โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
-
10 พฤษภาคม 2562  697,000  เทศบาลตำบลกุดสิม
-
-
 2.กุดค้าวเทพพิทยา
-
24 พฤษภาคม 2562  115,000  อบต.กุดค้าว
-
-
 3.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  210,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มเก่า
-
-
 4.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
-
28 มกราคม 2562  456,000  ตำบลกุดสิม
-
-
 5.กุดสิมวิทยาสาร
-
31 ตุลาคม 2561  458,000  เทศบาลตำบลกุดสิม
-
-
 6.กุดหว้าวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  366,000  เทศบาลกุดหว้า
-
-
 7.ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
-
16 พฤษภาคม 2562  24,000  อบต.ไค้นุ่น
-
-
 8.คำบงพิทยาคม
-
30 พฤษภาคม 2562  500,000  เทศบาลตำบลคำบง
-
-
 9.คำม่วงจรัสวิทย์
-
23 พฤศจิกายน 2561  1,030,000  เทศบาลตำบลคำม่วง
-
-
 10.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
-
15 พฤษภาคม 2562  76,000  นามน
-
-
 11.คำหมุนผดุงเวทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  219,160  เทศบาลตำบลคำบง
-
-
 12.คำเม็กวิทยา
-
28 พฤษภาคม 2562  135,000  แซงบาดาล
-
-
 13.คำเมยราษฎร์พัฒนา
-
17 พฤษภาคม 2562  116,000  อบต.นาบอน
-
-
 14.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
-
6 มิถุนายน 2562  269,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา
-
-
 15.คำไผ่ประชาสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  29,000  หนองแวง
-
-
 16.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
-
10 เมษายน 2562  550,000  จุมจัง
-
-
 17.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
-
16 พฤษภาคม 2562  437,000  เทศบาลตำบลสงเปลือย
-
-
 18.ชุมชนบ้านบอนวิทยา
-
7 มิถุนายน 2562  329,000  ลำห้วยหลัว
-
-
 19.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  74,000  เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
-
-
 20.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
-
10 มิถุนายน 2562  598,000  อบต.ยอดแกง
-
-
 21.ชุมชนหนองยางวิทยาคม
-
1 พฤษภาคม 2562  175,000  เนินยาง
-
-
 22.ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์
-
5 มีนาคม 2562  355,000  อบต.หมูม่น
-
-
 23.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
-
29 พฤษภาคม 2562  369,040  หลักเหลี่ยม
-
-
 24.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
-
10 พฤษภาคม 2562  97,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน
-
-
 25.ชุมชนโพนพิทยาคม
-
29 พฤษภาคม 2562  350,000  ตำบลโพน
-
-
 26.ดงบังนาแก้ววิทยา
-
12 มิถุนายน 2562  154,000  ตำบลมหาไชย
-
-
 27.ดงสวางวรวิทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  4,000  เทศบาลตำบลสงเปลือย
-
-
 28.ดงเหนือประชาสรรค์
-
7 มิถุนายน 2562  162,000  ต.เหล่าใหญ่
-
-
 29.ทุ่งคลองวิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  119,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง
-
-
