151 151
5,359 26.60%
100.00 ลำดับที่ 109
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2020-06-24 13:51:19
109 109
4,432 24.55%
100.00 ลำดับที่ 110
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2020-06-24 15:27:58
210 210
8,946 26.26%
100.00 ลำดับที่ 111
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2020-06-24 16:56:44
138 138
7,549 26.39%
100.00 ลำดับที่ 112
 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2020-06-24 17:57:26
100 100
3,885 32.70%
100.00 ลำดับที่ 113
 สพป.ขอนแก่น เขต 4 2020-06-24 18:26:55
175 175
4,646 24.52%
100.00 ลำดับที่ 114
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 2020-06-24 19:55:23
199 199
6,746 28.34%
100.00 ลำดับที่ 115
 สพป.สระแก้ว เขต 2 2020-06-24 23:37:04
118 118
4,635 23.84%
100.00 ลำดับที่ 116
 สพป.ยะลา เขต 3 2020-06-25 00:39:39
32 32
2,653 33.73%
100.00 ลำดับที่ 117
 สพป.สกลนคร เขต 3 2020-06-25 04:13:36
182 182
8,397 30.08%
100.00 ลำดับที่ 118
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2020-06-25 04:39:18
89 89
4,211 29.39%
100.00 ลำดับที่ 119
 สพป.ยโสธร เขต 2 2020-06-25 08:09:29
184 184
3,782 22.30%
100.00 ลำดับที่ 120
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2020-06-25 08:35:45
120 120
5,890 26.84%
100.00 ลำดับที่ 121
 สพป.ตรัง เขต 1 2020-06-25 10:32:27
132 132
6,454 30.87%
100.00 ลำดับที่ 122
 สพป.สตูล 2020-06-25 13:51:49
159 159
7,803 31.55%
100.00 ลำดับที่ 123
 สพป.ชลบุรี เขต 1 2020-06-25 14:37:28
82 82
6,474 26.04%
100.00 ลำดับที่ 124
 สพป.มหาสารคาม เขต 3 2020-06-25 15:41:00
145 145
4,621 28.25%
100.00 ลำดับที่ 125
 สพป.ราชบุรี เขต 1 2020-06-25 17:09:54
173 173
10,465 32.90%
100.00 ลำดับที่ 126
 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 2020-06-25 18:20:13
184 184
5,091 25.20%
100.00 ลำดับที่ 127
 สพป.เพชรบุรี เขต 2 2020-06-25 18:41:41
123 123
3,300 22.19%
100.00 ลำดับที่ 128
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2020-06-25 18:49:41
100 100
3,498 23.90%
100.00 ลำดับที่ 129
 สพป.ตรัง เขต 2 2020-06-25 19:52:08
135 135
7,022 31.39%
100.00 ลำดับที่ 130
 สพป.นนทบุรี เขต 1 2020-06-25 21:42:02
32 32
3,751 24.05%
103.42 ...  สพป.เชียงราย เขต 2 146 32
6,090 29.54%
101.89 ...  สพป.ตราด 106 32
5,071 25.25%
101.85 ...  สพป.ชุมพร เขต 1 108 32
4,836 21.98%
101.60 ...  สพป.ยโสธร เขต 1 187 32
3,980 22.81%
101.36 ...  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 147 32
6,671 26.17%
101.22 ...  สพป.จันทบุรี เขต 1 82 32
3,914 23.96%
101.20 ...  สพป.พะเยา เขต 1 83 32
2,177 25.83%
101.16 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 1 86 32
5,481 29.95%
101.02 ...  สพป.สิงห์บุรี 97 32
3,142 24.74%
100.98 ...  สพป.ปทุมธานี เขต 1 102 32
9,468 27.06%
100.88 ...  สพป.แพร่ เขต 1 114 32
4,598 43.06%
100.87 ...  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 230 32
6,093 23.17%
100.83 ...  สพป.สระบุรี เขต 1 120 32
6,703 36.11%
100.72 ...  สพป.สงขลา เขต 1 138 32
5,423 25.45%
100.45 ...  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 223 32
7,634 25.44%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 4 86 86
3,642 28.12%
100.00 ...  สพป.พิษณุโลก เขต 2 123 123
4,473 26.91%
100.00 ...  สพป.สุโขทัย เขต 1 124 124
4,662 25.68%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 126 126
6,087 32.83%
100.00 ...  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 134 134
4,849 25.04%
100.00 ...  สพป.ลำปาง เขต 2 106 106
3,294 30.21%
100.00 ...  สพป.ลพบุรี เขต 2 138 138
5,780 30.51%
100.00 ...  สพป.สงขลา เขต 2 126 126
7,109 32.02%
100.00 ...  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 143 143
5,025 30.02%
100.00 ...  สพป.พัทลุง เขต 1 116 116
4,558 27.92%
100.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 2 123 123
3,473 23.31%
100.00 ...  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 171 171
5,925 29.13%
100.00 ...  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91 91
3,435 24.04%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 127 127
4,147 26.51%
100.00 ...  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 134 134
4,715 27.79%
100.00 ...  สพป.สมุทรสาคร 102 102
10,188 30.15%
100.00 ...  สพป.ชัยนาท 162 162
6,886 35.57%
100.00 ...  สพป.กระบี่ 210 210
9,914 26.77%
100.00 ...  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 140 140
6,060 32.00%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 4 133 133
5,380 30.83%
100.00 ...  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 197 197
5,512 28.34%
100.00 ...  สพป.เชียงราย เขต 3 139 139
9,530 34.78%
100.00 ...  สพป.พิจิตร เขต 1 133 133
4,320 27.57%
100.00 ...  สพป.พะเยา เขต 2 125 125
3,241 23.01%
99.61 ...  สพป.สกลนคร เขต 2 255
9,135 29.10%
99.55 ...  สพป.มหาสารคาม เขต 2 221
6,148 28.13%
99.52 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 2 208
5,664 29.88%
99.50 ...  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201
6,259 27.75%
99.09 ...  สพป.อุดรธานี เขต 1 219
12,203 36.72%
98.01 ...  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201
8,566 31.85%
97.99 ...  สพป.นครพนม เขต 1 249
9,819 32.55%
97.96 ...  สพป.ภูเก็ต 49
5,809 34.58%
96.86 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 5 255
9,033 30.48%
94.59 ...  สพป.กรุงเทพมหานคร 37
5,175 33.26%
85.22 ...  สพป.ปัตตานี เขต 2 115
6,603 47.92%
79.01 ...  สพป.นครพนม เขต 2 181
6,679 31.78%
74.44 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 3 180
3,143 30.52%
11.11 ...  สพป.ขอนแก่น เขต 1 153
199 19.61%
0.00 ...   0
0 %
0.00 ...   217
0 %
0.00 ...   0
0 %
จำนวนโรงเรียน   26,970
รายงานแล้ว   26,776
ยังไม่ได้ตรวจ   80
ไม่ได้รายงาน   114


สรุปภาวะทุพโภชนาการ
จัดลำดับเขต

 

Powered By www.thaieducation.net