แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
บ้านโนนสำราญ
เข้าระบบ 212 ครั้ง
อันดับ 2
บ้านดงแดงหนองเพียขัน
เข้าระบบ 185 ครั้ง
อันดับ 3
บ้านดงยาง
เข้าระบบ 146 ครั้ง
อันดับ 4
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิ
เข้าระบบ 132 ครั้ง
อันดับ 5
บ้านธวัชบุรี
เข้าระบบ 126 ครั้ง
อันดับ 6
บ้านค้อ
เข้าระบบ 121 ครั้ง
อันดับ 7
บ้านพยอม
เข้าระบบ 121 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 9
หนองตอวิทยา
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 10
บ้านหนองตากร้า(ศรีไพ
เข้าระบบ 116 ครั้ง
อันดับ 11
บ้านหนองแวงหนองหัวคน
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 12
รัฐทวิคาม
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 13
บ้านดงกลาง
เข้าระบบ 105 ครั้ง
อันดับ 14
โนนสีดาวิทยา
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 15
บ้านเหล่าขาม(มูลสารศ
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 16
บ้านเล้าวิทยาคาร
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 17
บ้านธาตุประทับ
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 18
ชุมชนบ้านเมืองหงส์
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 19
หนองคูโคกขุมดิน
เข้าระบบ 96 ครั้ง
อันดับ 20
ร่องคำวิทยานุกูล
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 21
บ้านหนองดู่
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 22
บ้านเมืองทอง(วีระประ
เข้าระบบ 92 ครั้ง
อันดับ 23
บ้านผักแว่นอนามัย(คุ
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 24
บ้านข่า
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 25
อนุบาลร้อยเอ็ด
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 26
บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 27
สหคามวิทยาคาร
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 28
ป่าแดงหนองฮูหนองตอโน
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 29
บ้านหนองใหญ่
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 30
บ้านหนองชาด
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 31
บ้านขาม
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 32
ดินดำบัวรองวิทยา
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 33
บ้านเหล่าใหญ่(สมานรา
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 34
บ้านยางเครือ
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 35
บ้านขุมดินสว่างประชา
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 36
เขวาชีรัฐประชาสรรค์
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 37
บ้านโนนรัง
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 38
บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 39
บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พ
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 40
บ้านป่านหนองอ้อ
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 41
บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎ
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 42
บ้านดอนแดง
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 43
บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 44
บ้านอีหมุน
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 45
บ้านดงบัง(พิกุลศึกษา
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 46
ไตรคามวิทยา
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 47
ชุมชนบ้านโคกล่าม
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 48
ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 49
บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศร
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 50
สหสามัคคีวิทยา
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 51
บ้านหนองสาหร่าย
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 52
โสภโณประชาสรรค์
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 53
อดุลวิหารกิจ(คุรุราษ
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 54
เมืองธวัชบุรี
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 55
บ้านปาฝา(คุรุประชานุ
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 56
ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 57
บ้านหนองแวง
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 58
บ้านหมูม้น
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 59
บ้านหวายหลึม
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 60
บ้านป่าแหนหนองไร่
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 61
บ้านม่วงท่าลาด
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 62
บ้านเทอดไทย
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 63
บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 64
บ้านกอกวิทยาคาร
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 65
วังยาวเจริญวิทย์
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 66
บ้านไผ่
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 67
บ้านหนองโทนหนองเขวา(
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 68
ไพศาลวิทยาคม
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 69
บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎ
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 70
บ้านหนองบัวดอนไผ่
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 71
บ้านหัวโนน
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 72
ไตรคามสามัคคี(บ้านขี
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 73
บ้านมีชัย
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 74
บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎ
เข้าระบบ 56 ครั้ง
อันดับ 75
บ้านเปลือยน้อย(คุรุร
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 76
บ้านดู่
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 77
บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 78
วัดโนนสำราญ(ประชาสาม
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 79
บ้านขี้เหล็ก
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 80
บ้านดอนชัย
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 81
บ้านดอนแคน
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 82
วัดบ้านแพง(จตุคามวิท
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 83
บ้านหนองต่าย
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 84
บ้านป่าสุ่ม
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 85
บ้านฝั่งแดง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 86
บ้านเหล่ายูง
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 87
บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 88
คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 89
ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 90
บ้านหนองผักแว่น
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 91
บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 92
บ้านงูเหลือม
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 93
บ้านโคกกลาง
เข้าระบบ 49 ครั้ง
อันดับ 94
ธรรมจารีนิวาส
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 95
บ้านเหล่างิ้ว(เหล่าง
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 96
บ้านดงยางโคกพิลา(ประ
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 97
บ้านแคนสามัคคี
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 98
บ้านกล้วยวิทยา
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 99
บ้านหนองหิน
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 100
บ้านหนองแอก
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 101
บ้านดู่น้อย
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 102
บ้านสองพี่น้องวิทยาค
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 103
เมืองร้อยเอ็ด
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 104
บ้านตรีคาม
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 105
บ้านหนองตอนาดีเทพประ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 106
บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐ
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 107
บ้านแมดโพธิ์กลาง
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 108
บ้านศรีสมเด็จ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 109
บ้านหัวนาคำ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 110
บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 111
เวฬุวันวิทยา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 112
บ้านหวายน้อย
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 113
บ้านค้อกุดจอก
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 114
บ้านหนองพานแยบัวห้าว
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 115
บ้านหนองนาสร้าง(ศิริ
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 116
บ้านอีโก่ม
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 117
บ้านหนองช้าง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 118
บ้านจันทร์สว่าง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 119
