โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ยะลา เขต 2
จำนวนโรงเรียน 68 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 68 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.ท่าละมัย
-
7 สิงหาคม 2562  168,000  เทศบาลตำบลปะแต
-
-
 2.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
-
14 มิถุนายน 2562  288,000   ตลิ่งชัน
-
-
 3.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
-
25 มิถุนายน 2562  120,000  อบต.ตลิ่งชัน
-
-
 4.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
-
18 มิถุนายน 2562  100,000  อบต.ตลิ่งชัน
-
-
 5.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13
-
12 มิถุนายน 2562  74,000  อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ
-
-
 6.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
-
10 มิถุนายน 2562  230,000  ตาเนาะปูเต๊ะ
-
-
 7.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3
-
11 มิถุนายน 2562  84,000  ตาเนาะปูเต๊ะ
-
-
 8.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
-
13 มิถุนายน 2562  253,000  อบต.ตลิ่งชัน
-
-
 9.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6
-
14 มิถุนายน 2562  168,000  อบต.ตลิ่งชัน
-
-
 10.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9
-
16 พฤษภาคม 2562  72,000  เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
-
-
 11.บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
-
15 พฤษภาคม 2562  629,000  ตำบลบันนังสตา
-
-
 12.บ้านกาตอง
-
0 กรกฏาคม 2562  856,000  อบต.กาตอง
-
-
 13.บ้านกาโสด
-
30 พฤษภาคม 2562  200,000  บันนังสตา
-
-
 14.บ้านกือลอง
-
20 มิถุนายน 2562  322,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
-
-
 15.บ้านคชศิลา
-
10 กรกฏาคม 2562  103,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
-
-
 16.บ้านคลองน้ำใส
-
24 พฤษภาคม 2562  815,000  อบต.บาละ
-
-
 17.บ้านคีรีลาดพัฒนา
-
19 มิถุนายน 2562  150,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
-
-
 18.บ้านฉลองชัย
-
16 พฤษภาคม 2562  146,000  เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง
-
-
 19.บ้านซีเยาะ
-
17 มิถุนายน 2562  940,000  อบต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
-
-
 20.บ้านตะบิงติงงี
-
14 มิถุนายน 2562  750,000  ตลิ่งชัน
-
-
 21.บ้านตะบิงติงงีสามัคคี
-
18 มิถุนายน 2562  110,000  อบต.ตลิ่งชัน
-
-
 22.บ้านตังกาเด็ง
-
16 พฤษภาคม 2562  282,000  ถ้ำทะลุ
-
-
 23.บ้านตันหยง
-
18 มิถุนายน 2562  840,000  อบต.บาโร๊ะ
-
-
 24.บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง
-
18 มิถุนายน 2562  54,000  อบต.บาโร๊ะ
-
-
 25.บ้านตาชี
-
28 พฤษภาคม 2562  146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
-
-
 26.บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
-
19 มิถุนายน 2562  666,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
-
-
 27.บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
-
20 มิถุนายน 2562  314,000  ตาเนาะปูเต๊ะ
-
-
 28.บ้านทรายแก้ว
-
14 มิถุนายน 2562  640,000  อบต.ตลิ่งชัน
-
-
 29.บ้านทำนบ
-
8 มิถุนายน 2562  234,000  อบต.บ้านทำนบ
-
-
 30.บ้านธารทิพย์