 30.ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง
-
15 พฤษภาคม 2562  106,000  นาบอน
-
-
 31.นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
-
21 มิถุนายน 2562  124,000  อบต.ดินจี่
-
-
 32.นาขามวิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  564,000  ตำบลนาขาม
-
-
 33.นางามวิทยา
-
30 พฤษภาคม 2562  368,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
-
-
 34.นาทันวิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  230,000  เทศบาลตำบลนาทัน
-
-
 35.นามนราษฎร์สงเคราะห์
-
4 มิถุนายน 2562  734,000  นามน
-
-
 36.นาสีนวลวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  92,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
-
-
 37.นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
-
16 พฤษภาคม 2562  160,000  อบต.นาโก
-
-
 38.นาโกวิทยาสูง
-
30 ตุลาคม 2561  310,000  อบต.นาโก
-
-
 39.นาไคร้ประชาสรรค์
-
17 พฤษภาคม 2562  41,000  อบต กุดหว้า
-
-
 40.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2
-
20 พฤศจิกายน 2561  355,000  เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
-
-
 41.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
-
26 มิถุนายน 2562  68,000  เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
-
-
 42.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6
-
10 มิถุนายน 2562  90,180  อบต.ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
-
-
 43.บอนเขียวราษฎร์บำรุง
-
5 มิถุนายน 2562  160,000  ตำบลนาขาม
-
-
 44.บ้านกกตาล
-
16 พฤษภาคม 2561  146,000  อบต.บัวขาว
-
-
 45.บ้านกลาง
-
31 พฤษภาคม 2562  107,000  อบต.เหล่าไฮงาม
-
-
 46.บ้านกอกวิทยาคม
-
24 ตุลาคม 2561  460,000  เทศบาลตำบลผาเสวย
-
-
 47.บ้านกุดกอก
-
16 พฤษภาคม 2562  8,000  เทศบาลตำบลสระพังทอง
-
-
 48.บ้านกุดตาใกล้
-
28 พฤษภาคม 2562  54,000  สายนาวัง
-
-
 49.บ้านกุดฝั่งแดง
-
7 มิถุนายน 2562  66,000  ตำบลเหล่าใหญ่
-
-
 50.บ้านขมิ้น
-
14 พฤษภาคม 2562  126,000  เทศบาลตำบลผาเสวย
-
-
 51.บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
-
14 พฤษภาคม 2562  115,000  เทศบาลตำบลผาเสวย
-
-
 52.บ้านขุมขี้ยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า
-
-
 53.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  173,100  ลำห้วยหลัว
-
-
 54.บ้านคำกุงหนองอิดุม
-
12 พฤษภาคม 2562  52,000  ศรีสมเด็จ
-
-
 55.บ้านคำป่าหว้าน
-
10 มิถุนายน 2562  620,000  เทศบาลตำบลนาขาม
-
-
 56.บ้านคำพิมูล
-
16 พฤษภาคม 2562  226,000  ทุ่งคลอง
-
-
 57.บ้านคำม่วง
-
30 พฤษภาคม 2562  137,320  เทศบาลตำบลคำบง
-
-
 58.บ้านคำหม่วย
-
13 มิถุนายน 2562  88,000  ตำบลมหาไชย
-
-
 59.บ้านคำอีหงษ์
-
16 พฤษภาคม 2562  210,000  เทศบาลตำบลนาขาม
-
-
 60.บ้านคุย
-
15 พฤษภาคม 2562  247,000  สามขา
-
-
 61.บ้านจอมทอง
-
5 มิถุนายน 2562  60,000  เหล่าใหญ่
-
-
 62.บ้านจอมศรี
-
28 พฤษภาคม 2562  44,000  สายนาวัง
-
-
 63.บ้านจาน
-
15 พฤษภาคม 2562  117,000  อบต.โนนนาจาน
