โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์
-
11 มิถุนายน 2562  191,000  ปริก
-
-
 2.จุฬาภรณ์พิชญาคาร
-
13 พฤษภาคม 2562  556,000  เทศบาลตำบลเขาพระ
-
-
 3.ฉวาง
-
23 พฤษภาคม 2562  264,100  ฉวาง
-
-
 4.ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์)
-
30 กรกฏาคม 2562  506,000  อบต.ช้างกลาง
-
-
 5.ชุมชนบ้านปากเสียว
-
22 พฤษภาคม 2562  222,000  ตำบลควนกลาง
-
-
 6.ชุมชนบ้านสี่แยก
-
17 มิถุนายน 2562  299,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
-
-
 7.ชุมชนบ้านหน้าเขา
-
16 พฤษภาคม 2562  216,000  ตำบลทุ่งสัง
-
-
 8.ชุมชนบ้านไทรห้อง
-
25 พฤษภาคม 2562  560,000  ควนกรด
-
-
 9.ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
-
27 พฤษภาคม 2562  224,000  เทศบาลตำบลกะทูน
-
-
 10.ชุมชนวัดสำโรง
-
13 พฤษภาคม 2562  451,000  นาหลวงเสน
-
-
 11.ชุมชนวัดสุวรรณาราม
-
15 พฤษภาคม 2562  262,000  อบต.ห้วยปริก
-
-
 12.ชุมชนวัดอัมพวัน
-
31 พฤษภาคม 2562  184,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
-
-
 13.ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10
-
14 พฤษภาคม 2562  456,000  อบต.บ้านลำนาว
-
-
 14.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
-
12 มิถุนายน 2562  210,000  บางขัน
-
-
 15.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
-
14 พฤษภาคม 2562  170,000  อบต.บางขัน
-
-
 16.บ้านกรุงหยันใต้
-
13 สิงหาคม 2562  204,000  ตำบลท่ายาง
-
-
 17.บ้านก่องาม
-
27 พฤษภาคม 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
-
-
 18.บ้านกันละ
-
9 พฤษภาคม 2562  84,000  อบต.ไไม้เรียง
-
-
 19.บ้านกุยเหนือ
-
27 พฤษภาคม 2562  193,000  ช้างกลาง
-
-
 20.บ้านคลองกุย
-
15 พฤษภาคม 2562  136,000  อบต.ช้างกลาง
-
-
 21.บ้านคลองขุด
-
30 พฤษภาคม 2562  239,000  หนองหงส์
-
-
 22.บ้านคลองงา
-
15 พฤษภาคม 2562  254,000  ช้างกลาง
-
-
 23.บ้านคลองจัง
-
30 พฤษภาคม 2562  208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
-
-
 24.บ้านคลองตูก
-
1 พฤศจิกายน 2561  506,000  กะปาง
-
-
 25.บ้านคลองปีก
-
15 พฤษภาคม 2562  136,000  เทศบาลตำบลสวนขัน
-
-
 26.บ้านคลองสาย
-
14 พฤษภาคม 2562  32,000  ห้วยปริก
-
-
 27.บ้านคลองเสาเหนือ
-
17 พฤษภาคม 2562  882,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
-
-
 28.บ้านคลองโอม
-
15 สิงหาคม 2562  206,000  ทุ่งสง
-
-
 29.บ้านควน
-
29 พฤษภาคม 2562  61,000  อบต.ไสหร้า
-
-
 30.บ้านควนตม
-
15 พฤษภาคม 2562  50,000  เทศบาลตำบลหลักช้าง
-
-
 31.บ้านควนประ
-
16 พฤษภาคม 2562  230,000  อบต. บางขัน
-
-
 32.บ้านควนประชาสรรค์
-
2 พฤษภาคม 2562  446,000  อบต.กุแหระ
-
-
 33.บ้านควนลำภู
-
6 มิถุนายน 2562  280,000  อบต.ปริก
-
-
 34.บ้านควนอวดพัน
-
4 มิถุนายน 2562  61,000  อบต.ปริก
-
-
 35.บ้านคอกช้าง
-
28 เมษายน 2562  322,000  อบต.นาหลวงเสน
-
-
 36.บ้านคุ้งวังวัว
-
22 พฤษภาคม 2562  82,000  เทศบาลตำบลควนกลาง
-
-
 37.บ้านจันดี
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง
-
-
 38.บ้านจำปา
-
24 พฤษภาคม 2562  243,000  ตำบลถ้ำใหญ่
-
-
