โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
-
22 ตุลาคม 2561  190,000  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
-
-
 2.กลางหมื่นสงเคราะห์
-
21 พฤษภาคม 2562  86,000  เทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
-
-
 3.กาฬสินธุ์พิทยาสัย
-
23 พฤษภาคม 2562  1,964,000  เมืองกาฬสินธุ์
-
-
 4.กุดครองวิทยาคาร
-
13 มิถุนายน 2562  168,000  เทศบาลตำบลดอนจาน
-
-
 5.กุดลิงวิทยาคม
-
10 พฤษภาคม 2562  197,760  เทศบาลร่องคำ
-
-
 6.กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  64,000  เทศบาลตำบลหลุบ
-
-
 7.ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
-
31 พฤษภาคม 2562  190,000  เทศบาลตำบลขมิ้น
-
-
 8.ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
-
13 พฤษภาคม 2562  35,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย
-
-
 9.ค้อจารย์วิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  56,000  อบต.หนองช้าง
-
-
 10.คอนเรียบอนุกูล
-
30 พฤษภาคม 2562  105,000  เทศบาลตำบลหลุบ
-
-
 11.ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
-
10 พฤษภาคม 2562  19,000  เทศบาลตำบลภูดิน
-
-
 12.คำคาราษฎร์บำรุง
-
4 เมษายน 2562  217,000  เทศบาลตำบลโนนศิลา
-
-
 13.คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  146,000  ภูสิงห์
-
-
 14.คำประถมนิคมสงเคราะห์
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  เทศบาลตำบลนิคม
-
-
 15.คำปลาฝาโนนชัย
-
28 พฤษภาคม 2562  450,000  เทศบาลตำบลขมิ้น
-
-
 16.คำหุ่งราษฎร์บำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  46,000  สำราญใต้
-
-
 17.คำแคนราษฎร์วิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  210,000  อบต.คำสร้างเที่ยง
-
-
 18.คำแคนวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  17,000  ตำบลนิคม
-
-
 19.คำโพนคำม่วงวิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  100,000  สำนักงานเทศบาลตำบลนาจารย์
-
-
 20.คำโพนทองราษฎร์นิยม
-
16 พฤษภาคม 2562  154,000  โคกสมบูรณ์
-
-
 21.คำไผ่สงเคราะห์
-
16 พฤษภาคม 2562  84,000  หนองกุง
-
-
 22.ชุมชนนาจารย์วิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  396,000  นาจารย์
-
-
 23.ชุมชนนามะเขือวิทยา
-
27 มีนาคม 2562  3  เทศบาลตำบลนามะเขือ
-
-
 24.ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
-
27 มีนาคม 2562  306,000  เทศบาลตำบลนามะเขือ
-
-
 25.ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
-
17 พฤษภาคม 2562  271,800  องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี
-
-
 26.ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
-
31 พฤษภาคม 2562  110,000  ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
-
-
 27.ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
-
14 พฤษภาคม 2562  318,000  ตำบลดงลิง
-
-
 28.ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
-
10 พฤษภาคม 2562  383,000  เทศบาลตำบลหนองสอ
-
-
 29.ชุมชนแก้งคำวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  370,000  เทศบาลตำบลนิคม
-
-
 30.ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
-
15 พฤษภาคม 2562  415,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
 31.ดงน้อยวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  191,000  เทศบาลตำบลภูสิงห์
-
-
 32.ดงน้อยสงเคราะห์
