แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
บ้านบายอ
เข้าระบบ 331 ครั้ง
อันดับ 2
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 269 ครั้ง
อันดับ 3
บ้านยือนัง
เข้าระบบ 234 ครั้ง
อันดับ 4
เขื่อนบางลาง
เข้าระบบ 228 ครั้ง
อันดับ 5
บ้านตังกาเด็ง
เข้าระบบ 200 ครั้ง
อันดับ 6
บ้านฉลองชัย
เข้าระบบ 130 ครั้ง
อันดับ 7
บันนังสตาอินทรฉัตรมิ
เข้าระบบ 128 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านทำนบ
เข้าระบบ 126 ครั้ง
อันดับ 9
บ้านเตาปูน (ธนาคารกร
เข้าระบบ 122 ครั้ง
อันดับ 10
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 122 ครั้ง
อันดับ 11
บ้านลือเน็ง
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 12
บ้านบางลาง
เข้าระบบ 117 ครั้ง
อันดับ 13
บ้านปะแต
เข้าระบบ 113 ครั้ง
อันดับ 14
บ้านบันนังกูแว
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 15
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 16
บ้านหลักเขต
เข้าระบบ 104 ครั้ง
อันดับ 17
บ้านลูโบ๊ะปันยัง
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 18
สามัคคี
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 19
บ้านบาจุ
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 20
บ้านสันติ
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านคชศิลา
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 22
บ้านตันหยง สาขาบ้านเ
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 24
บ้านพงกูแว
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 25
บ้านลากอ
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 26
บ้านซีเยาะ
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 27
บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 28
บ้านคลองน้ำใส
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 29
บ้านรานอ
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 30
บ้านบาละ
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 31
บ้านเตรียมปัญญา
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 32
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 33
บ้านตะบิงติงงีสามัคค
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 34
ท่าละมัย
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 35
บ้านวังสำราญ
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 36
บ้านตันหยง
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 37
บ้านวังหิน
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 38
อาสินศึกษา
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านนิบง
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านบาเจาะ
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 41
บ้านสาคู
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 42
บ้านยะหา
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 43
บ้านทรายแก้ว
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 44
บ้านลีตอ
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 45
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 46
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 47
บ้านตะบิงติงงี
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 48
บ้านลาแล
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 49
ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 50
บ้านบันนังดามา
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 51
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 52
บ้านคีรีลาดพัฒนา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 53
บ้านรัตนา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 54
บ้านธารทิพย์
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 55
บ้านเจาะตาแม
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 56
บ้านป่าหวัง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 57
บ้านกาตอง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 58
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 59
บ้านบาโงยซิแน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 60
บ้านปาแดรู
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 61
บ้านตาชี
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 62
บ้านกาโสด
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 63
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 64
บ้านเจาะปันตัง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 65
บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 66
บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 67
บ้านกือลอง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 68
บ้านละแอ
เข้าระบบ 21 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net