ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2558
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านละหานสามัคคี
201223 207 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
2
 บ้านหนองนกคู่
200245 163 ขนาดกลาง 15,000 60,000 0 75,000
3
 บ้านสัมฤทธิ์
200869 202 ขนาดกลาง 73,890 0 0 73,890
4
 บ้านหนองหว้าตาดำ
200269 280 ขนาดกลาง 15,000 60,000 0 75,000
5
 บ้านนางโทพัฒนา
201216 132 ขนาดกลาง 20,000 55,000 0 75,000
6
 เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
201215 252 ขนาดกลาง 45,000 20,000 10,000 75,000
7
 หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)
200271 62 ขนาดเล็ก 15,000 70,000 0 85,000
8
 ท่าเรือวิทยา
122 ขนาดกลาง 10,000 65,000 0 75,000
9
 บ้านฝาง
200417 34 ขนาดเล็ก 10,000 59,000 0 69,000
10
 บ้านกระเบื้องใหญ่
200859 288 ขนาดกลาง 75,000 0 0 75,000
11
 วัดบ้านโคกหนองแวง
284 ขนาดกลาง 75,000 0 0 75,000
12
 เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
200643 182 ขนาดกลาง 63,000 0 0 63,000
13
 วัดบ้านสี่เหลี่ยม
200612 137 ขนาดกลาง 30,000 35,000 10,000 75,000
14
 บ้านครบุรีศึกษา
201222 280 ขนาดกลาง 29,000 13,000 18,000 60,000
15
 ประโดกสามัคคี
200258 84 ขนาดเล็ก 26,000 21,000 35,000 82,000
16
 หนองปรือแก้ว
200246 47 ขนาดเล็ก 22,000 42,000 0 64,000
17
 พิกุลทอง
416 ขนาดใหญ่ 16,000 5,000 54,000 75,000
18
 บ้านลุงประดู่
52 ขนาดเล็ก 14,000 70,000 0 84,000
19
 บ้านพุทรา
200862 385 ขนาดใหญ่ 14,700 55,500 4,800 75,000
20
 อาสนาราม
200264 188 ขนาดกลาง 0 50,000 25,000 75,000
21
 บ้านละโว้
200229 248 ขนาดกลาง 0 60,000 15,000 75,000
22
 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)
215 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
23
 วัดสองพี่น้อง
205 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
24
 บ้านหันเตย
3007 97 ขนาดเล็ก 17,000 68,000 0 85,000
25
 บ้านละเลิงหิน
3007 62 ขนาดเล็ก 17,000 68,000 0 85,000
26
 คมเพชรวิทยาคาร
200664 91 ขนาดเล็ก 25,000 35,000 25,000 85,000
27
 หนองอ้อวิทยาคม
201300 94 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 0 85,000
28
 บ้านสาหร่ายวิทยา
167 ขนาดกลาง 0 30,000 45,000 75,000
29
 หนองบัวลอย
1 117 ขนาดเล็ก 0 50,000 30,000 80,000
รวมเงินทั้งสิ้น 662,590 1,266,500 271,800 2,200,890

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net