-
14 พฤษภาคม 2562  141,000  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
-
-
 33.ดงพยุงสงเคราะห์
-
13 พฤษภาคม 2562  490,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง
-
-
 34.ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
-
16 พฤษภาคม 2562  6,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง
-
-
 35.ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  60,000  เหล่าอ้อย
-
-
 36.ดงเมืองวิทยาคาร
-
27 พฤษภาคม 2562  209,000  เทศบาลตำบลลำพาน
-
-
 37.ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
-
14 พฤษภาคม 2562  172,000  อบต.โนนแหลมทอง
-
-
 38.ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  176,000  อบต.กมลาไสย
-
-
 39.ดอนหวายราษฎร์บำรุง
-
14 พฤษภาคม 2562  246,000  ดงลิง
-
-
 40.ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
-
16 พฤษภาคม 2562  128,460  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
 41.ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
-
20 มิถุนายน 2562  208,000  ตำบลดอนจาน
-
-
 42.ด่านใต้วิทยา
-
23 พฤษภาคม 2562  290,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย
-
-
 43.ถ้ำปลาวิทยายน
-
29 พฤษภาคม 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์
-
-
 44.ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  216,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
-
-
 45.ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
-
16 พฤษภาคม 2562  29,120  สำราญใต้
-
-
 46.ท่านาจานวิทยา
-
28 พฤษภาคม 2562  220,000  อบต.คำสร้างเที่ยง
-
-
 47.ท่าลำดวนประชาบำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  42,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
-
-
 48.ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
-
1 พฤศจิกายน 2561  262,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
-
-
 49.ท่าแสงวิทยายน
-
27 พฤษภาคม 2562  184,000  ตำบลลำพาน
-
-
 50.ท่าไคร้สามัคคี
-
23 พฤษภาคม 2562  84,000  เทศบาลตำบลบึงวิชัย
-
-
 51.ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
-
16 พฤษภาคม 2562  288,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
 52.นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
-
10 พฤษภาคม 2562  212,000  เทศบาลตำบลภูดิน
-
-
 53.นาคูณวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต.สหัสขันธ์
-
-
 54.นาจำปา
-
20 พฤษภาคม 2562  452,000  นาจำปา
-
-
 55.นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
-
15 พฤษภาคม 2562  80,000  หนองแปน
-
-
 56.นามนราษฎร์นุเคราะห์
-
6 มิถุนายน 2562  231,000  โนนแหลมทอง
-
-
 57.นามลวิทยาคาร
-
16 พฤษภาคม 2562  140,000  อบต. โคกสมบูรณ์
-
-
 58.นาสีนวลโสกทรายวิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  255,000  สหัสขันธ์
-
-
 59.นาโกวิทยา
-
30 พฤษภาคม 2562  222,000  เทศบาลตำบลขมิ้น
-
-
 60.น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
-
13 พฤษภาคม 2562  74,000  เทศบาลตำบลกมลาไสย
-
-
 61.นิคมลำปาววิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  100,000  เทศบาลตำบลนิคม
-
-
 62.บ้านกุดแห่
-
16 พฤษภาคม 2562  230,000  สำราญใต้
-
-
 63.บ้านคำเชียงวัน
-
15 สิงหาคม 2562  167,000  โนนแหลมทอง
-
-
 64.บ้านคำเม็ก
-
2 พฤศจิกายน 2561  123,660  เทศบาลตำบลไผ่