-
2 กันยายน 2562  600,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
-
-
 31.บ้านนิบง
-
23 พฤษภาคม 2562  704,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา
-
-
 32.บ้านบันนังกูแว
-
30 พฤษภาคม 2562  119,000  อบต.บันนังสตา
-
-
 33.บ้านบันนังดามา
-
23 พฤษภาคม 2562  653,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง
-
-
 34.บ้านบางลาง
-
31 พฤษภาคม 2562  625,600  บาเจาะ
-
-
 35.บ้านบาจุ
-
18 พฤษภาคม 2562  432,000  เทศบาลตำบลปะแต
-
-
 36.บ้านบายอ
-
21 พฤษภาคม 2562  466,000  เทศบาลตำบลปะแต
-
-
 37.บ้านบาละ
-
5 มิถุนายน 2562  1,178,000  บาละ
-
-
 38.บ้านบาเจาะ
-
18 มิถุนายน 2562  515,200  อบต.บาเจาะ
-
-
 39.บ้านบาโงยซิแน
-
24 พฤษภาคม 2562  732,000  อบต.บาโงยซิแน
-
-
 40.บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ
-
22 พฤษภาคม 2562  128,000  กาตอง
-
-
 41.บ้านปะแต
-
21 พฤษภาคม 2562  672,000  องค์การบริหารเทศบาลตำบลปะแต
-
-
 42.บ้านป่าหวัง
-
23 กรกฏาคม 2562  218,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
-
-
 43.บ้านปาแดรู
-
16 พฤษภาคม 2562  748,000  องค์การบริหารส่วนตำบล กาตอง
-
-
 44.บ้านพงกูแว
-
12 กรกฏาคม 2562  496,000  อบต.ยะหา
-
-
 45.บ้านยะหา
-
28 มิถุนายน 2562  1,019,000  เทศบาลตำบลยะหา
-
-
 46.บ้านยือนัง
-
23 พฤษภาคม 2562  301,000  อบต.กาบัง
-
-
 47.บ้านรัตนา
-
15 พฤษภาคม 2562  16,400  อบต.ยะหา
-
-
 48.บ้านรานอ
-
2 มิถุนายน 2562  476,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ
-
-
 49.บ้านละแอ
-
21 ธันวาคม 2561  174,000  อบต.ละแอ
-
-
 50.บ้านลากอ
-
6 มีนาคม 2562  520,000  อบต.ยะหา
-
-
 51.บ้านลาแล
-
20 พฤษภาคม 2562  467,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
-
-
 52.บ้านลีตอ
-
19 มิถุนายน 2562  320,000  องค์บริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
-
-
 53.บ้านลือเน็ง
-
21 พฤษภาคม 2562  126,000  เทศบาลตำบลปะแต
-
-
 54.บ้านลูโบ๊ะปันยัง
-
21 สิงหาคม 2562  748,000  องค์การบริหารส่วนตำบล กาบัง
-
-
 55.บ้านวังสำราญ
-
17 มิถุนายน 2562  166,000  ละแอ
-
-
 56.บ้านวังหิน
-
30 พฤษภาคม 2562  136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
-
-
 57.บ้านสันติ
-
22 สิงหาคม 2562  294,000  เทศบาลเขื่อนบางลาง
-
-
 58.บ้านสาคู
-
31 พฤษภาคม 2562  207,920  บาเจาะ
-
-
 59.บ้านหลักเขต
-
21 พฤษภาคม 2562  404,000  เทศบาลตำบลปะแต
-
-
 60.บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
-
1 กรกฏาคม 2562  540,000  อตบ.บาโร๊ะ
-
-
 61.บ้านเจาะตาแม
-
24 พฤษภาคม 2562  637,000  อบต.กาตอง
-
-
 62.บ้านเจาะปันตัง
-
30 พฤษภาคม 2562  173,000  อบต บันนังสตา
-
-
 63.บ้านเตรียมปัญญา
-
18 มิถุนายน 2562  64,000  อบต.ละแอ
-
-
 64.บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
-
31 พฤษภาคม 2562  381,000  อบต.บันนังสตา
-
-
 65.ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
-
20 พฤษภาคม 2562  332,000  อบต.บาโร๊ะ
-
-
 66.สามัคคี
-
16 พฤษภาคม 2562  232,000  เทศบาลตำบลปะแต
-
-
 67.อาสินศึกษา
-
11 กรกฏาคม 2562  354,000  ยะหา
-
-
 68.เขื่อนบางลาง
-
16 มิถุนายน 2562  910,000  เขื่อนบางลาง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net