โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ปัตตานี เขต 1
จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
*** สาเหตุบางประการที่ไม่ครบ 100.00% เนื่องจากโรงเรียนยังมิได้ยืนยันข้อมูล
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ ***งบประมาณของภาคเรียนที่ 1/2562 (จำนวน 100 วัน) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
การใช้โปรแกรม TSL
ใช้ ไม่ใช้
หน่วยงาน/บุคคลที่สนับสนุน
มี ไม่มี
โรงเรียนยืนยันข้อมูล เขตยืนยัน
 1.กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
-
16 พฤษภาคม 2562  474,000  เทศบาลตำบลบ่อทอง
-
-
 2.ชุมชนบ้านกรือเซะ
-
19 กรกฏาคม 2562  772,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ
-
-
 3.ชุมชนบ้านกะมิยอ
-
22 พฤษภาคม 2562  822,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ
-
-
 4.ชุมชนบ้านตะลุโบะ
-
1 พฤศจิกายน 2561  710,000  อบต.ตะลโบะ
-
-
 5.ชุมชนบ้านตาแกะ
-
16 พฤษภาคม 2562  382,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ
-
-
 6.ชุมชนบ้านปาตา
-
16 พฤษภาคม 2562  960,000  ตะโละกาโปร์
-
-
 7.ชุมชนบ้านปูยุด
-
16 พฤษภาคม 2561  630,000  องค์การบริหารส่นตำบลปูยุด
-
-
 8.ชุมชนบ้านยูโย
-
14 พฤษภาคม 2562  676,000  อบต.บานา
-
-
 9.ชุมชนบ้านสะนิง
-
16 พฤษภาคม 2562  386,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ
-
-
 10.ชุมชนบ้านสาบัน
-
16 พฤษภาคม 2562  346,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสาบัน
-
-
 11.ชุมชนวัดป่าศรี
-
7 พฤษภาคม 2562  130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ
-
-
 12.ชุมชนวัดปิยาราม
-
20 พฤษภาคม 2562  308,000  ตำบลปิยามุมัง
-
-
 13.บ้านกลาง
-
27 พฤษภาคม 2562  226,000  อบต.บ้านกลาง
-
-
 14.บ้านกอแลบีเละ
-
16 พฤษภาคม 2562  462,000  อบต.ปะกาฮะรัง
-
-
 15.บ้านกาหยี
-
24 พฤษภาคม 2562  196,000  อบต.ปุโละปุโย
-
-
 16.บ้านกาฮง
-
16 พฤษภาคม 2562  564,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ
-
-
 17.บ้านกาแลกุมิ
-
27 พฤษภาคม 2562  150,000  อบต.คอลอตันหยง
-
-
 18.บ้านกาแลบือซา
-
7 มิถุนายน 2562  218,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ
-
-
 19.บ้านกือยา
-
16 พฤษภาคม 2562  121,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง
-
-
 20.บ้านกูวิง
-
26 พฤษภาคม 2562  232,000  อบต.บานา
-
-
 21.บ้านคลองช้าง
-
13 พฤษภาคม 2562  212,000  อบต.ยาบี
-
-
 22.บ้านคลองต่ำ
-
24 พฤษภาคม 2562  70,000  เทศบาลตำบลปะนาเระ
-
-
 23.บ้านคลองมานิง
-
16 พฤษภาคม 2562  276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง
-
-
 24.บ้านควนคูหา
-
16 พฤษภาคม 2562  252,000  เทศบาลตำบลบ่อทอง
-
-
 25.บ้านควนดิน
-
17 พฤษภาคม 2562  366,000  เทศบาลตำบลบ่อทอง
-
-
 26.บ้านคอลอตันหยง
-
29 พฤษภาคม 2562  470,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง
-
-
 27.บ้านค่าย
-
24 พฤษภาคม 2562  226,000  อบต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
-
-
 28.บ้านคาโต
-
25 พฤษภาคม 2562  582,000  เทศบาลตำบลปะนาเระ
