แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
บ้านทุ่งพล้อ
เข้าระบบ 267 ครั้ง
อันดับ 2
บ้านป่าคา
เข้าระบบ 220 ครั้ง
อันดับ 3
บ้านหนองบัว(ศรีนคร)
เข้าระบบ 204 ครั้ง
อันดับ 4
บ้านป่ากล้วย
เข้าระบบ 173 ครั้ง
อันดับ 5
วัดเกาะ
เข้าระบบ 142 ครั้ง
อันดับ 6
บ้านพระปรางค์
เข้าระบบ 137 ครั้ง
อันดับ 7
บ้านบึงงาม
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านวังธาร
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 9
วัดโบราณหลวง
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 10
วัดเกาะน้อย
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 11
วัดปากคลองช้าง
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 12
หาดเสี้ยววิทยา
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 13
บ้านลานตาเมือง
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 14
บ้านวังพิกุล
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านสารจิตร
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 16
บ้านทับผึ้ง
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 17
บ้านห้วยหยวก
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 18
บ้านหัวฝาย
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 19
บ้านคลองสำราญ
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 20
วัดปากน้ำ
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านปากสิน(ต้นประชาน
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 22
บ้านสะท้อ
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านโซกม่วง
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 24
บ้านนา
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 25
บ้านท่าทอง
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 26
บ้านธารน้ำทิพย์
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 27
บ้านวังไฟไหม้
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 28
บ้านกลางดง
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 29
บ้านซ่าน
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 30
บ้านนาขุนไกร
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 31
บ้านลำโชค
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 32
บ้านแม่ฮู้
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 33
หนองอ้อบำเพ็ญ
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 34
บ้านธารชะอม
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 35
เทวัญอำนวยวิทย์
เข้าระบบ 73 ครั้ง
อันดับ 36
บ้านนาต้นจั่น
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 37
บ้านหนองแหน(ศรีนคร)
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 38
บ้านวังทอง
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 39
วัดหนองโว้ง(อรรถกิจว
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านหนองแหน(ศรีสำโรง
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 41
บ้านแม่ท่าแพ
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 42
บ้านขอนซุง
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 43
บ้านสันติพิทยาคาร
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 44
บ้านปากสาน
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 45
บ้านตาลพร้า
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 46
บ้านราวต้นจันทน์
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 47
บ้านโซกเปือย
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 48
บ้านไผ่ตะล่อม
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 49
บ้านบึงบอน
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 50
บ้านหนองรังสิต
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 51
บ้านวังแร่
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 52
บ้านแม่สำ
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 53
อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 54
แม่สานสามัคคี
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 55
บ้านปากคะยาง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 56
ไชยะวิทยา
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 57
บ้านวังยายมาก
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านเขาดินไพรวัน
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 59
วัดศรีสังวร
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 60
บ้านหนองหมื่นชัย
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 61
บ้านแม่เทิน
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 62
บ้านไม้งาม
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 63
บ้านแม่สาน
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 64
บ้านใหม่โพธิ์งาม
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 65
บ้านศาลาไก่ฟุบ
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 66
บ้านหนองยาว
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 67
บ้านห้วยติ่ง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 68
บ้านท่ามักกะสัง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 69
บ้านดอนระเบียง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 70
บ้านดอนจันทร์
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 71
บ้านหมอนสูง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 72
บ้านห้วยตม
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 73
ชุมชนบ้านคลองยาง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 74
อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งว
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 75
บ้านดอยไก่เขี่ย
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 76
บ้านป่าเลา
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านวังสมบูรณ์
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 78
บ้านวังตามน(น้อยประช
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 79
บ้านน้ำขุม
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 80
วัดบ้านเหมือง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 81
บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำ
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 82
บ้านห้วยไคร้
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 83
บ้านท่าโพธิ์
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 84
มิตรภาพที่ 38(บ้านหน
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 85
มิตรสัมพันธ์(เพียวอน
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 86
วัดศิริบูรณาราม
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 87
บ้านเตว็ดกลาง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 88
บ้านวัดโบสถ์
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 89
บ้านแม่ราก
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 90
วัดภูนก
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 91
บ้านโคกกะทือ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 92
วัดคุ้งยาง
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 93
บ้านไร่(สำนักงานสลาก
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 94
บ้านนาพง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 95
อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 96
บ้านแก่ง
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 97
วัดตลิ่งชัน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 98
บ้านสันหีบ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 99
บ้านห้วยโป้
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 100
เชิงผา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 101
บ้านแม่ทุเลา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 102
วัดบ้านกรุ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 103
บ้านแม่บ่อทอง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 104
บ้านเขาทอง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 105
บ้านคลองตาล(กระจ่างจ
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 106
บ้านบุ่งสัก
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 107
บ้านแสงสว่าง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 108
บ้านท่าชุม(ประชาอุทิ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 109
บ้านท่าวิเศษ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 110
โรตารี่สวรรคโลก 1
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 111
บ้านตึก
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 112
บ้านเกาะน้อย
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 113
บ้านศรีสวรรค์
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 114
อนุบาลศรีสำโรง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 115
บ้านดงย่าปา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 116
บ้านป่ายาง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 117
บ้านบึงสวย
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 118
บ้านโป่งฝาง
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 119
วัดป่าถ่อน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 120
บ้านห้วยเจริญ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 121
ประชาอุทิศ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 122
ศีกษาเกษตรศิลป์
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 123
บ้านปากคลองแดน
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 124
บ้านท่าชัย
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 125
บ้านหนองบัว(ศรีสัชนา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 126
บ้านป่ากุมเกาะ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 127
บ้านฝั่งหมิ่น
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 128
บ้านดงจันทน์
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 129
บ้านแม่ทุเลาใน
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 130
วัดคลองกระจง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 131
วัดไทรย้อย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 132
บ้านผาเวียง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 133
บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนู
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 134
บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทอง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 135
บ้านหนองกลับ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 136
บ้านร้องตลาด(ประชานุ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 137
หมอนสูงประชาสรรค์
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 138
วัดกรงทอง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 139
บ้านดงคู่
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 140
บ้านทุ่งมหาชัย
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 141
บ้านสุเม่น
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 142
บ้านไทยชนะศึก
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 143
บ้านหนองป่าตอ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 144
วัดไผ่ล้อม
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 145
อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 146
บ้านสันติสุข
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 147
วัดวังใหญ่
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 148
บ้านแม่คุ
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 149
บ้านโป่งตีนตั่ง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 150
บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 151
บ้านดงไทยวิทยา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 152
บ้านหนองผักบุ้ง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 153
ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีส
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 154
วัดบ้านคลอง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 155
บ้านดงยาง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 156
สามัคคีวิทยา
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 157
วัดวังค่า
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 158
วัดแสนตอ
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 159
บ้านคลองแห้ง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 160
บ้านสามหลัง(ประชารัง
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 161
บ้านปางสา
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 162
บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสน
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 163

เข้าระบบ 8 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net