 39.บ้านชายคลอง
-
15 พฤษภาคม 2562  546,000  เทศบาลตำบลที่วัง
-
-
 40.บ้านถ้ำตลอด
-
27 มิถุนายน 2562  204,000  อบต.น้ำตก
-
-
 41.บ้านทอนวังปราง
-
13 มิถุนายน 2562  234,000  องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
-
-
 42.บ้านทะเลสองห้อง
-
15 พฤษภาคม 2562  0  กรุงหยัน
-
-
 43.บ้านทุ่งกรวด
-
14 มิถุนายน 2562  716,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
-
-
 44.บ้านนา
-
15 พฤษภาคม 2562  320,000  อบต.ช้างกลาง
-
-
 45.บ้านนาตาแย้ม
-
10 มิถุนายน 2562  295,000  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
-
-
 46.บ้านนาตำเสา
-
16 พฤษภาคม 2562  410,000  บ้านนิคม
-
-
 47.บ้านนาท่อม
-
29 สิงหาคม 2562  274,000  อบต.ท่ายาง
-
-
 48.บ้านนาบอน
-
3 มิถุนายน 2562  68,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
-
-
 49.บ้านนาปราน
-
16 พฤษภาคม 2562  134,000  เทศบาลตำบลหลักช้าง
-
-
 50.บ้านนาพรุ
-
1 พฤษภาคม 2562  60,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
-
-
 51.บ้านนาพา
-
15 พฤษภาคม 2562  218,000  อบต. ถำ้พรรรรา
-
-
 52.บ้านนาเกิดผล
-
28 พฤษภาคม 2562  152,000  หนองหงส์
-
-
 53.บ้านนาเส
-
15 พฤษภาคม 2562  636,000  อบต./นากะชะ
-
-
 54.บ้านนาเหนือ
-
16 พฤษภาคม 2562  212,000  ยางค้อม
-
-
 55.บ้านนาโพธิ์
-
22 สิงหาคม 2562  269,000  อบต.นาบอน
-
-
 56.บ้านนาใหญ่
-
27 พฤษภาคม 2562  300,000  ทุ่งใหญ่
-
-
 57.บ้านน้ำตก
-
22 มิถุนายน 2562  128,000  อบต.น้ำตก
-
-
 58.บ้านน้ำพุ
-
16 พฤษภาคม 2562  307,000  ถ้ำใหญ่
-
-
 59.บ้านนิคมวังหิน
-
16 พฤษภาคม 2562  312,000  บ้านนิคม
-
-
 60.บ้านบนควน
-
14 พฤษภาคม 2562  450,000  อบต.นาโพธิ์
-
-
 61.บ้านบ่อปลา
-
15 พฤษภาคม 2562  248,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
-
-
 62.บ้านบ่อมอง
-
23 สิงหาคม 2562  1,980,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
-
-
 63.บ้านบางตะเภา
-
13 สิงหาคม 2562  758,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
-
-
 64.บ้านบางปรน
-
16 พฤษภาคม 2562  185,000  อบต.กรุงหยัน
-
-
 65.บ้านบางรูป
-
21 มิถุนายน 2562  380,000  บางรูป
-
-
 66.บ้านปลายคลองเพรง
-
13 สิงหาคม 2562  168,000  ไสหร้า
-
-
 67.บ้านปลายรา
-
15 พฤษภาคม 2562  436,000  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
-
-
 68.บ้านปลายเส
-
17 พฤษภาคม 2562  278,000  อบต.คลองเส
-
-
 69.บ้านปากน้ำ
-
30 พฤษภาคม 2562  326,000  เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
-
-
 70.บ้านปากแพรก
-
16 พฤษภาคม 2562  288,000  อบต.บางขัน
-
-
 71.บ้านพรุวง
-
16 พฤษภาคม 2562  94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
-
-
 72.บ้านพอโกบ
-
13 สิงหาคม 2562  218,000  อบต.ท่ายาง
-
-
 73.บ้านพูน
-
13 พฤษภาคม 2562  190,000  กะปาง
-
-
 74.บ้านวังตลับ
-
15 พฤษภาคม 2562  246,000  ถำ้พรรณรา
-
-
 75.บ้านวังธน
-
24 กรกฏาคม 2562  136,000  องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลน้ำตก
-
-
 76.บ้านวังยวน
-
16 พฤษภาคม 2562  604,000  เทศบาลตำบลที่วัง
-
-
 77.บ้านวังยาว
-
