โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.คลองขวาง 8296
 2.คีรีศรีสาครวิทยา 8380
 3.ชุมชนบ้านตากแว้ง 8376
 4.ชุมชนบ้านเขาสมิง 8339
 5.ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 8299
 6.ชุมชนวัดบ่อไร่ 8377
 7.ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 8387
 8.ชุมชนวัดอ่าวช่อ 8328
 9.ชุมชนวัดแสนตุ้ง 8358
 10.ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 8393
 11.บ้านคลองจาก 8330
 12.บ้านคลองประทุน 8324
 13.บ้านคลองพร้าว 8398
 14.บ้านคลองมะขาม 8337
 15.บ้านคลองมะนาว 8332
 16.บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 8343
 17.บ้านคลองเจ้า 8394
 18.บ้านคลองแอ่ง 8372
 19.บ้านคลองใหญ่ 8382
 20.บ้านจัดสรร 8374
 21.บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 8319
 22.บ้านดงกลาง 8341
 23.บ้านดอนสูง 8350
 24.บ้านด่านชุมพล 8365
 25.บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 8346
 26.บ้านตาหนึก 30533
 27.บ้านท่าประดู่ 8305
 28.บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 8306
 29.บ้านทุ่งไก่ดัก 8297
 30.บ้านธรรมชาติล่าง 8384
 31.บ้านนาเกลือ 8293
 32.บ้านบางปรง 8320
 33.บ้านบางเบ้า 8400
 34.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 8367
 35.บ้านปะอา 8375
 36.บ้านปะเดา 8366
 37.บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 8316
 38.บ้านมณฑล 8349
 39.บ้านมะนาว 8371
 40.บ้านสระใหญ่ 8369
 41.บ้านสวนใน 8308
 42.บ้านหนองบอน 8381
 43.บ้านหนองบัว 8356
 44.บ้านหนองม่วง 8334
 45.บ้านห้วงพัฒนา 8360
 46.บ้านหาดเล็ก 8338
 47.บ้านอ่างกะป่อง 8344
 48.บ้านอ่าวตาลคู่ 8388
 49.บ้านอ่าวพร้าว 8395
 50.บ้านเกษมสุข 8347
 51.บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 8397
 52.บ้านเจียรพัฒนา 8348
 53.บ้านเนินดินแดง 8383
 54.บ้านเนินตะบก 8361
 55.บ้านเนินตาล 8331
 56.บ้านเนินตาแมว 8307
 57.บ้านเปร็ดใน 8318
 58.บ้านแหลมพร้าว 8327
 59.บ้านโขดทราย 8336
 60.บ้านโป่ง 8355
 61.บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 8301
 62.บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 8333
 63.บ้านไร่ป่า 8302
 64.วัดคลองขุด 8321
 65.วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 8294
 66.วัดฆ้อ 8354
 67.วัดช้างทูน 8364
 68.วัดดินแดง 8351
 69.วัดตะกาง 8295
 70.วัดตาพลาย 8357
 71.วัดทองธรรมชาติ 8385
 72.วัดท่าหาด 8359
 73.วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 8345
 74.วัดบางปรือ 8322
 75.วัดบางปิดบน 8389
 76.วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 8390
 77.วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 8309
 78.วัดประณีต 8353
 79.วัดพนมพริก 8362
 80.วัดวรุณดิตถาราม 8298
 81.วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 8310
 82.วัดวัชคามคชทวีป 8401
 83.วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 8300
 84.วัดสลัก 8342
 85.วัดสลักเพชร 8402
 86.วัดสะพานหิน 8325
 87.วัดสุวรรณมงคล 8314
 88.วัดหนองคันทรง 8312
 89.วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 8313
 90.วัดห้วงน้ำขาว 8317
 91.วัดห้วงโสม 8335
 92.วัดอ่าวใหญ่ 8326
 93.วัดเสนาณรงค์ 8352
 94.วัดแหลมกลัด 8323
 95.วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 8392
 96.วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 8391
 97.วัดแหลมหิน 8311
 98.วัดไทรทอง 8315
 99.อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 8304
 100.อนุบาลตราด 8303
 101.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 8378
 102.อนุบาลวัดคลองใหญ่ 8329
 103.อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 8386
 104.อนุบาลเกาะกูด 8396
 105.อนุบาลเกาะช้าง 8399
 106.อัมพรจินตกานนท์ 8379
 107.เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 8368
 108.ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 8370

Powered By www.thaieducation.net