บ้านอีโคตร(สามัคคีรา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 120
บ้านพลับพลา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 121
บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธา
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 122
บ้านอีง่อง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 123
ดงยางสะแบง
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 124
บ้านสวนจิก
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 125
บ้านราชธานี
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 126
บ้านอุ่มจาน
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 127
ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 128
บ้านขว้างท่าสะแบง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 129
บ้านเลิงคาประชาเนรมิ
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 130
นาคำเจริญวิทย์
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 131
ชุมชนบ้านยางกู่
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 132
บ้านหนองแก่ง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 133
บ้านเขือง
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 134
บ้านเกษมสุข
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 135
บ้านสงเปลือย(ประชารา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 136
รัฐประชาวิทยาคาร
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 137
บ้านเมืองน้อย
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 138
บ้านเขวาทุ่ง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 139
บ้านตาอุด
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 140
บ้านมะยาง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 141
บ้านกอกนายูง(คุรุราษ
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 142
บ้านดงเครือวัลย์
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 143
ไตรมิตรวิทยา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 144
ทรายทองวิทยา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 145
ชุมชนบ้านสีแก้ว
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 146
บ้านโคกสง่า(มิตรภาพค
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 147
บ้านหนองสองห้อง(คุรุ
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 148
บ้านดงลาน(คุรุรัฐประ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 149
บ้านโนนข่า
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 150
บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประ
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 151
บ้านวังปากบุ่ง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 152
บ้านแวงวิทยา
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 153
บ้านหนองเต่า
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 154
บ้านซ้งวิทยาคม
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 155
บ้านแดงโนนสว่าง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 156
บ้านโคกมอน
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 157
บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 158
ชุมชนบ้านประตูชัย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 159
บ้านหนองผือโพนศรี
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 160
บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิ
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 161
บ้านอุ่มเม้า
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 162
บ้านเปลือยสีแก้ว
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 163
ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 164
บ้านชาดมะเหลื่อม
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 165
บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิ
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 166
บ้านหนาด
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 167
บ้านสังข์สงยาง(คุรุร
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 168
บึงงามพัฒนา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 169
จตุรพักตรพิมาน
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 170
พรหมยานุสรณ์
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 171
บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 172
หัวนางามวิทยา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 173
เมืองจังหาร
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 174
บ้านหนองโสน
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 175
บ้านขมิ้นจานทุ่ง
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 176
บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 177
บ้านหนองผือ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 178
ประชาราษฏร์รังสรรค์
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 179
บ้านไก่ป่า
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 180
บ้านขว้างใหญ่
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 181
บ้านโคกข่าหนองโก
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 182
บ้านเปลือยตาลคุรุวิท
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 183
บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 184
ราชสารสุธีอนุสรณ์
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 185
บ้านหนองยูง
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 186
บ้านโนนราษี
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 187
บ้านหนองบั่ว
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 188
บ้านสวนมอญ
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 189
บ้านยางใต้
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 190
บ้านเหล่ากุด
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 191
บ้านหนองแวงยาว
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 192
บ้านโสกเชือก(คุรุราษ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 193
บ้านหนองตาไก้หนองตุ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 194
บ้านป่ายาง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 195
บ้านโพนทอง
เข้าระบบ 29 ครั้ง
อันดับ 196
บ้านดอนพยอมน้อย
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 197
บ้านหนองจิกโคกสูง
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 198
บ้านดอนสำราญ
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 199
บ้านหนองเบิด
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 200
บ้านดงบ้านนาประชาสรร
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 201
บ้านซองแมว
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 202
บ้านอ้นวิทยาประชาสรร
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 203
บ้านคางฮุง
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 204
บ้านนางาม
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 205
บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิล
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 206
บ้านแก่นทราย(คุรุราษ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 207
บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 208
บ้านจาน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 209
บ้านแคน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 210
บ้านโนนสั้นหนองแคสาม
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 211
บ้านหนองคูบอน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 212
บ้านหนองผือน้อย(สันต
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 213
บ้านเหล่ากล้วย
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 214
แซงแหลมดินแดงโนนสวรร
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 215
บ้านแมตวิทยาคาร
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 216
รัตนประชานุสรณ์
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 217
บ้านสังข์
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 218
โนนเชียงบังหาดหนองแค
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 219
บ้านบากหนองแดง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 220
บ้านดงสวอง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 221
บ้านดอนแก้ว
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 222
บ้านเปลือย(สามัคคีรา
เข้าระบบ 23 ครั้ง
อันดับ 223
บ้านหนองเข็ง
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 224
บ้านมะอึ
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 225
หนองบัวเลิงเหล่าสวนม
เข้าระบบ 21 ครั้ง
อันดับ 226
บ้านโนนแท่น
เข้าระบบ 20 ครั้ง
อันดับ 227
บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อ
เข้าระบบ 19 ครั้ง
อันดับ 228
บ้านป่าดวน
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 229
บ้านสามแยกโพธิ์ชัย
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 230
ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย
เข้าระบบ 16 ครั้ง
อันดับ 231
โพธิ์สัยสว่างวิทย์
เข้าระบบ 15 ครั้ง
อันดับ 232
บ้านเลิงคาประชาเนรมิ
เข้าระบบ 2 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net