21 พฤษภาคม 2562  240,000  นาไม้ไผ่
-
-
 78.บ้านวังวัว
-
21 พฤษภาคม 2562  104,000  เทศบาลตำบลควนกลาง
-
-
 79.บ้านวังหิน
-
17 พฤษภาคม 2562  166,000  เทศบาลทุ่งสัง
-
-
 80.บ้านวังเต่า
-
10 มิถุนายน 2562  178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
-
-
 81.บ้านสระนางมโนราห์
-
6 มิถุนายน 2562  284,000  อบต.ปริก
-
-
 82.บ้านสวน
-
16 พฤษภาคม 2562  165,000  วังหิน
-
-
 83.บ้านสวนอาย
-
13 มิถุนายน 2562  112,000  ตำบลละอาย
-
-
 84.บ้านสามัคคีธรรม
-
15 พฤษภาคม 2562  564,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
-
-
 85.บ้านหนองคล้า
-
5 มิถุนายน 2562  124,000  อบต.ปริก
-
-
 86.บ้านหนองท่อม
-
10 มิถุนายน 2562  368,000  เขาโร
-
-
 87.บ้านหนองปลิง
-
14 พฤษภาคม 2562  330,000  อบต.เขาโร
-
-
 88.บ้านหนองยาง
-
13 พฤษภาคม 2562  90,000  อบต.แก้วแสน
-
-
 89.บ้านหนองหว้า
-
21 พฤษภาคม 2562  1,936,000  เทศบาลตำบลชะมาย
-
-
 90.บ้านหนองเจ
-
16 พฤษภาคม 2562  453,000  วังหิน
-
-
 91.บ้านหนองใหญ่
-
28 พฤษภาคม 2562  173,000  อบต.ทุ่งใหญ่
-
-
 92.บ้านหน้าเขา
-
29 พฤษภาคม 2562  454,000  ควนกรด
-
-
 93.บ้านห้วยกลาง
-
16 มิถุนายน 2562  242,000  เทศบาลตำบลกะทูน
-
-
 94.บ้านห้วยทรายขาว
-
29 พฤษภาคม 2562  240,000  นาแว
-
-
 95.บ้านห้วยปริก
-
13 พฤษภาคม 2562  398,000  อบต.ห้วยปริก
-
-
 96.บ้านห้วยรื่น
-
28 พฤษภาคม 2562  220,000  ทุ่งใหญ่
-
-
 97.บ้านหาดทรายแก้ว
-
10 พฤษภาคม 2562  164,000  ไม้เรียง
-
-
 98.บ้านเกาะขวัญ
-
16 พฤษภาคม 2562  590,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต
-
-
 99.บ้านเกาะปราง
-
16 พฤษภาคม 2562  125,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
-
-
 100.บ้านเกาะยวน
-
16 พฤษภาคม 2562  253,000  นาโพธิ์
-
-
 101.บ้านเขาตาว
-
15 พฤษภาคม 2562  149,000  อบต.เขาขาว
-
-
 102.บ้านเขาวง
-
16 พฤษภาคม 2562  124,000  บ้านนิคม
-
-
 103.บ้านเหนือคลอง
-
28 มิถุนายน 2562  62,000  อบต.พิปูน
-
-
 104.บ้านแพรกกลาง
-
16 พฤษภาคม 2562  206,000  อบต.คลองเส
-
-
 105.บ้านโคกมะขาม
-
10 มิถุนายน 2562  418,000  อบต.นาเขลียง
-
-
 106.บ้านโคกยาง
-
6 มิถุนายน 2562  164,000  ละอาย
-
-
 107.บ้านโคกวัด
-
15 พฤษภาคม 2562  87,000  เทศบาลตำบลทุ่งสัง
-
-
 108.บ้านไทรงาม
-
15 พฤษภาคม 2562  146,000  เทศบาลตำบลสวนขัน
-
-
 109.บ้านไร่มุสลิม
-
7 มิถุนายน 2562  147,000  อบต.ปริก
-
-
 110.บ้านไสยาสน์
-
15 พฤษภาคม 2562  316,000  อบต.บ้านลำนาว
-
-
 111.บ้านไสยูงปัก
-
13 มิถุนายน 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
-
-
 112.บ้านไสส้าน
-
15 พฤษภาคม 2562  360,000  อบต.เขาขาว
-
-
 113.บ้านไสเตาอ้อย
-
1 สิงหาคม 2562  117,000  องค์การบริการส่วนตำบลบางขัน
-
-
 114.บ้านไสโคกเกาะ
-
29 พฤษภาคม 2562  354,000  อบต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
-
-
 115.บ้านไสโป๊ะ
-
23 เมษายน 2562  136,000  อบต.แก้วแสน
-
-
 116.บ้านไสใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  542,000  ปริก
-
-
 117.พรรณราชลเขต
-
16 พฤษภาคม 2562  182,000  อบต.ดุสิต
-
-
 118.มหาราช ๓
-
