ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 เทวัญอำนวยวิทย์
620256 133 ขนาดกลาง 21,000 44,000 10,000 75,000
2
 วัดไผ่ล้อม
620331 86 ขนาดเล็ก 53,900 15,000 68,900
3
 บ้านวังไฟไหม้
620293 74 ขนาดเล็ก 53,800 53,800
4
 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
620219 55 ขนาดเล็ก 7,000 78,000 85,000
5
 บ้านหนองป่าตอ
620340 76 ขนาดเล็ก 28,500 36,500 65,000
6
 วัดเกาะน้อย
620206 87 ขนาดเล็ก 26,000 32,000 58,000
7
 บ้านเกาะน้อย
620207 87 ขนาดเล็ก 55,000 25,000 80,000
8
 หมอนสูงประชาสรรค์
620212 72 ขนาดเล็ก 5,950 38,050 44,000
9
 บ้านโคกกะทือ
620275 49 ขนาดเล็ก 20,000 20,000 20,000 60,000
10
 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
620194 185 ขนาดกลาง 75,000 75,000
11
 บ้านดงยาง
620209 67 ขนาดเล็ก 25,600 15,000 40,600
12
 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
620187 44 ขนาดเล็ก 56,000 56,000
13
 บ้านลำโชค
620237 27 ขนาดเล็ก 55,000 30,000 85,000
14
 บ้านโซกเปือย
620295 75 ขนาดเล็ก 20,000 35,000 30,000 85,000
15
 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
620330 170 ขนาดกลาง 6,000 15,000 54,000 75,000
16
 วัดคุ้งยาง
620316 58 ขนาดเล็ก 16,500 28,000 40,500 85,000
17
 บ้านธารชะอม
620156 167 ขนาดกลาง 67,000 8,000 75,000
18
 บ้านหนองรังสิต
620140 193 ขนาดกลาง 74,900 74,900
19
 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
620151 447 ขนาดใหญ่ 39,500 39,500
20
 บ้านป่ากุมเกาะ
620310 168 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 577,350 395,550 382,800 1,355,700

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net