โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.กรป.กลางอุปถัมภ์ 7675
 2.กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 7592
 3.ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 7600
 4.ชุมชนวัดปากกอง 7645
 5.ชุมชนวัดศรีคำชมภู 7639
 6.บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 7658
 7.บ้านดง 7628
 8.บ้านดงป่าหวาย 7674
 9.บ้านดอยหล่อ 7672
 10.บ้านตองกาย 7622
 11.บ้านทรายมูล 7627
 12.บ้านท้าวบุญเรือง 7615
 13.บ้านทุ่งหลวง 7661
 14.บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 7588
 15.บ้านน้ำแพร่ 7608
 16.บ้านปง 7609
 17.บ้านปากเหมือง 7632
 18.บ้านป่าตาล 7617
 19.บ้านพันตน 7654
 20.บ้านฟ่อน 7623
 21.บ้านม่วงพี่น้อง 7596
 22.บ้านร่องน้ำ 7594
 23.บ้านวังศรี 7616
 24.บ้านสันทราย(สารภี) 7620
 25.บ้านสันทราย(หางดง) 7643
 26.บ้านสันป่าสัก 7621
 27.บ้านสันผักหวาน 7618
 28.บ้านสามหลัง 7680
 29.บ้านหนองตอง 7626
 30.บ้านหนองเต่า 7662
 31.บ้านห้วยข้าวลีบ 7669
 32.บ้านห้วยตอง 7665
 33.บ้านห้วยน้ำขาว 7679
 34.บ้านห้วยส้ม 7603
 35.บ้านหัวข่วง 7681
 36.บ้านหัวริน 7584
 37.บ้านเจริญสามัคคี ยุบแล้ว DELETE 7671
 38.บ้านเปียง 7593
 39.บ้านเหล่าป่าฝาง 7650
 40.บ้านเหล่าเป้า 7670
 41.บ้านแม่กุ้งหลวง 7581
 42.บ้านแม่ขาน 7682
 43.บ้านแสนตอ 7607
 44.บ้านใหม่ปางเติม ยุบแล้ว DELETE 30853
 45.บ้านใหม่สวรรค์ 7651
 46.บ้านใหม่หนองหอย 7683
 47.บ้านไร่ 7614
 48.พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 7667
 49.วัดกองทราย 7648
 50.วัดกู่คำ 7599
 51.วัดคีรีเขต 7610
 52.วัดจอมทอง 7613
 53.วัดช่างกระดาษ 7580
 54.วัดช่างคำ 7612
 55.วัดดงป่างิ้ว 7595
 56.วัดดอนชื่น 7676
 57.วัดตำหนัก ยุบแล้ว DELETE 7637
 58.วัดท่ากาน 7589
 59.วัดท่าต้นกวาว 7634
 60.วัดท่าโป่ง ยุบแล้ว DELETE 30812
 61.วัดทุ่งศาลา 7652
 62.วัดนันทาราม 7636
 63.วัดน้ำบ่อหลวง 7585
 64.วัดบวกครกเหนือ 7638
 65.วัดประชาเกษม 7611
 66.วัดพญาชมภู 7633
 67.วัดพระนอนหนองผึ้ง 7647
 68.วัดพระเจ้าเหลื้อม 7625
 69.วัดมะกับตองหลวง 7655
 70.วัดวังขามป้อม 30518
 71.วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 7678
 72.วัดศรีดอนชัย(สารภี) 7644
 73.วัดศรีล้อม 7629
 74.วัดศรีสว่าง 7631
 75.วัดศรีโพธาราม 7642
 76.วัดศิริชัยนิมิตร 7660
 77.วัดสันดอนมูล 7646
 78.วัดสามหลัง 7590
 79.วัดหนองหลั้ว 7677
 80.วัดห้วยแก้ว 7653
 81.วัดอุเม็ง 7602
 82.วัดเทพาราม 7640
 83.วัดเวฬุวัน 7641
 84.วัดแม่สะลาบ 7635
 85.วัดโรงวัว 7597
 86.สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 7601
 87.สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 7684
 88.หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 7666
 89.เวียงเศรษฐีวิทยา 7649
 90.แม่วินสามัคคี 7663
 91.แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย 7668
 92.ไตรมิตรวิทยา 7656

Powered By www.thaieducation.net