-
-
 65.บ้านดอนสนวน
-
29 พฤษภาคม 2562  128,000  เทศบาลตำบลหลุบ
-
-
 66.บ้านต้อนวิทยาคาร
-
12 พฤษภาคม 2562  201,000  เทศบาลตำบลเหนือ
-
-
 67.บ้านท่างาม
-
1 พฤศจิกายน 2561  85,000  ตำบลสำราญ
-
-
 68.บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
-
1 พฤศจิกายน 2561  62,000  อบต.สำราญ
-
-
 69.บ้านนาวิทยาคม
-
17 พฤษภาคม 2562  274,000  ม่วงนา
-
-
 70.บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
-
15 พฤษภาคม 2562  177,000  เทศบาลตำบลธัญญา
-
-
 71.บ้านม่วงวิทยาคม
-
13 พฤษภาคม 2562  246,000  เทศบาลตำบลโนนศิลา
-
-
 72.บ้านม่วงวิทยายน
-
15 พฤษภาคม 2562  250,000  ตำบลม่วงนา
-
-
 73.บ้านลาดวิทยาเสริม
-
27 พฤษภาคม 2562  188,000  เทศบาลตำบลหลักเมือง
-
-
 74.บ้านสว่าง
-
13 พฤษภาคม 2562  49,000  เทศบาลตำบลภูดิน
-
-
 75.บ้านหนองกุงกลาง
-
13 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.สำราญ ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
-
-
 76.บ้านหนองกุงน้อย
-
17 พฤษภาคม 2562  341,340  สำราญใต้
-
-
 77.บ้านหนองกุงใหญ่
-
23 พฤษภาคม 2562  524,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ
-
-
 78.บ้านหนองช้าง
-
29 พฤษภาคม 2562  170,000  อบต.หนองช้าง
-
-
 79.บ้านหนองม่วง
-
15 พฤษภาคม 2562  136,000  เทศบาล ลำคลอง
-
-
 80.บ้านหนาดสงเคราะห์
-
7 มิถุนายน 2562  50,000  เทศบาลตำบลเหนือ
-
-
 81.บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
-
29 พฤษภาคม 2562  56,000  เทศบาลตำบลหลุบ
-
-
 82.บ้านห้วยยาง
-
14 มิถุนายน 2562  264,000  หนองช้าง
-
-
 83.บ้านห้วยแสง
-
10 มิถุนายน 2562  122,000  เทศบาลตำบลภูปอ
-
-
 84.บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  265,000  ตำบลเหนือ
-
-
 85.บ้านเหล่าค้อ
-
22 พฤษภาคม 2562  161,000  เทศบาลตำบลเชียงเครือ
-
-
 86.บ้านแกวิทยายน
-
16 พฤษภาคม 2562  186,000  โนนศิลา
-
-
 87.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  522,000  เทศบาลตำบลธัญญา
-
-
 88.บ้านแวงประชารัฐบำรุง
-
15 พฤษภาคม 2562  166,000  ตำบลดงลิง
-
-
 89.บ้านโคกกว้าง
-
13 พฤษภาคม 2562  157,680  ตำบลไผ่
-
-
 90.บ้านโคกใส
-
12 มิถุนายน 2562  124,000  องค์การบริการส่วนตำบลโนนแหลมทอง
-
-
 91.บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
-
7 มิถุนายน 2562  74,000  เทศบาลตำบลนาจารย์
-
-
 92.บ้านโนนโพธิ์ศรี
-
14 กุมภาพันธ์ 2562  74,000  เทศบาลตำบลหนองแปน
-
-
 93.บ้านโหมนสงเคราะห์
-
13 พฤษภาคม 2562  462,000  สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
-
-
 94.บึงวิชัยสงเคราะห์
-
3 เมษายน 2562  280,000  เทศบาลตำบลบึงวิชัย
-
-
 95.บึงสว่างวิทยาคม
-
30 พฤษภาคม 2562  101,000  เทศบาลตำบลหลักเมือง
-
-
 96.บึงไฮโนนสวางวิทยา
-
19 พฤศจิกายน 2561  207,000  ตำบลหลักเมือง
-
-
 97.ปลาเค้าวิทยาคาร
-
7 พฤษภาคม 2562  460,000  ตำบลหนองสอ
-
-
 98.ปากน้ำราษฎร์บำรุง
-
15 พฤษภาคม 2562  272,000  เทศบาลตำบลกมลาไสย
-
-
 99.พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
-
15 พฤษภาคม 2562  1,306,000  ตำบลกมลาไสย
-
-
 100.ภูปอวิทยา
-
14 พฤษภาคม 2562  44,000  ภูปอ
-
-
 101.ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  32,000  โนนศิลา
-
-
 102.วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
-
27 พฤษภาคม 2562  44,000  เทศบาลตำบลลำพาน
-
-
 103.สงยางสงเปลือยวิทยาคม
-
23 พฤษภาคม 2562  86,000  องค์การบริหารส่วนตบลกมลาไสย
