โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านบางโหนด 17891
 2.ชุมชนวัดทอนหงส์ 17780
 3.ชุมชนวัดบางคู 17898
 4.ชุมชนวัดปัณณาราม 17861
 5.ชุมชนวัดสระแก้ว 17843
 6.ชุมชนวัดอินทคีรี 17791
 7.ชุมชนวัดเทพราช 17869
 8.ชุมชนใหม่ 17828
 9.ท่าศาลา 17827
 10.บ้านขุนทะเล 17919
 11.บ้านคลองตีนเป็ด 17864
 12.บ้านคลองวัง 17903
 13.บ้านคลองเหลง 17902
 14.บ้านคลองแคว 17795
 15.บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 17905
 16.บ้านฉาง 17805
 17.บ้านช่องเขาหมาก 17881
 18.บ้านชุมขลิง 17785
 19.บ้านต้นจันทน์ 17858
 20.บ้านท่าจันทน์ 17909
 21.บ้านท่าน้อย 17897
 22.บ้านท่าม่วง 17910
 23.บ้านท่าสูง 17825
 24.บ้านทุ่งขันหมาก 17851
 25.บ้านทุ่งครั้ง 17886
 26.บ้านทุ่งชน 17849
 27.บ้านทุ่งหัวนา 17883
 28.บ้านทุ่งเกราะ 17837
 29.บ้านนบ 17915
 30.บ้านน้ำขาว 17856
 31.บ้านน้ำฉา 17872
 32.บ้านน้ำร้อน 17882
 33.บ้านบ่อกรูด 17800
 34.บ้านบางฉาง 17879
 35.บ้านประชาอารี 17839
 36.บ้านปราบราษฏร์อุทิศ 17884
 37.บ้านปลายทอน 17859
 38.บ้านปากดวด 17802
 39.บ้านปากลง 17911
 40.บ้านปากเจา 17809
 41.บ้านพังปริง 17801
 42.บ้านพังหรัน 17923
 43.บ้านพิตำ 17914
 44.บ้านวังลุง 17783
 45.บ้านวัดใน 17896
 46.บ้านสระบัว 17824
 47.บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 17833
 48.บ้านสะพานหัน 17829
 49.บ้านสำนักม่วง 17812
 50.บ้านสุวรรณเขต 17866
 51.บ้านหนองหว้า 17808
 52.บ้านหนับเภา 17847
 53.บ้านหน้าเขาวัด 17807
 54.บ้านห้วยทรายทอง 17867
 55.บ้านอินทนิน 17846
 56.บ้านเขาทราย 17875
 57.บ้านเขาฝ้าย 17862
 58.บ้านเขายวนเฒ่า 17870
 59.บ้านเขาหัวช้าง 17901
 60.บ้านเขาใหญ่ 17852
 61.บ้านเปร็ต 17894
 62.บ้านเผียน 17871
 63.บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 17844
 64.บ้านแขวงเภา 17906
 65.บ้านโรงเหล็ก 17921
 66.บ้านในตูล 17925
 67.บ้านในถุ้ง 17826
 68.บ้านในเขียว 1 17781
 69.บ้านในเขียว 2 17782
 70.บ้านในเพลา 17895
 71.บ้านไสพลู 17876
 72.บ้านไสเหรียง 17877
 73.ปทุมานุกูล 17821
 74.ราชประชานุเคราะห์ 8 17823
 75.วัดกระดังงา 17893
 76.วัดกลาง 17855
 77.วัดกำแพงถม 17787
 78.วัดขรัวช่วย 17887
 79.วัดคงคา 17917
 80.วัดคงคาวดี 17889
 81.วัดคงคาเลียบ 17854
 82.วัดคีรีวง 17907
 83.วัดจอมทอง 17880
 84.วัดจันทาราม 17811
 85.วัดจันพอ 17803
 86.วัดชนสังขรณพิจิตร 17873
 87.วัดชนาราม 17857
 88.วัดชลธาราม 17822
 89.วัดชัยธารามประดิษฐ์ 17840
 90.วัดดอนใคร 17799
 91.วัดถ้ำเทียนถวาย 17860
 92.วัดทางขึ้น 17817
 93.วัดท้าวโทะ 17790
 94.วัดธารน้ำฉา 17868
 95.วัดนากัน 17789
 96.วัดนากุน 17848
 97.วัดนาเหรง 17924
 98.วัดน้ำตก 17842
 99.วัดประดู่หอม 17819
 100.วัดประทุมทายการาม 17878
 101.วัดปลักปลา 17810
 102.วัดป่า(ท่าขึ้น) 17813
 103.วัดปากด่าน 17888
 104.วัดพรหมโลก 17793
 105.วัดพระอาสน์ 17830
 106.วัดพระเลียบ 17818
 107.วัดยางงาม 17816
 108.วัดยางทอง 17836
 109.วัดศิลาชลเขต 17874
 110.วัดสระประดิษฐ์ 17832
 111.วัดสวนศิขรบรรพต 17890
 112.วัดสากเหล็ก 17798
 113.วัดสุชน 17865
 114.วัดสุธรรมาราม 17853
 115.วัดสโมสร 17834
 116.วัดสโมสรสันนิบาต 17885
 117.วัดหญ้าปล้อง 17804
 118.วัดหมาย 17814
 119.วัดหลวงครู 17786
 120.วัดเขา (วันครู2501) 17892
 121.วัดเขาขุนพนม 17792
 122.วัดเขาน้อย 17850
 123.วัดเขาปูน 17794
 124.วัดเจดีย์หลวง 17900
 125.วัดเทวดาราม 17815
 126.วัดเปียน 17913
 127.วัดโคกเหล็ก 17831
 128.วัดโทเอก 17796
 129.วัดโมคลาน 17835
 130.วัดโยธาธรรม 17788
 131.วัดโรงเหล็ก 17920
 132.วัดใหม่ 17784
 133.เคียงศิริ 17926

Powered By www.thaieducation.net