17 พฤษภาคม 2562  374,000  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
-
-
 119.ราชประชานุเคราะห์ 6
-
7 สิงหาคม 2562  331,000  เทศบาลตำบลกะปาง
-
-
 120.ราชเวชพิศาล
-
2 พฤษภาคม 2562  164,000  อบต.กุแหระ
-
-
 121.ราษฎร์ประชาอุทิศ
-
18 มิถุนายน 2562  65,000  อบต.ปริก
-
-
 122.วัดกะเปียด
-
24 พฤษภาคม 2562  230,000  กะเปียด
-
-
 123.วัดกะโสม
-
16 พฤษภาคม 2562  386,000  เทศบาลตำบลกะปาง
-
-
 124.วัดก้างปลา
-
15 พฤษภาคม 2562  822,000  ตำบลที่วัง
-
-
 125.วัดขนาน
-
27 พฤษภาคม 2562  365,000  ทุ่งใหญ่
-
-
 126.วัดคงคาเจริญ
-
1 พฤศจิกายน 2561  572,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
-
-
 127.วัดควน
-
19 สิงหาคม 2562  170,000  อบต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
-
-
 128.วัดควนกอ
-
16 พฤษภาคม 2562  262,000  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
-
-
 129.วัดควนชม
-
15 พฤษภาคม 2562  520,000  เทศบาลตำบลที่วัง
-
-
 130.วัดควนยูง
-
16 พฤษภาคม 2562  76,000  เทศบาลตำบลทุ่งสัง
-
-
 131.วัดควนยูง
-
28 พฤษภาคม 2562  222,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
-
-
 132.วัดควนสระบัว
-
15 พฤษภาคม 2562  276,000  เทศบาลตำบลท่ายาง
-
-
 133.วัดควนส้าน
-
16 พฤษภาคม 2562  344,000  ช้างกลาง
-
-
 134.วัดควนสูง
-
29 พฤศจิกายน 2561  336,000  เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
-
-
 135.วัดจันดี
-
15 พฤษภาคม 2562  1,740,000  เทศบาลตำบลหลักช้าง
-
-
 136.วัดถ้ำใหญ่
-
16 พฤษภาคม 2562  76,000  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
-
-
 137.วัดท่ายาง
-
2 สิงหาคม 2562  1,080,000  เทศบาลตำบลท่ายาง
-
-
 138.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
-
10 มิถุนายน 2562  89,000  เขาโร
-
-
 139.วัดทุ่งนาใหม่
-
9 พฤษภาคม 2562  268,000  อบต.ยางค้อม
-
-
 140.วัดทุ่งส้าน
-
30 กรกฏาคม 2562  63,000  อบต.นาไม้ไผ่
-
-
 141.วัดธรรมเผด็จ
-
13 พฤษภาคม 2562  668,000  ตำบลที่วัง
-
-
 142.วัดนางเอื้อย
-
28 พฤษภาคม 2562  128,000  ตำบลกะทูน
-
-
 143.วัดนิคมคีรี
-
14 พฤศจิกายน 2561  181,000  เขาขาว
-
-
 144.วัดประดิษฐาราม
-
10 มิถุนายน 2562  626,000  อบต.บางรูป
-
-
 145.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
-
10 พฤษภาคม 2562  499,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
-
-
 146.วัดมะนาวหวาน
-
15 พฤษภาคม 2562  377,000  อบต.ช้างกลาง
-
-
 147.วัดมะปรางงาม
-
12 มิถุนายน 2562  41,000  ละอาย
-
-
 148.วัดมะเฟือง
-
15 พฤษภาคม 2562  176,000  อบต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
-
-
 149.วัดมังคลาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  435,000  สำนักงานเทศบาล ตำบลพิปูน
-
-
 150.วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง)
-
16 พฤษภาคม 2562  120,000  อบต.ถ้ำพรรณรา
-
-
 151.วัดยางค้อม
-
14 พฤษภาคม 2562  216,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
-
-
 152.วัดราษฎร์ประดิษฐ์
-
8 พฤษภาคม 2562  130,000  อบต.นาหลวงเสน
-
-
 153.วัดลำนาว
-
10 พฤษภาคม 2562  1,757,000  บ้านลำนาว
