แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
สามชัยอุดมวิทย์
เข้าระบบ 194 ครั้ง
อันดับ 2
ทุ่งศรีเมืองประชาวิท
เข้าระบบ 168 ครั้ง
อันดับ 3
สะอาดประชาสรรพ์
เข้าระบบ 151 ครั้ง
อันดับ 4
นาจำปา
เข้าระบบ 148 ครั้ง
อันดับ 5
สะอาดสมศรีวิทยา
เข้าระบบ 141 ครั้ง
อันดับ 6
กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
เข้าระบบ 138 ครั้ง
อันดับ 7
เชียงเครือวิทยาคม
เข้าระบบ 136 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านนาวิทยาคม
เข้าระบบ 120 ครั้ง
อันดับ 9
โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 10
โนนเมืองประชานุเคราะ
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 11
ถ้ำปลาวิทยายน
เข้าระบบ 105 ครั้ง
อันดับ 12
ท่าแสงวิทยายน
เข้าระบบ 105 ครั้ง
อันดับ 13
หนองหัวช้าง
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 14
บ้านห้วยยาง
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านหนาดสงเคราะห์
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 16
ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อม
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 17
โคกเมยประชาพัฒนา
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 18
คำไผ่สงเคราะห์
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 19
บ้านโจดศิริราษฎร์บำร
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 20
หนองแวงแสน
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 21
แก่งนาขามสามัคคี
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 22
บ้านเหล่าค้อ
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 23
ชุมชนนามะเขือวิทยา
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 24
บ้านดอนสนวน
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 25
ดงน้อยวิทยา
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 26
ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 27
สายป่าแดงวิทยา
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 28
ดอนหวายราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 29
บ้านหนองกุงกลาง
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 30
ปากน้ำราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 31
กุดครองวิทยาคาร
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 32
บ้านโนนโพธิ์ศรี
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 33
หนองแปนโนนสูงนาเชือก
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 34
ท่าลำดวนประชาบำรุง
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 35
บ้านต้อนวิทยาคาร
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 36
บ้านหนองกุงใหญ่
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 37
ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 38
โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 39
ปลาเค้าวิทยาคาร
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 40
ห้วยตูมวิทยาคาร
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 41
หนองทุ่มสงเคราะห์
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 42
ข้าวหลามชัยศรีดอนยาง
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 43
ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 44
โป่งเชือกศึกษาสถาน
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 45
น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 46
โนนสะอาดราษฎร์สามัคค
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 47
อนุบาลกาฬสินธุ์
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 48
นาคูณวิทยา
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 49
โคกล่ามวิทยา
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 50
เสมาสามัคคี
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 51
บ้านม่วงวิทยาคม
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 52
คำปลาฝาโนนชัย
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 53
คำโพนทองราษฎร์นิยม
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 54
หนองแวงประชานุกูล
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 55
วังเกาะเหล็กทุ่งสว่า
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 56
นาสีนวลโสกทรายวิทยา
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 57
องค์การอุตสาหกรรมป่า
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 58
ค้อจารย์วิทยา
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 59
นามนราษฎร์นุเคราะห์
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 60
หนองตุวิทยา
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 61
สงยางสงเปลือยวิทยาคม
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 62
บึงไฮโนนสวางวิทยา
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 63
บึงสว่างวิทยาคม
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 64
บ้านโหมนสงเคราะห์
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 65
โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 66
สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 67
โคกกลางราษฎร์พัฒนา
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 68
โคกล่ามผดุงวิทย์
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 69
คำแคนราษฎร์วิทยา
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 70
เก่าน้อยโนนรังวิทยาเ
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 71
โนนเมืองวิทยาคาร
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 72
ธนบุรีโคกสีหนองเต่าว
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 73
หนองแสงราษฎร์พัฒนา
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 74
คำแคนวิทยา
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 75
สะอาดไชยศรี
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 76
ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 77
คำคาราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 78
บ้านเหล็กกกกอกสามัคค
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 79
โคกกลางวิทยา
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 80
หนองแคนวิทยา
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 81
ท่าไคร้สามัคคี
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 82
ด่านเหนือหนองไผ่สงเค
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 83
โคกเจริญคำน้ำแซบวิทย
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 84
หนองแซงวิทยา
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 85
ชุมชนโพนงามประสาทศิล
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 86
ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 87
ชุมชนนาจารย์วิทยา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 88
ชุมชนแก้งคำวิทยา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 89