-
-
 104.สหัสขันธ์วิทยาคม
-
17 พฤษภาคม 2562  86,000  เทศบาลตำบลโนนบุรี
-
-
 105.สองห้องราษฎร์บูรณะ
-
16 พฤษภาคม 2562  48,000  เทศบาลร่องคำ
-
-
 106.สะอาดประชาสรรพ์
-
15 พฤษภาคม 2562  256,000  เทศบาลตำบลลำคลอง
-
-
 107.สะอาดสมศรีวิทยา
-
10 มิถุนายน 2562  78,000  เทศบาลตำบลภูปอ
-
-
 108.สะอาดโนนงามวิทยา
-
21 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.ธัญญา
-
-
 109.สะอาดไชยศรี
-
16 พฤษภาคม 2562  72,080  อบต.สะอาดไชยศรี
-
-
 110.สามชัยอุดมวิทย์
-
30 พฤษภาคม 2562  866,000  อบต.หนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
-
-
 111.สามัคคีสำราญวิทย์
-
17 พฤษภาคม 2562  102,000  อบต.สามัคคี
-
-
 112.สายป่าแดงวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
-
-
 113.สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
-
16 พฤษภาคม 2562  104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไชยศรี
-
-
 114.สำเริงวิทยา
-
17 พฤษภาคม 2562  98,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
-
-
 115.สิงห์สะอาด
-
31 พฤษภาคม 2562  236,000  สหัสขันธ์
-
-
 116.หนองกุงวิทยาคม
-
10 พฤษภาคม 2562  238,000  สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่
-
-
 117.หนองตุวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  62,000  เทศบาลตำบลธัญญา
-
-
 118.หนองทุ่มสงเคราะห์
-
24 พฤษภาคม 2562  170,000  ตำบลบึงวิชัย
-
-
 119.หนองบัวราษฎร์นิยม
-
15 พฤษภาคม 2562  68,000  เทศบาลตำบลโพนทอง
-
-
 120.หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
-
15 พฤษภาคม 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
-
-
 121.หนองพอกวิทยายน
-
12 กรกฏาคม 2562  124,000  อบต. สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน
-
-
 122.หนองหัวช้าง
-
14 พฤษภาคม 2562  127,000  กลางหมื่น
-
-
 123.หนองแคนวิทยา
-
31 กรกฏาคม 2562  226,000  เทศบาลตำบลดอนจาน
-
-
 124.หนองแซงวิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  91,900  อบต.สำราญ
-
-
 125.หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
-
14 มิถุนายน 2562  272,000  เทศบาลตำบลหนองแปน
-
-
 126.หนองแวงประชานุกูล
-
30 พฤษภาคม 2562  124,000  เทศบาลตำบลขมื้น
-
-
 127.หนองแวงเหนือ
-
10 มิถุนายน 2562  224,000  ภูปอ
-
-
 128.หนองแวงแสน
-
24 พฤษภาคม 2562  92,000  นาจำปา
-
-
 129.หนองแสงราษฎร์พัฒนา
-
31 ตุลาคม 2561  289,960  อบต.สำราญใต้
-
-
 130.หนองโพนวิทยายน
-
10 พฤษภาคม 2562  110,000  เทศบาลตำบลไผ่
-
-
 131.หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
-
10 พฤษภาคม 2562  68,000  เทศบาลตำบลไผ่
-
-
 132.หนองโพนโนนสมบูรณ์
-
16 พฤษภาคม 2562  210,000  อบต.นาจำปา
-
-
 133.ห้วยตูมวิทยาคาร
-
22 พฤษภาคม 2562  344,000  เทศบาลกลางหมื่น
-
-
 134.ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
-
29 พฤษภาคม 2562  51,000  สหัสขันธ์
-
-
 135.หัวขวาวิทยา
-
8 พฤษภาคม 2562  92,000  หลักเมือง
-
-
 136.หัวคูประชาอุทิศ
-
31 พฤษภาคม 2562  184,000  อบต.ดงพยุง
-
-
 137.หามแหโพนทองวิทยาคม
-
17 พฤษภาคม 2562  183,000  เทศบาลตำบลโพนทอง
-
-
 138.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
-
29 พฤษภาคม 2562  244,000  เทศบาลตำบลนาจารย์
-
-
 139.อนุบาลกาฬสินธุ์
-
14 พฤษภาคม 2562  3,144,000  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