-
-
 154.วัดวังขรี
-
22 พฤษภาคม 2562  50,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
-
-
 155.วัดวังรีบุญเลิศ
-
17 พฤษภาคม 2562  256,000  ดุสิต
-
-
 156.วัดวังหิน
-
15 พฤษภาคม 2562  284,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
-
-
 157.วัดวังหีบ
-
10 กรกฏาคม 2562  202,000  ตำบลชะมาย
-
-
 158.วัดวิสุทธิวงศ์
-
30 พฤษภาคม 2562  90,000  บางรูป
-
-
 159.วัดศิลาราย
-
14 พฤษภาคม 2562  48,800  อบต.นาหลวงเสน
-
-
 160.วัดสวนขัน
-
3 สิงหาคม 2562  458,000  ตำบลสวนขัน
-
-
 161.วัดสวนพิกุล
-
17 พฤษภาคม 2562  84,000  ดุสิต
-
-
 162.วัดสามัคคีนุกูล
-
28 พฤษภาคม 2562  962,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
-
-
 163.วัดสุวรรณคีรี
-
18 มิถุนายน 2562  128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
-
-
 164.วัดหนองดี
-
14 มิถุนายน 2562  168,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
-
-
 165.วัดหน้าเขา
-
14 พฤษภาคม 2562  560,000  เทศบาลตำบลเขาพระ
-
-
 166.วัดหลักช้าง
-
14 พฤษภาคม 2562  118,000  เทศบาลตำบลหลักช้าง
-
-
 167.วัดหาดสูง
-
16 พฤษภาคม 2562  270,000  เทศบาลตำบลไม้เรียง
-
-
 168.วัดเกาะสระ
-
12 พฤษภาคม 2562  253,000  อบต.แก้วแสน
-
-
 169.วัดเขากลาย
-
15 พฤษภาคม 2562  262,000  ตำบลชะมาย
-
-
 170.วัดเขาโร
-
10 มิถุนายน 2562  429,000  อบต.เขาโร
-
-
 171.วัดเทวสิทธิ์
-
18 พฤษภาคม 2562  516,000  นาบอน
-
-
 172.วัดเพ็ญญาติ
-
24 พฤษภาคม 2562  58,000  อบต.กะเปียด
-
-
 173.วัดเพ็ญมิตร
-
14 มิถุนายน 2562  68,000  อบต.ไสหร้า
-
-
 174.วัดเสม็ดจวน
-
13 สิงหาคม 2562  213,000  อบต.กุแหระ
-
-
 175.วัดโคกหาด
-
29 พฤษภาคม 2562  422,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า
-
-
 176.วัดโคกเมรุ
-
16 พฤษภาคม 2562  64,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ
-
-
 177.วัดโบราณาราม
-
7 มิถุนายน 2562  448,000  อบต.พิปูน
-
-
 178.วัดใหม่
-
27 พฤษภาคม 2562  162,000  อบต.ทุ่งใหญ่
-
-
 179.วัดไม้เรียง
-
13 พฤษภาคม 2562  632,000  อบต.ไม้เรียง
-
-
 180.สมสรร
-
17 พฤษภาคม 2562  152,000  อบต.บ้านนิคม
-
-
 181.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
-
16 พฤษภาคม 2562  527,000  เขาขาว
-
-
 182.สังวาลย์วิท 7
-
15 พฤษภาคม 2562  1,181,000  บ้านลำนาว
-
-
 183.หมู่บ้านป่าไม้
-
15 พฤษภาคม 2562  628,000  กรุงหยัน
-
-
 184.องค์การสวนยาง 1
-
15 พฤษภาคม 2562  103,000  อบต.ช้างกลาง
-
-
 185.องค์การสวนยาง 2
-
16 พฤษภาคม 2562  430,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
-
-
 186.องค์การสวนยาง 3
-
17 พฤษภาคม 2562  246,000  กรุงหยัน
-
-
 187.เจริญรัชต์ภาคย์
-
14 พฤษภาคม 2562  669,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
-
-
 188.โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
14 พฤษภาคม 2562  396,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
-
-
 189.ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน)
-
16 พฤษภาคม 2562  110,000  อบต.วังหิน
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net