-
-
 64.บ้านชาด
-
16 พฤษภาคม 2562  236,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
-
-
 65.บ้านดงมัน
-
1 พฤษภาคม 2562  33,000  อบต.สมสะอาด
-
-
 66.บ้านดงสวนพัฒนา
-
14 พฤษภาคม 2562  55,900  เทศบาลนาทัน
-
-
 67.บ้านดงหมู
-
10 สิงหาคม 2562  272,000  คุ้มเก่า
-
-
 68.บ้านดงแหลม
-
18 มิถุนายน 2562  6,000  หมูม่น
-
-
 69.บ้านดอนอุมรัว
-
10 พฤษภาคม 2562  263,000  อบต.บัวขาว
-
-
 70.บ้านดินจี่
-
6 มิถุนายน 2562  728,000  ดินจี่
-
-
 71.บ้านนากระเดา
-
28 พฤษภาคม 2562  171,000  สายนาวัง
-
-
 72.บ้านนากุดสิม
-
29 พฤษภาคม 2562  104,000  สายนาวัง
-
-
 73.บ้านนาคู
-
8 พฤษภาคม 2562  243,000  เทศบาลตำบลนาคู
-
-
 74.บ้านนาทัน
-
21 มิถุนายน 2562  56,000  หมูม่น
-
-
 75.บ้านนาบอน
-
17 พฤษภาคม 2562  349,000  อบต.นาบอน
-
-
 76.บ้านนาวี
-
10 พฤษภาคม 2562  118,600  ตำบลสงเปลือย
-
-
 77.บ้านนาเหนือ
-
20 มีนาคม 2562  198,000  เทศบาลตำบลจุมจัง
-
-
 78.บ้านนาไร่เดียว
-
15 พฤษภาคม 2562  2,830,000  เทศบาลตำบลนาทัน
-
-
 79.บ้านน้ำปุ้น
-
16 พฤษภาคม 2562  122,000  เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
-
-
 80.บ้านบ่อแก้ว
-
16 พฤษภาคม 2562  181,000  อบต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
-
-
 81.บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
-
15 พฤษภาคม 2562  84,000  เทศบาลเมืองบัวขาว
-
-
 82.บ้านบัวขาว(วันครู 2500)
-
23 พฤษภาคม 2562  2,746,000  เทศบาลเมืองบัวขาว
-
-
 83.บ้านบัวสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  314,000  เทศบาลตำบลแซงบาดาล
-
-
 84.บ้านบึงทอง
-
6 มิถุนายน 2562  0  องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา
-
-
 85.บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง
-
29 พฤษภาคม 2562  27,000  เทศบาลตำบลแซงบาดาล
-
-
 86.บ้านบึงโคกสะอาด
-
18 มิถุนายน 2562  106,000  หมูม่น
-
-
 87.บ้านปลาขาว
-
30 พฤษภาคม 2562  30,000  เทศบาลตำบลคำบง
-
-
 88.บ้านผึ้ง
-
15 พฤษภาคม 2562  138,000  อบต.ไค้นุ่น
-
-
 89.บ้านพรหมสว่าง
-
17 พฤษภาคม 2562  9,000  เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
-
-
 90.บ้านม่วงกุล
-
15 พฤษภาคม 2562  390,000  อบต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
-
-
 91.บ้านวังมน
-
3 พฤษภาคม 2562  134,000  กุดหว้า
-
-
 92.บ้านวังเวียง
-
13 พฤษภาคม 2562  104,000  เทศบาลตำบลนาคู
-
-
 93.บ้านส้มป่อย
-
30 พฤษภาคม 2562  198,000  เทศบาลสระพังทอง
-
-
 94.บ้านสร้างแก้ว
-
5 มิถุนายน 2562  69,000  หนองแวง
-
-
 95.บ้านสร้างแสน
-
27 พฤศจิกายน 2561  230,000  ตำบลลำห้วยหลัว
-
-
 96.บ้านสวนผึ้ง
-
22 พฤษภาคม 2562  254,000  เหล่าไฮงาม
-
-
 97.บ้านสี่แยกสมเด็จ
-
27 เมษายน 2562  1,620,000  เทศบาลตำบลสมเด็จ
-
-
 98.บ้านสุขเจริญ
-
16 พฤษภาคม 2562  105,000  เทศบาลตำบลนาขาม
-
-
 99.บ้านหนองขอนแก่น
-
27 กรกฏาคม 2562  46,000  หนองอีบุตร
-
-
 100.บ้านหนองขามป้อม
-
8 สิงหาคม 2562  24,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง
-
-