-
-
 29.บ้านจะรัง
-
16 พฤษภาคม 2562  166,000  อบต.จะรัง
-
-
 30.บ้านจะรังบองอ
-
16 พฤษภาคม 2562  404,000  อบต.ตะลุโบะ
-
-
 31.บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
-
18 พฤษภาคม 2562  510,000  บาโลย
-
-
 32.บ้านจือโระ
-
22 พฤษภาคม 2562  192,000  บานา
-
-
 33.บ้านชะเอาะ
-
17 พฤษภาคม 2562  426,000  อบต.มะนังยง
-
-
 34.บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
-
17 พฤษภาคม 2562  220,000  ดอน
-
-
 35.บ้านดอนนา
-
7 พฤศจิกายน 2561  141,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา
-
-
 36.บ้านดอนรัก
-
13 พฤษภาคม 2562  175,440  ตำบลดอนรัก
-
-
 37.บ้านดาลอ
-
21 พฤษภาคม 2562  261,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง
-
-
 38.บ้านดาโต๊ะ
-
31 พฤษภาคม 2562  476,000  แหลมโพธิ์
-
-
 39.บ้านดูซงปาแย
-
30 พฤษภาคม 2562  442,000  เทศบาลตำบลตอหลัง
-
-
 40.บ้านตลาดนัดคลองขุด
-
15 พฤษภาคม 2562  210,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา
-
-
 41.บ้านตะโละ
-
27 พฤษภาคม 2562  306,000  ตะโละ
-
-
 42.บ้านตะโละสะมีแล
-
31 พฤษภาคม 2562  268,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์
-
-
 43.บ้านตันหยง
-
23 พฤษภาคม 2562  429,000  เทศบาลตันหยง
-
-
 44.บ้านตันหยงดาลอ
-
12 มิถุนายน 2562  342,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
-
-
 45.บ้านตันหยงลุโละ
-
18 กรกฏาคม 2562  794,000  ตันหยงลุโละ
-
-
 46.บ้านตันหยงเปาว์
-
1 พฤศจิกายน 2561  344,000  ท่ากำชำ
-
-
 47.บ้านตาลีอายร์
-
15 พฤษภาคม 2562  166,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์
-
-
 48.บ้านตาหมน
-
9 กันยายน 2562  202,000  ปิยามุมัง
-
-
 49.บ้านตือระ
-
16 พฤษภาคม 2562  242,000  องค์การบบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
-
-
 50.บ้านตูเวาะ
-
16 พฤษภาคม 2562  449,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
-
-
 51.บ้านท่ากำชำ
-
28 พฤษภาคม 2562  160,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ
-
-
 52.บ้านท่ากุน
-
18 มิถุนายน 2562  192,000  อบต.ตะโละกาโปร์
-
-
 53.บ้านท่าข้าม
-
18 ธันวาคม 2561  440,000  อบต.ท่าข้าม
-
-
 54.บ้านท่าชะเมา
-
30 พฤษภาคม 2562  182,000  บ้านกลาง
-
-
 55.บ้านท่าด่าน
-
13 มิถุนายน 2562  290,000  ตะโละกาโปร์
-
-
 56.บ้านท่าน้ำ
-
19 มิถุนายน 2562  194,000  ท่าน้ำ
-
-
 57.บ้านท่าน้ำตะวันตก
-
15 พฤษภาคม 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ
-
-
 58.บ้านท่าน้ำตะวันออก
-
20 มิถุนายน 2562  280,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
-
-
 59.บ้านท่าพง
-
30 พฤษภาคม 2562  286,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์
-
-
 60.บ้านท่ายามู
-
13 มิถุนายน 2562  164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ
-
-
 61.บ้านท่าสู
-
15 พฤษภาคม 2562  268,000  อบต.บ้านน้ำบ่อ
-
-
 62.บ้านทุ่ง
-
25 ธันวาคม 2561  98,000  อบต.ท่าข้าม
-
-
 63.บ้านทุ่งโพธิ์
-
15 พฤษภาคม 2562  312,000  ลิปะสะโง
