โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.พิษณุโลก เขต 2
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 29293
 2.ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 29153
 3.ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 29266
 4.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 29234
 5.ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 29166
 6.ชุมชนบ้านไทรย้อย 29335
 7.บ้านกลาง 29261
 8.บ้านคลองเป็ด 29312
 9.บ้านคลองเมือง 29313
 10.บ้านชมภู 29324
 11.บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 29307
 12.บ้านซำรัง 29321
 13.บ้านซำหวาย 29248
 14.บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 29231
 15.บ้านดงพลวง 29290
 16.บ้านดินทอง 29229
 17.บ้านตอเรือ 29308
 18.บ้านถ้ำเต่า 29287
 19.บ้านท่าข้าม 29305
 20.บ้านท่ายาง 29167
 21.บ้านทุ่งน้อย 29156
 22.บ้านทุ่งยาว 29388
 23.บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 29204
 24.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 29363
 25.บ้านนาพราน 29251
 26.บ้านน้ำปาด 29326
 27.บ้านน้ำพรม 29304
 28.บ้านน้ำยาง 29264
 29.บ้านน้ำริน 29257
 30.บ้านบึงพร้าว 29227
 31.บ้านบุใหญ่ 29158
 32.บ้านปากยาง 29202
 33.บ้านป่าขนุน 29255
 34.บ้านป่ามะกรูด 29303
 35.บ้านผาท่าพล 29361
 36.บ้านผารังหมี 29345
 37.บ้านพัฒนาดงน้อย 29360
 38.บ้านพุกระโดน 29341
 39.บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 29203
 40.บ้านยางโทน 29182
 41.บ้านลำภาศ 29365
 42.บ้านวังขวัญ 29382
 43.บ้านวังดินสอ 29302
 44.บ้านวังดินเหนียว 29393
 45.บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 29298
 46.บ้านวังนกแอ่น 29301
 47.บ้านวังพรม 29296
 48.บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 29396
 49.บ้านวังสาร 29154
 50.บ้านวังโพรง 29380
 51.บ้านวังไม้ตอก 29284
 52.บ้านสะเดา 29315
 53.บ้านหนองกลด 29171
 54.บ้านหนองขมิ้น 29337
 55.บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 29355
 56.บ้านหนองงา 29270
 57.บ้านหนองดู่ 29390
 58.บ้านหนองปรือ 29259
 59.บ้านหนองพระ 29317
 60.บ้านหนองสระพัง 29185
 61.บ้านหนองไม้ยางดำ 29358
 62.บ้านห้วยบ่อทอง 29373
 63.บ้านหินประกาย 29243
 64.บ้านเข็ก 29289
 65.บ้านเขาดิน 29339
 66.บ้านเขาน้อย 29199
 67.บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 29294
 68.บ้านเขาเขียว 29385
 69.บ้านเจริญผล 29319
 70.บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 29282
 71.บ้านเนินมะปราง 29348
 72.บ้านเนินสะอาด 29236
 73.บ้านเนินไม้แดง 29281
 74.บ้านแก่งกุลาสามัคคี 29207
 75.บ้านแก่งจูงนาง 29299
 76.บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 29306
 77.บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 29285
 78.บ้านแม่ระกา 29288
 79.บ้านโคกวังสาร 29344
 80.บ้านโป่งปะ 29197
 81.บ้านใหม่ชัยเจริญ 29245
 82.บ้านใหม่ทองประเสริฐ 29354
 83.บ้านใหม่พนมทอง 29253
 84.บ้านใหม่สามัคคี 29371
 85.บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 29170
 86.บ้านไทรดงยั้ง 29398
 87.บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 29309
 88.บึงราชนก 29292
 89.ประชาสรรค์วิทยา 29181
 90.ประชาสามัคคี 29159
 91.ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 29300
 92.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 29297
 93.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 29333
 94.รัฐราษฎร์บำรุง 29189
 95.ราษฎร์ดำริ 29151
 96.ราษฎร์อุปถัมภ์ 29223
 97.ราษฎร์เจริญ 29146
 98.วัดกรุงศรีเจริญ 29162
 99.วัดดงข่อย 29291
 100.วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 29173
 101.วัดตายม 29188
 102.วัดทางลัด ยุบแล้ว DELETE 29310
 103.วัดท่านา 29183
 104.วัดท่ามะขาม 29184
 105.วัดท่าหมื่นราม 29239
 106.วัดบางกระทุ่ม 29175
 107.วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 29295
 108.วัดบ้านมุง 29377
 109.วัดบึงลำ 29163
 110.วัดปลวกง่าม 29330
 111.วัดพันชาลี 29278
 112.วัดย่านยาว 29145
 113.วัดราษฎร์สโมสร 29160
 114.วัดวังพิกุล 29311
 115.วัดสนามคลีตะวันตก 29191
 116.วัดสนามคลีตะวันออก 29193
 117.วัดสิริสุทธาวาส 29178
 118.วัดสุพรรณพนมทอง 29277
 119.วัดแหลมพระธาตุ 29165
 120.วัดโคกสลุด 29180
 121.วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 29179
 122.ศึกษาลัย 29177
 123.สามัคคีธรรม 29274
 124.สามัคคีประชาราษฎร์ 29240
 125.ห้วยพลู 29206
 126.หัวเขาราษฎร์บำรุง 29368
 127.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 29195
 128.เนินดินราษฎร์อุทิศ 29351

Powered By www.thaieducation.net