 101.บ้านหนองป่าอ้อย
-
12 มิถุนายน 2562  66,000  ลำห้วยหลัว
-
-
 102.บ้านหนองผ้าอ้อม
-
31 พฤษภาคม 2562  281,000  หนองแวง
-
-
 103.บ้านหนองผือ
-
23 พฤษภาคม 2562  103,940  หนองผือ
-
-
 104.บ้านหนองม่วง
-
14 พฤษภาคม 2562  194,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง
-
-
 105.บ้านหนองมะงง
-
30 พฤษภาคม 2562  272,000  เทศบาลตำบลคำบง
-
-
 106.บ้านหนองสระพัง
-
14 พฤษภาคม 2562  196,000  เทศบาลนาทัน
-
-
 107.บ้านหนองห้าง
-
16 พฤษภาคม 2562  48,000  อบต.โนนนาจาน ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
-
-
 108.บ้านหนองเม็ก
-
29 พฤษภาคม 2562  124,000  เหล่าไฮงาม
-
-
 109.บ้านหนองแสง
-
16 พฤษภาคม 2562  154,000  ห้วยผึ้ง
-
-
 110.บ้านหนองโง้ง
-
12 กุมภาพันธ์ 2562  172,000  อบต.กุดค้าว
-
-
 111.บ้านหนองไผ่
-
14 ธันวาคม 2561  84,000  อบต.หมูม่น
-
-
 112.บ้านห้วยผึ้ง
-
14 พฤษภาคม 2561  396,000  เทศบาลตำบลนิคมห้วยผึ้ง
-
-
 113.บ้านห้วยฝา
-
12 ธันวาคม 2561  76,820  นิคมห้วยผึ้ง
-
-
 114.บ้านห้วยม่วง
-
16 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต.หนองห้าง
-
-
 115.บ้านห้วยแดง
-
21 พฤษภาคม 2562  182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า
-
-
 116.บ้านเก่าเดื่อ
-
16 กรกฏาคม 2562  79,000   ทุ่งคลอง
-
-
 117.บ้านเหล่าภูพานวิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  124,000  ตำบลแซงบาดาล
-
-
 118.บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
-
29 พฤษภาคม 2562  87,000  ตำบลแซงบาดาล
-
-
 119.บ้านเหล่าสีแก้ว
-
17 พฤษภาคม 2562  202,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไค้นุ่น
-
-
 120.บ้านแก้งกะอาม
-
14 พฤษภาคม 2562  263,000  เทศบาลตำบลผาเสวย
-
-
 121.บ้านแก้งเดื่อ
-
5 มิถุนายน 2562  58,000  สามขา
-
-
 122.บ้านแห่เจริญวิทย์
-
21 พฤษภาคม 2562  138,000  องการบริหารส่วนตำบลยอดแกง
-
-
 123.บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  54,000  อบต.เนินยาง
-
-
 124.บ้านโคกโก่ง
-
30 พฤษภาคม 2562  80,000  กุดหว้า
-
-
 125.บ้านโจดนาตาล
-
15 พฤษภาคม 2562  360,000  เทศบาลตำบลนาทัน
-
-
 126.บ้านโนนค้อ
-
14 พฤษภาคม 2562  688,000  นาทัน
-
-
 127.บ้านโนนชาด
-
4 มิถุนายน 2562  196,000  หนองแวง
-
-
 128.บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)
-
1 สิงหาคม 2562  80,000  อบต.หนองแวง
-
-
 129.บ้านโนนยาง
-
24 พฤษภาคม 2562  214,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม
-
-
 130.บ้านโนนศรีสวัสดิ์
-
16 พฤษภาคม 2562  82,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
-
-
 131.บ้านโนนศาลา
-
15 พฤษภาคม 2562  138,000  ตำบลภูแล่นช้าง
-
-
 132.บ้านโนนสวรรค์
-
15 พฤษภาคม 2562  46,000  อบต.บัวขาว
-
-
 133.บ้านโนนสะอาด
-
17 พฤษภาคม 2562  133,000  ศรีสมเด็จ
-
-
 134.บ้านโนนสำราญ
-
16 พฤษภาคม 2562  28,000  เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
-
-
 135.บ้านโนนเที่ยง
-
5 มิถุนายน 2562  330,000  เทศบาลตำบลนามน
-
-
 136.บ้านโพธิ์ไทร
-