-
-
 64.บ้านนอก
-
18 มิถุนายน 2562  119,000  อบต.บ้านนอก
-
-
 65.บ้านน้ำดำ
-
24 พฤษภาคม 2562  240,000  ปุโละปุโย
-
-
 66.บ้านน้ำบ่อ
-
16 พฤษภาคม 2562  334,000  อบตบ้านน้ำบ่อ
-
-
 67.บ้านบ่ออิฐ
-
30 พฤษภาคม 2562  214,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
-
-
 68.บ้านบากง
-
15 พฤษภาคม 2562  322,000  อบต.ตาลีอายร์
-
-
 69.บ้านบางทัน
-
16 พฤษภาคม 2562  174,000  อบตบางเขา
-
-
 70.บ้านบางปลาหมอ
-
14 พฤษภาคม 2562  185,000  รูสะมิแล
-
-
 71.บ้านบางปู
-
16 พฤษภาคม 2562  964,000  เทศบาลตำบลบางปู
-
-
 72.บ้านบางมะรวด
-
30 พฤษภาคม 2562  1,042,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
-
-
 73.บ้านบางราพา
-
28 พฤษภาคม 2562  316,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ
-
-
 74.บ้านบางหมู
-
16 พฤษภาคม 2562  165,000  อบต.บ้านน้ำบ่อ
-
-
 75.บ้านบานา
-
26 พฤษภาคม 2562  0  องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
-
-
 76.บ้านบาราเฮาะ
-
1 พฤษภาคม 2562  270,000  อบต.ปูยุด
-
-
 77.บ้านบาโงกาเซาะ
-
16 พฤษภาคม 2562  212,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
-
-
 78.บ้านบาโลย
-
16 พฤษภาคม 2562  342,000  อบต.ตำบลบาโลย
-
-
 79.บ้านบือเจาะ
-
27 พฤษภาคม 2562  204,000  เทศบาลบางปู
-
-
 80.บ้านบูดี
-
29 พฤษภาคม 2562  1,236,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์
-
-
 81.บ้านปรัง
-
21 พฤษภาคม 2562  238,000  อบต.ท่ากำชำ
-
-
 82.บ้านปะกาจินอ
-
13 พฤษภาคม 2562  129,600  อบต.ดอนรัก
-
-
 83.บ้านปะกาลิมาปุโระ
-
16 พฤษภาคม 2562  178,000  อบต.บาราเฮาะ
-
-
 84.บ้านปะกาลือสง
-
17 พฤษภาคม 2562  266,000  ตุยง
-
-
 85.บ้านปะกาฮะรัง
-
15 พฤษภาคม 2562  790,000  อบต.ปะกาฮะรัง
-
-
 86.บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
-
27 พฤษภาคม 2562  1,044,000  เทศบาลตำบลปะนาเระ
-
-
 87.บ้านปะแดลางา
-
16 พฤษภาคม 2562  206,000  เทศบาลตำบลบ่อทอง
-
-
 88.บ้านปากบางตาวา
-
27 พฤษภาคม 2562  392,000  บางตาวา
-
-
 89.บ้านปาเระ
-
6 มิถุนายน 2562  246,000  บาราโหม
-
-
 90.บ้านปุลากง
-
16 พฤษภาคม 2562  175,000  ตะโละ
-
-
 91.บ้านปุลามาวอ
-
17 พฤษภาคม 2562  260,000  บ้านนอก
-
-
 92.บ้านฝาง
-
16 พฤษภาคม 2562  422,000  อบต.ตาแกะ
-
-
 93.บ้านพ่อมิ่ง
-
22 กรกฏาคม 2562  286,000  เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
-
-
 94.บ้านมะปริง
-
31 ตุลาคม 2561  460,000  จะรัง
-
-
 95.บ้านมะพร้าวต้นเดียว
-
15 พฤษภาคม 2562  245,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง
-
-
 96.บ้านมูหลง
-
15 พฤษภาคม 2562  194,000  ราตาปันยัง
-
-
 97.บ้านยาบี
-
30 ตุลาคม 2561  448,000  อบต.ยาบี
-
-
 98.บ้านยามูเฉลิม
-
15 พฤษภาคม 2562  292,000  องค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง
-
-
 99.บ้านยือริง
-
16 พฤษภาคม 2562  76,000  ตันหยงดาลอ
-
-
 100.บ้านรามง
-
14 พฤษภาคม 2562  172,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
-
-
 101.บ้านราวอ
-