หนองโพนวิทยายน
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 90
บ้านหนองม่วง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 91
บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยา
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 92
นามลวิทยาคาร
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 93
ท่านาจานวิทยา
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 94
สงยางสงเปลือยวิทยาคม
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 95
สะอาดโนนงามวิทยา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 96
บ้านโคกกว้าง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 97
บึงวิชัยสงเคราะห์
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 98
โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 99
สองห้องราษฎร์บูรณะ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 100
บ้านห้วยแสง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 101
กลางหมื่นสงเคราะห์
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 102
นาโกวิทยา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 103
หนองพอกวิทยายน
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 104
ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 105
บ้านสว่าง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 106
บ้านท่างาม สาขาบ้านด
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 107
ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 108
คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 109
โคกก่องวิทยา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 110
บ้านคำเม็ก
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 111
บ้านท่างาม
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 112
สหัสขันธ์วิทยาคม
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 113
บ้านหนองช้าง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 114
บ้านหลุบอินทรราษฎร์บ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 115
กุดอ้อประชานุสรณ์
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 116
ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 117
เหล่าหลวงวิทยาคาร
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 118
โคกคอนวิทยานุกูล
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 119
หนองแวงเหนือ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 120
นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 121
โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 122
หนองโพนวิทยายน(สาขาห
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 123
ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 124
สิงห์สะอาด
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 125
สามัคคีสำราญวิทย์
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 126
ดงพยุงสงเคราะห์
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 127
หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 128
ดงเมืองวิทยาคาร
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 129
ด่านใต้วิทยา
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 130
หัวขวาวิทยา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 131
กุดลิงวิทยาคม
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 132
หนองบัวราษฎร์นิยม
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 133
โพนสวางพิทยาคม
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 134
คำหุ่งราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 135
หนองกุงวิทยาคม
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 136
นิคมลำปาววิทยา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 137
แกเปะราษฎร์นิยม
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 138
เหล่าสูงวิทยา
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 139
โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 140
โคกนางามสามัคคี
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 141
สำเริงวิทยา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 142
คำประถมนิคมสงเคราะห์
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 143
บ้านโคกใส
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 144
ดงพะยอมหนองคูสามัคคี
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 145
บ้านแกวิทยายน
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 146
ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 147
บ้านหนองกุงน้อย
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 148
หามแหโพนทองวิทยาคม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 149
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 150
ภูปอวิทยา
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 151
บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 152
เหล่าเขืองโนนเสียววิ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 153
เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 154
กาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 155
ชุมชนนามะเขือวิทยา(ส
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 156
หัวคูประชาอุทิศ
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 157
คำโพนคำม่วงวิทยา
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 158
ดงน้อยสงเคราะห์
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 159
บ้านลาดวิทยาเสริม
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 160
คอนเรียบอนุกูล
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 161
บ้านคำเชียงวัน
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 162
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 163
นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 164
ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 165
บ้านม่วงวิทยายน
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 166
หนองโพนโนนสมบูรณ์
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 167
กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทย
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 168
พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 169
ดงพยุงสงเคราะห์(สาขา
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 170
แก้งนางราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 171
บ้านกุดแห่
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 172
ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่า
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 173
โพนสวางพิทยาคม(สาขาโ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 174
บ้านแวงประชารัฐบำรุง
เข้าระบบ 18 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net