12 มิถุนายน 2562  208,000  อบต.หนองผือ
-
-
 137.บ้านโพนนาดี
-
16 พฤษภาคม 2562  195,640  หนองผือ
-
-
 138.บ้านโพนสวาง
-
15 พฤษภาคม 2562  60,000  ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
-
-
 139.บ้านโพนแพง
-
16 พฤษภาคม 2562  478,000  ต.ดินจี่
-
-
 140.บ้านใหม่ชัยมงคล
-
0 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.โพน
-
-
 141.บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
-
10 พฤษภาคม 2562  209,000  บัวขาว
-
-
 142.มหาไชยโคกกว้างวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  260,000  เทศบาลตำบลมหาไชย
-
-
 143.มะนาววิทยาเสริม
-
10 พฤษภาคม 2562  100,000  เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
-
-
 144.ยิ่งสันต์วิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  232,000  อบต. หนองบัว
-
-
 145.รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)
-
16 พฤษภาคม 2562  39,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
-
-
 146.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  294,000  เทศบาลตำบลกุดหว้า
-
-
 147.สงเปลือยวิทยายน
-
0 พฤษภาคม 2562  292,000  สงเปลือย
-
-
 148.สมสะอาดพิทยาสรรพ์
-
14 พฤษภาคม 2562  238,000  สมสะอาด
-
-
 149.สมเด็จประชานุเคราะห์
-
0 พฤษภาคม 2562  568,000  สมเด็จ
-
-
 150.สะพานหินวิทยาคม
-
17 พฤษภาคม 2562  80,000  อบต.นาบอน
-
-
 151.สังคมพัฒนา
-
30 พฤษภาคม 2562  504,000  หลักเหลี่ยม
-
-
 152.สามขาราษฎร์บำรุง
-
30 กรกฏาคม 2562  208,000  สามขา
-
-
 153.สามัคคีบัวขาว
-
25 พฤษภาคม 2562  358,000  เมืองบัวขาว
-
-
 154.สามัคคีวิทยาคม
-
15 พฤษภาคม 2562  156,000  อบต.นามน
-
-
 155.สามเพื่อนพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  109,000  อบต.โนนนาจาน ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
-
-
 156.สูงเนินวิทยาคม
-
13 พฤษภาคม 2562  266,000  อบต.เนินยาง
-
-
 157.หนองกุงสมเด็จ
-
20 มิถุนายน 2562  48,000  สมเด็จ
-
-
 158.หนองขามวิทยา
-
6 มิถุนายน 2562  88,000  อบต.หนองแวง
-
-
 159.หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  152,200  หลักเหลี่ยม
-
-
 160.หนองจระเข้เรืองศิลป์
-
22 มีนาคม 2562  396,000  เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินานรายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
-
-
 161.หนองซองแมวผดุงวิทย์
-
15 พฤษภาคม 2562  206,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพน
-
-
 162.หนองบัวกลาง
-
16 พฤษภาคม 2562  76,000  หนองบัว
-
-
 163.หนองบัวทองวิทยาเสริม
-
13 พฤษภาคม 2562  72,000  สมสะอาด
-
-
 164.หนองบัวนอก
-
10 มิถุนายน 2562  108,000  อบตหนองบัว
-
-
 165.หนองบัววิทยาสรรพ์
-
14 พฤษภาคม 2562  17,000  ผาเสวย
-
-
 166.หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)
-
17 มิถุนายน 2562  138,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
-
-
 167.หนองบัวใน
-
11 มิถุนายน 2562  177,000  อบต.หนองบัว
-
-
 168.หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