17 มิถุนายน 2562  300,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
-
-
 102.บ้านรูสะมิแล
-
15 พฤษภาคม 2562  12,560,000  ตำบลรูสะมิแล
-
-
 103.บ้านลดา
-
21 พฤษภาคม 2562  254,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ
-
-
 104.บ้านลางา
-
28 พฤษภาคม 2562  162,000  อบต.หนองแรต
-
-
 105.บ้านสระมาลา
-
17 พฤษภาคม 2562  374,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง
-
-
 106.บ้านสะบารัง
-
3 พฤษภาคม 2562  1,250,000  เทศบาลเมืองปัตตานี
-
-
 107.บ้านสายหมอ
-
15 พฤษภาคม 2562  225,000  อบต.บางเขา
-
-
 108.บ้านหนองแรต
-
21 พฤษภาคม 2562  381,000  อบต.หนองแรต
-
-
 109.บ้านหัวคลอง
-
18 มิถุนายน 2562  219,000  บ้านนอก
-
-
 110.บ้านเกาะหม้อแกง
-
10 มิถุนายน 2562  194,000  ท่ากำชำ
-
-
 111.บ้านเกาะเปาะ
-
23 พฤษภาคม 2562  392,000  เกาะเปาะ
-
-
 112.บ้านเคียน
-
12 กรกฏาคม 2562  154,000  เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
-
-
 113.บ้านเฑียรยา
-
13 พฤษภาคม 2562  252,000  อบต.ตำบลตาแกะ
-
-
 114.บ้านเตราะหัก
-
17 พฤษภาคม 2562  292,000  บ้านน้ำบ่อ
-
-
 115.บ้านเปียะ
-
16 พฤษภาคม 2562  460,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดาโด๊ะ
-
-
 116.บ้านแคนา
-
16 พฤษภาคม 2562  52,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา
-
-
 117.บ้านแบรอ
-
17 พฤษภาคม 2562  204,000  อบต.หนองแรต
-
-
 118.บ้านโคกหมัก
-
16 พฤษภาคม 2562  293,500  องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
-
-
 119.บ้านโคกโตนด
-
30 พฤษภาคม 2562  526,000  อบต.คอลอตันหยง
-
-
 120.บ้านโต๊ะตีเต
-
17 พฤษภาคม 2562  210,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย
-
-
 121.บ้านใหม่
-
15 พฤษภาคม 2562  182,000  อบต. ตาลีอายร์
-
-
 122.บ้านใหม่พัฒนวิทย์
-
20 พฤษภาคม 2562  272,000  เกาะเปาะ
-
-
 123.บ้านไผ่มัน
-
2 พฤศจิกายน 2561  388,000  เทศบาลตำบลบ่อทอง
-
-
 124.ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
-
16 พฤษภาคม 2562  156,000  ตุยง
-
-
 125.พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี
-
24 พฤษภาคม 2562  116,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
-
-
 126.พัฒนศึกษา
-
24 พฤษภาคม 2562  290,000  ปุโละปุโย
-
-
 127.ยะหริ่ง
-
11 มิถุนายน 2562  762,000  เทศบาลตำบลยะหริ่ง
-
-
 128.รัชดาภิเษก
-
17 พฤษภาคม 2562  319,000  บางเขา
-
-
 129.วัดควน
-
28 มิถุนายน 2562  96,000  ควน
-
-
 130.วัดมหิงษาราม
-
16 พฤษภาคม 2562  72,000  คอกกระบือ
-
-
 131.วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
-
7 พฤษภาคม 2562  1,186,000  เทศบาลตำบลหนองจิก
-
-
 132.วัดศรีสุดาจันทร์
-
30 พฤษภาคม 2562  122,000  อบต.บ้านกลาง
-
-
 133.วัดสถิตย์ชลธาร
-
28 พฤษภาคม 2562  654,000  บางตาวา
-
-
 134.วัดสุวรรณากร
-
30 กรกฏาคม 2562  436,000  บ่อทอง
-
-
 135.อนุบาลปัตตานี
-
7 พฤษภาคม 2562  1,921,000  รูสะมิแล
-
-
 136.เมืองปัตตานี
-
6 ธันวาคม 2561  1,442,000  อบต.บานา
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net