โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 7420
 2.ชุมชนบ้านดง 7366
 3.ชุมชนบ้านแม่สาบ 7365
 4.ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 7352
 5.ชุมชนบ้านโป่ง 7373
 6.ชุมชนวัดช่อแล 7286
 7.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 7371
 8.ทรายทองราษฎร์อุทิศ 7363
 9.บ้านกองแหะ 7330
 10.บ้านกาดฮาว 7339
 11.บ้านก๋ายน้อย 7299
 12.บ้านกิ่วเสือ 7360
 13.บ้านขุนแจ๋ 7384
 14.บ้านช้างใน 7290
 15.บ้านต้นขาม 7281
 16.บ้านต้นผึ้ง 7343
 17.บ้านต้นรุง 7375
 18.บ้านทับเดื่อ 7319
 19.บ้านท่ามะเกี๋ยง 7389
 20.บ้านท่าเกวียน 7414
 21.บ้านทุ่งโป่ง 7331
 22.บ้านนากู่ 7356
 23.บ้านนาบุญโหล่งขอด 7391
 24.บ้านน้ำริน 7324
 25.บ้านบวกจั่น 7326
 26.บ้านบวกหมื้อ 7282
 27.บ้านบวกเปา 7419
 28.บ้านบ่อแก้ว 7348
 29.บ้านปง 7318
 30.บ้านป่าก้าง 7410
 31.บ้านปางกว้าง 7316
 32.บ้านปางขุม 7357
 33.บ้านปางห้วยตาด 7322
 34.บ้านปางฮ่าง 7306
 35.บ้านปางไม้แดง 7289
 36.บ้านปางไฮ 7332
 37.บ้านป่าติ้ว 7341
 38.บ้านป่าตุ้ม 7376
 39.บ้านป่าบง 7417
 40.บ้านป่าลาน 7368
 41.บ้านป่าเหมือด 7393
 42.บ้านป่าไหน่ 7377
 43.บ้านผาหมอน 7309
 44.บ้านผึ้ง 7305
 45.บ้านพระนอน 7325
 46.บ้านร่มหลวง 7400
 47.บ้านริมใต้ 7336
 48.บ้านศรีงาม 7401
 49.บ้านศรีบุญเรือง 7395
 50.บ้านสะลวงนอก 7338
 51.บ้านสันกลาง 7378
 52.บ้านสันคะยอม 7323
 53.บ้านสันปง 7386
 54.บ้านสันป่าตอง 7321
 55.บ้านสันป่าสัก 7287
 56.บ้านสันพระเนตร 7411
 57.บ้านสันศรี 7412
 58.บ้านหนองก๋าย 7313
 59.บ้านหนองบัวหลวง ยุบแล้ว DELETE 7310
 60.บ้านหนองปลามัน 7342
 61.บ้านหนองปิด 7388
 62.บ้านหนองมะจับ 7398
 63.บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 7418
 64.บ้านหนองไคร้ 7413
 65.บ้านหลวง 7390
 66.บ้านหลักปัน 7409
 67.บ้านห้วยน้ำจาง 7345
 68.บ้านห้วยบง 7370
 69.บ้านห้วยเกี๋ยง 7415
 70.บ้านหัวฝาย 7397
 71.บ้านเจดีย์แม่ครัว 7403
 72.บ้านเป้าวิทยาคาร 7292
 73.บ้านเมืองก๊ะ 7340
 74.บ้านเมืองกื้ด 7279
 75.บ้านเมืองขอน 7392
 76.บ้านเอียก 7314
 77.บ้านแจ่งกู่เรือง 7385
 78.บ้านแม่ขะปู 7346
 79.บ้านแม่ตะมาน 7280
 80.บ้านแม่ปั๋ง 7381
 81.บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 7382
 82.บ้านแม่ปาคี 7387
 83.บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 7405
 84.บ้านแม่ยางห้า 7347
 85.บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 7350
 86.บ้านแม่ลานคำ 7364
 87.บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 7362
 88.บ้านแม่สา 7334
 89.บ้านแม่เลา 7295
 90.บ้านแม่เหียะ 7383
 91.บ้านแม่แต 7402
 92.บ้านแม่แฝก 7404
 93.บ้านแม่แมม 7298
 94.บ้านแม่แว 7358
 95.บ้านแม่แสะ 7297
 96.บ้านแม่โจ้ 7416
 97.บ้านแม่โต๋ 7349
 98.บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า 7344
 99.บ้านแม่ไคร้ 7296
 100.บ้านโปง 7396
 101.บ้านโป่ง 7399
 102.บ้านโป่งแยงใน 7328
 103.บ้านใหม่ 7288
 104.ประชาสามัคคีวิทยา 7379
 105.ประดู่วิทยา 7380
 106.ป่าจี้วังแดงวิทยา 7317
 107.ป่าแป๋วิทยา 7294
 108.พร้าวบูรพา 7374
 109.ภูดินวิทยา 7302
 110.มูลนิธิมหาราช 5 7337
 111.รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 7421
 112.ร่ำเปิงวิทยา 7284
 113.วัดงิ้วเฒ่า 7353
 114.วัดช่อแลสาขาบ้านดง 7291
 115.วัดทรายมูล 7335
 116.วัดท่าข้าม 7308
 117.วัดทุ่งหลวง 7303
 118.วัดนาเม็ง 7304
 119.วัดบ้านป้อก 7369
 120.วัดบ้านเหล่า 7300
 121.วัดปางมะกล้วย 7293
 122.วัดปางเติม 7354
 123.วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ 7355
 124.วัดยั้งเมิน 7359
 125.วัดสันคะยอม 7406
 126.วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) 7407
 127.วัดหนองออน 7320
 128.วัดห้วยไร่ 7285
 129.วัดอมลอง 7351
 130.วัดแม่กะ 7301
 131.วัดแม่เลย 7367
 132.วัดแม่แก้ดน้อย 7394
 133.สบเปิงวิทยา 7307
 134.สหกรณ์ดำริ 7372
 135.สันทรายหลวง 7408
 136.สันป่าตึงวิทยาคาร 7312
 137.สันป่ายางวิทยาคาร 7311
 138.สันป่าสักวิทยา 7283
 139.สันมหาพนวิทยา 7315
 140.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 7327
 141.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 7333
 142.โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 7329

Powered By www.thaieducation.net