-
13 พฤษภาคม 2562  200,700  แจนแลน
-
-
 169.หนองสนมราษฎร์อำนวย
-
12 มิถุนายน 2562  124,000  เทศบาลตำบลมหาไชย
-
-
 170.หนองสระพังวิทยาคาร
-
1 กรกฏาคม 2562  13,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
-
-
 171.หนองหญ้าปล้อง
-
5 มิถุนายน 2562  244,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง
-
-
 172.หนองห้างฉวีวิทย์
-
8 พฤษภาคม 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
-
-
 173.หนองห้างอำนวยวิทย์
-
15 พฤษภาคม 2562  150,000  หนองห้าง
-
-
 174.หนองหูลิงเจริญเวทย์
-
24 พฤษภาคม 2562  317,000  เทศบาลเมืองบัวขาว
-
-
 175.หนองอีบุตรไพรเวทย์
-
15 พฤษภาคม 2562  278,000  เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
-
-
 176.หนองแวงวิทยานุกูล
-
4 ธันวาคม 2561  226,000  หนองแวง
-
-
 177.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
-
16 พฤษภาคม 2562  4,000  เทศบาลตำบลสงเปลือย
-
-
 178.หนองแสงถวิลราษฎร์
-
16 พฤษภาคม 2562  252,000  เทศบาลตำบลสงเปลือย
-
-
 179.หนองแสงวิทยาเสริม
-
16 พฤษภาคม 2562  479,000  ศรีสมเด็จ
-
-
 180.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
-
13 พฤษภาคม 2562  103,000  เทศบาลตำบลแซงบาดาล
-
-
 181.หนองโพนสูง
-
16 พฤษภาคม 2562  112,000  ยอดแกง
-
-
 182.หัวงัววิทยาคม
-
16 พฤษภาคม 2562  88,000  เทศบาลตำบลสงเปลือย
-
-
 183.หินลาดนารายณ์สาร
-
4 มิถุนายน 2562  132,000  บ่อแก้ว
-
-
 184.อุปรีศรีวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  137,000  ไค้นุ่น
-
-
 185.เย็นสยามวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  170,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนามน
-
-
 186.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  396,000  เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
-
-
 187.เหล่าไฮงามวิทยาสูง
-
29 พฤษภาคม 2562  310,000  เหล่าไฮงาม
-
-
 188.แก่งพฤๅชัยวิทยา
-
24 พฤษภาคม 2562  114,000  อบต.หมูม่น
-
-
 189.แจนแลนวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  189,700  แจนแลน
-
-
 190.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  188,000  เทศบาลตำบลแซงบาดาล
-
-
 191.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
-
30 เมษายน 2562  408,000  เทศบาลตำบลจุมจัง
-
-
 192.โคกกลางสมเด็จ
-
5 มิถุนายน 2562  98,000  อบต.หนองแวง อ.สมเด็จ จฬกาฬสินธุ์
-
-
 193.โคกนาดี
-
16 พฤษภาคม 2562  236,000  อบต.โนนนาจาน
-
-
 194.โคกมะลิวิทยา
-
30 พฤษภาคม 2562  120,000  เทศบาลตำบลสระพังทอง
-
-
 195.โคกหวายราษฎร์สามัคคี
-
15 พฤษภาคม 2562  189,000  นาโก
-
-
 196.โป่งนกเปล้า
-
14 พฤษภาคม 2562  38,000  อบต.ทุ่งคลอง
-
-
 197.โพธิ์คำประชาสรรค์
-
30 พฤษภาคม 2562  150,000  แซงบาดาล
-
-
 198.ไค้นุ่นวิทยาพูน
-
7 มิถุนายน 2562  202,000  ไค้นุ่น
-
-
 199.ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)
-
22 พฤศจิกายน 2561  86,000  ตำบลเหล่าใหญ่
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net