-
-
 140.เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
-
5 พฤศจิกายน 2561  440,000  เจ้าท่า
-
-
 141.เชียงเครือวิทยาคม
-
30 พฤษภาคม 2562  68,000  ตำบลเชียงเครือ
-
-
 142.เสมาสามัคคี
-
14 มิถุนายน 2562  120,000  เทศบาลตำบลหนองแปน
-
-
 143.เหล่าสูงวิทยา
-
10 พฤษภาคม 2562  114,000  ตำบลห้วยโพธิ์
-
-
 144.เหล่าหลวงวิทยาคาร
-
2 พฤษภาคม 2562  231,000  ภูดิน
-
-
 145.เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
-
24 พฤษภาคม 2562  241,000  เหล่าอ้อย
-
-
 146.เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
-
21 พฤษภาคม 2562  151,200  องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี
-
-
 147.แก่งนาขามสามัคคี
-
30 พฤษภาคม 2562  98,000  ตำบลนาจารย์
-
-
 148.แก้งนางราษฎร์บำรุง
-
16 พฤษภาคม 2562  162,000  ดงพยุง
-
-
 149.แกเปะราษฎร์นิยม
-
10 พฤษภาคม 2562  370,000  ตำบลเชียงเครือ
-
-
 150.โคกกลางราษฎร์พัฒนา
-
29 พฤษภาคม 2562  88,000  เทศบาลตำบลหลุบ
-
-
 151.โคกกลางวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  125,000  สำราญ
-
-
 152.โคกก่องวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  249,000  เทศบาลตำบลโนนศิลา
-
-
 153.โคกคอนวิทยานุกูล
-
27 พฤษภาคม 2562  26,000  เทศบาลตำบลลำพาน
-
-
 154.โคกนางามสามัคคี
-
6 มิถุนายน 2562  43,000  เทศบาลตำบลภูดิน
-
-
 155.โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
-
16 พฤษภาคม 2562  68,000  ตำบลโพนทอง
-
-
 156.โคกล่ามผดุงวิทย์
-
16 พฤษภาคม 2562  94,000  ตำบลดงลิง
-
-
 157.โคกล่ามวิทยา
-
31 กรกฏาคม 2562  73,140  เทศบาลตำบลไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
-
-
 158.โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  168,000  เทศบาลตำบลนามะเขือ
-
-
 159.โคกเมยประชาพัฒนา
-
15 พฤษภาคม 2562  262,000  เทศบาลตำบลดงลิง
-
-
 160.โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
-
15 พฤษภาคม 2562  18,600  ภูสิงห์
-
-
 161.โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
-
25 กุมภาพันธ์ 2562  115,037  เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
-
-
 162.โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
-
24 พฤษภาคม 2562  500,000  เทศบาลตำบลโนนบุรี
-
-
 163.โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
-
10 มิถุนายน 2562  72,000  เทศบาลตำบลภูปอ
-
-
 164.โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
-
7 พฤษภาคม 2562  182,000  เทศบาลตำบลหนองสอ
-
-
 165.โนนเมืองประชานุเคราะห์
-
15 พฤษภาคม 2562  62,000  สำนักงานเทศบาลโนนศิลา
-
-
 166.โนนเมืองวิทยาคาร
-
14 พฤษภาคม 2562  228,000  เทศบาลตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ
-
-
 167.โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
-
16 พฤษภาคม 2562  174,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
-
-
 168.โป่งเชือกศึกษาสถาน
-
16 พฤษภาคม 2562  195,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ
-
-
 169.โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
-
22 พฤษภาคม 2562  138,000  กมลาไสย
-
-
 170.โพนสวางพิทยาคม
-
22 พฤษภาคม 2562  206,000  ตำบลนามะเขือ
-
-
 171.โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)
-
22 พฤษภาคม 2562  206,000  ตำบลนามะเขือ
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net