แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
บ้านศาลาคลอง
เข้าระบบ 232 ครั้ง
อันดับ 2
บ้านหินงามสามัคคี
เข้าระบบ 204 ครั้ง
อันดับ 3
วัดทัพหมัน
เข้าระบบ 169 ครั้ง
อันดับ 4
วัดทองหลาง
เข้าระบบ 162 ครั้ง
อันดับ 5
วัดหนองมะกอก
เข้าระบบ 125 ครั้ง
อันดับ 6
บ้านหนองอาสา
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 7
รัตนโกสินทร์2(สมโภชก
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 8
วัดหนองบัว
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 9
บ้านวังผาลาด
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 10
บ้านเขาลูกโล่
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 11
วัดห้วยแห้ง
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 12
บ้านนาไร่เดียว
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 13
บ้านหนองผักแพว
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 14
บ้านหนองฝาง
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 16
บ้านอีมาดอีทราย
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 17
บ้านวังพง
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 18
บ้านบุ่ง
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 19
อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 20
บ้านวังหิน
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านโป่งสามสิบ
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 22
บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 23
วัดทัพหลวง
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 24
บ้านห้วยพลู
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 25
บ้านหนองลันราษฎร์บำร
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 26
วัดเขาพระยาสังฆาราม
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 27
บ้านวังตอสามัคคี
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 28
บ้านน้ำพุ
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 29
บ้านหูช้าง
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 30
บ้านหินตุ้ม
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 31
บ้านร่องมะดูก
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 32
บ้านตลิ่งสูง
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 33
บ้านลานคา
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 34
บ้านหนองจอก
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 35
วัดหนองเต่า
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 36
บ้านท่าชะอม
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 37
บ้านคลองชะนี
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 38
ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านกลาง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านเนินพยอม
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 41
วัดห้วยพระจันทร์
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 42
บ้านประดาหัก
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 43
บ้านป่าอ้อ
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 44
ชุมชนบ้านทุ่งนา
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 45
บ้านหนองจิกยาว
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 46
บ้านหนองผักกาด
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 47
บ้านหนองแกเชียงราย
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 48
ชุมชนบ้านประดู่ยืน
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 49
วัดผาทั่ง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 50
บ้านบุ่งฝาง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 51
บ้านเพชรน้ำผึ้ง
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 52
บ้านหนองไม้แก่น
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 53
บ้านห้วยไผ่ขุย
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 54
บ้านสมอทอง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 55
อนุบาลบ้านไร่
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 56
อนุบาลห้วยคต (บ้านชุ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 57
วัดทัพคล้าย
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านนาทุ่งเชือก
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 59
บ้านห้วยเปล้า
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 60
บ้านหนองมะสัง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 61
บ้านใหม่คลองเคียน
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 62
อนุบาลลานสัก
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 63
บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 64
บ้านใหม่หนองแก
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 65
บ้านเขาวง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 66
บ้านหนองบ่มกล้วย
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 67
บ้านห้วยทราย
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 68
บ้านบุ่งกะเซอร์
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 69
บ้านบ่อทับใต้
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 70
วัดทุ่งหลวง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 71
บ้านคลองโป่ง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 72
บ้านทุ่งสามแท่ง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 73
บ้านปางไม้ไผ่
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 74
บ้านร่องตาที
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 75
ชุมชนบ้านทุ่งนางาม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 76
อนุบาลห้วยคต สาขาบ้า
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านใหม่คลองอังวะ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 78
วัดสะนำ
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 79
บ้านห้วยบง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 80
บ้านป่าเลา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 81
บ้านหนองม่วง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 82
บ้านงิ้วงาม
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 83
บ้านทุ่งนาสวน
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 84
บ้านพุต่อ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 85
วัดเทพนิมิต
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 86
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 87
บ้านจัน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 88
บ้านเขาน้ำโจน
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 89
บ้านเนินมะค่า
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 90
บ้านโกรกลึก
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 91
ห้วยขาแข้งวิทยาคม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 92
บ้านดงประดาพระ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 93
บ้านคลองหวาย
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 94
ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 95
วัดหนองยาง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 96
บ้านล่อมเสือโฮก
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 97
บ้านหนองกระทุ่ม
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 98
วัดหัวเมือง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 99
บ้านคลองแห้งวิทยา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 100
บ้านเนินสาธารณ์
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 101
บ้านดง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 102
บ้านทุ่งใหญ่
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 103
ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 104
บ้านห้วยป่าปก
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 105
บ้านน้ำรอบ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 106
บ้านเขาน้อย
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 107
บ้านซับสุราษฎร์
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 108
วัดเขาฆ้องชัย
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 109
วัดปทุมทอง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 110
บ้านทัพยายปอน
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 111
วัดเขาผาแรต
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 112
บ้านเขากวางทอง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 113
สง่ารวมราษฎร์
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 114
บ้านตะกรุด
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 115
บ้านเจ้าวัด
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 116
บ้านใหม่ร่มเย็น
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 117
บ้านห้วยโศก
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 118
บ้านโป่งข่อย
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 119
บ้านพุบอน
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 120
บ้านทุ่งน้อย
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 121
บ้านน้ำวิ่ง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 122
บ้านคลองตะขาบ
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 123
วัดทุ่งโพ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 124
บ้านหินโหง่น
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 125
วัดทัพหลวง สาขาบ้านป
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 126
ชุมชนบ้านหนองงาแซง
เข้าระบบ 14 ครั้ง
อันดับ 127
วัดป่าช้า (สิริราษฎร
เข้าระบบ 8 ครั้ง
อันดับ 128
วัดห้วยขานาง
เข้าระบบ 6 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net