แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
บ้านแม่ม่า
เข้าระบบ 376 ครั้ง
อันดับ 2
ทุ่งฮั้ววิทยา
เข้าระบบ 194 ครั้ง
อันดับ 3
บ้านเลาสู
เข้าระบบ 121 ครั้ง
อันดับ 4
บ้านขอวิทยา
เข้าระบบ 117 ครั้ง
อันดับ 5
ชุมชนบ้านใหม่
เข้าระบบ 110 ครั้ง
อันดับ 6
บ้านปงคอบ
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 7
บ้านทุ่งผึ้ง
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านน้ำจำ
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 9
บ้านวังโป่ง
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 10
บ้านสันมะเกลือ
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 11
วังทองวิทยา
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 12
บ้านไฮ
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 13
อนุบาลแจ้ห่ม
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 14
บ้านแม่พริก
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านแม่เย็น
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 16
บ้านแป้น
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 17
บ้านป่าแขม
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 18
บ้านเมืองตึง
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 19
ร่องเคาะวิทยา
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 20
บ้านสวนดอกคำ
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านแม่ตาใน
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 22
บ้านก่อ
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านแม่เบิน
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 24
บ้านหนองนาว
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 25
บ้านแพะ
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 26
บ้านดอนไชย
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 27
ชุมชนบ้านสา
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 28
บ้านวังใหม่
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 29
บ้านหลวงแจ้ซ้อน
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 30
บ้านหัวเมือง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 31
อนุบาลวังเหนือ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 32
บ้านสาแพะ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 33
บ้านทุ่งจี้
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 34
บ้านดอนแก้ว
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 35
บ้านดอนแก้ว
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 36
บ้านแม่แจ๋ม
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 37
ผาช่อวิทยา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 38
บ้านทุ่งฮี
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านทุ่งข่วง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านไร่
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 41
บ้านนาไหม้
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 42
บ้านใหม่เหล่ายาว
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 43
บ้านสบลี
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 44
ทุ่งคาวิทยา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 45
บ้านใหม่สามัคคี
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 46
บ้านปงถ้ำ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 47
บ้านใหม่ผ้าขาว
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 48
บ้านทัพป่าเส้า
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 49
บ้านหัวทุ่ง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 50
วังทรายคำวิทยา(ปงวัง
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 51
บ้านกล้วย
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 52
บ้านแม่ตา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 53
บ้านเปียงใจ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 54
วังแก้ววิทยา
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 55
บ้านปงดอน
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 56
อนุบาลเมืองปาน (บ้าน
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 57
ไผ่งามวิทยา
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านศรีบุญเรือง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 59
บ้านหัวฝาย
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 60
บ้านทุ่งสะแกง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 61
บ้านปางดะ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 62
บ้านต้นงุ้น
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 63
บ้านสบฟ้า
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 64
บ้านใหม่พัฒนา
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 65
บ้านแม่สุขวังเหนือ
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 66
บ้านแม่หีด
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 67
บ้านทุ่งปี้
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 68
บ้านจ๋ง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 69
บ้านนางาม
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 70
บ้านแม่สุก
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 71
บ้านแม่สุขใน
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 72
แจ้ซ้อนวิทยา
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 73
แจ้คอนวิทยา
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 74
บ้านทุ่งโป่ง
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 75
บ้านวังมน
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 76
บ้านทุ่งส้าน
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านหนองกอก
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 78
บ้านป่าเหมี้ยง
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 79
บ้านเฮี้ย
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 80
บ้านทุ่งปง
เข้าระบบ 18 ครั้ง
อันดับ 81
บ้านป่าเหว
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 82
บ้านม่วงงาม
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 83
บ้านฮ่องลี่
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 84
บ้านช่อฟ้า
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 85
บ้านถ้ำ
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 86
บ้านขาม
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 87
ปลายนาวิทยา
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 88
บ้านทุ่งฮ้าง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 89
บ้านม่วง
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 90
บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอ
เข้าระบบ 13 ครั้ง
อันดับ 91
บ้านทุ่ง
เข้าระบบ 12 ครั้ง
อันดับ 92
บ้านแม่กองปิน
เข้าระบบ 11 ครั้ง
อันดับ 93
บ้านหนอง
เข้าระบบ 10 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net